Европейският съюз – новата империя

holy roman empireДейвид Хатауей

Настоящите проблеми, свързани с Европейския съюз предизвикват много голям интерес и дебат по целия свят. Това ме кара да се запитам защо натиска за създаването на Европейският съюз – една европейска империя, която никога не е съществувала преди, идва точно в 21-ви век? Има ли някаква скрита цел в създаването й?

Един от аргументите е, че това се прави за да се предотврати война в Европа. Континентът който никога не е бил обединен, но има своята история на разделение на племена и нации, чиито граници обикновено са се променяли при завладяване на територии. Дори римляните успяха да обединят само част от страните, защото бяха спирани от хуните и славяните, и напълно разгромени от германските племена. Могъществото на Карл Велики, Неполеон и по-късно на Хитлер, не успя да създаде този съюз, въпреки всичките им опити.

Какво стои зад създаването на Европейския съюз? Въпросът може да бъде погледнат от политическа или икономическа гледна точка. В същото време обаче, не бива да пропускаме факта, че може би има библейско основание за това. И може би този Европейски съюз е изпълнение на нещо, което бе предсказано преди повече от 3000 години в пророчествата на Библията.

Аз искам да изследвам този аспект и да видя какво Библията казва за създаването на обединена Европа. След събитията в края на 20-ти век, които ни показаха краха на втората велика суперсила, не просто Русия, но комунизма, ние започваме да осъзнаваме, че през историята на последните 4000 години е наблюдавана приемственост на империи и царства. В близкото минало, в началото на 20-ти век, видяхме издигането на комунистическата империя, която в своя апогей контролираше една трета от света. След това, в средата на миналия век наблюдавахме постепенното разпадане на Британската империя, която за определен период също контролираше една трета от света. Сега, след падането на комунизма, виждаме абсолютното доминиране на САЩ в световната политика и икономика. В същото време се надига една предизвикателна сила, тази на новозараждащата се европейска империя. И аз използвам тук думата империя съвсем преднамерено.

Какво е Европа? Дали е просто един социален или икономически съюз, или е политическа структура, която се превръща в заплаха за света, както според някои са били предишните империи? Нека да се насочим към Библията и да видим какво казва тя. В пророческата книга на Данаил се разказва, че Навуходоносор имаше сън, разтълкуван от Данаил за един образ – глава от злато, гърди от сребро, бедра от мед, крака от желязо и ходила – смес от желязо и глина. На Данаил бе дадено тълкувание на този сън, а именно, че ще има пет преуспяващи империи. Главата беше самият Навуходоносор и Данаил каза ясно, че следващата империя – среброто – ще бъде Мидо-персийската, медта ще бъдат гърците, а желязото – римляните. Интересното за съня беше, че тълкуванието започна да се изпълнява буквално по онова време. Забележителното е, че първите четири империи преминаха в рамките на библейската история. Римската империя – железните крака, продължи да съществува до пълното си унищожаване през 5-ти век сл. Хр.

Единствената част от пророчеството, която още не е изпълнена са ходилата – смес от желязо и глина. Много библейски учени, които са опитвали да тълкуват библейските пророчества смятат, че желязото и глината в ходилата на последната империя, ще бъде възстановяването на Римската империя. Но желязото не се смесва с глината. Така че това предполага една слаба, необединена сила, която в крайна сметка ще бъде разбита от скалата. Видението на Навуходоносор, разтълкувано от Данаил относно краката е, че те ще бъдат строшени от скала, която, ние вярваме, е Исус Христос по време на Неговото Второ идване.

babylonEU3[1]Тайнственият Вавилон. В Новия Завет, в Откровение 17- та глава, много ясно се говори за една мистична фигура, наречена „тайнствения Вавилон“, която ще бъде разкрита в последните дни. Нека да погледнем от малко по-различна гледна точка. Първата империя беше Навуходоносоровата. Той беше отговорен за изграждането на Вавилон и самата Вавилонска кула беше в центъра на Вавилон. Вавилонската империя беше унищожена от мидяните и персийците. Къде? Във Вавилон. Мидо-персийската империя, бе унищожена от Гръцката империя, под водителството на Александър Велики. Къде? Във Вавилон. Гръцката империя беше унищожена от римляните също във Вавилон. Но кой унищожи Римската империя?

