Четирите звяра и Човешкият Син (Даниил 7)

/проповед/

Дотук разгледахме 6 глави от
Даниил в 7 недели. Интересен факт е, че уводната 1-ва глава е писана на иврит.
От 2-7 гл. са писани на арамейски – езикът говорен във Вавилонската империя. И
последните глави, от 8-12-та – отново са писани на иврит. Това показва, че
глави 2-7 са едно цяло и подчертава важността на глави 2-ра и 7-ма глава за разбиране на останалите
глави.

Втора глава