Българската методистка църква НАПУСКА ОМЦ

По време на сутрешната си сесия на 1 април 2022 година Годишната конференция за България и Румъния на Обединената методистка църква пристъпи към разглеждане на предложението, внесено от Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България и румънския суперинтендант. Предложението за решение предвижда Годишната конференция да напусне Обединената методистка църква, считано от 1 май 2022 година, и да се присъедини към Глобалната методистка църква.

Епископ Патрик Щрайф обясни на делегатите, че това предложение няма основание в Дисциплината на Обединената методистка църква и единствената възможност за напускане е предвидена в параграф 572. По тази причина епископът се произнесе с решение, че предложението е в нарушение на реда. Определението беше оспорено от пастор Даниел Топалски, който подчерта, че всички подобни определения могат да бъдат оспорени пред Годишната конференция, която има правото да ги отхвърли. Пастор Топалски се позова на постоянната практика на Правния съвет на Обединената методистка църква. Оспорването беше подкрепено от пастор Цветан Илиев и пастор Красимир Маджаров.

 

Епископ Щрайф поиска да разбере кое е правното основание на направеното предложение за отделяне. Пастор Топалски се позова на решение №1366 на Правния съвет, в което се казва, че правото да гласува за своето напускане, е основополагащо право на Годишната конференция. Наистина Генералната конференция не е уредила процедура и условия за неговото упражняване, но това не може да препятства конференцията да се възползва от него. Основанието на предложението е в чл. 33 от Конституцията на Обединената методистка църква, а не в параграф 572.

 

Епископът обясни, че поставеният въпрос е правен и трябва да бъде отнесен към Правния съвет. Пастор Джесика Морис-Иванова подкрепи разбирането, че всички определения на председателстващия от разглеждания вид подлежат на оспорване пред конференцията съгласно Robert’s Rules of Order.  Пастор Топалски продължи да оспорва определението на епископа, докато в крайна сметка се стигна до гласуване. Определението на епископ Щрайф беше отхвърлено единодушно от делегатите.

 

Епископът се опита да сложи край на разискванията поради липса на основание в Дисциплината за гласуване на предложението за отделяне на Годишната конференция. Пастор Топалски обясни, че естественото следствие от отхвърлянето на епископското определение е да се пристъпи към разглеждане на предложението за решение по същество. При това положение епископът обяви, че прекратява разискванията, и се оттегли като председател на заседанието, обявявайки, че неговото продължаване не представлява заседание на Годишната конференция на Обединената методистка църква.

 

Пастор Топалски направи предложение за суспендиране на правилата и отстраняване на председателстващия епископ до разглеждане на предложението за отделяне. Предложението беше прието единодушно и пастор Топалски беше определен за временен председател.

 

В подкрепа на предложението се изказаха пастор Бедрос Алтунян и пастор Маргарита Тодорова. Пастор Джесика Морис-Иванова предложи и румънските представители да се изкажат по предложението. Думата взеха пастор Рареш Калугар и пастор Кристиан Истрате. Те се изказаха в подкрепа на предложението. Същото направиха и пастор Нерсес Кетикян, пастор Красимир Маджаров и пастор Цветан Илиев. При проведеното гласуване решението беше прието от делегатите единодушно.

 

Решението предвижда, че местните църкви, които желаят да останат част от Обединената методистка църква, могат да вземат решение за това в едногодишен срок след 1 май 2022 година. Пасторите, които желаят да останат част от Обединената методистка църква, също могат да сторят това.

 

Обсъдени бяха и промени в Устава на Евангелска методистка епископална църква в България, които да приведат текста в съответствие с приетото решение. Предложените промени бяха приети единодушно.

 

След обявената почивка епископ Щрайф продължи да председателства Годишната конференция, която според него отново можела да се счита за Годишна конференция на Обединената методистка църква.

 

Преди закриването на конференцията на 2 април епископът обясни, че според него взетото решение превръща Годишната конференция в България и Румъния в автономна църква от 1 април 2022 година от гледище на Обединената методистка църква. Въпреки това той прочете назначенията на пасторите за предстоящата конферентна година и обяви, че вероятно това е последният му акт като епископ по отношение на нашата Годишна конференция.

 

Централното ръководство подчертава, че решението не предвижда, че Годишната конференция за България и Румъния се превръща в автономна църква, а че се присъединява към Глобалната методистка църква от 1 май 2022 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *