Образователна дисциплина за ДЕЦА от 5-ти до 8-ми клас, подкрепена от МОН срещу ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ и МОРАЛ?

azbuka_za_teb_i_menПрез изминалата седмица в някои електронни медии и интернет-постове се появи информация за въвеждането на ново учебно ръководство, наръчник или образователен предмет, насочен към децата, които са ученици между 5-ти и 8-ми клас със следното заглавие: „Азбука за теб и за мен„.

Информацията бе тревожна и съдържаше следните заглавия и текстове: „Хомосексуалната пропаганда и разврата нахлуват в българските училища с нов учебник„, „388 страници сексуално и хомосексуално образование за деца от 5-ти до 8-ми клас!

РОДИТЕЛИ, СПИТЕ ЛИ???

Разделите включват:“ЕРОТИКА“ Сесия 1-сексуални фантазии, Сесия 2-САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ!!!„, „Честито български родители – наръчника по европейски стандарт ще развращава и подтиква децата ви към содомия, естествено с одобрението на МОН.“ и т.н.

Подобна информация не може да остави някого или поне не би трябвало, наричащ себе си с Христовото име, безразличен към такава новина.

Направих справка и потърсих информация относно въпросното ръководство, неговите цели и прилагането му. С почуда установих, че то не е изобщо ново или нещо тепърва предстоящо, но се оказа, че е разработено, подготвено и вероятно вече прилагано от 2004-2005 г. до сега.

След кратка справка в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН), се оказа, че това ръководство е разработено по „ПРОЕКТ BUL1R205/BUL1R303 “ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНОTO ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ”“ от юни 2004 г. – юни 2008 г., след Национален конкурс, обявен от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Фонда на ООН за население в рамките на проект BUL1R205/303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”. В официалната информация на сайта на МОН по този проект е записано следното: „На 25 юни 2004 г. Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН) и Фондът на ООН за население (UNFPA) подписаха споразумение за изпълнение на проект BUL1R205/BUL1R303 „Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”.“ (http://www.minedu.government.bg/left_menu/projects/unfra/)

Този проект е естествено продължение на осъществения в периода 2000–2004 година проект BUL00P01 “Разгръщане на националната програма по репродуктивно здраве”„, откъдето става видно, че по свързан проект в това направление е било ВЕЧЕ работено четири поредни години с начало още от 2000 г. В следваща информация в сайта на МОН е обявено на 10 юни 2005г., че „ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ” ЗАПОЧВА В ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА“ и ВЕЧЕ „се осъществява пилотно в четири общини. Става видно от липсата на информация в общественото и медийно пространство, че този проект НЕ Е бил поставен на широко обществено обсъждане и информацията за него е била изключително лаконична, обменяна само между няколкото едностранно заинтересовани държавни ведомства и неправителствени организации и представена само в техните сайтове.

От МОН обявавят, че проектът „се осъществява пилотно в четири общиниВраца, Ловеч, Сливен и Търговище, като в първите три са включени по четири, а в четвъртата пет училища„, а в изразените „балгодарности“, отпечатани в началото на това ръководство за учителя, четем изброени благодарности, към 19 училища в общо 9 общиниАйтос, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Лясковец, Габрово, Разград и Русе. Информация, която драстично се разминава, като се споменава и немаловажната причина – наличието на ОПРЕДЕЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ за прилагането на проекта, откъдето стават явни част от причините за недопускането до широко обществено обсъждане на този проект от всички заинтересовани страни.

Преглеждайки ръководството, „ПЛОД“ на въпросния проект, в един от разделите му, виждаме записани следните образователни цели на съответната тема:

„- работата по тази тема цели да развие чувствителността на учениците към техните еротични преживявания и еротичните преживявания на съучениците им.

развитието на позитивна нагласа към еротичните фантазии и индивидуални практики, свързани със самостоятелното удовлетворяване на еротичните потребности, е друга съществена цел при работата по тази тема (стр. 193)

да се формират чувствителност, заинтересованост и толерантност спрямо сексуалните фантазии на другите и използването им като възможност за съгласуване на реалните сексуални отношения с тях (стр. 195)“

При преглед на съдържанието виждаме практически сесии озаглавени: „Сексуални фантазии, Самозадоволяване, Киберсекс“ и т.н.“, като едно от ОСОБЕНО ПРИТЕСНИТЕЛНИТЕ неща след преглед на уводните думи към съответните раздели и сесии е ОБУЧИТЕЛНИЯТ МЕТОД, записан на страница 14 в това ръководство: „Основен подход на обучение – УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ и ОПИТ: Основният подход на обучение, който се използва в рамките на сексуалното здравно образование, е т. Нар. Емпирическо учене чрез преживяване и опит, или активно учене. Може да бъде наречено още учене чрез (или фокусирано върху) действие/правене, учене чрез участие, учене, центрирано върху обучавания и др. Както и да го наречем, акцентът се поставя върху процеса на учене и върху обучавания. Обучението се разбира като непрекъснат процес, основан на опита.“ – което буквално означава, че децата ще бъдат подтиквани към реални действия извършващи практиките описани в това ръководство.

В опита си да наложат положително отношение към определен порок, авторите на въпросното учебното ръководство, на стр. 197, пишат следното:

Допреди едно-две десетилетия у нас, а и в други страни, господстваше погрешното мнение, че самозадоволяването е нежелано поведение поради възможностите чрез него да се нанесат съществени вреди на телесното или психичното здраве на младежа. Доказателства в подкрепа на тази теза така и не се привеждаха, защото всъщност чрез тази псевдомедицинска позиция на практика се изразяваше нравствена оценка. Подобна традиция съществува в християнските канони, които осъждат ръкоблудството като грях. През XVIII век се появяват първите писания, в които се разкриват пагубните последици за организма, до които може да доведе отдаването на този „порок““, по-надолу авторите на това ръководство отхвърлят порочността на това, като дори изтъкват редица преимущества, като изброяват няколко особено важни според тях функции в живота на младия човек, които могат да изпълняват тези пороци, както и „чудесни възможности“ за самоопознаване, като накрая дори правят следното заключение: „В обобщение може да се каже, че самозадоволяването не само че не е свързано с някакви рискове от увреждане на здравето, но е и практика, която при целенасочено и спокойно осъществятване може да доведе до редица важни изводи както за момчетата, така и за момичетата.“

Това е явно и преднамрено атакуване на християнските ценности и морал, подкрепени от официалните институции и закона в една държава, която се обявява в собствената си Конституция за християнска, което ще рече, изповядвайки и живеейки според съответните християнски ценности и морал, както и заявявайки и поемайки (явно само на думи) ангажимент от страна на официалните държавни власти на тази държава за възпитанието на своите граждани в тези ценности морал.

Защо подобен проект би трябвало да се постави на широк обществен дебат, а не да се решава тихомълком, между институционално и едностранно?

Първо – децата не са собственост на държавата и държавата не може да изземва отговорността, която семейството и родителите имат към възпитанието на своите деца.

Второ – родителите са заинтересована страна по отношение на това, кой, как, с какво и по какъв начин въздейства на собствените им деца и доколко нарушава правото на родителя да формира възглед противоречащ на моралните и етични възгледи на съответните родители, произтичащи от правата им по Конституция като граждани на съответната страна.

Трето – нужно е трезво да се оцени от съответните отговорни страни – държава, родители, Църква и др. – до колко подобен тип обучение ще повлияе негативно и ще разруши моралните и етични устои на даденото общество.

Темата поражда още редица въпроси и те никак не са маловажни.

Призоваваме родителите и Църквата към една активна позиция по въпроса, защото това касае както младото поколоние, така и цялото общество на България.

Владо Генов
Радио „Глас на Истината

27 comments for “Образователна дисциплина за ДЕЦА от 5-ти до 8-ми клас, подкрепена от МОН срещу ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ и МОРАЛ?

 1. Дали гласът на Владо Генов от радио „Глас на истината“ ще остане самотен „глас в пустинята“,или неговият „Глас на истината“ ще ни събуди от духовният летаргиен сън ??? Нека всички лидери на християнски деноминации да призоват за пост и молитва,с последващи събирания на подписи,протестни демонстрации,и каквото Бог им даде мъдрост,да го направим всички заедно !!! Заставам с моят глас до Владо Генов !!!

 2. ИзкучителнаВажност е това.
  аз съм мн.по ученето й дисциплината. те са като близначки/скачини съдове.
  учила съм Висш Евангелски Богословски Институт (ВЕБИ) – Петдесятен факултет

 3. Мисля, че това е шега. Нямам високо мнение за ВЕБИ, но да приемат студент с такива познания по български език е трудно за вярване. Иначе по темата е добре да погледнем как руснаци и сърби се отнасят към парадите с цветовете на дъгата, има какво да научим.

 4. Докато педагозите от ВЕбИ гузничко си мълчат техните плодове говорят. Преди се говореше за мълчанието на пастирите. Вече стана мълчанието на преподавателите. Заповядайте доцент Еленков коментирайте по тази изКУЧИтелно важна тема както я е описала вашата ученичка.

 5. Да оставим всякакви препирни кой къде учил и да не се отклоняваме от този сериозен проблем а да се смирим пред Бог и да се молим и постим,за да НЕ стане КЪСНО.Някои християни в Германия скандинавските държави Франция и някои щати в Америка го проспаха този момент , дано не го проспим и ние.

 6. За състоянието на ВЕБИ не ми се коментира повече но ето ги двете пресечни теми – образование и гей реформация. Как ще реагира църквата сега? Пасторите от Бургас дето се вдигнаха против монокините премълчават когато се потъпква съзнанието на децата.
  Те нали са все от вашата партия г-н Костов – и тази ли свобода да толерираме? За такава образователна система ли ще се бори вашата партия?

 7. Г-жо Вяра, пропускате една важна подробност – ние, част от педагозите, не само че следим отблизо статиите и коментарите в Пастир.орг, но и изчакваме „лудите да се налудуват“.

  Следователно, моля, не бъркайте деликатното ни изчакване с „гузно мълчание“. Що се отнася до г-жа Николина Гълъбова (ако правилно транскрибирам фамилното име), тя посочва, че е учила в Петдесятния факултет. Тъй че защо се обръщате към Еленков? Пък и не е ясно към кой Еленков се обръщате? Обърнете се към преподавателите на Петдесятния ф-тет. Но не ми се струва етично да използвате правописни грешки на един човек, за да се нахвърляте срещу цялата институция. Всички допускаме такива при писане – дори и Вие!

  А че тази тема не касае ВЕБИ, а директорите и преподавателските състави на училищата, които са експериментирали с това помагало, може да го види всеки непредубеден читател. Ние във ВЕБИ нямаме дисциплината сексология. Пишете възраженията си до училищата в градовете Враца, Ловеч, Сливен и Търговище. Там има и евангелски църкви – пишете и до техните пастори да се намесят, щом толкова сте загрижена за добруването на подрастващите.

 8. Каузата е добра и си заслужава. Проблема е, че в един момент се отварят толкова много фронтове за отстояване на библейските ценности, че нашите човешки ресурси (не и на Бога разбира се) могат да стигнат своят предел.

  Ролята на църквата, като защитник на библейските ценности е важна и за тази цел трябва да има по-добра комуникация между църквите от една страна и организациите, които се явяват гласа на вярващите в страната.

  Добре е на вярващите в местните църкви, подобно на свещениците в стария завет, да бъдат споделяни всички подобни каузи, за които да се застъпват, така както се молят за изцелението и спасението на своите близки и съграждани. Много често ние се молим Бог да премахне последствията от греха в живота на хората около нас, но не и за причините, които пораждат тези негативни последствия.

  От друга страна, може би ще бъде добре в такива случаи да се търси съдействието на будната част от гражданското общество в страната, което с подходящи аргументи и мотивация да бъде привлечено за каузите, които трябва да се отстояват.

  Преди всичко, да не забравяме, че битката и възмездието принадлежат на Бога, а ние като последователи на Христос сме се посветили да пазим заповедите му и да ходим в неговите пътища задавайки си въпроса: Какво би направил Исус на наше място?

 9. Истина е,че Християните и Църквата загубиха своя облик.
  Щом като ние не накарахме света да има респект уважение към нас и църквите ни,то ще случи обратното-те ще искат ние да се съобразяваме с тях.
  Посочете ми как се приемаха“студенти“Петдесятния Факултет-един от главните въпроси беше има ли Бог?
  Посочете ми и колко от блестящо завършилите са на духовна работа?
  И в този форум понякога се пишат от“велики“авторитети глупости,които дори може да вкарат в грях почтени християни.
  Не ви ли прави впечатление и кои много“компетентно“правят много“мъдри“коментари,като се стараят да изтъкнат колко умни свети са те,а в същото време много умело и не винаги с верни мотиви дискредитират останалите?
  Не усещате ли,че идва времето за което толкова много и изключително ясно говореше Господ Исус-с една дума гонения.
  Сега Господ Исус с преизобилна любов и милост поканва всеки да се покае и спаси!
  Никой не обръща внимание сега на Божия призив-„цял ден простирах ръце към люде-непокорни и опаки!“(цитирам по памет)
  Сега дори и много от хората в църквите повече обичат греховете си от колкото Бог и Библията.
  Но идва време в което Бог ще започне да излива яростния си гняв върху човечеството и няма да чува абсолютно никаква молитва!
  Ако ти братко или сестро днес не слушаш гласа и Словото на Господ Исус бъди сигурен,че и Той няма чуе твоите молитви в деня на яростния Му гняв!
  Спомнете си Ной и ковчега.Четиридесет дни пороен дъжд.Хората извън ковчега викаха и се молеха и на Бог и на Ной,но бавно и мъчително загинах.И това не беше най-важното,защото след като се удавиха в мъки и ужас сещате се къде отидоха душите им.
  Днес е спасителен ден.Не го пропущайте.От другата страна поправителен изпит НЯМА!

 10. Ех този Влаев мълчи, мълчи и напише някои глупост. Защо да се обръщаме към светските училища и ни препращате към църквите. Нали те се ръководят от служителите с които Еленков така се гордее че ВЕБИ излъчил (без брат Янко – той си личи че не е излъчван). И какво е това изкуствено разделяне на ВЕБИ като че ли Еленков само за неговия си факултет носи отговорност. Нека не забравяме че ВЕБИ е създаден за да служи на църквите – не църквите да служат на ВЕБИ.

 11. Г-жо Вяра (Чия?), той г-н Господин Влаев, че се намесва често неадекватно, си е ясно. Ако се опитате да вникнете в последния му постинг, изпратен от кой знае кой европейски паркинг, ще усетите, че той пише за какво ли не – ту за църквите, в които не служи, ту за ВЕБИ, което дори не е помирисал, ту за „велики авторитети“, които Бог знае защо споменава с не особено благочестиво чувство…

  Ами Вие г-жо Вяра (Чия?), която претендирате за малко повече акъл и разбиране, защо припявате едни и същи фалшиви тонове? За „ВЕБИ“, което също като г-н Господин Влаев не сте помирисала никога. За „Еленков“, без да уточнявате кой точно и защо точно. А пък нищо-нищичко разумно не изричате по горната статия!“Защо да се обръщаме към светските училища и ни препращате към църквите“ – питате Вие невнятно, като сте пропуснала въпросителния знак. Ами че, защото в статията ясно са показани градовете, които експериментират с помагалото по сексология. По Вашата реакция личи, че Вие и от общообразователни работи не разбирате, а за сведение именно директорите и педагогическият състав на дадено светско училище решават какви учебници ще се прилагат през дадена учебна година. И ако сбъркат – тях трябва да корите, макр че не сте нито кадър на инспекторатите, нито на образователното министерство…

  Що не се свържете с г-н Господин Влаев, та да направите една дълга обиколка с неговия ТИР из Европа и да се наприказвате хубавичко по тези въпроси, щот’ двамата сте баш експерти по тях!…

 12. някакви идиоти са щом удобрават
  и подстрекават към такива дейности
  ще се моля й постя това да не се случи

 13. Драги недраги Пеев, добре знаете че съм Илиева по мъж. Омръзна ми да го пиша постоянно на всеки имащ себе си за мъж в този сайт. Но вместо споря с вашата папска непогрешимост ще ви прекопирам един текст който ми препратиха от интернета тия дни. Предполагам, че ви е добре познат a oт моя страна го подкрепям напълно защото казва точно това което аз се опитвам да ви кажа вече колко време. Дано накрая ме разберете!!!
  Надя Пеева: И нещо от моят личен опит в Петдесятния факултет: През 1998-89 г. изкарах един семестър там. Присъствах на лекциите редовно. Сред студентите имаше 5-6 човека със светско висше образование, будни, интелигентни, мислещи хора, които питаха, питаха… Но някои от въпросите не бяха приятни… Като например въпрос, отправен към Виктор Вирчев, дали смята да се кандидатира за следващ мандат за председател на СЕПЦ. Няма значение какво отговори Виктор, но на следващата сутрин, когато пристигнах за лекции, заварих всички студенти от общежитието събрани на молитва, след която всеки трябваше да попълни декларация, че повече няма да задава провокативни и неудобни въпроси на лидерите си. Не знам колко от хората бяха попълнили тази декларация, аз скъсах моята, защото е унизително да подписвам такива глупости. След ок. седмица видях, че едно младо семейство от Ямбол не идваха на лекции. Поинтересувах се за тях и разбрах, че са били изгонени от общежитието и обучението им е прекъснато, имали много нехристиянско поведение, говорели, питали, нещо, което християните не трябвало да правят. Ааа, и още нещо: нивото на обучение беше обидно ниско, говоря за християнските дисциплини, беше може би на ниво – килийно обучение. И приключих за себе си с Петдесятния факултет. Изводите може да си ги правите всеки сам за себе си. Приятен ден на всички!

 14. Г-жо Вяра Илиева, отново показвате с този постинг своята пълна некомпетентност и злонамереност!

  Първо, Вие разпространявате текст, за който не сте поискала разрешение от автора му, което е закононарушение.

  Второ, този текст няма нищо общо с дискутираната по-горе тема за помагалото по сексология, прието в четири светски училища. Вие не четете статиите, Вие само злословите по адрес на ВЕБИ, включително и по мой адрес като квалифициран преподавател.

  Трето, известно ми е написаното от моята съпруга и аз споделям нейното разочарование от ЖАЛКАТА СИТУАЦИЯ в БА „Логос“ и Петдесятния факултет, когато там командореха и унищожаваха академизма на ВЕБИ Н. Неделчев, Хр. Куличев, В. Вирчев и още неколцина самозванци като тях.

  Четвърто, тази ЖАЛКА СИТУАЦИЯ няма нищо общо с настоящия Висш евангелски богословски институт, в който има комплект от нови, високо квалифицирани и етични преподаватели и напълно нов състав на Ректората. Една илюстрация за Вас – стига да можете да я смелите! – ние няма да зачеркнем от историята на образованието Софийския университет само затова, че преди 1989 г. е бил изцяло под давлението на комунистическата върхушка и такива прекрасни интелектуалци като проф. Исак Паси, например, тогава са били аутсайдери. Не очаквам да разберете това, защото демонстрирате много ниско ниво на разсъждения!

  Г-ж Вяра (независимо Чия!), позволявам си да Ви отворя очите не защото имам пренебрежително отношение към жените – Боже, пази! – а защото Вие се доказвате като едно ЖАЛКО ОРЪДИЕ в ръцете на бърборковци, които нямат нито логика, нито етика, нито мъжество да излязат на открит дебат с ИСТИНАТА И ФАКТИТЕ. Вие се появявате под публикации, които имат предимно пикантен характер, защото явно се удоволствате да създавате клюки и празнодумство. Но какво да се прави, както е рекъл народът, „ум царува, ум робува, ум патки пасе“…

  Ваш д-р Вениамин Пеев

 15. Обезпокоена съм при мисълта за заблудата,която се опитват да внедрят,че самозадоволяването или хомосексуализма или мисълта за каквото и да е обучение на основата на преживвяване извън брака могат да послужат за „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ“. Господи отвори им очите и умовете ,за да видят как всъщност липсата на прираст в страната ни се дължи именно на това,че българина е тръгнал в погрешна посока относно тази област.

 16. Тази държава която не може да се погрижи за икономиката си, както и за всичко останало, сега ще ни възпитава децата ни, що за безумия са това.

 17. БОГ може да подбуди децата да почнат да четат Библията.

 18. Нали виждате че цялата кампания която организирахте с Еленков не ви води студенти. Свършихме вече с темата за ВЕБИ. Няма да я дъвчем цяла година. Вие продължавайте ако искате.

 19. Аз против това. Не може малките да се учат на секс.

 20. Добре казано! И аз се опитах да му го кажа това на г-н Пеев но той не ме разбра. А пък ние бяхме във ВЕБИ когато него го нямаше там.

 21. ХаХа какво още ще измислите? Само лъжи бръщолевите. Кой нормален ще запише детето си в училище , дето преподават секс , порно . НИКОЙ , нали? Просто лъжа. Не се притеснявайте. Кой нормален родител ще си запише детето в такова училище .. Ами разбира се , че никой.

 22. Bih iskala nie da prinadlejim kam tazi grupa hristiqni,koito stradat pri vida na zagivashtite v sveta hora.Vqrvashti,koito se saobrazqvat s Bojieto SLOVO I VOLQ!BOG ima nujda ot hora,koito sa silni chrez silata,ideshta ot BOGA,hora,koito nito se nagajdat,nito se ogavat,a se darjat zdravo za BOGA i NEGOVOTO SLOVO!BOG shte podgotvi carkvata si,shte q usavarshenstva,dori i ako adat besnee i vragat naduva trabata za posledna shvatka.

 23. Така и не разбирам в кой век живеем?
  Щом издателство“Нов човек“(според мен това буквално се разбира новороден в Господа човек)издаде книга която подбужда към перверзия,щом доктори по богословие живеят и проповядват неща които са в пълно противоречие с Библията какво очаквате да се случва в светските среди?
  И защо винаги търсим причината за злото около нас в другите,когато и ние с нищо не сме по-различни от тях?
  Обвинявате ме,че пиша глупости.Мисля,че е съвсем нормално човек с моето образование(само аз си знам как съм завършил вечерна гимназия)на моята възраст и с бедния ми интелект да пиша понякога неразбрано и не съвсем литературно-но в никакъв случай глупости!
  Малцина,а,може би никой от вас не знае,че преди още да се появят на хоризонта днешните писачи(някои под чуждо име или нелегално)мои статии са публикувани в престижни списания!
  Много съм далеч,времето ми е много скъпоценно,но въпреки това съм готов на всякакви дебати и въпроси.
  Нали в спора(не кавги и горди и глупави подигравки)се ражда Истината!
  Много скоро ще дойде време в което ще има рязко очертана граница между чисто и нечисто!
  Но тогава ще започнат и гонения!

 24. Благодаря на всички, които заеха активна позиция в комантарите си по темата.
  Бих искал да съобщя на заинтересованите, че предстои ДИСКУСИОННО предаване НА ЖИВО по темата в СЪБОТА, 9 ноември 2013 – от 20:00ч по радио „Глас на Истината“

  По време на предаването:
  ––––––––––––––––––––––––-
  • дискусия със събеседници: свещеник, ученик, правист, родител …
  • възможност за директна връзка на слушателите със студиото за въпроси
  ––––––––––––––––––––––––-
  За въпроси ще бъдат открити 3 КАНАЛА за връзка:
  – скайп (radio-vot)
  – телефон (ще бъде обявен/отворен по време на предаването)
  – чат (в дясно от плейъра, с който се слуша радиото)
  ––––––––––––––––––––––––-
  Слушайте НА ЖИВО от тук: http://radiovot.net/live.php
  или на http://bibliata.com/

  Бих помолил всеки, който се чувства ангажиран с тематика, да разпространи това съобщение, както и да участвате активно в предаването във времето за въпроси и мнения, когато ще бъде открита и телефонна линия, освен скайп и чат.

  Благословения,
  Владо Генов

 25. Ще реагираме ли?
  Убийството се нарича здраве….
  Шокиращо е как бавно и сигурно унищожаваме децата и от там обществото, наричайки всичко това здраве….
  Потресаващо е!
  Християнските ценности са трудно разпространяващи в учебните заведения, защото са религиозни, сякаш днес не признават всички, че сме 6.06.2015г. След Христа.
  Трябва да признаем и прокламираме, че няма друга Истина, освен Божието Слово- Библията. Колкото и неща да наречем образователни, преди всичко трябва да помогнем на хората да си четат инструкцията на живота, която е единствена написана от Създателя им. А какво с невинните дечица, които стават жертва на непросвещението….

 26. Темата е доста сериозна и би следвало всички пастори да поставят въпроса пред църквите си и да потърсят контскти с училищата и дори с Православната църква.Ако проблемът излезе на светло ще бъде много трудно да мине и да се приеме масово по училищата.
  Искам да се обърна към всички пишещи коментарии-братя и сестри, моля ви не си хабете енергията да се доказвате един на друг, защото имаме много по-важни неща да решаваме.Помнете-всички ще се отчитаме само пред Христос и Той ще реши един ден кой какъв е бил.А сега,тук дайте да работиме заедно и да бъдем дълготърпеливи,да не въздаваме зло за зло,а да си претърпяваме.Бог да ви благослови.

 27. Какво ли още има да чуем и видим. Господ да ни е на помощ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.