Исторически се предполага, макар за някои да звучи смешно, че Римската империя е паднала, защото е била завладяна от държавните служители и е била прекалено зависима от своите структури, закони и бюрокрация, довели до нейното унищожение. Но буквално, физическото унищожаване на Римската империя беше извършено от германските племена в Европа. Не във Вавилон, а в Европа.

Когато германските племена унищожиха останките от Римската империя през 5-ти век, в Европа, а не в самия Вавилон, в крайна сметка част от Вавилон отиде физически в Германия, макар и едва в края на 19-ти век. Вавилон всъщност може да се види днес не само в съвременен Ирак, но същият, възстановен в Германия.

Но преди да отидем в Германия и да се вгледаме в това, ще разберем всичко по-добре, ако първо разгледаме Страсбург. Не в исторически, нито в библейски план, а в днешния 21-ви век. Ще се спрем пред един от двата центъра на Европейския парламент в Старсбург,
градът, който в продължение на много векове беше част от Германия, а сега се намира във Франция. Сградата на Европейския парламент е проектирана по картината на известния художник Питър Брюгел, нарисувана през 1563 год., която показва незавършената кула на Вавилон. Тя е построена така, че да представлява една незавършена сграда, но тя е напълно завършената сграда на Европейския парламент. Построяването й струваше повече от 12 млрд. щатски долара и беше завършена през декември 2000 год. Днес тя е в експлоатация.

Ако погледнем плаката, изобразяващ сградата, ще видим, че той показва Вавилон с лозунг на френски – „Много езици – един глас“, предизвиквайки Божия съд над Вавилон. Ще видим също, че петте звезди на европейския флаг са обърнати надолу. Но защо? Това е общоприет окултен знак – звезда насочена надолу показва дяволската глава с рога. Нека погледнем и днешното европейско знаме, с неговите 15 звезди. Нормално те означават короната на Мария, царицата на небето. Но във Вавилонската култура, царица на небето беше легендарна титла, дадена на майката на Нимрод, строителя на Вавилон. Но кой е Вавилон?

Според библейската история градът Вавилон беше построен малко след Ноевия потоп от един от неговите потомци, наречен Нимрод. Хората се обединиха, за да си спечелят име и да придобият сила, и построиха голям град, а в центъра му – висока кула и храм, наречен Вавилон. Те възнамеряваха да стигнат до небето и да докажат, че там няма Бог или, ако Той съществува, кулата ще бъде достатъчно висока за да избегнат втори потоп, наказание за греха им. Бог унищожи Вавилонската кула и градът стана известен като символ на грях и бунт срещу Бог. В края на 586 год. пр. Хр. Бог дори позволи децата на Авраам – евреите, да бъдат закарани в изгнание във Вавилон, поради греха им.

Попитах наскоро една журналистка, родена в Страсбург, дали разбира значението на кулата. Тя потвърди, че го разбира, също както и членовете на Европейския парламент разбират, че това представлява Вавилонската кула и че целта на ЕС е да завърши това, което Немрот и неговите хора не успяха да направят преди 3500 години. Какво щяха да постигнат? Кулата или силата на един обединен народ за бунт срещу Бог, тотално и до край, чрез приемането на греха като нормален начин на живот. Сегашната кула – храм, сграда на Европейския парламент, е символ на хората от 21-ви век, които, обединявайки се, да могат да кажат – Бог е мъртъв, нека да си издигнем наши собствени богове.

Но какво да кажем за възстановяването на Римската империя? В Страсбург виждаме първата връзка с Рим. Ако Римската империя падна през 5-ти век, а сега сме в 21-ви век, оттогава са минали 16 века. Къде беше Римската империя през този период? Римската империя се раздели на две през 4-ти век – на Западна, със столица Рим и Източна, със столица Константинопол, днешният Истанбул. Когато политическата сила на Рим западна, неговата духовна сила, следвайки обръщението на Константин, по-късно също се раздели на Западна, Римо- католическа църква и Източно- православна църква.

Всъщност Римската империя никога не си отиде. Краката от желязо съществуваха доскоро, докато силата премина в църквата, продължавайки сред европейските епископи, специално в Германия и Ватикана, които станаха още една отделна държава в Европа. През последните 50 години една нова империя, основана на Римския договор и създадена от много нации, примесвайки се с духовното, заяви намерението си да се превърне днес в последната империя или ходилата – желязото, смесено с глина. /На 25 март 1957 год. в Рим Белгия, Федерална република Германия, Франция, Италия, Люксембург и Холандия подписаха договорите за основаването на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия. Като най-обхватния договор, този за ЕИО е ядрото на европейското обединение – бел. ред./

Интересно е, че Мартин Лутер е първият, който се отдели духовно от Римската църква. По-късно на власт в Британия дойде Хенри VІІІ, който за своя собствена облага напълно се откъсна от Римската църква и установи Английската църква, заедно с протестантското възраждане, което все още съществува днес. Отделянето на Британия от Рим през 16-ти век е много значително, такова е положението и днес. Британия не е напълно в съгласие с ЕС, тя е разкъсвана между близост със САЩ и съюз с Европа. Не е ли това един критичен фактор, дали мъдрият Бог се намесва, за да освободи Британия от това, в което ЕС ще се превърне? Не е ли странно, че повече от четири века това е бил колкото духовен, толкова и политически въпрос? Странно ли е също, че продължава дебата за близостта и разумността на нашия политически съюз и в същото време има втори дебат за възможността от обединяване на протестантските и католическите църкви?

Краката от желязо завършват с ходила от желязо, смесено с глина. Това несъвместимо примесване на съживената империя, е предопределено да бъде унищожено чрез нещо, не направено от човешки ръце – Синът на Бог, Исус Христос, при Неговото завръщане, за да установи едно вечно царство, не 1000 -годишният Райх, измислен от Хитлер, но едно Земно царство, управлявано от Княза на мира.

Изнасилена Европа? След като говорихме за възстановяването на Римската империя и самият й център Страсбург, нека да се пренесем мислено в Брюксел, за да можем да си обясним Книгата Откровение и онази част от нея, в която се говори за блудницата и Звяра.

Това е интересно, защото всъщност има два главни символа, използвани от Европейския съюз, като и двата се намират в Библията. Първият символ, който вече разгледахме в първата част, е в Страсбург, където е построена новата сграда на Европейския парламент по подобие на Вавилонската кула.

Вторият символ обаче, е заимстван от Европа и е далеч по-лош, от първия. Всъщност, единствения начин, по който може да бъде описан, е като зло и дори демонично изобразяване на насилие и поквара. Той представлява един криминален акт срещу жената, при който извършителят се наказва със затвор. Това е шокиращо и аз трябва да го обясня.

Вторият символ? Намерих три произхода или източника на втория символ. Но какъв е този символ и къде се намира? Това е скулптурата на жената, яздеща на звяра, която е главната забележителност, поставена пред сградата на Съвета на Европа в Брюксел. Произходът на този символ може ясно да се докаже – той идва от гръцкия мит за изнасилването на Европа. Именно от този мит континентът Европа получава името си.

Обаче същия този образ на жената, яздеща на звяра, намираме и в Библията. Това е в Откровение 17 глава и 13 глава. А самият звяр е показан във видението на Данаил в Стария Завет и по-специално в 7-ма глава. В гръцката митология, от където идва първият източник на този символ, историята е следната: Зевс, бащата на боговете, забелязва една красива жена, на име Европа, сама на финикийския бряг, който между другото е част от съвременен Израел. Виждайки я, обладан от похот, той се превръща на бик с ослепителна белота и рога с формата на полумесец и ляга в краката й. Тя се качва на гърба му и той се гмурка във вълните преди да я изнасили. Европа зачева син и след смъртта си тя получава божествена почит като кралица на небето. А бикът изчезва в съзвездието на небето, което днес се нарича Телец.

Лесно може да се каже, че греша. Отново в Брюксел, само на 1 км. разстояние от Европейския парламент, този символ – на жената върху звяра, е използван отново в един голям търговски център. Главната забележителност на този център е същата жена. И както може да се види – не един, а много от магазините и офисите в този търговски център се наричат Юпитер, което е римското име на бащата на боговете, Зевс. Както Съвета на Европа в Брюксел има скулптурата пред сградата си, така също и европейските парламенти в Брюксел и Страсбург имат картини с жената върху звяра. И като че ли всичко това не е достатъчно, защото и страните членки на Европейския съюз, още от самото си начало, открито използват този символ, така че за всички да бъде пределно ясно точно какво представлява Европейският съюз. Например, този образ на жената върху звяра се появи още през 1948 год. на германската 5-маркова банкнота. Тя може да се види, яздейки на звяра на картината, нарисувана през 1979 год. на Берлинската стена, а в 1984 год. тя се появи на британска пощенска марка по случай честването на вторите европейски парламентарни избори. През 1992 год. тя се появи и на германската екю монета. А известно е, че тя се използваше преди еврото. Същата картина стои и във фоайето на аерогарата в Брюксел, а най-очевидният и ясен образ е този, който се появи на една германска карта за телефон, която всеки може да ползва. Накрая, този образ се появи отново с въвеждането на новата евро валута, където намираме същата тази жена, възседнала звяра, на гърба на новата монета от две евро в Гърция. Това ни кара да се запитаме – дали създателите на Европейския съюз не се опитват да ни кажат нещо, или по-точно да ни подскажат, че Европа е изнасилена днес? Ако това е така, за какво става дума в политически, финансов или духовен план?

Споменах, че в Библията, в Откровение 17-та глава, тази жена е ясно показана като блудница, възседнала на звяра, който е обрисуван със седем глави и десет рога. Но жената има и второ име. На челото й е написано – „Тайна Вавилон“. Това ще се опитам да обясня малко по-късно, след като разберем, че древния Вавилон, днес всъщност може да се види в Берлин.

Израствайки под гръцка, римска, а също така и под еврейска култура, библейският човек трябва да е познавал митовете, които са били важна част от обкръжаващата го култура. Още повече дори, че Новият Завет беше написан на гръцки и надписът на кръста на Исус беше на тези три езика – латински, еврейски и гръцки.

Вероятно ап. Павел, който използва илюстрации от Олимпийските игри и проповядва в Атина, а също и ап. Йоан, който написа Откровението, са разбирали мита за Европа и бика.
В Откровение 13-та глава звярът е описан, като излизащ от морето, имащ седем глави и десет рога. В Стария Завет този звяр се появява в две форми. В първата, в Данаил 7-ма глава, той е четвъртия цар /или царство/, който също имаше десет рога …

24 comments for “Европейският съюз – новата империя

 1. При цялото ми уважение към Дейвид Хатауей, мисля че много „факти“ тук са пресилени и напаснати към вече изградена теория!
  Повтарям: Уважавам Дейвид, който е от малцината мисионери осмелили се да работят в Източна Европа по времето на комунизма и лежал за тази своя дързост в комунистически затвор! Затова коментарът ми няма за цел заяждане или охулване на този човек!
  Забележките ми са в няколко насоки:
  1. Ако Рим е четвъртата империя, защотогава не се припокрива с предишните три? Ако видим картите на първите три империи, ще се убедим че са почти идентични по територия!
  2. Ако Ако Рим е четвъртата империя, къде остатва пророчеството на Михей от глава 5? И къде в цялата евроистория остават Йерусалим и околностите му?
  3. Сравнениято на скулптурите от Брюксел с Блудницата възседнала звяра , звуча доста нагласени, като се има предвид че на скулптурите е изобразен бик , който никак не прилича на звяра от Откровение 13. По същата логика можем да отправим подобно твърдение, че това е Жана Д’Арк, тъй като в Реймс има неин паметник изобразяващ я яхнала кон! 🙂

  Все пак статията на Дейвид Хатауей е добър повод за размисъл!

 2. Изненадващ е фактът, че тази есхатологична трактовка е предизвикала толкова много споделяния, а само Страхил Иванов се осмели да коментира критично моменти от нея. Напълно споделям мнението за „насилването“ на съвременни факти и обстоятелства, за да „паснат“ на апокалиптичните твърдения. Такава екзегетика, която е характерна за много западни възпитаници на богословски школи, може да бъде определена като гледане на миналото през „модерни очила“. Авторът се опитва да каже какво „трябва да значи“ библейският текст, а не какво „означава“ той сам по себе си. Струпването на аналогии не води до същината на библейското послание.

  Не ми стана ясно, ако ще говорим за „неоримска империя“ днес, защо тя има централа в Брюксел, а не в Рим? Защо в тази „неоримска империя“ членуват различни християнски конфесии (католическа,протестантска и православна), които иначе нямат обединителен център и скоро не се очертава да имат такъв? Как се вписва тук концепцията за участие в НАТО, която излиза извън рамките на реалния икономически Европейски съюз?

  Поставянето на тримата властници – Карл Велики, Наполеон и Хитлер – в една категория като идейни „наследници“ на римския император е според мен исторически необосновано. Хитлер преследва идеята за „трети райх“, който е чисто германски блян. От историята знаем, че именно германските племена са били едни от най-страшните врагове на Рим. Днес обаче център на „неоимперската“ визия (според Д. Хатауей) не е Берлин, а Брюксел и този факт не е маловажен.

 3. Не винаги символите могат да бъдат буквално преведени към даден исторически период. Считам, че статията на Хатауей до голяма степен намира много точно конкретните измерения и духовни значения на съвременните политически алианси и тенденции, които хуманистичният ни ум е свикнал да възприема като изцяло независими от Библията.

  Например, тоталният натиск по най-брутален начин да се въведе несъществуващ брак между еднополови личност със силата на държавата е само едно от измеренията на крайния бунт на „обединена Европа“ да влезе в ролята на вавилонски лидер на обединеното човечество. Нимрод е един от практикуващите, поне според някои изследователи, такъв войнстващ хомосексуализъм (както и жителите на Содом и Гомор), който има само малко общо с типичната представа за хомосексуалиста като женствен и чувствителен интелигент. Напротив, това извартен дух, който завзема територии, в буквален и в духовно-политически смисъл, и е изразител на потисничество над другите и най-вече изразител на извращаването на Божия сътворен и установен ред, цел и достойнство на човека – създадени като мъж и жена за поклонение, обич и плодене (поколение). Темата, естествено е пределно общирна, за да може да бъде изяснена само с няколко поста. Но фактът, че най-мощните страни в евросъюза наложиха насилствено, а и без много опозиция еднополови държавни „бракове“ е факт в защита на тезата на Хатауей.

 4. Страхиле забравяш че римската империя се е простирала чак до персийския залив, а Европа е била малката й западна част. А Жана не е възседнала бик, а кон. Иначе си прав че има интересна сходност със съвременните събития.

 5. руснаците са много по напред от американците в космоса и в подводниците както и при балистичните ракети и дори путин миналата година каза че за следващите 10 години ще дадат 646 милиярда долара за въоръжение и че имат оръжие което е америка ще произведе след 10 години.В Езекил 38 и 39 глава се говори за воиска от север а москва е точно над Йерусалим и мечката е символа на русия от откро вение

 6. Путин е страшен мозък!…

 7. Велизаре, не съм забравил за територията на Римската империя! При едно налагане на картите на империите, ще видим ,че Римската е силно изнесена на запад, като не покрива една много важна територия, която съответства на днешен Иран и голяма част от Ирак. А това е огромна територия! Особено интересен е фактът, че Рим с цената на огромни загуби, все пак успява да завладее царството на партите(персите), но само след 2-3 години напуска завладяната територия, тъй като не може да я задържи.
  Но това, което споменавам е само една идея и част от дискусията!
  Белият папа също показва интересна гледна точка!

 8. Страхиле прави си и доколкото малко съм запознат Рим покрива цялата територия на Александър Велики до Индия. Затова и натам са строени римските пътища и акведукти за да снабдяват армията. Последните пък военни опити на Рим са именно на юг към персийския залив и разбира се преместването в Цариград е именно за да се удържат източните територии и най-вече Ерусалим.
  Странно е че този нов Рим все го централизират към Европа, а той май е повече на изток. От там и пророчествата за Гог и Магог и руската империя.
  Не знам от къде черпи познания Белия папа (който и да е той), но знам че руснаците правят Калашников от пресирано дърво който не може да бъде радарно засечен и наскоро обявиха Путин за най-богатия човек на света с капитал над 150 млрд. евро.
  Военните и конспирационни теории обаче ще оставя на п-р Петков (или Белия папа ако това също е той) който като космонавт изпитател има доказана свръзка с извънземните.

 9. Е ,Велизаре, доколкото знам от ФБ пастор Петков и Белият папа са съвсем различни хора!
  А за новия Рим …има по-голяма логика да е на изток. Всички събития в Писанията са все в района на Близкоя Изток!
  Освен това пророчеството от Михей 5, за което споменах в първия си коментар, още не се е сбъднало , а там ясно се говори за асириеца!

 10. Може би колегите биха проявили интерес към следното критично мнение към пророческите писания на Д. Хатауй от Малкъм Хийп (Malcolm Heap). Не би било зле да знаем и другата, критичната страна на мненията.
  http://www.midnightministries.org.uk/david_hathaway.htm

 11. C право възобновяват темата по Откровение на Йоан и белезите на последните дни.
  Напоследък се замислям много относно знаците, които русия и путин ни дават.
  1. Паметника на Путин изобразяващ го на Нерон, а знаем че :По времето на Нерон в източната част на Римската империя са сечени монети с надпис на староеврейски «נרון קסר», което означава „император Нерон“ («Neron Kesar»). Ако се съберат буквените числови стойности на староеврейски, сборът им е 666.
  2. Градът Вавилон (Русия) с който искат да търгуват всички и чрез който всички са се обогатили …

  Не искам да подминаваме тези белези, моля за вашето мнение!
  Относно статията мисля, че е тесногръдо написана или по – точно се базира на американското разбиране за европейският съюз.

 12. Още един Бени Хин. Този път само че се нарича David Hathaway.
  Причината че David Hathaway не може да разпознае правилно че жената от Откр 17 гл е Ромокатолическата църква е в това че петдесятното движение е в съюз с Римокатолическата църква и нейните ереси. Дрехите на жената са описани много добре (римокатолици), адреса на тази жена е описан. Окровение 17 гл. говори за религия , а не за Европа. Тази религия – Ромокатолицизъм е майка на други блудници (религии)- православие, лутерани, калвинисти, презветериани и т.н.
  Когато основата на едно движение е погрешна, всичко което ще се построи върху него е погрешно. Не случайно че петдесятните неправилно тълкуват Библията.

 13. Ох, в какво се забърках! Търся съвет от християни, а не от двамата господина по-горе, на които изцяло е объркана теологията, ако имат въобще такава.
  Както и да е, забравяме старото и се устрмяваме напред към прицелната точка, познанието на нашият Бог Исус Христос.

 14. Бикът на Уолстрийт
  Ню Йорк, САЩ ???

 15. Ех, Ивайло, за вас адвентистите има отделен рай 😉 Не разбирам защо постоянно се заяждате с петдесятните и не разбирате, че петдесятник не е синоним на Бени Хин… Няма да е лошо да бъдете по умерени в обобщените си обвинения и съдене.

 16. Не,оставете Ивайло.П-р Кирияков е компететното лице,което ще ни открие всичко за ЕС!След популиските лозунги за „чужденеца“,според концепциите на СЗ(не за ислямистите,които налазиха ЕС)пастора нищо не каза за изнасилванията на жените и децата в Германия!Вече има официална статистика!И още колко доказателства със снимков материал на доказани терористи влезли като „бежанци“…

 17. Преди богослужение в неделя ли точно трябва да се пишат такива работи срещу пастора. Дяволска работа!

 18. Интересна защита от страна на анонимковците адвентяги

 19. Благословено името божие и всеки който вярва в Него.

 20. Нека да уточним специално за Дейвид Хатауей, че Европейската общност е създадена не в Рим, а в Париж с договор през 18 април 1951 г от Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Холандия, като пет от шестте подписа под договора, са на християндемократи, материализирали християнските ценности в учредителните договори на ЕС.
  Добре е също да знае, че седалището на ЕПарламент не е в Страсбург, а е в Брюксел. Веднъж месечно се провеждат заседания в Страсбург, а секретариатът на ЕП е разположен в Люксембург.
  Извинявам се, но изказването му изглежда като да е създал първо теза, към която е насложил разхвърлени аргументи, повечето от които са напълно неотносими и абсурдни.

 21. Този“прочут“Дейвид идва в Ямбол.
  Присъствах на богослужението в което той доведе и Лестър Самуел(не съм сигурен дали правилно го написах) и това което той каза ясно показа ши за хора са!
  Ей вие братята с белите коси,да вземете да се боядисате, че така приличате на духове!!!
  Един от тези братя беше брат Еньо Илиев,уважаван пастор и старей в църквата,основал много църкви в Ямбол и региона!
  И двамата „велики“ мъже вече грохнали старци бяха си боядисали косите и приличаха на 17 годишни момичета!
  Вие на това ли викате Християнско поведение?
  В Библията пише че бялата коса е венец на слава за мъжа!
  Не знам какво е било християнството им преди години (до колкото знам Лестър е бил инзвъредно много богат,подържал и изпращал много мисионери по света и е имал много частни Християнски телевизии)но историята помни,а може би и вие сте свидетели как в един момент такива богоизбрани и богопомазани хора са казвали-аз съм и велик съм и са тръгвали по друг път!
  Много пъти Господ Исус Христос ми е казвал-власт,пари и мощното помазание на Святия Дух са нещата които не всеки човек може да владее и практикува по Богоугоден начин!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *