ИДВАЩИЯT АНТИХРИСТ и Антиох Епифан

 

АНТИОХ  IV    ЕПИФАН
ЗНАМЕНИТИЯТ ЛУД

(продължение 1)

И когато аз, аз Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И, ето, застана пред мене нещо като човешки образ; и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и рече: Гаврииле, направи тоя човек да разбере видението“ Дан.8:15,16

Даниил чува човешки глас, който нарежда на Гавраил, единият от двамата ангели, които в Библията са назовани по име – вторият е Михаил (освен падналият ангел – сатана).

Гавраил, чието име означава „Силата ми е Бог“,  е споменат по име още в Даниил 9:21 и в Лука 1:19, 26. С основание може да се предположи, че само „Човешкият Син“ и Син Божи – нашият Господ, на когото е дадена цялата „власт, слава, царство“ и „господство“ (виж Дан.7:14), може да е наредил с „човешки глас“ на този висш ангел да разясни видението на пророка. Това е тълкуването на събитията, от пророчеството в 8 глава, което Даниил получава от небесният княз Гавраил:
„И в края на царуването им*, когато беззаконниците стигнат до върха3* на беззаконието сище се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини1*И могъществото му ще бъде голямо, но не чрез неговата сила; и ще погубва напълно, ще благоуспява* и ще действа по волята си, и ще погубва силните и святите люде4*Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му2**; и той ще се възгордее в сърцето си*  и всред мир ще погуби мнозина; ще въстане и против Началника на началниците*; но ще бъде смазан, не с ръка.5* Дан.8:23-25 

След разпада на Гръцката империя на Александър Велики, земята на Израел е била оспорвана между династиите Селевк и Птолемей, но Селевкидите придобиват власт над региона, в дните на Антиох III (198 г. пр.н.е. ). Неговият син Антиох IV убива брат си за да заеме трона на баща си1* и узаконява, и укрепва управлението си главно чрез ласкателство и подкупи2*. Той приема името Епифан, което означава „знаменит“ и което евреите нарочно изговарят като „Epimanes “, което означава „луд“.

Първата стъпка на Антиох срещу евреите започнала с насаждането на корупция за поста на Първосвещеника3* в Ерусалимския храм. Антиох Епифан отстранил благочестивият първосвещеник Ониас III 4*и започнал да дава този пост срещу подкуп. През 172 г. пр. Хр., той назначил някой си Менелай за първосвещеник, който за да си плати подкупа е продал много от златни съдове на храма. През 171 г. пр. Хр., Антиох влезнал с войски за да защити този, който му платил най-големия подкуп.

През 168 г. пр. Хр., отново завзел Йерусалим. Превърнал Божият Храм в храм на Зевс, поставил негов идол и за да го оскверни принесъл свинска кръв на олтара4*. Антиох забранил практикуването на юдаизма, а управлението му над евреите било съпровождано от тежки  репресии, гонения и светотатства.

Първа глава на Първа книга Макавейска  описва насилието над евреите на Антиох Епифан така:
(ст.29-32) „..царят прати началника на данъците в градовете на Юда, и тоя дойде в Иерусалим с голяма тълпа; коварно им говори миролюбиви думи, и те му повярваха; но той ненадейно нападна града и му нанесе голямо поражение, като погуби много народ израилски; взе плячка от града, изгори самия град с огън и разруши къщите му и стените му наоколо. Отведоха в плен жени и деца и завладяха добитъка.“

Избухналите бунтове предвождани от Макавеите, против налаганата от Антиох IV насилствена елинизация са били потушавани с голяма жестокост. След 164 г. пр. Хр., Антиох Епифан се оттеглил в източните провинции и по-късно умрял по време на неуспешен поход5* срещу град Елимаис в Персия.

„И в края на царуването им*, когато беззаконниците стигнат до върха* на беззаконието сище се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини*И могъществото му ще бъде голямо, но не чрез неговата сила; и ще погубва напълно, ще благоуспява* и ще действа по волята си, и ще погубва силните и святите люде*Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му*; и той ще се възгордее в сърцето си*  и всред мир ще погуби мнозина; ще въстане и против Началника на началниците*; но ще бъде смазан, не с ръка.* Дан.8:23-25 

Трябва отново да напомня две неща на читателя:
Първото е, че този владетел, Антиох IV Епифан е един от многото антихристи, които ще се появят преди явяването на последният Антихрист, в края на времената. Апостол Йоан предупреждава: „Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.“ 1Йоан 2:18

Второто е, че всички антихристи ползват един и същи модел на поведение, политика и репресии, и имат еднакъв завършек на злодеянията си. Изучавайки Антиох IV Епифан от 8 глава, ще имаме представа за това, което може да се очаква при появяването на последният Антихрист, когото очакваме.

* В края на царуването им“ – този пасаж насочва изпълнението на пророчеството, както към близкото, така и към далечнто бъдеще.

* беззаконниците стигнат до върха“ – беззаконието и покварата ще обхванат на само хората от „света“, но и онези, които би трябвало да са верни на Бога.

* „ще се издигне цар с жестоко лице “ – Антиох IV Епифан е бил известен с бруталната си жестокост. Това ще бъде напълно вярно и за идващия Антихрист.

вещ в лукавщини“ Както Антиох IV Епифан, така и идващия Антихрист ще бъде обладан от Сатана.

Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му“ : Антиох е бил известен с ласкателният си език и измами. Идващият Антихрист ще сключи завет с Израел (Даниил 9:27).

*  „ще благоуспява“ – Антиох IV Епифан изглеждал като много успешен. Антихрист също ще изглежда като пълен победител, докато Бог не го свали царуването му.

* ще погубва силните и святите люде“  Антиох е преследвал Божия народ, както и Антихрист ще преследва и унищожава Божият народ.

* „чрез коварството му измамата ще успява в ръката му“ – както Антиох IV Епифан в миналото, така и Антихрист в бъдещето ще е белязан от измамата. „Този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата, сред онези, които загиват; защото не приеха да обикнат истината и да се спасят.“ 2Сол.2:9,10

* „ще се възгордее в сърцето си“ : Антиох IV Епифан е секъл монети със своя образ и надпис „На Антиох Божествения, Прочутия, Победоносния“. Идващият Антихрист също ще се обожествявя: „който се противи и се превъзнася над всичко, което се нарича бог, (или на което се отдава поклонение), за да седне [както Бог] в Божия храм и да представя себе си за Бог“ 2 Сол. 2: 4

* ще въстане и против Началника на началниците“ : Макар Антиох IV Епифан да е мразил Божия народ и да ги преследвал, това е, защото основно е мразил Бог. Същото ще бъде и с идващия Антихрист, който ще намрази евреите, защото ненавижда Бога.

* „но ще бъде смазан, не с ръка“: Антиох IV Епифан е умрял от болест, а не е убит в бой, по подобен начин Антихрист ще бъде победен но не в битка с човек, а от Месията „тогава ще се открие беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с блясъка на пришествието Си.“ 2 Сол. 2:8

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *