НОВОГОДИШНО ОТВОРЕНО ПИСМО от д-р Вениамин Пеев

По стар български обичай всички ние се надяваме през Новата 2012 година да настъпят промени в нашия личен, обществен и църковен живот. Предполагаемо тези промени са по посока към доброто, чистотата и истината. Ще бъдем ли свидетели на такива промени по отношение на тежкото наследство на обвързани с комунистическия режим членове на Ръководството на СЕПЦ?

В “Становището на ОЕЦ” (Изх. № 33/16.12.11), подписано от Председателя на УС на ОЕЦ п-р Н. Неделчев, се отправя препоръка да бъдат установени и огласени онези членове на евангелските Ръководства, които преди 1989 г. са били активно обвързани с комунистическите тайни служби. Макар че приветствам тази инициатива, заявявам, че тя безнадеждно е закъсняла в сравнение с направеното в протестантските църкви в останалите бивши социалистически страни. Именно този факт на (режисирана извън църквите?) мудност у нас позволи в Ръководството на СЕПЦ до днес да присъстват ЧЕТИРИМА ОБВЪРЗАНИ С ДС ПАСТОРИ. Каква бе реакцията на Ръководството на този апел на ОЕЦ? Апропо, защо Ръководството чака толкова дълго, за да откликне толкова късно на подобни апели, след като на всички нива в обществото у нас отдавна бяха предприети решителни мерки за очистване от доносниците?

Моят отговор, с който ще се съгласят всички обективно мислещи представители на СЕПЦ, е един: Ръководството на СЕПЦ не изгради през изминалите двайсетина години адекватна стратегия по този проблем поради факта, че то НЕ БЕ СКЪСАЛО С ТЕЖКОТО НАСЛЕДСТВО НА ДОНОСНИЧЕСТВОТО ОТ ТОТАЛИТАРНОТО МИНАЛО. Подозирам, че необозримо дългият председателски мандат на п-р Виктор Вирчев, който надживя с него президентите Бил Клинтън и Джордж Буш-младши (всеки от тях с по 2 мандата), имаше като една от своите цели да прикрие това тежко наследство, защото в ръководните формати след 1989 г. неизменно присъстваха пастори с досиета.

Каква бе реакцията на настоящото Ръководство на СЕПЦ? То активно потърси начини ДА ОНЕВИНИ пасторите-ченгета. Събирайки само платените служители на СЕПЦ (“на трудов договор”) във Велико Търново – един напълно неадекватен избор за място на такъв форум! – Ръководството демонстрира пълното си пренебрежение към ВОЛЯТА НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИТЕ “РЕДОВИ” НЕПЛАТЕНИ, НО ПЛАЩАЩИ ДЕСЯТЪКА СИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕПЦ, представляващи онази маса вярващи, която освен огромния си материален принос, би следвало да бъде уважена и заради интелектуалния си и духовен потенциал като ползотворен коректив на своите пастори. Нека подчертая, че великотърновската явка няма юридическо и духовно право да решава “оставането” на четиримата пастори с досиета в Ръководството, което е направено с “неприемането на техните оставки”. С този акт Ръководството потвърди всички демократични отстъпления на Вирчевия мандат от Устава и съборната практика на СЕПЦ, установени още от времето на п-р Николай Николов. Случилото се на тази тайна НЕ-Велчова “завера” представлява ОБИДНА ПАРОДИЯ на решаване един от най-сериозните църковни проблеми през последните десетилетия. “Решенията”, взети на тази конспиративна среща, на която дори не са присъствали всички членове на пастирската колегия, могат да бъдат определени като МИТОТВОРЧЕСТВО. Може да се напише цяла серия от анализи на МИТОВЕТЕ, сътворени на този потаен форум, но тук ще се спра само на един – най-опасния за бъдещето на СЕПЦ. Това е МИТЪТ ЗА ПАСТОРСКОТО ПОКАЯНИЕ. Нека цитирам: “Пред своите съработници четиримата братя отново с голямо смирение и болка дадоха своите обяснения… Въпреки това, те помолиха за прошка, защото не са били достатъчно твърди да отхвърлят натиска на оперативните работници, които са ги викали и разпитвали ” (“Становище” на Ръководството на СЕПЦ).

В блоговете, които публикуваха моето предишно “Отворено писмо”, имаше плахи опити от някои хора да квалифицират горната многословна сантиментална констатация като “извършено покаяние/разкаяние” на четиримата пастори с досиета. Смятам, че т. нар. “покаяние/разкаяние” е ФАРС, ФАЛШИВА ИЗПОВЕД И ФИЛИСТИМСКИ ТРИК! Моят извод се дължи главно на следните обстоятелства:

Първо, от гледна точка на нормалната човешка логика, такова СЪЖАЛЯВАНЕ не може да бъде квалифицирано като истинско РАЗКАЯНИЕ. Всеки, който се ръководи от своя разум, а не от поговорката “интереса клати феса”, ще прозре без особени усилия, че:

a. Това “съжаляване” се демонстрира от четиримата ЕДВА СЛЕД КАТО колегите им разбират КОИ са те – забележете, че в “Становището” на Ръководството на СЕПЦ имената им не са упоменати. Защо те не са поискали прошка ПРЕДИ огласяването? В случая постъпката на четиримата е гъвкава проява на инстинкта за самосъхранение, който би показала дори змията, след като ни е ухапала, щом затиснем главата й с тояга. Същият инстинкт проявява и престъпникът в съдебната зала, който моли съдебния състав за милост едва след като е чул заслужената си присъда. Поисканата “прошка” от четиримата на великотърновския форум е “ПРОШКА” ПОСТ ФАКТУМ, която няма никаква морална стойност! Затова ПРОШКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ!

b. Това “съжаляване” и искане на “прошка” се демонстрира пред състава на техните колеги, с които са “на трудов договор” в СЕПЦ. Че защо пред тях? Един от коментаторите в блога Pastir.org даде най-мъдрия и достатъчен отговор, цитирайки присъдата на премъдрия ни народ, за което искрено го поздравявам: “Гарван гарвану око не вади”. Аудиторията на пасторите на СЕПЦ е най-неадекватната за такава фарсова, фалшива и филистимска прошка, защото престъпленията на четиримата са извършени не само срещу колегите им в миналото и настоящето, но и срещу целия СЕПЦ. Защо те не си поискаха ДОСЕГА прошка от всички нас? Защото, както ни обръща внимание Председателят на УС на ОЕЦ п-р Н. Неделчев, те са направили всичко възможно да “скрият престъпленията си” (Пр. 28:13а) колкото се може по-дълго! Искането на “ПРОШКА” ОТ ДРУГИ не води до резултата ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОШКА.

c. Какво е СЪДЪРЖАНИЕТО на поисканата “прошка” от четиримата пастори с досиета? За какво, прочее, се каят, ронейки едва сега крокодилски сълзи? В “Становището” на СЕПЦ не е упоменато. В “Становището” пише, че те, горкичките, са били “насилвани”, “подведени”, “измамени”, но нищо-нищичко не са направили срещу никого, а още по-малко срещу църковните общности в СЕПЦ. Че тогава ЗА КАКВО съжаляват “със сълзи на очи”? За мислещия член на СЕПЦ тази едноактна сценка е очевидно с предварителен сценарий и режисура.

В театъра, киното и операта актьорите плачат и реват пред публиката, но не лично, а от името на своите герои. Техните сълзи бързо изсъхват и в следващата постановка са готови да ликуват и издигат хвала от името на други свои герои. “Разкаяние” БЕЗ КОНКРЕТНО СЪДЪРЖАНИЕ е театрална постановка по предварителен сценарий и режисура на хора, които “крият престъпленията си” от нас, публиката. Но публиката може да освирква и да вика: “Долу!” и “Вън!”

На второ място, на великотърновския форум не е извършено “разкаяние” и от богословска гледна точка. Всъщност в “Становището”, което четох многократно, никъде не срещнах термина РАЗКАЯНИЕ. Всеки добре запознат с термина “разкаяние” вярващ на СЕПЦ, въпреки че пасторите избягват да проповядват на тази тема, знае, че:

• Между “покаяние” и “разкаяние” има съществена разлика. Първото се случва само веднъж в живота на човека, когато той от невярващ стане вярващ. Именно тогава той получава еднократно прошка от Христа. Такъв е случаят със Савел, който се превърна в Павел – образец на истински покаял се човек! Второто – “разкаянието” – ни съпътства в по-нататъшния живот, защото човек е погрешим в много неща. Бълг. език ни дава чудесна възможност чрез представките на двата термина да направим разликата. Силно се надявам четиримата пастори с досиета някога и някъде в своя живот да са преживели своето “покаяние” и сега да желаят да “се разкаят” истински! Но мисля, че още не са!

• Терминът за “покаяние” в Новия Завет е метанойа. Буквално той означава “промяна на мисленето”. Променили ли са мисленето си четиримата пастори с досиета, които “са крили престъпленията си” от СЕПЦ и българското общество досега 22 години? Очевидно не! В сферата на християнската етика обаче никога не е късно. Ако те искат да ни убедят, че мислят различно за себе си и своето служение, трябва ДА ПОДАДАТ ОСТАВКИТЕ СИ БЕЗ ДА ОЧАКВАТ ТЕ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ! Те не могат да бъдат наши ръководители. Те не могат да бъдат примери за нас. Те са все още Савловци, които искат да бъдат възприемани като Павловци, но не са. Логиката на духовността не може да бъде изкривявана от службогонски съображения и театрални трикове.

• Резултатите от истинското “покаяние” и “разкаяние” се виждат, например, в случая с новозаветния Закхей (Лук. 19:2-10). “Ако някак съм ограбил някого, връщам му четирикратно” – бе рекъл Закхей. Четиримата пастори с досиета ОГРАБИХА нашето доверие и нашите надежди, че след Събора в Ямбол (декември 1989 г.) нещата в Ръководството на СЕПЦ са се променили. Възстановиха ли нещо у нас за своето грабителство. О, не! Скривайки обратно оставките в дълбоките си джобове, те изкрещяха с изсъхнали сълзи на очите си: “Не ни пука какво ще кажат другите! Ние се разкаяхме, без да сме се покаяли…” А това вече е много, много страшно. В този случай не важи втората част на стиха в Притчи 28:13 б: “а който ги (т. е. скритите престъпления) изповядва и оставя, ще намери милост”. Щом няма истинска Савлова и Закхеева изповед на метанойа, НЯМА ИСТИНСКА ХРИСТОВА ПРОШКА!

Белегът на истинското евангелско християнство – дори и в България! – е надеждата за промяна в СЕПЦ. Тя ще дойде тогава, когато КВАСЪТ в Ръководството бъде отстранен. Едва тогава ВКИСНАЛОТО ДНЕС ТЕСТО ще се превърне в БЛАГОУХАННИЯ ХЛЯБ, от който имаме нужда през 2012 г.

32 comments for “НОВОГОДИШНО ОТВОРЕНО ПИСМО от д-р Вениамин Пеев

 1. Sprete se za Boga ,kakvo pravite i kakva razlika mejdu sveta i nas.Ostavete vsi4ko na Sadiata za6toto Toi e koito razdava pravosadie i nakazva vinovnia.Njamame pravo.Nie sme dlajni da propovjadvame RAZPNATIJA HRISTOS.Eto az jiveja v Rakovski i samite Katolici ne razgolvat tezi koito sa bili DS satrudnici.To e minalo,a pak i Bog gleda na sarce i samite tezi hora naistina moje ve4e da sa se pokajali za deistvijata si ,koito moje da sa bili pod natisk i ot strah za jivota si i semeistvata si da sa se saglasili.Moje da obi4at Bog pove4e ot vsi4ko na sveta.

 2. Ангеле,на въпроса:“…каква разли-ка между света и нас“(?).
  Разликата я прави Господ Исус Хрис-тос!Тези,които са Негови нямат нищо
  общо със света.Д-р Вениамин Пеев не
  се изживява на съдия.Той говори за
  ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА и МОРАЛ!Нищо по-
  различно от това,което са учили апо
  столите.

 3. Приятелю Котов! Ще има „спиране“ на критиката едва когато СЕПЦ се очисти от четиримата членове на Ръководството, които са били агенти на „юмрука“ на атеистичната Комунистическа власт, известен като Държавна сигурност. Препоръчвам Ви освен четенето на Библията в пълното й издание, което всички истински евангелски християни правят, да четете и онова, което публикуват медиите. Комисията по досиетата излезе с три решения – №№ 298-300, в които стана явно, че докато някои църковни общности прикриват греховното си минало на мамонско служение, обществото първо ги посочва с пръст. Не намесвайте Всемирния Съдия, за Бога! Ако пророк Натан беше послушал Вашия съвет, цар Давид никога нямаше да бъде изобличен ПРИЖИВЕ! А защо, за Бога, забравяте Христовия принцип: „Лекарю, изцели първо себе си?“ Ако днешната Църква иска да бъде сол, светлина и лечител на днешното общество, тя трябва първа да се осоли, да грейне и да изцели себе си?
  Така ли е, приятелю, или Вие изповядвате друго, нехристиянско учение?
  Д-р Вениамин Пеев

 4. От едно добро начало,което приветствах (личното ми мнение е,че доносници от ДС нямат място в ръководствата на всякакви християнски и нехристиянски организации),това вече заприлича на лична вендета на д-р Вениамин Пеев към СЕПЦ.Това,което човек сам си направи,никой друг не може да му го направи!Надявам се д-р Пеев да прочете тези редове.Цитат:“По стар български обичай всички ние се надяваме през Новата 2012 година да настъпят промени в нашия личен, обществен и църковен живот.“ За съжаление водещата мисъл както тук,така и в другите писма на д-р Пеев е „ЛИЧНОТО“.Огорчен (основателно или не , не зная) от хора от СЕПЦ,той влага огромно старание в систематичното оплюване на най-големия протестантски съюз в България.Отново цитат от втория абзац “ Апропо, защо Ръководството чака толкова дълго, за да откликне толкова късно на подобни апели, след като на всички нива в обществото у нас отдавна бяха предприети решителни мерки за очистване от доносниците?“ Съласен съм,че е закъсняла тази реакция,но все пак я има.Но да се твърди,че на всички нива в обществото у нас отдавна са били предприети решителни мерки за очистване от доносниците е една ЛЪЖА.Защо твърдя това.Вижте Парламента от 1989г и до днес във всичките му издания е пълно с доносници на ДС.Президентство(начело с Гоце),Конституционен съд,министерства,водещи медии,големи търговски фирми.Навсякъде е пълно с агенти на ДС.Къде са „решителните мерки“ на д-р Пеев? За това казвам,че това твърдение е лъжа.Във третия абзац се вижда личната неприязън на д-р Пеев към п-р Виктор Вирчев.Много добре знае д-р Пеев,че според устава на СЕПЦ неговия председател може да бъде избиран неограничен брой пъти.Въпреки,че навсякъде се възмущава от това че п-р Вирчев е бил толкова дълго председател,д-р Пеев се е надявал може би той още да е.За да може сега на ляво и на дясно на обяснява как ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на СЕПЦ е агент на ДС.Уви тази мечта на д-р Пеев ще остане неосъществена.Да,п-р Виктор Вирчев е бил агент от ДС.Това е общоизвестен факт.Той вече не е в ръководството на СЕПЦ.Също факт.Но да преминем към следващия абзац.Тук се манипулира доста грубо относно устава на СЕПЦ.Моля ви прочетете устава на СЕПЦ(има го качен в интернет) и ще видите как умело д-р Пеев ви заблуждава.Освен това и мястото на събирането не му харесвало.Велико Търново е в центъра на България,лесно достъпен град,но каквото и да направи Ръководството на СЕПЦ за д-р Пеев все е зле.Цитат „Събирайки само платените служители на СЕПЦ (“на трудов договор”) във Велико Търново – един напълно неадекватен избор за място на такъв форум! – Ръководството демонстрира пълното си пренебрежение към ВОЛЯТА НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИТЕ “РЕДОВИ” НЕПЛАТЕНИ, НО ПЛАЩАЩИ ДЕСЯТЪКА СИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕПЦ.“ Уважаеми д-р Пеев,именно служителите на трудов договор са представителите на десетките хиляди редови вярващи,а не Вие.Настройването на вярващите срещу техните пастори,това ли е християнството,което вие практикувате? Отново цитат от д-р Пеев „В блоговете, които публикуваха моето предишно “Отворено писмо”, имаше плахи опити от някои хора да квалифицират горната многословна сантиментална констатация като “извършено покаяние/разкаяние” на четиримата пастори с досиета. Смятам, че т. нар. “покаяние/разкаяние” е ФАРС, ФАЛШИВА ИЗПОВЕД И ФИЛИСТИМСКИ ТРИК!“ Ако смятате,че това не е съдене,можете да си изгорите всички богословски дипломи д-р Пеев!! Пишете във вашия коментар за пророк Натан и цар Давид,но пророка го ИЗОБЛИЧИ,СЪДЕНЕТО принадлежи на БОГА!!! Не изземвайте тази функция д-р Пеев!Дали тези пастори искрено са се покаяли или не само БОГ знае. Искам отново дебело да подчертая.АГЕНТИТЕ на ДС нямат място в ръководствата на християнски и нехристиянски организации.Това е моето мнение,но д-р Пеев търси реваншизъм и само вреди на СЕПЦ.

 5. Извинете, г-н полу-анонимен „Генчев“ (или може би – Генджев?),че ще Ви отговоря – за разлика от Вас – най-напред с поздравление, че според Вас в Ръководството на СЕПЦ няма място за АГЕНТИ! За разлика от Вас, аз не се крия и зад псевдоними и за разлика от Вас не ръся лъжи от рода на „амбиции за председателско място“. Аз съм се посветил на богословието, от което явно хал хабер си нямате, но не Ви упреквам за това, защото добре сте се вместили в статуквото на СЕПЦ.
  Няма никаква „вендета“ тук от моя страна. Аз съм си отърсил праха от обвързаното с ДС Ръководство на СЕПЦ много отдавна и смятам за срам дори да си помисля за „членуване в Ръководството“, но продължавам да общувам с всеки почтен негов представител – редови или пастир, който не се крие зад псевдоними от рода на „Генчев“ или „Генджев“, кщоито са характерни за хора с досиета. Ако милеете толкова за чистотата на СЕПЦ, просто гласувайте още сега едно категорично „Не“ на нечистоплътността, замазана във Велико Търново. Този град е в центъра на България – географски и исторически, но срещата в него бе абсолютно неудачна, защото се състоя в църквата на ЕДИН ОТ ЧЕТИРИМАТА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО с досие. Неразбирането Ви на този факт говори най-малкото за Вашата предубеденост към всеки ред, написан в Отвореното ми писмо. А за способността Ви да интерпретирате не желая да се произнасям – то е видно само по себе си.
  Поздрав от мен –
  д-р Вениамин Пеев

 6. Цели 22 години след промените вярващите в България бяха ощастливени с разкриване досиетата на свещеници и пастори. Като се има предвид, че голяма част от „сътрудниците” на ДС в протестантските църкви са били измъчвани, заплашвани или интернирани, ще бъде много трудно да разберем кой е сътрудничил доброволно и кой – в резултат на насилия и заплахи. Ако сега ги съдим и излагаме на показ, това означава, че самите ние предполагаме, че при подобни обстоятелства не бихме се огънали. Няколко факта за сегашните сензационни разкрития:

  1. Законът не разкрива починалите сътрудници на ДС.
  2. Законът не разкрива тези, които са били вербувани, но все още се водят на отчет.
  3. Законът не разкрива сегашните доносници на ДАНС.
  4. Законът разкрива единствено хора от ръководството, но мълчи за обикновените миряни доносници.
  5. Архивите очевидно могат да бъдат манипулирани, както личи от факта, че досието на шефа на всички доносници патриарх Максим беше скрито.
  6. Върху най-голямо изповедание в България беше оказан нечуван натиск, за да се съгласи на отваряне на досиетата – данъчни проверки, заплахи от профсъюзни лидери, порой от злепоставящи статии в контролираната преса. Така беше показано и на по-малките изповедания какво ще се случи, ако окажат съпротива.

  Какъв е резултатът. Всички говорят за отдавна отминали времена, но никой не обелва нито дума за сегашните информатори на службите. Разликата е, че някога хората са били насилвани и шантажирани от ДС, а сегашните доносници го правят съвсем доброволно. Извадените на показ сътрудници на ДС ще се покаят публично и ще се самобичуват, но ще запазят постовете си и никой няма да обясни защо е мълчал 22 години. В църквите ще започнат борби, обвинения и контраобвинения, но никой няма да даде отговор на основния въпрос: КОИ СА СЕГАШНИТЕ ДОНОСНИЦИ СРЕД ЦЪРКОВНИТЕ РЪКОВОДСТВА И ОБИКНОВЕНИТЕ МИРЯНИ В ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ЦЪРКВИ? След като този въпрос се покрива и измества от измислени сензации, значи наистина сме се хванали в капана на съвременната ДС.

 7. Няма логика във внушението, че Вениамин Пеев се стреми към председателското място в СЕПЦ, защото той отдавна не членува в тази организация и не отговаря на уставните изисквания за поста. Неговото призвание е богословието и учителското служение, където той е получил признание на национално и международно ниво.

 8. GENCHEV,поздравления много подробен анализ-добре разработен във детайли!Според Вас,д-р Пеев е нарцистичен лъжец и реваншист.Също му давате мъдър съвет-да си изгори богословските дипломи.За първите три класификации(добре е да се запознаете и със мнението на някои от репресираните п-ри,като Младен Младенов).Ако д-р Пеев изгори богословските си дипломи,той пак си остава д-р.Също и тия,които не оповестяват досиетата си на доносници и предатели-си остават такива.И не подчертавайте толкова „дебело“ за АГЕНТИТЕ на ДС(ако не можите да разберете какво опустошение са нанесли на СЕПЦ).

 9. Уважаеми г-н Иванов, Сътрудниците нямат кураж да кажат, че са били сътрудници на ДС в миналото, а вие се надявате да научите за подобно нещо в настоящето! Бъдете реалист! За такова нещо се изисква смелост!

 10. Единственото което се опитах да направя е да цитирам думите на д-р Вениамин Пеев,които ми направиха впечатление и да ги коментирам.Текстовете които цитирах имат еднозначна интерпретация.Например:” Апропо, защо Ръководството чака толкова дълго, за да откликне толкова късно на подобни апели, след като на всички нива в обществото у нас отдавна бяха предприети решителни мерки за очистване от доносниците?” Това са точните думи на д-р Пеев.Какъв да е коментара.Това истина ли е? Става въпрос за” като на всички нива в обществото у нас отдавна бяха предприети решителни мерки за очистване от доносниците” .Абстрахирайте се от това кой ги е написал тези думи.Просто ако някой ви ги каже или ги прочетете някъде,ще повярвате ли,че това е истина?Това аз твърдя,че е лъжа.И дадох примери,не смятам да ги повтарям,а и всеки може да даде примери.Никъде не съм твърдял,че д-р Пеев има амбиции за председателството на СЕПЦ.Написах че набляга на ЛИЧНОТО и обясних защо:” Огорчен (основателно или не , не зная) от хора от СЕПЦ,той влага огромно старание в систематичното оплюване на най-големия протестантски съюз в България.” Това написах.От къде тези мисли за председателството,не знам.А за това,че винаги „хапете” СЕПЦ е и този цитат от Вашия коментар :” Аз съм се посветил на богословието, от което явно хал хабер си нямате, но не Ви упреквам за това, защото добре сте се вместили в статуквото на СЕПЦ.” Сами си интерпретирайте този цитат.Колкото за горенето на дипломите искам да бъда разбран правилно.Ето какво написа д-р Пеев и какво написах аз:” Смятам, че т. нар. “покаяние/разкаяние” е ФАРС, ФАЛШИВА ИЗПОВЕД И ФИЛИСТИМСКИ ТРИК!”Написано от д-р Пеев.И написаното от мен:” Ако смятате,че това не е съдене,можете да си изгорите всички богословски дипломи д-р Пеев!!”Продължавам да твърдя,че написаното от д-р Пеев е „СЪДЕНЕ”. Заиграването с името ще го приема с чувство за хумор:”Генчев-Генджев”.От най-ранно детство съм се сблъсквал с хората от службите(просто в рода ми има хора пряко потърпевши от „мазните” агенти на 6 Управление),уверявам Ви,безкрайно са ми неприятни.Особено запомнящи са моментите,когато разбираш,че хора,които сме приемали в дома си,после са бързали да доносничат и най-дребните неща.Чувствата може да разбере само човек,който ги е изпитвал.Така че аз имам огромното желание да видя очистени всички християнски структури от ченгета.И не само СЕПЦ но и другите съюзи,и християнските медии,и всякакви сдружения.Вярвам,че това ще се случи.

 11. GENCHEV,отново поздравления за желанието Ви за чистотата на християнските сруктури(от ченгета)!Тук сега,неподготвеният по темата читател може да Ви зададе въпрос:Ами,как да постъпят хилядите полицаи-християни?Да напуснат структурите на полицията или „структурите“на съответните им църкви?А,Вие (зада се подготвите добре по темата),можете да се консултирате с някой богослов.Препоръчвам Ви,д-р Пеев.

 12. Г-н Генчев! Много лично приемате дискусията, но все-таки продължавате да се криете зад псевдоним. Влезте в дискусията със собственото си име, както го правим останалите. Не се крийте като сив заек зад голям храст! Едва тогава ще Ви отговоря защо не можете убедително да анализирате.
  Ако е вярно, че имате „огромното желание“ да видите „очистени всички християнски структури от ченгета“, ВИ ПОЗДРАВЯВАМ! Точно това е и моето желание и действие, макар формално да не членувам в СЕПЦ. Имам обаче много по-солидни аргументи от Вашите да продължавам да боледувам за участта на този евангелски съюз! Такова е желанието и на останалите членове в дискусията, които поздравявам за откритостта и съпричастността.
  А сега – по въпроса на „плюенето“ на СЕПЦ. ТАКОВА НЯМА ОТ МОЯ СТРАНА! Не само, че не използвам такива вулгарни думички поради възпитанието и образованието си, но и фактически не прилагам такова улично поведение. В твърдението Ви прозира характерната неспособност да анализирате. Интелигентните хора разбират добре, че когато се критикува РЪКОВОДСТВОТО на дадена църковна общност, това не означава, че се „плюе“ цялата общност. Ще си позволя да припомня думите, макар и в парафраз, на един от водещите интелектуалци в България, който е един от най-силните критици на църковниците с досиета. Той каза, че Църквата, визирайки БПЦ, НЕ СЕ СЪСТОИ САМО ОТ ВЛАДИЦИ. Обърнете сериозно внимание на това, г-н Генчев!Църквата се състои и от ЕПИСКОПАТ И МИРЯНИ. Пренесено в контекста на СЕПЦ, това означава, че СЕПЦ не се състои само от Ръководството. Ако Ръководството е поразено от „кваса“ на ченгетата, които са 1/4 в него и е „вкиснало тесто“, както аз съм го определил според новозаветния модел, това не означава, че цялото СЕПЦ е „вкиснало тесто“. В СЕПЦ има доста чисти и умни пастори, а още повече чисти и умни редови вярващи. Аз общувам непрекъснато с такива хора.
  Вие продължавате да размахвате митичния лозунг, че „СЕПЦ е най-голямата евангелска деноминация“. Че какво от това, щом има НАЙ-МНОГО ДОНОСНИЦИ В РЪКОВОДСТВОТО СИ! Именно това е ФАЛШИВОТО, ФАРСОВОТО И ФИЛИСТИМСКОТО у апологетите на този мит! Разбрахте ли, че три протестантски деноминации, които такива като Вас са склонни да поглеждат пренебрежително, както фарисеят в храма към митаря, нямат доносници в ръководствата си? Именно филистимското и езическото поведение е да си хвалиш количеството, а да си сляп за лошото качество на своите водачи! Водачите на СЕПЦ се обграждат със собственоръчно създадени митове и горделивост, които нямат нищо общо с Христовото учение, в което МАЛКИТЕ, но ЧИСТИТЕ НЕЩА ИМАТ ВИСОКА СТОЙНОСТ.
  Помислете върху думите ми, г-н Генчев! И отново призовавам – разкрийте в следващия пост истинското си името, за да видя истинското Ви лице.
  Поздрав в Христово име –
  д-р Вениамин Пеев

 13. Интересен е фактът, че тези дискусии тук се следят от толкова много хора. Дали ни се иска или не, днес ние живеем във време, когато информацията става публична и то изключително бързо. Църквата е длъжна да застане лице в лице с този факт и да действа адекватно. Излишно е да се опитваме да запазим нещо в тайна, защото после в очите на нашите съвременници изглеждаме смешно и ставаме лицемери. Тази платформа тук е подходяща също за тези, които смятат, че са несправедливо обвинени. Те определено също имат право на глас.

  През годините преди 1989 г. родителите ми ме водеха на църква като дете. Спомням си как отделни братя ни разказваха за студовете по далечните скандинавски страни, след като се върнеха от своите задгранични пътувания. Спомням си как дори ни носеха дребни подаръчета, които за нас бяха като „жълтици”. Годините вървяха… Дойде „демокрацията”. Започнах да уча немски. Един ден все още в началото на 90-те ми попадна книгата „Der Aufbruch“. В нея ставаше въпрос именно за проблематиката на досиетата в бившата ГДР. Бяха изброени критерии, по които можеше да се разбере, кой евентуално би могъл да е бил сътрудник на ДС. Аз изтръпнах, защото според написаното се оказваше, че много братя, които са ми служили за пример във вярата, явно през всичките години са имали две лица и са работили за системата. Преминах през дълбоко разочарование и криза, но бързо осъзнах, че трябва да гледам на Господа, а не на хората. Първо исках да се уверя, че родителите ми не са замесени, макар за тях да нямах подозрения, и им зададох въпроса пряко. Получих облекчение. Тогава бях тийнейджър и питах смело наляво и надясно, дали това, което въз основа на тази книга би могло да е така, е възможно дори да е неоспорим факт. Всички „зрели” вярващи около мен избягваха въпроса. Едва днес когато фактите стават явни и чрез публикувани документи, виждам, че предположенията ми са били основателни. За съжаление през изминалите две десетилетия точно верните другари продължиха да представят „българския евангелизъм” например в немскоезичния свят и да събират дарения. Техните имена бяха известни в Швейцария и Германия като на хора, които се ползват в родината с огромно уважение. И днес има организации, които се консултират първо с тях преди да се посветят на даден проект по нашите географски ширини.

  На тези, които не познават д-р Вениамин Пеев лично, мога да кажа, че той е имал такъв стил и че е бил непримирим още преди 10-ти и много преди да получи своята докторска титла. Той е участвал активно във внасянето и разпространението на Библии и християнска литература. Позволете ми и тук да спомена, че се позовавам на детски спомени, които могат да бъдат потвърдени от много други хора. Стилът, в който пише си е типичен за него, но не само. Този стил е библейски и реформаторски, защото се използва от много библ. автори и учители и от героите на Реформацията. Мартин Лутер обаче е дори още по-лют. Той нарича Римо-католицизма например „Вавилонска блудница“ и често се позовава на „най-древната професия“, когато заклеймява някого в „духовната област“.

  Има една известна песен, която се пее в нашите църкви по време на хваление особено от младите хора за „писането на история”. Тъй като обаче ние не сме първото поколение вярващи е важно да познаваме историята и да имаме смелостта да кажем на проблемите, че са проблем. Нека пишем история и да не повтаряме грешките на миналото. Относно притесненията от къде да се вземат пастори, ако всички си подадат оставката и например църквите и духовните съвети решат да я приемат, имам следната молба. Нека например братята, които следят тези дискусии от далеко попитат Бога, дали пък мястото им все пак не е тук. България се нуждае от вас. Преди години съпругата на един пастор след като вече беше изпратила всичките си деца в странство ми каза: „Защо не се уредиш и ти? Тук нещата ще си вървят и без теб. Ние ще се оправяме дори и ти да се махнеш.” Явно това е „голямото видение”, което тя е носела в сърцето си за нашата нация.
  Нека Бог ни покаже милост!

 14. Относно коментара на Петър Благинов да внесем пастори отвън бих казал следното: при последното преброяване евангелските християни бяха близо 65 хиляди. Как мислите, това „нямане“ на подготвени служители ли е? Знаете ли колко подготвени служители има в евангелските общества, с богословско образование – бакалаври и магистри по богословие, години работа с хората по църквите, които са спъвани от ръководителите-пастори и приемани за конкуренция? Много служители или съработници се отказват от това да си продължат обучението, защото кънти ехото „всяка църква вече си има пастор …“ и той стои там до пенсия. Работата с хора не е „режи, па яж“. Има достатъчно подготвени хора, за да поемат щафетата, но като гледат какво се случва през годините с амвоните, друг е въпросът дали искат. Българите в чужбина – и те имат нужда от служителите си. Не може да се спускат пасторите на църквата, само защото имат пред името си „п-р“, има хора, които нямат тази „титла“, но се грижат за хората като пастири (с ударението на буквата „и“). Прав си,обаче, че с малко обучение може да се долавят хората какви са. Гадно е, да не си бил доносник, но да си обучаван от доносник в служението си.

 15. Прав сте, приятелю Георгиев, че е „гадно“ един истински вярващ да установи днес, че е бил обучаван и наставян от служител на мамон! Бр. Петър Благинов именно затова е поставил най-напред въпроса на своите родители, които са пастирско семейство, дали и те са се обвързвали с атеистичната ДС и комунистическа власт. Бих казал, че този въпрос е ЗНАКОВ. Днес поколението на по-младите християни трябва ясно и категорично да постави този знаков въпрос на своите лидери в църквата и ако получи реално утвърдителен отговор от тях, да им каже, че те трябва да си тръгнат от лидерските си позиции. Не случайно, доколкото разбирам това, бр. Благинов припомня безкомпромисната квалификация на Лутер по отношение на папската институция през ХVІ в., която е „блудствала“ с властта. Тогавашните папи са се занимавали повече със светска политика и финансови операции, отколкото с душепастирска грижа! По времето на комунистическата власт у нас нашите лидери „блудстваха“ с властта по същия начин и категорично е недопустимо днес в Ръководствата на църквите да има останки от онази пагубна практика. Всички опити този срамен факт да бъде прикрит, замазан и затвърден като практика с каквито и да било имитации на „покаяние“ е позор за днешната Църква.
  Бр. Благинов посочва още факта, че в Германия веднага след обединението е направена щателна проверка на всички църковни водачи и служители доколко са били обвързани с ЩАЗИ. За разлика от нашето 20-годишно потулване и мащаби обаче, там са установени само единични случаи на предателство срещу Христовата Църква, но и тези единични случаи са решени веднага с отстраняването на провинените.
  Докога Ръководството на СЕПЦ ще търпи четиримата агенти в състава си?

 16. Вениамин Пеев представя своята гледна точка за времето, обстоятелствата, личностите и събитията, на които е бил свидетел и пряк участник. Нормално е да има и други гледни точки и е естествено те да бъдат изразени в подетата дискусия. Аз търся възможните отговори на въпроса защо хората предпочитат да мълчат, въпреки че имат мнение по темата. Нека всеки се чувства свободен да вземе отношение по изразените от В. Пеев тези – да се съгласи с това, което одобрява или да обори онова, които не приема. Мисля, че дискусията в този форум ще е полезна в процеса за изясняване на истината, от която всички се нуждаем.

 17. quothe „П. Благинов“ @“Всички „зрели” вярващи около мен избягваха въпроса. “

  Абсолютно, аз съм 100% съгласен с това твърдение и бих казал че бях свидетел на точно същото!

  Големият въпрос е за кого са работили тези „зрели братя“ и „пастори“???
  В началото на 90-те години се полагаха всячески неистови усилия да се избягват всякакви теми свързани с ДС в по-старите евангелски църкви.
  Абсолютно недопустимо е човек като Павел Игнатов, които през онези години съзнателно или не направи толкова много за потулване на истината да води Национални дни на молитва.
  Всичко това говори че агентурният апарат на ДС е продължавал да върши пъклената си работа и след 1989 год.
  Защо? – те са е надявали че с напредването на годините, нещата ще се покрият и ще се забравят….
  темата ще загуби актуалност.
  Дали техният план ще успее, зависи и от нас!

  Ако още в началото на 90-те години тази тема не беше нарочно заглушавана , а се беше дала пълна ГЛАСНОСТ и истината беше изведена в триумф сега положението и в църквите ни и в цялото общество щеше да ес съвсем друго ( в положителен аспект)

  Но Божието осъждение не дреме…

 18. Имам и аз един въпрос, въпреки, че сигурно ще ми изтрият коментара както предния път. Защо намесвате П.Игнатов или другите, в ситуации в които трябва да се говори за Виктор Вирчев. Поне това ни внушава В.Пеев с писмото си. Заради това скочиха ЕПЦ пасторите от Америка с Христов и компания. Каква е връзката между Христов и Вирчев? Какво толкова им е обещал Вирчев, респективно и Врачев, че приритаха да се връщат в България по никое време? Това са въпросите, които касаят бъдещето на СЕПЦ в България, ако въобще има такова занапред.

 19. Вениамин Пеев представя своята гледна точка за времето, обстоятелствата, личностите и събитията, на които е бил свидетел и пряк участник. Нормално е да има и други гледни точки и е естествено те да бъдат изразени в подетата дискусия. Аз търся възможните отговори на въпроса защо хората предпочитат да мълчат, въпреки че имат мнение по темата. Нека всеки се чувства свободен да вземе отношение по изразените от В. Пеев тези – да се съгласи с това, което одобрява или да обори онова, които не приема. Мисля, че дискусията в този форум ще е полезна в процеса за изясняване на истината, от която всички се нуждаем.

  Posted by Тодор Ябълкаров | януари 25, 2012, 21:11
  Напълно съм съгласен с Тодор Ябълкаров.Аз точно това и правя.Съгласен съм с д-р Пеев,че доносниците от ДС нямат място в ръководствата на Църквата.Даже не само в Църквата,но и във всякакви ръководни органи.Както смятам,че е и напълно нормално да не се съглася с някои от тезите на д-р Пеев. Искам да отбележа, че до тук коментирам само написаното от д-р Пеев по възвания и писма. Не се занимавам с личната му биография. Даже и да беше подписал горните текстове с псевдоним, пак бих отбелязал лъжата и целенасочената манипулация. Това право да изопачава не го дава нито произход, нито образование или църковна (не)принадлежност.Но нека не бъда голословен,а да цитирам д-р Пеев.
  „А сега – по въпроса на “плюенето” на СЕПЦ. ТАКОВА НЯМА ОТ МОЯ СТРАНА! Не само, че не използвам такива вулгарни думички поради възпитанието и образованието си, но и фактически не прилагам такова улично поведение.” Цитат от д-р Пеев.
  „Това “съжаляване” и искане на “прошка” се демонстрира пред състава на техните колеги, с които са “на трудов договор” в СЕПЦ. Че защо пред тях? Един от коментаторите в блога Pastir.org даде най-мъдрия и достатъчен отговор, цитирайки присъдата на премъдрия ни народ, за което искрено го поздравявам: “Гарван гарвану око не вади”. Аудиторията на пасторите на СЕПЦ е най-неадекватната за такава фарсова, фалшива и филистимска прошка, защото престъпленията на четиримата са извършени не само срещу колегите им в миналото и настоящето, но и срещу целия СЕПЦ. Защо те не си поискаха ДОСЕГА прошка от всички нас?”Цитат от д-р Пеев
  „Аз съм си отърсил праха от обвързаното с ДС Ръководство на СЕПЦ много отдавна и смятам за срам дори да си помисля за “членуване в Ръководството””Цитат от д-р Пеев
  Противопоставянето на вярващи срещу техните пастори или пастори срещу Ръководството на СЕПЦ дали е добър вариант?Да,СЕПЦ не е само Ръководството ,но и Ръководството на СЕПЦ не е нещо отделно,пастирите на СЕПЦ не са нещо отделно,а миряните на СЕПЦ да са нещо съвсем друго.
  Сегашното Ръководство на СЕПЦ е избрано на 28-29.05.2010 г. от ХХ Събор на СЕПЦ.И тук отново ще цитирам д-р Пеев:
  „Това “съжаляване” се демонстрира от четиримата ЕДВА СЛЕД КАТО колегите им разбират КОИ са те – забележете, че в “Становището” на Ръководството на СЕПЦ имената им не са упоменати. Защо те не са поискали прошка ПРЕДИ огласяването? В случая постъпката на четиримата е гъвкава проява на инстинкта за самосъхранение, който би показала дори змията, след като ни е ухапала, щом затиснем главата й с тояга. Същият инстинкт проявява и престъпникът в съдебната зала, който моли съдебния състав за милост едва след като е чул заслужената си присъда. Поисканата “прошка” от четиримата на великотърновския форум е “ПРОШКА” ПОСТ ФАКТУМ, която няма никаква морална стойност! Затова ПРОШКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ!”

  [редактирано поради нелигитимна информация]

  Д-р Пеев много добре знае, че единия от споменатите четирима не само е огласен, но и е обяснил преди няколко години пред местната си църква как е бил заведен на отчет и с вече публикувано досие е редовно избран от делегатите на последния събор на СЕПЦ. Защо тогава постоянно повтаря д-р Пеев – „Това “съжаляване” се демонстрира от четиримата ЕДВА СЛЕД КАТО колегите им разбират КОИ са те”? Разчита да има по-голяма убедителност пред незапознатите? ИСТИНАТА е и в тези детайли, а не само в изкрещяната нетърпимост. Е, така ли се „изчиства”?.
  Останалите трима ще бъдат оповестени до дни,но повечето хора знаем вече кои са.По никакъв начин не оправдавам тези хора.За мен те нямат място в Ръководството на СЕПЦ.Както нямат място в другите християнски организации агент Клисурски,агент Христо,”Казусът………..” за него има цяла група във Фейсбук, и още много „знайни и незнайни войни”от ДС.
  Но ВСЕКИ човек,даже най-големия изрод,има право на ПРОШКА,както от Бога,така и от хората.Дали тази прошка е искрено поискана ,само Бог знае. И по тази причина аз не съм съгласен със следната теза:

  „ Поисканата “прошка” от четиримата на великотърновския форум е “ПРОШКА” ПОСТ ФАКТУМ, която няма никаква морална стойност! Затова ПРОШКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ!”

  ПРОШКА може да се получи преди изобличението,по време на изобличението и след изобличението.Това е Библейския принцип.

 20. Уважаеми, г-н Генчев! Всичко, което пишете във вашите коментари би имало много повече тежест, ако все пак решите да използвате пълното си име. Анонимността винаги предизвиква допълнителни съмнения относно намеренията на автора. Днес живеем в свободно общество.

 21. Бр. Благинов, „Генчев“ няма никога да излезе иззад храста на своето уютно прикритие – той само наднича отвреме-навреме, за да ме цитира и дълбокомислено да ме обвини анонимно в „лъжливост“, без да представи впечатляващи аргументи.
  Бързам да подчертая, че „Генчев“ все пак започна и да се съгласява с най-важната теза, а именно, че в Ръководството на СЕПЦ няма място за бивши агенти на ДС! Провирам си през мъглата на неговата анонимност десницата и стискам неговата ръка, ако изобщо я улуча, за това признание! Мисля, че това би било наистина постижение, ако се случи.
  Не мога обаче да избегна едно наблюдение, с което би се съгласил всеки мислещ участник в този форум, че пред нас се оформя едно явление, което бих определил … като ГЕНЧЕВИЗЪМ.
  Под „генчевизъм“ разбирам онази част от Ръководството на СЕПЦ и може би някои други вярващи, които са против оставането на своите колеги-агенти, но които все-таки си мълчат официално по проблема. За мен „генчевизмът“ символизира характерна страхливост, липса на доблест, а оттук и прояви на характерно лицемерие. „Генчев“ упорито не ще да се разкрие кой точно е той, защото не се знае утре кой може да надделее в Ръководството – може би пък агентите ще се увеличат…
  ГЕНЧЕВИЗМЪТ, както четем от писанията му, си служи с клеветнически сценарии срещу своите опоненти, защото системата на Зарево-Желево-Вирчевото Ръководство се е специализирала в това отношение. Нужно ли е да припомням последния (а може би не-последен?) случай на генерален скандал срещу пастирското семейство Ялъмови от Хасково? „Законно избраните“ Ръководства винаги се нахвърлят като лешояди върху всеки неконформист в системата на СЕПЦ, защото системата е от живковистки тип – непроменена досега.
  ГЕНЧЕВИЗМЪТ още демонстрира белезите на много лоша еклезиология – едно нехристиянско разбиране за Църквата. Генчевистът „Генчев“ се тревожи за противопоставянето между Ръководство и останалите пастири и редови вярващи по въпроса за агентурното минало на лидерите. Няма да обърна внимание на генчевисткото обвинение, което се отправя към мен за „тенденция“ и „манипулация“, защото то е смешно. Когато обаче един лидер си мисли, че цялата истина и правда произтича само от средата на Ръководството и останалите членове на общността трябва да викат само: „Амин“, той очевидно си се представя като овчар с гега, а останалите – кимащите безкритично – като неразсъждаващи овце, които дрънчат в хармония с благозвучни камбанки. Такава еклезиологична идея имат само Ръководствата на съвременните квази-християнски култове от рода на мормоните, йеховистите и тям подобни. СЕПЦ не може да бъде визиран като култ или превръщан в култ! Редовите вярващи и пастирите извън Ръководството са единствено възможният коректив на грешките на Ръководството. А по-голяма грешка от тази – ДОПУСКАНЕТО НА ЧЕТИРИМА АГЕНТИ в състава на ръководството на СЕПЦ и пазенето им „като рохки яйца“ не може да има! И тази грешка трябва да се премахне ЕДИНСТВЕНО СЪС СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР! Всеки опит да се прикриват и замазват нещата до „следващия уставен събор“ представлява обиден за цялото СЕПЦ жест към агентите.
  ГЕНЧЕВИЗМЪТ според мен е явление, което красноречиво говори за неспособност на генчевистите да вземат адекватни решения в кризисни ситуации. Някой беше казал, че единственото „добро решение“ в кризисен момент е „адекватното“, колкото и нестандартно да е то. Много се смях на генчевисткото обяснение, че изборът на гр. Велико Търново за съдбоносната среща на 6.12.2011 бил поради удобното му „географско“ разположение! Но когато припомних на генчевистите (включително и на п-р Ив. Врачев), че В. Търново е едно от средищата на агентурното представителство в Ръководството и именно това го прави „неудачно“ за такава среща, не получих никакъв отговор. Имам и още възражения срещу този лош „генчевистки“ избор, но засега ще ги запазя за личния си архив.
  Аргументите, които представям обаче, са ме убедили, а надявам се да са убедили и разсъждаващите читатели-негенчевисти, че „генчевизмът“ е стил на ръководство, който се отличава с лекомислие и повърхностност. Дори злобните подмятания на генчевистите за моята богословска квалификация и безкористност в линията ми срещу агентите на ДС не могат да ме засегнат. Защо ли? Много просто – АЗ НЕ СЪМ ГЕНЧЕВИСТ, а – християнин!
  Д-р Вениамин Пеев

 22. Д-р Пеев аз имам най-дълбоки уважения към Вас като интелектуалец и може би дисидент, но ми прави продължително впечатление, че вие избягвате истински важните въпроси по темата. Никой не се интересува от въпросния Гечев, но аз си написах истинското име и ви задавам истински въпроси, които явно смятате за по-маловажни от анонимността на Гечев? И така отново: Каква е връзката между настоящата политика на СЕПЦ в лицето на Врачев и американските пастори Христо Христов и Илия Апостолов Илиев? СЕПЦ ли ги е поставило на тези позиции? Също, защо ловко избягвате темата за Ямбол, където много добре знаете, че за първи път в СЕПЦ се повдигна въпроса за агентите още през далечната 1999 когато Еленков дойде да помирява разгневените миряни? Защо избягвате да назовете имената на четиримата, а прехвърляте темата към някаква илюзорна хасковска връзка, която между впрочем се разви в паралел с Бургаската агентурна клетка след което бързо бе препратена към Америка? В това число, трябва да питаме и Евангелски вестник свързан ли е със службите, тъй като чрез тях се разви скандала около Ялъмови? И не на последно място, защо не се консултирате с д-р Банков, който дефакто първи написа черно на бяло за агентите в църквите? Аз не съм гечевист, но като гледам скоро и пеевист няма да бъде. Тези въпроси търсят отговор днес, защото утре, когато излезе списъка, ще е вече късно…

 23. „“Генчев” няма никога да излезе иззад храста на своето уютно прикритие – той само наднича отвреме-навреме, за да ме цитира и дълбокомислено да ме обвини анонимно в “лъжливост”, без да представи впечатляващи аргументи.” Цитат на д-р Пеев.
  Старая се да коментирам само това което д-р Пеев е написал тук като отворени писма и мнения под тях.Смея да твърдя,че неговите думи са най-големия му враг.Когато пиша,че съм съгласен с вас,аз ви цитирам,когато пиша,че лъжете,пак го подкрепям с ваш цитат,когато манипулирате според мен,пак цитирам ваши думи.От вашите думи по-впечатляващи аргументи няма.
  „Бързам да подчертая, че “Генчев” все пак започна и да се съгласява с най-важната теза, а именно, че в Ръководството на СЕПЦ няма място за бивши агенти на ДС!”Цитат от д-р Пеев.
  Първо,това не е вярно и второ,манипулирате с тази теза и в следващите изречения.Още от първото си мнение,аз пиша,че НЕ ЖЕЛАЯ да има агенти на ДС нито в ръководствата на християнски организации,нито в ръководствата на нехристиянски организации.И във всяко мое мнение това свое убеждение го пиша.

  „“Генчев” упорито не ще да се разкрие кой точно е той, защото не се знае утре кой може да надделее в Ръководството – може би пък агентите ще се увеличат…” Цитат на д-р Пеев.

  Във всичките послания тук на д-р Пеев,когато се спомене Ръководството на СЕПЦ,винаги има крайно негативно отношение от негова страна.Този негов цитат е манипулация.Ще цитирам част от становището на СЕПЦ „• За да се избегне влиянието от тоталитарното минало, решихме преди провеждането на следващ събор за избор на ново Съюзно ръководство всички кандидати да бъдат предварително проверени за агентурно минало.”А д-р Пеев пише-„ може би пък агентите ще се увеличат”.Това не е ли манипулация?
  От мненията ми е видно ,че не си служа с клевети.Аз винаги цитирам.
  „ГЕНЧЕВИЗМЪТ, както четем от писанията му, си служи с клеветнически сценарии срещу своите опоненти, защото системата на Зарево-Желево-Вирчевото Ръководство се е специализирала в това отношение.” Цитат д-р Пеев.
  Ръководството на СЕПЦ направо се сатанизира.Това отношение е и в следващия цитат.
  „“Законно избраните” Ръководства винаги се нахвърлят като лешояди върху всеки неконформист в системата на СЕПЦ, защото системата е от живковистки тип – непроменена досега.”Цитат от д-р Пеев
  Не,той д-р Пеев никога не е плюел срещу СЕПЦ,никога не е настройвал миряни срещу пастори и пастори срещу Ръководство.Никога.Аз си ги измислям тези неща.Съгласен съм,че е имало ченгета от ДС в СЕПЦ (и още ги има за съжаление и то не само в Ръководството),съгласен съм,че е имало и хора с други проблеми-пак служители(нали не си мислите,че само принадлежността към ДС е грях?),но с Бай- Ганювската теза-„Всичките са маскари”,не съм съгласен.

  „“Генчев” се тревожи за противопоставянето между Ръководство и останалите пастири и редови вярващи по въпроса за агентурното минало на лидерите.”Цитат на д-р Пеев.
  Не,аз се тревожа от регулярните ви опити са противопоставяне между Ръководство и останалите пастири и редови вярващи по принцип,а не само по този повод.
  „Редовите вярващи и пастирите извън Ръководството са единствено възможният коректив на грешките на Ръководството. А по-голяма грешка от тази – ДОПУСКАНЕТО НА ЧЕТИРИМА АГЕНТИ в състава на ръководството на СЕПЦ и пазенето им “като рохки яйца” не може да има!”Цитат д-р Пеев.
  Напълно съм съгласен с първото изречение.Това е и принципа,който е залегнал в Устава на СЕПЦ.Но не съм съгласен с начина по който го прави д-р Пеев.Единия начин е по съответния ред,спазване на йерархия и устав на съответната организация,а другия е анархия, противопоставяне и търсене на лично възмездие,на мен това ми прилича на партизанство.Втория начин не ми харесва.” Не правете нищо от партизанство или от тщеславие”.Предпочитам това да спазвам.Освен това е лъжа това ,че допускането на четирима агенти е грешка на Ръководството на СЕПЦ.Цялото Ръководство се избира на Събор (д-р Пеев много добре знае това).Веднъж го написах,но ще го повторя.Последния събор беше през 2010г. а единия от тези четиримата е осветен като агент през 2008г. т.е. целия Събор са знаели,че този пастор е бил агент,но въпреки това са го избрали.И д-р Пеев много добре ги знае тези факти,но за него Ръководството е по-черно и от дявола.И се стреми и нас да ни убеди в това.
  На всички цитати на Д-р Пеев и моето мнение след тях беше отговорено само по един начин.
  „Кой си ти Генчев?” Нямаше отговор вярно ли е,не е ли вярно.Например има ли прошка според Библията,кога,как и много други въпроси.За което писах,че е истина, лъжа,манипулация отговора беше само един:”Кой си ти Генчев?”.Тъжно.

 24. Да бр. Благинов, днес живеем в свободно общество, което означава, че имам свободата и да не си напиша името.И това не го правя за да съм интересен,а защото смятам,че е по-важно това което пишем и вършим,отколкото това с какво образование и какви титли и позиции сме.
  Д-р Пеев няма да отговори на поставените въпроси. Те не са му удобни и не обслужват „великото очистване а’ла Пеев“. Ще се начетем на всякакви препратки към други и още по-нови скандали, но изречените ЛЪЖИ са вече написани и прочетени. Мислещите хора са претеглили и преценили. За да избегне директния отговор д-р Пеев ще ни разходи до „еклезиологията“, ще въведе термина “генчевизъм” (не може без конкретен образ на врага), даже търсейки по-интересни сюжети ще ме причисли към ръководството на СЕПЦ. От описаната от самия него своя дейност в СЕПЦ (интересно защо е пропуснал другите деноминации, в които е служил) не мисля, че може да е фактор за „адекватни решения в кризисни ситуации“. Единственото му ясно декларирано решение е да се оттегли от всички и от всякъде. Коя криза е решил, че да бъде съветник? Сигурно забавлява аудиторията…

 25. Г-н Костов, моля да не оставате с впечатлението, че преднамерено съм отбягвал да отговоря на Вашите въпроси. Концентрирах се предимно върху „Генчев“ и „генчевизма“, защото в случая имаме представяне на официалната позиция на председателя Врачев и част от Ръководството на СЕПЦ за настоящите четирима агенти в състава му. Имам конкретна база за сравнение с писанията на „Генчев“ и официалната позиция. Гарантирам обаче, че с „генчевизма“ ще спра да се ангажирам, защото „генчевистите“ ни се водят, ни се карат…
  Като интелигентен човек – съдя това от начина Ви на разсъждения – разбирате прекрасно, че в дебата не бива да бъдете дори „пеевист“, защото аз не защитавам лична, а принципна позиция: В РЪКОВОДСТВОТО НА СЕПЦ НЯМА МЯСТО ЗА АГЕНТИ. Нямам право обаче да огласявам имената на четиримата агенти, въпреки че ги знам,защото не искам да навлизам в лични прения. Мисля, че и това доказва интереса ми към принципния, а не към личния аспект на въпроса. Нека Ръководството на СЕПЦ огласи имената!
  На въпроса Ви за пряката връзка между пловдивчанина п-р Ив. Врачев и далаския п-р Хр. Христов отговорът ми е – да, има пряка връзка! Двамата са част от създателите на нескопосаната стратегия за „разкриване-прикриване“ на четиримата ченгета от останалата огромна маса на СЕПЦ. За връзка с п-р Ил. Апостолов не съм информиран, следователно не мога да спекулирам.
  Препращате ме към някакъв „д-р“ за справка, но не пишете името му – сам разбирате, че такъв контакт не мога да установя без името.
  Също така моята позиция не е да се занимавам с агентурните проблеми на други деноминации, а с проблема на СЕПЦ, защото винаги съм се смятал – и по произход, и по убеждения – неотделима част от него. Когато се позовавам на други деноминации, предпочитам да давам само положителни примери, защото това го изисква етиката.
  Не съм избягвал нищо свързано с проблема Ямбол, но казвам само това, което знам от личен опит. Ще Ви моля да се изясните какво точно имате предвид – събитията около Събора или странното за мен предложение да се кандидатирам за ямболски п-р, което тълкувам като поставена срещу мен клопка по онова време, в която – признавам – попаднах неволно. Сега едва ли бих сгрешил така наивно!…
  Мисля, че няма да отречете готовността ми да си изясняваме открито онези проблеми, които са принципни. Християнството е комплекс от принципи, не от лични амбиции.

  Вениамин Пеев

 26. Благодаря Ви за конкретния отговор. Имах предвид д-р Банков но не успях да се сетя за името му навреме, но вече коригирах грешката си. В светлината на казаното по въпроса, не смятате ли, че СЕПЦ, както и останалите вероизповедания, трябва не само да разкрият агентите, но и да назначат компетентна комисия която да установи тяхната истинност? Защото осланяйки се само на информация от Комисията, Църквата продължава да стои под манипулацията на службите. И ако е така, как можем да изберем такава предвид, че не знаем кои са настоящите действащи агенти в църквите ни?

  Да разбираме ли тъй също от коментара ви, че в СЕПЦ още от времето на Вирчев работи „стратегия” както я нарекохте вие, а дефакто една реална репресивна машина измислена и ръководена от дадени пастори за внедряването на съмишленици в системата на СЕПЦ и отстраняването на инакомислещи. И ако е така, и Вашата роля е опозиция а тази машина, то каква е ролята на пастори като Генчев, Ганчев, Вирчев, Врачев, Христов и други които стоят в нейна подкрепа? Например, без да бъдем лични, винаги е правило впечатление, че вашата кандидатура за пастор е по-често е пренебрегвана, а на съгражданина ви Пламен Ганчев по-често приемана, въпреки че нито по познания и практика, нито по проповядване има качества по-високо стоящи от Вашите.

 27. Г-н Костов, запознат съм много добре с книгата на д-р Стефан Банков „Досието: От двете страни на желязната завеса“. Предполагам знаете, че тя е № 1 в „индекса“ на официално забранените книги от Ръководството на СЕПЦ още от времето на п-р Вирчев. Това не е изненадващо, като се има предвид факта, че д-р Банков представя факсимилета на доноси, подписвани от петдесетни агенти, включително и от самия п-р Вирчев, разбира се, с агентурни псевдоними. Срещу д-р Банков бе скалъпена от Вирчевото Ръководство, което гъмжеше от агенти – забележете: след 1989 г., лъжливата версия, че представените от него документи са … „фалшификат“. Скалъпиха се и други сценарии и той се принуди да търси подслон, както постъпих и аз, в друга евангелска деноминация. Аз обаче съм имал лично възможността да се убедя по време на специализацията ми в Англия след 1989 г., че в чужбина се съхраняват данни за агентурното минало на някои лица, които д-р Банков посочва, така че нямам причини да се съмнявам в автентичността на данните в книгата му.
  Идеята Ви за съставяне на Комисия към СЕПЦ за проверка на агентурното минало на четиримата членове на Ръководството, пък и защо не и на останалите действащи пастори, е разумна и обективна. Съмнявам се обаче в приложимостта на главната цел на такава Комисия – установяването на фактическата принадлежност или непринадлежност към ДС. Ще посоча две причини за съмненията ми. Първо, такава Комисия ще бъде съставена от председателя п-р Врачев и неговото обкръжение, а ние знаем тенденцията му да замаже ситуацията. С други думи, гарван няма да извади очите на гарваните… Второ, във връзка с наличието на досиета на четиримата членове на Ръководството има един интересен казус, за който знам със сигурност, че нещата стоят така: досието на едно от лицата липсва и има само „картонче“, че е имало такова. Не съм юрист, нито архивар, но подозирам, че или това досие е „строго засекретено“ по някакъв начин, или пък е „унищожено“ по някакъв начин. Подчертавам, че в случая спекулирам, но не вярвам в „изпаряването“ на досието по обикновен физически начин „яко дим“. Следователно една Комисия по проверка на досиетата няма как да установи „принадлежност“ или „непринадлежност“. Разбира се, има и други начини да се провери обвързаността на пасторите-агенти – разпитване на живи свидетели сред вярващите на петдесетните общности и това би бил най-достоверният начин. Но кой от Ръководството ще се заеме с това? Вече станахме свидетели на филистимския фарс на „покаянието“ – един банален трик, който, както виждаме, се прилага и от други църковни общности…
  Моля, отговорете дали приемате възраженията ми.

 28. От приложената тук дискусия разбрах, че определени деноминации са изкупували книгата на Банков за да не достигне го широката публика. А как бихте коментирали прескачането на решения 302-304 от Комисията http://www.comdos.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

  Да не би СЕПЦ, ОБЦ и ББЦ да са изпратили декларация за непубликуване както направиха от БПЦ преди нова година?

 29. … Да-а-а, започна се играта на пинг-понг… Пеев на Костов, Костов на Пеев, а публиката само следи с поглед топката (дълбокоумните проблясъци) на разговарящите. А вие как мислите уважаеми читатели, дали Вениамин Пеев ще спре да напада п-р Врачев? Или той сега само започва? П-р Врачев агент ли е? Дали и самата Комисия по досиетата няма да се окаже част от заговора? Сюжети за турски сериали трябва да пишете,ще имат голям успех!

 30. Така или иначе книгата на д-р Банков за досиетата на родните петдесетни лидери е бестселър, който достигна до много редови евангелисти и хора извън църковните среди. Този бестселър би могъл да се сравни със съчинението на Мартин Лутер „За Вавилонската блудница“. Следователно истината за агентурното минало на някои членове на Ръководството на СЕПЦ от близкото минало е доказано документално. Дали СЕПЦ ще се примири с този позорен факт е ВЪПРОС НА МАНТАЛИТЕТ И ИНТЕГРИТЕТ. Историята обаче няма никога да забрави този факт!
  Що се отнася до потулването на Решения №№ 302-304 може само да се спекулира, докато документите не се публикуват. Не може да не направи впечатление обаче прибързаността на настоящия Председател Ив. Врачев да поиска „оповестяване“ на членове от своето ръководство преди Комисията по досиетата да излезе с официално становище. След това се проведе процедура от „молитвени“ и „покайни сбирки“ с очевидната цел да се хвърлят трохи на интересуващите се от проблема с агентурното минало, за да се стигне до велико-търновската „завера“, на която сценарият бе определил окончателното прикриване на позорния агентурен факт.
  Ще прибавя към разсъжденията си още една нова информация. По време на велико-търновската явка е „обезвреден“ и един от най-острите изобличители на агентите в СЕПЦ – п-р Младен Младенов. По време на предишните сбирки по агентурния проблем той прави критични изказвания, но във Велико Търново изведнъж омеква. Защо ли? Аз знам коя е причината за неговия не съвсем мъжки завой в обратна посока, но много бих искал, ако той има достъп до този форум да отговори сам! Ще прибавя само, че лично съм му писал, за да го питам – вярно ли е това, което аз знам, че се е случило във Велико Търново.
  Вениамин Пеев

 31. Г-н Колев, не съм фен нито на тенис на маса,нито на тенис на корт! И макар че се провиквате като типичен стадионен посетител, ще Ви припомня като редовен участник в дебата, че проблемът с агентурното минало НЕ Е ИГРА НА ПИНГ-ПОНГ! Вместо да се забавлявате като на стадион, кажете нещо смислено!
  Никой от нас – и най-малко аз – не твърди, че п-р Ив. Врачев има агентурно минало. Аз познавам лично семейството му и п-р Врачев знае много добре какво е отношението ми към баща му и към него самия.
  Това, което не мога да приема и лично съм писал на Врачев за това, е опитът му да прикрие агентите. Знам, че Врачев иска да се освободи от тях и въобще от агенти в Ръководството, но това няма да стане с приемане на шоу-покаяния, които в публичното пространство оправдано се определят като „лицемерие“. Кой приема на сериозно покаянието на един от владиците с агентурно минало, освен агентите като него?
  Така, че г-н Игнатов, излезте от спортното си обкръжение и се включете в дебата с мнение по проблема – ЗДРАВОСЛОВНО ЛИ Е ЗА СЕПЦ ДА ИМА В СЪСТАВА НА РЪКОВОДСТВОТОП СИ АГЕНТИ? Вярвам проумявате, че проблемът не е ракета, футболна топка, топка за голф и т. н., а нещо много по-сериозно! И побързайте, моля Ви, защото утре Ръководството на СЕПЦ има заседание и сигурно ще дискутира този проблем! Може пък ще се вслушат във Вашия съвет…

 32. Всички тези прения щяха да бъдат излишни, ако беше проведен извънреден събор на СЕПЦ, на който да се вземе принципно решение относно агентите на ДС. Все още не е късно това да стане факт!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *