Етикет: още

Още веджнъж за протестантското минало на Георги Димитров

Още веджнъж за протестантското минало на Георги Димитров

Бащата е кожухар, който изработва калпаци. Вероятно в Ра­домир занаятът му потръгва, щом относително бързо събира сред­ства да се премести в София, където отваря работилница на една от търговските улици. Така той успява да отгледа своите осем деца, последното от…

ОЩЕ 37 СТАТИИ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

ОЩЕ 37 СТАТИИ за ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Обяснителен пасаж (Откровение 17:1-17) РЕЛИГИЯТА НА АНТИХРИСТ… ЗВЯРЪТ ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС ЦАРСТВОТО НА АНТИХРИСТ Ерата на микрочиповете: 666 и числото на звяра от Откровение 13гл. БЕЛЕГЪТ на ЗВЯРА Белегът на звяра разкрит с пандемията Заснеха Четвъртия конник…

Защо Исус още не се е завърнал?

Защо Исус още не се е завърнал?

От самото начало на Своето служение Исус знаеше, че ще изпълни призива, даден Му от Бога да умре вместо хората, плащайки цената за нашите грехове. Той също знаеше, че ще се върне при така нареченото „Второ пришествие“, за да управлява но…