Защо Исус още не се е завърнал?

Защо Исус още не се е завърнал?
От самото начало на Своето служение Исус знаеше, че ще изпълни призива, даден Му от Бога да умре вместо хората, плащайки цената за нашите грехове. Той също знаеше, че ще се върне при така нареченото „Второ пришествие“, за да управлява новото небе и новата земя.

 

Апостол Йоан пише за този момент в Откровение 20 глава:

 

Видях небето отворено и пред мен имаше бял кон, чийто ездач се нарича Верен и Истинен. … Неговото име е Словото Божие. Небесните войски Го следваха, яздещи на бели коне и облечени във фин висон, бял и чист. … на дрехата и на бедрото Си има написано това име: Цар на царете и Господар на господарите.

 

Но Господ Исус никога не каза кога точно ще дойде. Христос знаеше какво ще се случи, но дори Той не знаеше кога. В Матей 24:36 Исус заявява: „За този ден или час никой не знае, нито ангелите на небето, нито Синът, а само Отец.“

 

Но отново и отново Христос ни уверява, че ще дойде; „Ще видите Човешкия Син да идва на небесните облаци със сила и голяма слава“ (Матей 24:30).

 

 Бог бави Второто Пришествие, за да даде шанс на възможно повече хора да се покаят и да се обърнат към Него.

„Господ не се бави в изпълнението на обещанието си, както някои разбират бавенето. Вместо това Той е търпелив към вас, като не иска никой да погине, но всички да дойдат на покаяние. (2 Петрово 3:8-9)

 

Има прецедент за този вид забавяне. Бог не иска да изпрати никого в ада. Той е Бог на любовта. Всъщност Бог даде на Ной 120 години, за да построи ковчега, надявайки се против всяка надежда, че мнозина могат да се покаят и да променят живота си. Тъжно е, но в тези времена на отлагане много малко хора променят мнението си и се покайват.

 

Например, апостол Йоан разкрива какво ще се случи в бъдещето в Откровение 9:20-21:

 

Останалата част от човечеството, която не беше убита от тези язви, не се покая за делата на ръцете си, нито се отказа да се покланя на демони и идоли от злато, сребро, бронз, камък и дърво, които не виждат, нито чуват, нито ходят, нито покаят се за своите убийци или за техните чародейства, или за техните неморалности, или за техните кражби.

 

Бог чака, докато броят на християните в света не е достатъчен, за да се противят на злото.

Говорейки на последователите Си, Исус каза: „Вие сте солта на земята; но ако солта е загубила вкуса си, тя вече не става за нищо, освен да бъде изхвърлена и тъпкана от хората. (Матей 5:13)

 

Тук Исус използва аналогия. За съжаление, добрата сол ще загуби своята полезност, когато се смеси с мръсотията в нехигиеничните условия на света от първи век. Ще дойде време, когато толкова много мръсотия ще се смеси със солта, че тя вече няма да бъде полезна за нищо.

Когато броят на добре осолените християни намалее до точката, в която светът вече не се влияе от тяхното присъствие, Исус ще каже: „Изхвърлете ги!“ Тогава Господ ще се върне.

 

Бог чака, докато онзи, който въздържа „човека на беззаконието“, все още е тук.

„Не позволявайте на никого да ви заблуди по какъвто и да е начин, защото този ден [второто пришествие] няма да дойде, докато човекът на беззаконието не бъде разкрит.“ (2 Солунци 2:3)

„И сега знаете какво го задържа, за да може човекът на беззаконието да бъде разкрит навреме.“ (2 Солунци 2:6)

 

Във 2 Солунци апостол Павел учи за Антихриста, използвайки термина „човек на беззаконието“. Обърнете внимание, че неговите писания съвпадат с видението на Йоан за Антихриста в Откровение.

 

„Човекът на беззаконието“ ще дойде, той ще бъде предвестник на края, той ще предшества Второто пришествие на Исус… но ние не знаем кой или какво възпира разкриването на човека на беззаконието.

 

Каквото и да е, Исус няма да се върне, докато човекът на беззаконието не бъде разобличен.

 

Мнозина предполагат, че това, което задържа човека на беззаконието, е Светият Дух. Ако случаят е такъв, веднага щом Светият Дух позволи на Антихриста да действа, Исус ще се върне.

 

Бог трябва да изпълни всичките си пророчества

Второто пришествие ще се случи в края на седемгодишното Голямо бедствие/Голямата скръб. Печатите са отворени, тръбите са засвирили и чашите на Божия гняв са изляти на земята. Предстои битката при Армагедон.

 

Апостол Йоан заявява: „И друг ангел излезе от храма и извика със силен глас към този, който седеше на облака: Пусни сърпа си и жъни, защото е дошъл моментът за теб да жънеш; защото жетвата на земята е узряла. И земята беше пожъната” (Откровение 14:15-16).

 

При Второто пришествие враждебните народи ще се съберат в Армагедон, за да воюват един срещу друг (Захария 14:2). След това Христос се връща и застава на Елеонската планина. Тези вражески нации ще разпознаят Исус като свой истински противник. Ще обединят сили, но нямат шанс.

 

Исус ще поеме Своите отговорности след Второто пришествие, от съда над Сатана и неговите армии до деня, когато старата земя бъде изхвърлена в ада и ще се появят новото небе и земя (прочетете Откровение 20 и 21 глави).

 

Между другото, пророк Захария пророкува, че при Второто пришествие Исус ще се върне с белезите от гвоздеите в ръцете, краката и раната от копието в гърдите. Евреите ще плачат, като гледат Този, когото са проболи и ще осъзнаят, че са разпнали своя Месия.

 

„И ще излея върху дома на Давид и върху жителите на Ерусалим дух на състрадание и молба, така че, когато Го погледнат, ще скърбят за Него, както скърби някой за единственото си дете.“ (Захария 12:10)

 

Между другото, Грабването предшества Второто пришествие.

Добре е да се молите Грабването да се случи, когато Исус ще дойде във въздуха и „ние, които сме още живи, ще бъдем грабнати заедно в облаците, за да посрещнем Господа във въздуха“ (1 Солунци 4:17). Тези, които са избрали да последват Христос по това време – мъртви или живи – ще бъдат взети на небето. Но Исус НЯМА да се върне на земята при Грабването, а само ще вземе вярващите със Себе Си. 

 

В заключение би било добре да подражаваме на думите на Исус в Господната молитва, докато чакаме: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.“ Нека се присъединим към Исус, за да се молим Божието Царство да дойде на земята!

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *