1 comment for “Еретикът Богомил – българският реформатор

 1. Поява и същност на богомилското учение
  Из „Беседа против богомилите“,от презвитер Козма
  (без съкращения)
  Презвитер Козма (втората половина на Х в.) – старобългарски книжовник и духовен деец. Данните,за живота и творчеството му,са оскъдни. Вероятно е бил епископ и е спадал към школата на преславските книжовници. Съчинението му„Беседа против богомилите“ е написано между 967 – 970г.,при наследника на цар Петър,Борис II. Запазено е в девет преписа.
  1.(Поп Богомил и последователите му). Случи се,че в годините на православния цар Петър,в българската земя се появи поп по име Богомил – по-вероятно Богунемил. Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя. Лъжеучението му ще изложим по-нататък…
  Външно,еретиците са кротки като овце: кротки,смирени и мълчаливи. Наглед,лицата им са бледи от лицемерния пост. Дума не продумват,не се смеят на глас,не любопитстват и се пазят от чужд поглед. Външно правят всичко,за да не ги отличават от правоверните християни,а вътрешно са вълци и хищници,както рече Господ…

  2.(За сътворението на света). Наистина(еретиците),са по -лоши и по-мръсни от бесовете. Защото,кой бяс някога се е противил на Божеството или е дръзнал да хули Божия свят,както еретиците? А що говорят? – Че не Бог е сътворил небето,нито земята,нито всичките видими(неща)…

  3.(За кръста). Себе си заблуждавайки,така говорят за Господния Кръст: „Как да му се кланяме? Понеже евреите разпнаха на него Божия Син,затова кръстът е най-омразен Богу!“ – Ето защо,те учат своите да го ненавиждат,а не да му се кланят,като казват тъй: „Ако някой би убил царския син с кръст от дърво,може ли това дърво да бъде мило на царя? Същото нещо е и с Кръста,спряма Бога…“

  4.(За Причастието). Какво говорят,за Светото Причастие? – „Причастието не се извършва по Божие Повеление,нито е Христово Тяло,както вие говорите,а е като всяка проста храна. Христос,когато е действал,не е извършвал литургия,затова ние не го почитаме“ (казват те)…
  Разкажете ни,кой ви научи,че това не е казано за Светия Хляб и за Чашата,както вие еретици разправяте,като се заблуждавате,че то е казано за „Четвероевангелието“ и за „Апостолските Деяния“,а не за Светото Причастие…?

  5.(За литургиите). А защо хулите светите обреди,които ни са предадени от св.апостоли и богоносни отци? – Говоря за литургията и другите моления,които се вършат от добрите християни.

  6.(За духовенството). Ами защо вие казвате,че причастяването и духовните обреди не са отредени от Бога; и хулите йереите,и всички църковни санове,като наричате правоверните свещеници слепи фарисеи и лаете много по тях,като псе по конник?…

  7.(За пророците). А кой апостол или кой праведник ви научи, еретици,да отхвърляте Закона,от Бога даден Мойсею? Каква ли неправда намерихте в пророците,та ги хулите и не приемате книгите написани от тях?

  8.(За Богородица). Освен всичко тово зло,тези окаяници вършат още и друго: не почитат преславната и пречиста Богоматер,майката на нашия Господ Иисус Христос и много бледословят за нея. Техните думи и гадости не може да се пишат в тази книга…

  9.(За иконите). Еретиците,като слушат апостол Павел да казва за идолите: Не е прилично да се покоряваме на злато или сребро изработено от човешко изкуство,мислят,окаяните,че то е казано за иконите. И като намират оправдание в тези думи,те не им се кланят насаме. Но,поради страх от хората и в църква ходят,и кръст и икона целуват,както ни разказват тези от тях,които се възвърнаха към нашата истинна вяра,говорейки: „Всичко това вършим за хората,а не от сърце. Тайно пазим вярата си…“

  10.(За дявола). Мнозина пък не знаят,каква е тяхната ерес и мислят,че те страдат за правдата и че ще получат от Бога някоя награда за веригите и тъмницата…Та как ще бъдат мили някому,дори и много да страдат,щом като те наричат дявола творец на човека и на всичките Божи твари? А поради голямата си простотия,едни го наричат отпаднал ангел,а други го смятат (за) неправеден уредник…А толкова го почетоха,че го нарекоха творец на Божиите създания,а Божията Слава считат за слава на дявола…

  11.(За въздържанието). Като чуват Господа да разказва в Евангелието притчата за двамата синове,те считат,че по-старият син е Христос,а по-младият който заблудил баща си,е дяволът. И сами го назоваха Мамон. Него наричат още творец и уредник на земните твари (и мислят),че той е заповядал на хората да се женят,да ядат месо и да пият вино…

  12.(За Кръщението и за децата). Виждате ли,братя,колко ги е поразил дяволът,та отхвърлят Светото Кръщение и се гнусят от младенците,коита се кръщават?…

  13.(За чудесата). Еретиците се опитват да разорят и онова,което светите апостоли съградиха и научиха с много труд…

  14.(Как се молят богомилите). Моленията,според заблудата им,са безброй. Те се кланят четири пъти през деня и четири пъти през нощта,като се затварят в своите стаи,но като държат отворени всичките си пет врати,при все че е заповядано да бъдат затворени.
  Когато се молят,казват: „Отче наш,който си на небето“. Но и за това трябва да се осъдят,защото на дума наричат Твореца на небето и на земята свой отец,а Неговото творение смятат за творение на дявола. Когато се молят,кръст не правят на лицето си…

  15.(За труда). Но познай и другите им думи,с които улавят душите на простите люде. Те казват: „Не е прилично да се трудим,да вършим земни дела,както е казал Господ: Не се грижете какво ще ядете или какво ще пиете,или с що ще се облечете; защото всичко това дирят езическите народи.“
  И затова,едни от тях ходят празни,не искат да вършат нищо с ръцете си,ходят от къща в къща и ядат чуждото имане – на измамените от тях хора…

  16.(За властта и духовниците). Еретиците се осъждат двойно,като разпространяват друго учение,понеже са нови апостоли и предтечи на Антихриста,и понеже подготвят хората да приемат погибелния син.
  Като хулят богатите,учат своите да не се подчиняват на господарите си; ненавиждат царя; ругаят старейшините; укоряват болярите; мислят,че са омразни на Бога,които работят за царя; и заповядват на всеки слуга да не работи на своя господар…

  17.(За изповедта). Ще ви разкажа и друга басня на еретиците,с която дяволът,който ненавижда човека,ги лови…
  Еретиците пък сами себе си изповядват и си прощават,макар че сами са свързани с дяволски окови.

  („Из старата българска литература“ С.,1988,с.101 – 118
  Публикувано в книгата „Извори за българската история“ 1994г. София Издателство Отечество)

  Лъжеучителят Петър Дънов и неговото „Бяло братство“ се считат за преродени богомили и са напълно съгласни с този горчив корен,който заразява и Европа!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *