ПОМАЗАНИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

 

ПОМАЗАНИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

проповядвано в Джеферсонвил 25. 7. 1965г.

 

 

Добро   утро,   сега   ще   говорим   с   нашия   Господ.   Велики   Боже,  Сьтворителю на небето и земяга, Ти си предопределил това свято време тази  сутрин,  за  да  Те  хвалим.  Господи,  дай  ни  да  можем  изцяло  да  отдадем  сърцата си на Теб, на Твоята воля и на действието на Святия Дух и дай ни да  можем да приемаме това, което имаш да ни дадеш днес. Ние желаем да  бъдем по-добри християни, за да можем по-добре да Те иредставяме. Дай ни  го, Господи, тази сутрин, докато очакваме на Геб. В името на Исус Христос.  Амин.

Ние сме радостни, че днес сутринта можем да служим на великия Цар и  съжаляваме,    че    няма    достатъчно    място    за    всички.    Но.    въпреки  обстоятелствата ще се постараем да дадем най-доброто на всекиго.

Тук има много кърпи с молба да се моля, но сега съм ги сложил настрана;  не защого ги игнорирам, но ще се моля за тях довечера. Тогава ще се моля и  ще очаквам Святия Дух относно изцелеиието, тогава обичам да се моля за  тези кърпички и за всичко.

Също така поздравяваме и тези, които ни слушат днес по телефона в i ho  Йорк,  Тексас,  Аризона.  Тускон,  Калифорния,  Джорджия,  Ню  Алабама  и  Индиана. Където и да се намирате, ние ви поздравяваме в името на Исус  Христос.

Църквата  в  Джеферсонвил  е  пренълнена  и  всеки  очаква  неделната  лекция. Аз очаквам богатството на Божиите благословения да мадне върху  вас.

Надявам  се  скоро  да  се  намери  решение,  за  да  можем  всички  да  се  поберем  заедно.  Може  Да  стане  и  под  някоя  голяма  палатка.,  защото  в  сърцето ми е положено да говоря за седемте последни чаши в Библията.

Днес не искам да ви задържам за дълго с някаква дълга лекция. Днес  търсих Господа, за да разбера какво трябва да говоря. Може това да е и  последното събрание, в което да сме заедно. Идването на Господа е много  близко.

Във вестниците четох. че на някои места в Калифорния пропадат къщи за по
100 хиляди долара. Г’редите се пука! и чупят и те не знаят от какво

 

 

се получава това. Вестника е при мен у дома. На първата страница са снимките  им. Искам да го донеса довечера, защото бих искал да кажа нещо във връзка с  това.

А довечера, ако даде Господ, ще се молим за болните. Елате около шест

часа.

Когато се молих днес и размишлявах какво да правя, съзнавах, че един ден  ще трябва да давам отчет за това, което говоря. И реших, или поточно усещам,  че тази сутрин Святия Дух ме води да говоря на тема пророчества, за да имаме  информация. Необходимо е да бъдем информирани за това, което има да стане.  Святия Дух ни дава гези пророчества, за да предупредим хората за нещата,  които ще дойдат. Знаете, че в Библията пише, че: „Наистина Господ Иеова  няма  да  направи  нищо,  без  да  открие  Своето  намерение  на  слугите  Си,  пророците.“ (АмосЗ:7)

Спомнете си как Господ Исус е предупреждавал хората какво ще стане. И  за нас е потребно да разпознаем великото време. в което живеем и какво има  да става в наше време.

И така, дойде ми на ум една от тези особенни теми, за конто вече може би  доста пъти сме говорили.

Да отворим Библиите си на Матей 24 глава и ще прочетем част от Словото.  Искам да го вземем каго бобилейски урок бавно. Имам отбелязани много места  в Писанието, загова си вземете хартия и молив и си правете бележки.

Ще започнем със сти 15 на 24 глава от евангелието на Матей.

Загова,  когато  видите  мерзоста,  конто  докарва  запустение,  за  която

говори  пророк  Даниил,  стояща  на  светото  място,  (който  чете,  иска  разбира) тогава ония, които са в Юдея нека бягат по планините; който се  намери на кыцния покрив да не слиза да взема нещата от кыцата си; и  който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехага си. А горко  на непразните и на кьрмещите в ония дни! При това, молете се да се не  случи бягането ви зиме, или в съботен ден; защото тогава ще има голяма  скръб, небивала ог началото на света до сега и каквато не ще има. И ако  не  се  съкратяха  онези  дни,  не  би  се  избавила  ни  една  твар;  но  заради  избраните, ония дни ще се съкратят.

Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или тука, не вярвайте;  защото  ще  се  появят  лъжехристи  и  лъжепророци,  които  ще  покажат  големи  знамения  и  чудеса,  така  щото  да  заблудят,  ако  е  вы  можно  и  избраните.

Ето, п реле казах ви. Прочее ако ви кажат: Ето, Той е в пусгинята; не  излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.

 

 

Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад,  така ще бъде пришесгвието на Човешкия Син. Дето бъде мършата, там ще  се съберат и орлите.

Днес  бих  искал  особенно  да  подчертая  стих  24:  защото  ще  се  появят  лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса,  така щото да заблудят, ако е възможно и избраните.

Темата, за която искам да говоря е: ПОМАЗАНИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО  ВРЕМЕ.

Аз вярвам, че живеем в последните дни и смятам, че всеки вярващ чегец на  Библията знае, че няма никакъв смисъл да се лише история, защото няма да  има кой да я чете. Кога ще стане и колко време има до тогава. не знам. И  ангелите в небето не знаят часа и минутата. Но Господ Исус е казал: Когато  видите  тези  неща  да  стават,  вдигнете  главите  си,  защото  спасението  ви  е  близко.“

През  миналите  дни  чухме  учените  да  говорят  за  това,  че  западною  крайбрежие на Америка ще се откьене. Пукнатината е дълга хиляда мили и  цялата тази и вица ще падне в морето. Беше поставен въпрос кога ще стане  това. Този учен отговори: „Ще започне от JIoc Анжелос и може да стане след 5  минути, но може да стане и след пет години.“ Вероятно много от вас сте я  видяли   тази   пукнатина,   като   я   показваха   по   телевизията.   Тя   върви   по  крайбрежието през Сан Хосе до Аляска и после през островите Алентиан. И  после продължава около двеста мили в морето. После обратно до Сан Диего и  около   Лос   Анжелос   прави   залив.   До   сега   всички   земетресения   имат  вулканичен характер и явно ще стане по този начин.

Журналиста попита: „Вероятно ще се откъсне.“
Но учения каза: „Не вероятно, а със сигурност.“
Журналиста каза: „Но няма да е в нашата генерация.“

Учения отговори: „Може да стане след пет минути, а може да стане и след  пет години. Ние не знаем кога ще стане.“

Никой не знае как би могло да се предотврати. Бог винаги прави каквото  иска и никой не може да My каже как и какво трябва да прави. Вие може да  строите къщи, да правите научни иследвания, но Бог е Сътворителя на цялата  наука. Как искате да My попречите в нещо? Ако искаше, Той би могьл тази  сутрин да напълни земята с мухи. Бъдете сигурни, че Той би могъл да извика  мухи,  които  биха  могли  да  преминат  40  мили  за  половин  час  и  за  изядат  човечеството. Той е Бог и прави винаги каквото поиска. Той е суверенен Сам в  Себе Си. Когато съберем всички доказателства, с които разполагаме, можем да  се занимаем с това. Ние научихме истината при отварянето на седемте печата.  Бог в милоста Си беше толкова верен и ни показа тези неща.

 

 

Забележете,  че  Исус  в  Мат.  24:24  използва  израза  „христи“,  което  е  в  множествено число. Думата „Христос“ значи „Помазан“. Когато се споменава  за „христи“, не става въпрос за един, а за много помазани. Или с други думи, за  да ни стане по-ясно: „В последните дни ще се появят лъжепомазани.“ Това ни  изглежда почти невъзможно. Но погледнете следващото слово. Господ говори  за лъжепророци. Пак в множествено число. Помазан е някой, който идва с  някаква вест. Единствената възможност да се донесе някаква вест е чрез някой  помазан. А това е пророк.

Ще  се  появят  лъжеучители.  Пророка  донася  послание.  Това  са  хора  с  лъжливо  учение.  Христи  –  множествено  число.  Но  Христос  е  в  единствено  число. Но тези останалите „христи“ трябва да бъдат помазани и ще предсказват  това, което сами поучават. А това учение е различно от учението на помазания  Христос. Те са помазани лъжливи „христи“.

Това е лекция на неделното училище и ние искаме да открием тези неща  чрез  Писанието,  а  не  чрез  това  кой  какво  е  казал.  Просто  ще  четем  в  Писаниего.

Може  би  ще  си  зададете  въпроса:  Как  е  възможно  това?  Кои  са  тези  лъжливи помазани? И кои сатези лъжеучители и лъжепророци?

Исус е казал в Матей 5:45: „….защото Той прави слънцето Си да изгрява на  злите и на добрите, и дава дъжд на праведниге и на неправедните.“

Може някой да ме попита: „Ти вярваш ли, че тези хора са помазани със  Святия Дух?“

Да, там е истинския Божи Дух и въпреки това те са лъжливи.

Сега слушайте внимателно да видим какво е казал Той: „….и ще покажат

големи  знамения  и  чудеса,  така  щото  да  заблудят,  ако  е  възможно  и  избраните.“

А  те  са  помазани  с  истинския  Свят  Дух.Знам,  че  звучи  странно,  но  ще  вземем време, за да го обясним с помоща на Словото, което е абсолютната  истина и онова ТАКА КАЗВА ГОСПОД.

Огворете  Библията  си  на  Матей  5:  44,45.Четем:  „Но  Аз  ви  казвам:  Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; за да бъдете  чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си  да  изгрява  на  злите  и  на  добрите  и  дава  дъжд  на  праведните  и  на  неправедните.“

Чухте  какво  казва  Библията.  Сега  ще  използваме  това  време,  за  да  разберемосновния  принцип.  Знам,  че  е  шокиращо.  Ще  ви  попитам  дали  е  възможно Святия Дух да помаже лъжеучител? Исус е казал, че това ще стане,  защото „Дъжда пада на праведните и на неправедните.“

 

 

Но за да разберем още по-добре, ще отидем в следващото пророчество,  което се отнася до тези неща. И ще четем Евреи 6: 1-8:

Поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се  стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от  мъртви   дела,   вяра   в   Бога,   учение   за   кръщение,   за   ръкополагане,   за  въскресяване  на  мъртви  и  за  вечен  съд.  И  това  ще  сторим,  ако  Бог  позволи. Защото за тия, които веднъж са били просветени и са вкусили от  небесния дар и са станали причастници ка Святия Дух ( искам за момент  да обърнете внимание на това, че не е написано „дарове“. а „дар“; не вкусили  от небесните дарове, а от небесния дар – единствено число. Христос -ед.ч., дар  – ед.ч.) и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и ог  великите дела, които въвеждат бъдещия век, и са отпаднали, невъзможно  е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в  себе си Божия Син и Го опозоряват. Защото земята, която се е поила от  дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна за тия, за които  се и обработва, получава благословение от Бога; но ако ражда грьни и  репей, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне и сегнината и е да се изгори.

Сега сравнете с Матей 5:45 и забележете какво казва Исус: Бог дава слънце  и дъжд и на злите и на добрите, за да донесс полза на всички хора. И тъй като  плевелите растат на същото поле, на което расте и пшеницата, всеки получава  еднаква  мярка.  Дъжда,  който  дава  растеж  на  пшеницата,  дава  растеж  и  на  плевелите.  Бог  ме  научи  една  лекция,  когато  бях  на  едно  събрание  на  петдесятните.

Преди  това  не  бях  слушал  да  се  говори  на  езици.  Там  имаше  двама  особенни  мъже.  Единия  говореше  на  езици,  а  другия  гьлкуваше  и  после  обратното. И двамата говореха истината. Те и двамата казаха: „Днес тук има  много хора, които трябва да се покаят.“ И в отговор на това много мъже и  жени излезоха напред. Мислех си колко е превъзходно всичко това. После  успях да говоря и с двамата и чрез дара разпознаване чрез Святия Дух ми бяха  открити затаени неща. Единия от тези мъже беше истински Божи служител, но  другия беше лицемер. Той живееше с една чернокоса жена, а имаше деца с  една руса. Това ми беше показано във видение. Той не можа да го отрече.  Когато говорих с него за това, той ме изг леда и изтича навьн от сградата и  започна да тича около нея. Отначало си мислех, че съм веред ангели, а после  започнах да се питам дали не съм веред дяволи.

Как е възможно такова нещо? Не можех да го разбера. Години наред не  исках да се занимавам с това, до деня, в който стоях пред една старамелница.  Аз се молех. Святия Дух отново ми припомни тази част от Писанието в Евреи  6:7 и 8: „Защото земята, която се е иоила от дъжда, що пада често на нея, и

 

 

която  ражда  грева,  полезна  на  тия,  за  които  се  и  обработва,  получава  благословение от Бога; но ако ражда тръни и репей, отхвърля се; тя скоро ще  се прокълне и сетнината и е да се изгори.“

И двете са получили от животодарния извор на Бога. И тогава разбрах зато  Исус е казал: „По плодовете им ще ги познаете.“

Затова дъжда, който пада на земята еобраз на онзи Духовен дъжд. който  дава вечен живот, и пада върху църквата на Бога. Той се нарича ранен и късен  дъжд. който е излят чрез Святия Дух върху църквата на Бога.

Звучи  странно,  но  и  двете  семена  наднали  в  земята.  Ike  едно  по  какъв  начин. И трьна си е фьн от самою начало. Също и пшеницата си е пшеница и  плевела си е плевел. Вся ко растение дава своя собствен плод н гака се разбира  какво е било от началото.

Ако беше възможно и избраните щяха да бьдат заблудени, защото всички  са  получили  същия  дъжд,  същите  благословения  и  правят  а.щите  чудеса  и  знамения. Те биха искали да излъжат избраните, ако беше възможно. Гака че  гръна не е виновен за това, че е грън. а пшеницата не е виновна, че е пшеница.  Важного е кое зърно за какво е било предопределено отначалото от Сътвори  геля.

Слънцето сутрин изгрява и осветява цялата земя. Слънцето, което изг рява  на изток е същото, което залязва на запад. Било е предопределено така, за да  може всичко да узрее на земята, от която са направени и нашите тела. Ние  живеем от мъртва материя. Всеки ден нещо трябва да умре, за да можем ние да  живеем телесно. Така че, ако вашата плът живее от мъртва материя, тогава би  трябвало да има и нещо духовно, което е умряло, за да бъде спасен нашия  духовен живот И Бог е взел върху Себе Си подобие на човек, станал е плът и е  умрял, за да можем ние да живеем. Никаква църква и нищо на света не може да  ни спаси, освен Бог. Той е Единственния, благодарение на Когото можем да  живеем.

Спомнете  си  какво  е  писано  в  Иоан  1:1:  „В  началото  беше  Словото;  и  Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“. И в Иоан 1:14: „И Словото стана плът  и пребиваваше между нас; и видяхме славата My, слава като на Единородния  от Отца, пълно с Благодат и истина.“ И в Матей 4:4: „Писано е: Не само с хляб  ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

Виждате, че сме живи чрез Словото, а Словото е Бог.

Точно  както  слънцето  минава  през  цялата  земя,  за  да  може  да  узрее

зърното, същото е и с църквата. Узряването не става изведнъж. То е процес,  докато  зърното  узрее  напълно.  Църквата  е  започнала  в  началния  стадий.  В  тъмния период е била положена в земята и сега стига до пълна зрялост. Бог ни

 

 

се открива чрез природата. Вие не може да промените природага. Това е, което  се прави днес.

Правят се атомни опити на дъното на океана и всичко се нарушава. Когато  сечете горите, идва вятъра и ви отнася. Когато правите прегради на реките, те  се изливат от бреговете си. Ако знаехте каква е Божията воля, щяхте да знаете  какво може да стане.

Има хора, които са под имената на разни организации и деноминации и  виждате какво се получава от всичко това. Вие препречвате пътя, който Бог е  приготвил.

[ 1о да се върнем към нашата тема. Исус е казал в Мат. 24, че тези неща ще  бъдат знамение на последпото време. Е, ако това е знак, който е за последното  време, в такъв случай то трябва да бъде след отварянето на печагите. Виждате  ли? Това е знака на последпото време. Това значи, че когато започнат да ставаг  тези неща, настанало е последното време. И това ще е знака, който ще даде  яснога на избраните.

Трябва да бъде открито, че и пшеницата и плевела живеяг от едно и също  помазание и че и двете се радват от това.

Отново си спомням за онзи ден при онази мелница в Грийн Милл. Там и  мах едно видение. Пред мен стоеше Земята. Изглеждаше като съвсем нова.  Дойде  един  сеяч.  Това  бих  искал  да  ви  го  разкажа  подробно.  Обърнете  внимание на това, което стана в началото и какво последва след това.

Най-напред дойде един мъж, облечен в бяло. Вървеше през цялата земя и  сееше. След него вървеше един друг мъж, облечен в черно. Прокрадваше се и  сееше плевел. След това видях семето да прораства. Едното беше пшеница, а  другото – плевел. После настана суша. Изглеждаше като че ли и пшеницата и  плевела наведоха глави и викаха за дъжд. След време се появи един голям  облак и започна да вали. Пшеницата вдигна главата си и извика: „Слава на  Бога, слава на Бога!“ Плевела също вдигна главата си и извика: „Слава на Бога,  слава на Бога!“ И двете поникнаха, на едно и също поле, в същата градина, на  едно и също място, при същите условия. Поникнаха и двете. И пшеницата и  плевела. Същия благословен дъжд, който даде да произрасте пшеницата, даде  да ироизрасте и плевела.

Същия Свят Дух, който е бил изпратен на църквата, която е и мала желание  да  спасява  души  и  и  дава  сила  за  правене  на  чудеса  и  знамения,  пада  на  праведните и на неправедните. Той е същия Свят Дух.

Ние не можем да обясним Матей 24:24 по друг начин. Господ е казал, че ще  се появят лъжехрисги и лъжепророци. Те ще бъдат помазани с истинския Божи  Дух и въпреки това ще бъдат лъжепророци и лъжеучители. Какво е това, коего  действа в лъжеучителите? Там трябва да има нещо исгинско. Когато стигнем

 

 

до белега на звяра ще разберете, че това са деноминациите. Те са помазани  християни. но са лъжеучители. 11яма друго обяснение за това.

Преди време в Аризона разговарях с един приятел, който има ферма за  цитрусови плодове. Той имаше в градината си едно портокалово дърво, на  което  растяха  лимони.  мандаринки,  грейпфрути  и  разни  други  цитрусови  плодове. Не си спомням имената на всичките видове.

Аз го попитах: „Какво е това дърво?“

Той ми отговори: „Портокалово.“

А аз го попитах: „Тогава защо има толкова различии видове плодове?“

Той каза: „Те се присадени там.“

Аз казах: „Сега разбирам.“ И го попитах: „А другаза година само портокали

ли ще роди?“

Той каза: „Не. Всяка присадена пръчка ще роди своя си плод.“

Аз продължих да го питам: „Значи тази лимонена пръчка ще роди лимони  на портокаловото дърво?“

Отговора беше: „Да, това е нормално за присадената пръчка.“

И аз казах: “ Слава на Бога.“ А той ме попита какво имам впредвид. Аз му

казах: „Имам още един въпрос: Това портокалово дърво някога още може ли да  роди само портокали?“

Той ми отговори: „Да, ако от дървото израстнат нови пръчки. Те няма да са  присадени. Но всичко това са цитрусови плодове и те живеят от този цитрусов  живот, който е в дървото.

Аз   казах:   „Ето   това   е.   Методисгите   винаги   ще   раждат   методисти,  баптистите, баптисти, а католиците пак каголици. Обаче църквата на живия  Бог   ще   роди   Христос   направо   от   корена,   Словото,   когато   произрасте  произрасте нова пръчка от лозата.

Лимоните, мандаринките и всички останали видове можат да живеят от  едно дърво, но дават фалшиво свидетелство за него, макар че черпят от него  живот.

Разбираге ли го това? Те живеят и се хранят от живота, който е в това  дърво. Те живеят от него, но от самото начало не са истински. Ето ви го Матей  24:24.   Те   дават   лъжливо   свидетелство   за   дървото.   То   е   портокал,   но  същевременно е и цитрусово дърво.

Някой  казват:  „Тази  църква,  или  тази  деноминация  свидетелстват  за  Христос.“  Обаче  въпреки  това  имат  лъжливо  кръщение  и  дават  лъжливо  свидетелство за Словото. Някой от тях твърдят, че силата на Бога е била само  за   апостолите.   Исус   е   казал:   „Идете   по   целия   свят   и   проповядвай   ге  евангелието на всяка твар.“

 

 

Всеки отрасъл, който израсте от това проповядване ще носи плодовете на  дървото.  И  тези  знамения  ще  ги  притежават  всички  истински  пръчки.  до  тогава, докато дървото пуска нови отрасли. А това значи до края на света. В  Марк 16:15-18 е написано:

„Ирече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на венка  твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а които не повярва ще бъде  осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще  изгонват;  нови  езици  ще  говорят;  змии  ще  хващат;  и  ако  изпият  нещо  смъртоносно. то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат рьце и те ще  оздравяват. “ 

Виждате ли какво казва Исус? Виждате ли времето, в което живеем? А сега  се съсредогочете в Писанието. Словото трябва да свидетелства за себе си. Исус

е казал: „Вие търсиге в Писанията, защото смятате, че там имате вечен живот и  то е, което свидетелства за Мен.“

Когато това дърво пусне нов филиз, (отрасъл) както казва Исус в Иоан 15:5:  „Аз Съм лозата, вие сте пръчките.“ И още в Иоан 14:12: „Който вярва в Мен,  делата, които Аз върша и той ще ги върши.“ Т.е. гези, които от самото начало  са  били  в  корена.  По  тази  причина  Исус  и  е  двете:  И  Корена  и  Отрасъла.  Давидовия Корен. Той е бил преди Давид и след Давид. Той е Ранната утринна  Звезда, Роза Саронова, Алфа и Омега, Отец, Син и Святи Дух. Защото в Него  обитава телесно всичката пълнота на Божеството (Кол. 2:9)

С това Исус казва: Който е в този избран и предопределен живот, тоест,  който е в Мен – а Той е Словото от началото – който произлиза от Него, ще  носи плод.

За останалите ще важи словото от Матей 7:21 „Не всеки, който Ми казва:  Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но който върши волята на  Отца Ми, Който е на небесата. “ 

Години наред сте ме слушали да проповядвам за двете лози, за истинската  и за фалшивата. Говорил съм за всяко поотделно, като се започне от Каин и  Авел. Тези двамата са се срещнали при олтара. И двамата са били набожни и  двамата са били помазани. И двамата са се молили към един и същи Бог; но  единия  бил  приет  от  Бога,  а  другия  е  бил  огхвърлен.  Разликата  е  била  единственно в това, че този, който е бил приет е направил нещо по-различно  от брат си. И единствената възможност да си го обясним е, че на Авел то е  било открито. (изявено)

В Евреи 11:4 Библията казва: „ с вяра Авел принесе Богу жертва по- добра  от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен… “ 

Бог  е  дал  свидетелство  за  неговата  праведност.  Исус  е  подчертал  това
духовно откровение, когато в Матей 16: 13-18 поставя въпроса: „Според както 

 

 

казват хората Човешкият Син кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан  Кръстител; други пьк – Илия; а други – Еремия, или един от пророците. Казва  им: Но според както вие казват, кой Съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти  си Христос, Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си Симоне,  сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открыли това, но Отец Ми, Който е  на небесата. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тая канара ще съградя  Моята църква; и портите на ада няма да и надделеят. 

Кой е тази Скала? Това е откровението за това Кой е Той. Той е тази  Скала. Словото, истинската лоза. С вяра Авел…

Авел е действал във вяра. Вие може да кажете: „Значи то не с било никакво  откровение, а вяра.“

А какво е вярата? Вярата е нещо, което ви е било открито. Нещо, което  още не е тук, но вие вярвате. че ще бъде. Вярата е откровение за волята на  Бога.   Днешната   църква   не   вярва   в   духовното   откровение,   а   вярва   в  догматичните  учения  на  разни  системи.  Обаче  чрез  откровение  Авел  е  принесъл жертва, която се е харесала на Бога. За разлика от жертвата на Каин.  И чрез тази жертва Бог е засвидетелствал праведноста на Авел. Амин.

Надявам се, че това го разбрахте. Вижте в какво време живеем днес. Може  ли да познаете часа?

Преди известно време разговарях с един приятен хрисгиянски проповедник  и той ми каза: „Господин Бранхам, ние не признаваме откровението.“

А аз му отговорих: „В такъв случай трябва да отхвърлите Исус Христос,  защото  Той  е  Божието  откровение  в  човешко  тяло.  Ако  отхвърлите  това,  загубени сте.

Ако не сте способни да приемете, че Той е изявата (откровението) на Божия  Дух в тяло, в такъв случай сте загубени. Ако направите от Него втора, или  трета личност, или който и да е друг, освен Бога, загубени сте. В Иоан 8:24 е  написано:  „Яо тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си, ако не  повярвате, че Съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.“

Откровение! Не е за учудване, че не са могли да познаят Кой е Той. В Иоан  6:44,45  е  написано:  „Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече  Отец, Който Me е пратич и Аз ще го въскреся в последний ден. Писано е в  пророците: „Всички ще бъдат научени от Йога. “ Всеки. който е чул от Отца  и се е научил, дохожда при Мене. “ 

Иоан 6:37: „Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде  при Мене никак няма да го изпъдя. “ 

О, колко би трябвало до Го обичаме, да Го хвалим, да My се покланяме, за  да видим плода на Духа в тези последни дни върху дървото на Невястата.  което узрява на края на времето. Истинската и фалшивата лоза и мат едно и

 

 

също помазание и един и същи дъжд е падал върху двата корена. Затова не  трябва  да  се  учудваме,  че  нашият  Господ  ни  е  предупредил,  че:  „ако  е  възможно и избраните биха били излъгани.“

Те  изглеждат  по  същия  начин  и  имат  същото  помазание.  Може  да  ги  познаете  единствено  по  плодовете  им.  Как  бихте  могли  да  твърдите,  че  пръчката е от портокала, след като ражда мандаринки?

Лозата е наред, а пръчките живеят от дървото.Според плодовете им ще ги  познаете. Те раждат мандаринки, които не са оригиналния плод. Има църкви,  които   казват,   че   Исус   Христос   е   същия   вчера,   днес   и   завинаги,   но  сьщевременно отричат силата, чудесата и знаменията. Обаче църквата, която  живее  чрез  Исус  Христос  и  е  пълна  с  вяра,  ще  прави  и  чудесата  на  Исус  Христос, ще има живота на Исус Христос и между тях няма да има никаква  разлика.

От лозата излиза живот, но всеки, който не е от основата, от корена, ще  ражда само мандаринки. А те са съвсем различен плод от портокалите. Кагато  някой има предопределен живот от Корена, ще носи плодовете на

Исус  Христос,  вчера,  днес  и  завинаги.  Това  е  Словото,  което  израства  от  Корена. Господ е този Корен. Той е началото на времето.

Исус казва: „По плодовете им ще ги познаете.“ Ще ги познаете според това  какво произвеждат. Никой не може да бере грозде от коприва, независимо, че  тя расте в лозята, защото плода сам си показва към кой вид принадлежи.

Какво е плод? Словото за дадено време…плода за даденото време.Кое е то?  Гяхното учение. Кое е това учение? Учението на днешното време – човешкото  учение, деноминационната наука, или Божието Слово за даденото време.

Върху гова бихме могли да се спрем и по-дълго, но аз съм сигурен, че  разбирате  какво  искам  да  ви  обясня.  Помазанието  е  и  върху  истинските  и  върху лъжливите учители и то действува, независимо, че правят неща, които  Бог не им е определил да правят. Но го правят. Тръна не може да бъде нещо  друго, освен трън. Няма никакво значение колко дъжд ще го вали, той ще си  остане  трън.  Затова  Исус  е  казал,  че  лъжливото  толкова  ще  прилича  на  истинското, че ако би било възможно и избраните, които са от корена, биха  били излъгани. Но не е възможно, защото пшеницата не може да роди нищо  друго, освен пшеничено зърно.

Запомнете това! Бог не е източника на организациите. Дявола е източника.  Това съм го подчертавал не веднъж в проповедите си. Ние знаем, че Бог не  събира  хората  в  организации  Първата  организация  се  е  появила  няколко  столетия след смърта на апостол те. Но гя никога не е устояла. Ако това не е  вярно,   тогава   защо   католиците,   презвитерианите,   методистите   и   всички  останали  не  са  събрани  в  едно  чрез  взаимна  любов?  Защо  не  ни  следват

 

 

Божиите дела, ако всяка църква стой върху същото Слово? Това са нещата,  които ни разделят, братя и сестри.Отдалечени сме от Бога както никога преди –  говоря за църквите.

На нас ни се казва, че нещата, които са се случили в Стария Завет, са ни  дадени за поучение, за предупреждение и назидание. Стария Завет е предобраз,  за да разбираме какво ще става в Новия Завет в наше време.

Примерно,  ако  никога  не  сте  си  виждали  ръката  и  я  вдигнете  срещу  слънцето, ще видите нейната сянка. Това е вашата ръка. Тази сянка е негатив.  А когато приближите ръкато към сянката, ще се покажат и петте пръста. Така  и Библията ни учи, че Стария Завет е прототип – (сянка) на Новия Завет, т.н. на  нещата, които е грябвало да дойдат. Не същноста, а само прототипа на нещата,  които  ще  стават.  Можем  да  погледнем  назад  и  да  видим  дали  сме  го  разглеждали достагъчно, за да можем да го потвърдим с Божието Слово. Ние  не искаме да прокарваме някаква теория на някой човек. Все едно кой е той.  Ако аз, или който и да е друг, не сме говорили според закона, или пророците,  то тогава няма никаква светлина. В Римляни 3:/4 е написано: „Да не бъде! Но  Бог пека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: –  За да се оправдает в думите си и да победит, когато се съдиш. „

Като погледнем в Изход, ние виждаме един мъж с характер, който се казва  Мойсей, помазан пророк и изпратен от Бога, изпълнен със Словото My и с  Божията  воля  за  неговата  генерация.  Божето  Слово  в  Амос  3:7  е  отоново  потвърдено „Наистина Господ Иеова няма да направи нишо, без да открие  Своето намерение на слугите Си пророците. „

Бог така изпълнява Словото Си. Той не би могьл да излъже и да въпреки  това да остане Бог. Той трябва да остане в истината. Не може да измени нещо,  което веднъж е казал. Ако го направи, не би бил Бог. Той е безкраен, което  значи, че никога не прави грешки. Това. което Бог веднъж е казал и обещал, е  вечно и истинно.

Бог  е  обещал  на  Авраам,  че  семето  му(потомството  му)  400  години  ще  живее в чужда земя и че след това с мощна ръка, със знамения и чудеса ще го  изведе  пред  очите  на  хората  на  този  чужд  народ.  Времето  да  се  изпълни  обещанието се приближавало, но хората забравили за това. Имали си своите  фарисеи, садуцеи и т.н. Обаче Бог неочаквано дошъл и подминал цялата тази  група.   Никога,   през   никое   време   Бог   не   е   изваждал   пророк   от   някоя  деноминация.  Никога!  Би  се  получила  такава  смесица,  че  не  би  могьл  да  изпълнява работата на пророк.Не би могьл да напусне деноминацията.

Мойсей,  мъжа,  когото  Бог  изпратил  с  Божието  Слово,  бил  на  път  в  пустинята с народа на Израел, точно според Божията заповед. И там срещнал  един друг пророк, помазан със същия Божи Дух, същия, който бил и върху

 

 

Мойсей.   Казвал   се   Валаам.   Пророчеството,   което   този   мъж   изрекъл   се  изпълнява още и до днес. В Числа 24:9 той казва: „Легнал е и лежи като лъв. И  като львица; кой ще го възбуди? Благословен, който те благославя и проклет,  който те проклина. „

Виждате ли го? Той не е могьл да направи нищо. В сърцето си искал да  прокълне шатрите на Израел.

О, вие лъжливи учители! Години наред слушате тези магнетофонни ленти и  знаете колко точно Бог потвърждава всичко; каквото каже, това и прави.Вие  седите в своите канцеларии и сте убедени, че това е истина; но заради вашите  деноминационни  различия  вие  се  съмнявате  в  тези  неща  и  пред  хората  говорите, че не е истина. Горко ви. Времето ви е близко.

Валаам е бил помазан със същия Свят Дух както и Мойсей. В какво се е  различавало учението им? Учението на Мойсей е било съвършенно. Библията  правилно ни поучава във 2 Пет.2, че Бог никога не е забравил, че Израел е  приел учението на Валаам, което е било непростим грях. И от тях никой не е  бил спасен, независимо, че са излезли от Египет с Божието благословение и са  видели Божията ръка, чрез коята се е движил Божия мъж – Мойсей. Този втори  пророк е излязъл да се кара с Мойсей и да учи противоположно на това, което  Мойсей е учил и да до казва на хората, че Мойсей не поучава правилните  неща.

Датан и Корей, а и много други, са били съгласни с Валаам и са учили  децата   на   Израел   да   прелюбодействат,   карали   ги   да   влизат   в   гяхната  организация, и им внушавали, че „Ние всички сме едно и също.“ Дали сме  Методисти,  Баптисти,  Презвитериани,  или  Петдесятни,  всички  сме  едно  и  също. Но ние не сме едно и също. Ние сме народ, който е отделен, свят за  Господа,  посветени  на  Словото  и  на  Божия  Дух,  зада  принасяме  плода  на  обещанието My за този ден. Ние нямаме нищо общо с тях! Излезте из сред тях!

Знам,  че  звучи  мною  твърдо,  но  гова  е  истината.  Те  имат  учението  на  Валаама, а то е лъжливо учение. Мойсеевото учение е било правилното учение  и е било от Бога. Било е истинското пророчество, защото Бог го е изпьлнил.  Учението  на  Валаам  е  нещо  съвсем  различно.  1Це  го  забележите  в  Матей  24:24.

Те са помазани, но учението им за троицата и другите неща е фалшиво, те  са лъжеучители и антихриста. Надявам се да не се обидите и сега не ставайте  да  си  ходите,  а  останете  да  видим  дали  Святия  Дух  ще  изяви  нещо,  за  да  потвърди, че това е така. Слушайте и молете Бога да ви отвори сърцето, за да  познаете дали сте корен на трън, или на коприва и въобще къде стоите.

 

 

Библията казва за Юда Искариотски, че се е родил като син на погибелта.  Казано е също и за Исус, че се е родил като Божи Син. Юда е седял срещу  Исус и Той му е казал: Каквото имаш да правиш, прави го по- скоро.

Исус е знаел какво ще направи Юда. Той е предал нашия Господ за 30  сребърника, за да стане популярен. Юда е бил един от учениците, бил е касиер  на  църквата  и  Исус  е  казал,  че  му  е  приятел.  Ако  би  било  възможно  и  избраните биха били излъгани.

Друг пример можем да намерим в Трета книга на царете 22. Тук има един  пророк Михей, син на Емла. Има и още един пророк, главата на организацията  на пророците, които са били помазани. Библията казва, че те са били също като  Валаам. Михей е бил Божия помазаник и изпратен от Бога с Божието Слово. А  онзи другия пророк – Седекия, и той е мислел, че е изпратен от Бога. Той е бил  помазан от Бога, но учението му е противоречало на учението на Бога.

Дайте да го проследим това. Те и двамата са имали едно и също помазание.  Как   бихте   могли   да   разберете   кое   е   истинското   пророчество   и   кое   е  лъжливото? Спомнете си какво е казало Словото за Ахаав. Пророк Илия е бил  един от най-големите и най-потвърдени пророци. И този потвърден пророк  казал: „Защото Ахаав е вършил зли дела – убил Навутей и му взел лозето –  затова кучетата ще лижат кръвта му“ Още казал, че кучетата ще изядат Езавел.  Как  може  да  благославяте  нещо,  което  Бог  е  проклел?  Или  как  може  да  прокълнете – както казал Валаам – нещо, което Бог е благословил?

Пророците на Седекия са били искренни, добри и съвестни мъже. Трябвало  е да бъдат такива, защото това е било условие за пророците в Израел. Те са  били умни и интелигентни мъже. Елита на Ахаав. Били са способни да бъдат в  тази позиция и са били избирани измежду целия народ. Обаче, когато Михей  получил откровение, знаел е съвсем точно какво казва Божието Слово. Той  искал да знае какво ще каже Святия Дух, който е бил в него.

Онези  пророци  му  казал  и  приблизително  следното:  „Ние  знаем,  че  си  пророк, но ти винаги казваш на Ахаав само проклетия. Г овори тези неща,  които  му  казваме  ние  и  ще  те  приемем  в  нашата  организация,  в  нашего  общество.“

Седекия е бил върховен глава, нещо като папа. Благославял Ахаав и му  казвал, че може да предприеме това, което иска.

„Михее, защо си само един беден мъж и нямаш никаква църква? Тези мъже  имат милиони и целия народ стой зад тях. Говори същите неща като тях и ти  ще имаш благата на тази земя.“

Но техниге думи отивали на погрешен адрес.

Какво би станало, ако бяха попитали Михей примерно следното: „Можеш

ли да намериш някаква вина в Седекия?“

 

 

Сигурно би отговорил: „Не.“

Виждал ли си някакъв грях в него?“

„Не.“

Мислиш ли, че академичната му титла е фалшива?“

„Не.“

Вярвяш ли, че и останалите му титли са наред? Та нали бяха потвърдени от

най-висшия форум.“

Сигурно би казал: „Вярвам, че са истински.“

„Ами като е така, тогава защо не се присъединиш към тях?“

Отговора на Михей би бил: „Защото не е според Словото.“

И точно както Михей е бил в съгласие със словото което е изговорил

Илия, така и вие, ако сте Божии деца ще сте в съгласие с пророка на тази
Библия, защото то е Словото.

Седекия е могьл да каже: „Знам какво каза пророк Илия на Ахаав, но то е
казано за следващата генерация. Сега още не е дошло времето за това.

Но отговора на Михей е бил: „Макайте докато получа откровение от
Бога. После ще ви кажа. Ще ви явя само това което казва Бог. Нито повече,  нито по-малко. Не мога нито да прибавя нещо, нито да отнема.“

През  същата  нощ  Бог  му  говорил  във  видение  и  следващата  сутрин
отишъл да се срещне с тях. Забележеге Седекия е бил най-големия мъж по  това време и в очите на армията и в очите на народа. Бил е поставен от  самия цар като главен пророк. Бил е ръководител на останалите пророци,  поставен от организацията. Без сьмнение е бил интелигентен, образован и  най-подходящия за това място мъж. Бил е помазан със Святия Дух, тъй като  е бил означен като пророк. Той не е бил обикновен пророк, бил е еврейски  пророк.

Сега впимавай re. Седекия казал: “ Господ ми каза да си паправя два
железни  рога.“  Това  е  било  символ.  Пророците  винаги  са  говорили  със  символи. После казал: „Святия Дух ме помаза и ми каза да говоря така ( не  бих искал ди си миелите, че съм някакъв критик, но сега искам да подчергая  и да обясня съвсем основни неща) Святия Дух, който чрез мен говореше на  езици и ме е поставил за гова. ми каза: Вземи тези два рога и кажи на царя,  че с тях ще бодеш сирийците, докато ги довършиш и ще вьзвърнеш земята,  която според Словото принадлежи на Израел.“

Брат, това наистина изглежда много фундаментално. И Валаам е стоял
също   така   фундаментално   като   Мойсей.   Съвършенството   на   Бога   се  отбелязва с числото 7. Валаам в Числа 23 е казал: Ще поставит седем олтари  (жертвеници) и ще жертвате 7 юнеца и 7 овена.“ Това е било във връзка с  идването на Сина на човека. Фундаментално е бил съвсем прав.

 

 

И Седекия тук е фундаментално прав: „Тази земя принадлежи на нас.
Сирийците са наши врагове, а си пълнят коремите с храната, която Бог е дал  за нашите деца.“ Брат, това е добър аргумент.

Аз  съм  на  мнение,  че  ако  е  говорил  така,  целия  народ  вероятно  би
скандирал в съг ласие. Сравнявам го с днешното време. Разбирате ме какво  имам впредвид. Всичките тези крясъци и скандирания.

Спомнете си, че и Давид се е опитал да послужи на Бога, без да е получил  заповед за това.(2 Царе 6) Няма никакво значение колко сме искренни. Бог  няма да го приеме. Тези, които не сте нули проповедта „Да се опигаме да  направим услуга на Бог. без да сме били предопределен и за това“, съветвам ви  да си вземете касетата от миналата неделя.

Седекия си е мислел, че постъпва правилно. Михей е казал, че най- напред  ще пита Бога. И когато на другия ден дошъл, могьл е да каже: ТАКА КАЗВА  ГОСПОД. Сравнил видението със Словото на Господа. Тогава е могьл да каже  на Седекия: „Може би ще разберет какво е казал Илия на гози мъж: „Уби ли ти,  а още присвои ли ти?…Така казва Господ: На мястото, гдето кучетата лизаха  Навутеевата кръв, кучетата ще лижат твоята кръв.“ (3Царе 21:19)

Но Седекия е могьл да му отговори: „Да, но не в това време, защото този  мъж е на почит. Той се старае да върне на църквата нейни ге имоти.“ Само че  не се е стараел да и върне и духовните. Тогава би шокирал целия народ, както  е направил Илия. Той е искал да им даде имоти. Например: „Ние имаме много  имоти и принадлежим към голяма организация. Протестанти, би било добре да  се присъедините към нас. Така, или иначе сме братя и сестри.“ Само че това не  е истина. Никога не е било и никога няма да бъде.Никога не са били и никог а  няма да бъдат едно с истинската църква на Бога.

Вижте, Седекия е имал видение и на основага на това видение е казал:  „Господ ми говори.“ Забележете, че този мъж е бил искрен. Той си направил  железни рога и казал: „Донеси тези рога пред царя и гледай към земята, която е  на запад пред вас. Боди с тези рога и това е,ТАКА КАЗВА ГОСПОД.“

А когато след това извикали Михей да каже своего видение, той казал:  „Иди. Обаче видях целия Израил разпръснат по планините като овци, които  нямат овчар.“ Ха! Точно обратното.

Вие сте църква, имате разпознаване кой от двамата е говорел истината. Ние  можем да го изпитваме единствено чрез Писанието. Те питали Михей: „Кой ти  каза?“ А Михей казал: „Видях Господа седящ на престола Си и цялото небесно  множество стоящо около Него отдясно и от ляво.“

Спомнете си, че Седекия също е твърдял. че е видял Бога чрез същия Дух и
че Бог му казал да си направи рога, с които да избутат Сирийците от земята,

 

 

която принадлежи на Израел. Ако народа на Израел е стоял правилно пред  Бога, тази земя е щяла да им принадлежи. Но те са се били отдалечили от Него.

Точно  така  постъпват  и  църквите  –  организации  днес.  Тези  неща  им  принадлежат,   но   понеже   са   отстьпили   от   Бога   не   могат   да   приемат  потвърденото Божие Слово за това време. Не пропускайте да разберете това  послание.

Михей  казал:  „Видях  господа  седящ  на  престола  Си  и  цялото  небесно  множество стоящо около Него. И Господ рече: Кой ще примами Ахаава да  отиде и да падне в Рамот-Галаад, за да се изпълни словото, което Илия каза?  Илия е Мой пророк и има Моето Слово. Небето и земята ще преминат, но  Моето Слово никога няма да премине. Не ме интересува колко са модерни,  добри и умни. Моето Слово трябва да се изпълни.“

После дошъл един лъжлив дух or ада, паднал на колене и казал: „Аз ще го  примамя. Ще отида и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци.“

Как е възможно да е лъжа нещо, което Бог е казал? То противоречи на  Словото на Господа. Как може да вярвате във лъжливо кръщение и лъжливи  учения? Няма никакво значение как звучи, или по какъв начин се опитват да го  имитират. Всичко, което противоречи на Божието Слово, независимо колко  добре и искренно звучи, е лъжа и няма нищо общо с Бога.

Седекия е бил добър и искрен мъж. Но Михей, макар и не пряко му е казал  приблизително това: „Ти си помазан с лъжлив дух.“ Не е ли много смело да се  каже такова нещо на епископа? 11о той го е направил. И тогава епископа му  казал:  „Ти  не  можеш  да  имаш  общение  с  нас.  Знаеш,  че  аз  съм  много  популярен, на хората им е приятно да ме виждат и съм избран от Божия народ.  Моята църква ме е избрала да бъда водач. Бог ни е дал тази земя да бъде наша  и аз имам потвърдение с „Така казва Господ.“ След това той ударил Михей по  лицето и го попитал: „През кой път мина Господния Дух от мен, за да говори  на теб?“

Михей му отговорил: „Ще разбереш в оня ден, когато ще отиваш от клек в  клек, за да се скриеш.“ Ще разбереш в оня ден, когато Калифорния потъне в  морето. То е същото.

„А ти ще разбереш, когато ще стоит в затвора. Ахааве, ти какво ще кажеш?“
„Аз вярвам на пророците си.“

Какво щеше да стане, ако го беше сравнил със Словото на Господа? Той,

обаче не е искал да знае, че е прокълнат. Не е искал да бъде под проклятие.  Никой човек не го иска.

Сега казвам на мойте организирани братя: “ Същото е и с вас. Иска ви се да  чуете, че стоите в истината, но в сърцата си чуствате лъжата, когато кръщавате  в името на Отца и Сина и Святия Дух. Много добре знаете, че лъжете, когато

 

 

твърдите, че езиците са потвърждението за кръщението със Святия Дух. Как  може да е потвърждение, когато вие. говорейки на езици се противомоставяте  на Божието откровение за този час? Вие не искате да сте под проклетия, нали?  Но тук е писано, че ще стане така и че това е белега на звяра. То така много ще  прилича на истинското, че ако беше възможно и избраните биха се излъгали.  То ще има сыците знамения и същите чудеса. Това ще бъдат помазани мъже,  които ще предсказват и вършат подобии неща. И как ще може да се познае  разликата? Трябва да видите какво е Божието Слово за този час. Може да бъде  разпознато единственно чрез Словото на Господа.

Припомнете си Мойсей и Валаам. И вижге Михей. Как ще разберем кой е  бил истинския? Според Словото на Бога, което е било изговорено преди това  за Ахаав. По същия начин е било изговорено Божие Слово с проклятие за тези  организации.  Това  е  предсказано  за  тях.  Словото  на  Господа  също  така  е  предсказало какво ще стане с Неговата помазана църква. Тя ще има Божието  Слово. Ще бъде Невяста на Словото. Днес е същото, както и тогава.

Библията казва: „Истината ще се иотвърди от двама, или трима свидетели.“
Казах ви за Мойсей и за Валаам, за Михей и Седекия. Има още стотици

примери, но аз ще ви дам още един, за да станат трима свидетели.

Еремия е бил отхвърлен от хората, но е бил потвърден пророк на Бога. По

онова време те са го мразели, замервали са го с гнили плодове и са му правили  най-различни лоши работи.

Всеки  истински  пророк  е  проклинал  организираните  системи.  Нима  би  могла да настъпи промяна във вечния, непроменлив Бог? Святия Дух е бил  пророка по времето на Мойсей и Михей и Святия Дух, който е писал Божието  Слово идва днес да го потвърди.

Точно както се е изпълнило Словото, което е било изказано тогава чрез  пророк Илия, когато Ахаав е бил убит и кучетата се лизали кръвта му, така и  лъжеучителите ще жънат това, което са посяли. Вие сте водачи на слепите.  ГАКА КАЗВА ГОСПОД.

Не съм сърдит, аз само ви казвам истината. Никога не бих ви го казал от  себе си, но в онази стая там, Святия Дух ми каза: „Кажи им го така.“

Излъгап ли съм ви някога с нещо? Господ не е ли потвърждавап винаги  всичко? Събудете се, братя мои! Събудете се преди да е станало късно! Как  може трън да стане коприва, след като е бил определен да е трън? Как биха  могли  да  бъдат  задържани  избраните,  след  като  са  били  определени  да  го  видят?

Иоан 6:37: „Всичко, което Ми дава Отец“, казва Исус. „Никой не може да
дойде при Мен, ако не е бил определен за това от създанието на света и името

 

 

му не е било записано в Книгата на живота в небесата. Не в книгата на някоя  църква, а в Книгата на живота на Агнето.“

Вижте. Еремия е излязъл пред народа. Той е бил установен и потвърден  пророк, но хората са го мразели. Те казвали: „О, ние сме велик Божи народ.“  Защо?   „Защото   сме   Израелити.   Ние   ходим   всяка   неделя   в   синагогата.  Принасяме   жертви   и   даваме   пари.   От   къде   накъде   Навуходоносор   ще  притежава нашите свети неща?“

„Заради греховете ви. Ако изпълнявате Мойте заповеди, няма да го направя.  Но ако не ги изпълнявате всички тези неща ще дойдат върху вас,“

Така е. Това не се променя. Дръжте се за Словото, което Той е определил за  това време.

Еремия е бил установен за пророк според Божията воля, но са го мразели.  Всеки пророк е бил мразен. Пророците са правели странни неща и са стояли  срещу деноминациите в тяхното време. Еремия си сложил хомот на врата и  казал, че народа ще бъде 70 години във Вавилон. Могьл е да го каже, защото  Бог  му  го  изявил.  Обаче  Анания,  който  също  бил  пророк  по  онова  време,  дошъл и счупил хомота. Той бил горд и искал да значи нещо пред хората,  обаче говорел обратното на това, което казвало Божието Слово. Той казал:  „След две години ще се върнете обратно. Така казва Господ.“

Тук отново има двама помазани. Каква е била разликата между тях? Единия  е и мал Словото на Бога, а другия не.

Еремия казал: Амин пред всички онези старши и пред цялото общество там,  пред  целия  Израел.  Същото  го  казват  и  днес.  Но  вие,  които  сте  повече  зависими от човешките установения и традиции, отколкото от Божието Слово,  сте под проклятие.

Анания счупил и свалил от врата на Еремия хомота, който е бил даден като  символ и казал: „Така казва Господ. След две години ще се върнат.“ Казал го,  за да стане славен. „Аз съм едикой си.“ Той е бил пророк, който принадлежал  към организация. Обаче Еремия е бил мъж, който живеел отделно от всички.  Той им предсказвал все лоши неща, защото те са били лоши. Но Анания им  казал: „Докато сте Израел, с вас всичко ще бъде наред. Бог няма да изпълни  това, което казва Еремия. Знам, че нещо ще стане, но вие бъдете спокойни.“

Същите братя ги има и днес. “Не се грижете за нищо. Ние сме църква. Ние  държим всичко под контрол.“ Не миелите ли и вие по същия начин? „След две  години всички пак ще се върнем от плен във Вавилон. Тези дребни събития не  са нищо важно. Навуходоносор ще дойде, но Бог е в контрол.“ Обаче Божието  Слово казва: „Ще останат във Вавилон 70 години. Докато тази генерация си  отиде и дойде друга. Те имат вид на благочестие, но огхвърлят Бога, Който не  се  променя.  Отхвърля  г  Словото  Му.  Кога  са  го  отхвърлили?  Когато  са

 

 

отхвърлили  Исус.  Те  са  били  набожни,  четяли  си  Библиите,  но  отрекли  Словото, определено за онова време.

А какви са днес? Същите помазани. Проповядват слово за петдесятница,  обаче отхвърлят Словото, определено за сегашното време. Исус е същия вчера,  днес и завинаги. Виждате ли го?

От тях са тези, които влизат в къщите на обременени с г рехове жени, които  са водени от различии страсти. И омаловажаваг Божието Слово. „Сестро. с теб  всичко е наред. Носи си косата както искаш. Няма значение, че е къса. Не  обръщай внимание на тези неща. Само това, което излиза от сърцето е грях.“

Когато говорит и действаш така, не разбираш, че в теб действа зъл. нечист  дух. Така казва Библията. Стоит в противоречие на Словото на Бога. Может да  кажеш: „Ще си обуя торги, това няма да ме погуби.“ Само че когато жена носи  мьжко облекло, това е мерзост в очите на Бог. Така казва Бог. (Битие22:5)

Има още много неща, които бихме могли да разгледаме, но времето ни се  съкрати. Но вие вече знаете доста много и ще може да разберете кое е истина и  кое е лъжа.

Може би искаш да кажеш: „И аз ли трябва да ги накарам да го правят?“ Не  се ядосвай. Аз свидетелствам срещу вас. Един ден, в деня на съда няма да  намерит и ъгълче, в което да се скриеш. Михей могьл ли е да ги задържи?  Какво е могьл да направи Мойсей, когато са се поставили срещу него?

И когато Финеес отишъл с копието, пак са постьпвали по сыция начин.  Така е било предсказано и така е трябвало да стане. Ще постъпват така, защото  така е писано. ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Или смятате, че деноминациите ще  разпуснат хората си и ще се върнат към Божието Слово? Писано е: ТАКА  КАЗВА ГОСПОД, но те няма да го направят, а ще предпочетат да влезат в  антихристиянските сдружения. Със сигурност ще го направят, защото това е  ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Затова ще го направят.

Тогава може да попитате: „А в такъв случай защо го казваш?“ Трябва да  свидетелствам за това. А и вие също. Всички вярващи трябва да свидетелстват.  Много внимавайте какво ще правят лъжепророците в това последно време. Ще  подлъгват онези жени, обременени с грехове и водени от разни страсти. Аз  знам, че останалата част ог жените ще го прави. Е, добре, правете го.

Това. което казах относно Калифорния. Вие, хората от JIoc Анжелес, всяка  година се връщам при вас и виждам все повече жени с остригани коси и все  повече страхливи мъже. Все повече проповедници встъпват в организациите.  Нищо  не  може  да  ви  извини.  Ако  тези  мощни  чудеса,  на  които  сте  били  свидетели, бяха станали в Содом и Гомор, те щяха да стоят и до днес. О,  Кафернаум, ти град, който носиш име на ангел, знаеш ли какво ще стане? Ще  потънеш на дъното на морето. Не знам кога ще стане, но ще стане. Вие млади

 

 

хора  които  непрекъснато  се  учите,  но  никога  не  стигате  до  познание  на  истината, запомнете, че това ще се случи. Може да не стане по мое време, но  помнете, че този град със сигурност ще потъне.

Сега слсдва най- изумителната част. Но същия начин, както Яний и Ямврий  са се противопоставяли на Мойсей, и днес ще се противопоставят на истината.  Това са хора, объркани в миелите си и сбъркани във вярата си. Тази вяра, която  е била дадена на светиите.

Както е писано в Малахия 4:6: „За да обърне сърцата на бащите към децата  и сърцата на децата към бащите.“ Те се противят на вярата. Знаете ли какво  значи думата „противя“? Ако вземете Библията на Скофилд, там е написано с  „х“ -„отпадане“. Отпаднали от вярата. Това е, което значи.

Има само една вяра. Сега бих искал да прочета Лука 18:8 : „Обаче когато  дойде Човешкия Син ще намери ли вяра на земята?“ Откр. 10:7 : „но че в дните  на гласа на седмия ангел, когато се приготви да зътръби, тогава щеше да се  изпълни тайната на Бога,…“

Това е въпроса, ако успеете да четете реда за този час. Ще се изпълни ли?  „ще намери ли вяра на земята?“ Ще се изпълни ли и Мал. 4:6, че в това време  ще се обърнат сърцата на децата към бащите и сърцата на бащите към децата,  т.е. към първоначалното Слово? Разбрахте ли го това?

Една генерация е 40 години. И в такъв случай според думите на Еремия във  Вавилон трябва да останат две генерации. Анания казал: „Ние и двамата сме  пророци, проповедници и учители…“ Аз ти казвам, брате, че и преди нас е  имало  пророци,  които  са  пророкувапи  на  крале  и  на  народи.  Но  всяко  пророчество трябва да е в съгласие с Божието Слово, както при Михей.

И Мойсей и останалите пророци така са пророкували. И погледнете какво е  ставало, когато не е било така. С голямото си самочуствие Анания е казал  приблизително  следното:  „Аз  съм  Анания,  Божи  пророк  и  ви  казвам,  че  израелския  народ  ще  отиде  в  плен  за  две  години.  Не  е  важно  какво  казва  Словото, но на мен чрез помазанието ми беше изявено: две години и ще се  върнат.“  Еремия  се  обърнал  от  него  и  казал:  „Господи,  аз  не  обръщам  внимание на това, което той казва, но знам и вярвам това, което казва Божието  Слово, че ще бъдат 70 години. Ще остана верен до Теб и няма да се оставя да  бъда излъган.“

А Бог му казал: „Върни се при Анания и му кажи: Ти строши дървени ге  хомоти, но вместо тях ще направиш железни хомоти. А Аз ще те отпратя от  лицето на земята.“ И Анания умрял още сыцата година. Това са примери. Те и  двамата са били пророци.

Много са нещата. които можем да кажем в тази връзка, но сега забележете
какво се казва в матей 24:24. Господ Исус е казал, че в последното време тези

 

 

два пророчески духа много ще си приличаг. Лъжливото много ще прилича на  истинското. Защо? Защото е последното време. Деца, Бог да ни е милостив,  защото  те  така  ще  си  приличат,  че  ако  е  възможно  биха  се  заблудили  и  избраните.

Как ще разберете днес кое е истинското? Според това какво е писано в  Словото. Стойте върху Словото. Христос е същия вчера, днес и завинаги. Един  ден,  когато  свърша  тук  всичко,  ще  си  отида  от  земята.  Уважавайте  това  послание. Връщайте се към него и чуйте гласа, който ви говори тези думи.  Когато Господ ме повика преди Неговото идване, спомнете си. че всичко съм  ви говорил в Г осподното име според Неговото Слово. Лъжливото толкова ще  прилича  на  истинското,  че  ако  би  било  възможно  и  избраните  биха  били  излъгани. Ще стават едни и същи чудеса и знамения чрез същия дух. Така ли  е? Ще става точно така, както при пророците, за които говорихме.

Сега стоя тук и се потя, но съм радостен, защото знам, че това е истина.  Отворете  си  с  мен  Библията  на  2  Тимотей  3:1:  „А  това  да  знаеш,  че  в  последните  дни  ще  настанат  усилии  времена.“  Това  го  е  писал  Павел.  А  в  Галатяни 1: 8,9: „Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго  благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.“ Това  трябва много добре да го осъзнаем сега, в това последно време.

Като „последни дни“ се има впредвид времето. в което се изпълнява това  слово. Ще настанат усилии времена и това е точно времето, в което живеем.  Хората  ще  са  себелюбиви,  горди,  непослушни  на  родителите  си,  надути,  безбожии  и  т.н.  Погледнете  днешното  човечество.  Съвсем  са  пропаднали.  Мъже ходят по улиците с коси, падащи до раменете като жени. Содом.

В едно списание от този месец беше написано: „Американския народ е в  средната  си  възраст  на  20  –  25  години.“  Те  са  свършени.  И  науката  го  потвърждава, че са склонни към всякакви мърсотии. О, Америко, колко пъти  Бог искаше да те обгърне, но сега е дошъл последния ти час. Вие заведохте  света в мърсотия без морал. Няма никаква искренна любов един към друг.  Мъжа към жената, жената към мъжа. Вече не съществува никакво нормално  взаимоотношение.  Вие  сте  замърсени  от  секса.  Без  съчуствие,  неспазващи  никакъв договор, повече сластолюбиви, отколкото боголюбиви, хора, за които  нищо не е свято. Но какво казва следващия стих? Те имат вид на благочестие,  но се отказват от силата му. От такива стой настрана.

А Божието Слово казва: „Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги.“  Той ни открива обещанията, дадени за днешното време.

Както Анания, Седекия. Валаам и всички останали лъжепророци и те имат  вид на благочестие и са помазани. Във второ Тимотей 3:8 е написано: “ И както  Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсея . така и те се противят на истината,

 

 

човеци с покварен ум, извратени във вярата.“

Обърнете внимание на това: „имащи вид на благочестие…“ Божиего Слово

говори за тези помазани, които са без миризма спрямо Словото. Но в живота те  са приятии и образовани мъже. Ние можем да направим едно сравнение.

Мойсей според словото: ТАКА КАЗВА ГОСПОД отишъл с Божието Слово  в Египет и там е бил потвърден. Той е повикал Израел, който тогава е бил  народ, но не е бил църква. Думата църква значи „извикан“. Те са Били Божи  народ, но едва след това са били извикани и помазани чрез Словото. И тогава  са станали Божия църква. А после са отпаднали, понеже не са повярвали на  Божието Слово. Послушали лъжепророка. Надявам се, че това ви стана ясно. И  че го разбрахте.

Израел е бил Божия народ и е бил воден от Божията ръка. Били са помазани  със Словото и със сила. Видяли чудеса и знамения от Бога, но точно, когато  Бог искал да продължи с тях напред, дошъл помазания лъжепророк и ги учил  нещо, което е противоречало на оригиналното Слово, което вече били чули.  Поради тази причина всички, освен двама души, са загинали там, в пустинята.

Дръжте се здраво за това, което е написано в 1 Петър 3:20: „ които едно  време бяха непокорны, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите  дни, в който малцина, то ест осем души се избавиха чрез вода.“ 

Както е било по времето на Ное, когато осем души са се спасили от потопа,  така ще бъде и при идването на Божия Син. Матей 24:37 и Лука 17:26-30:  Както по времето на Лот, когато са били спасени трима души.

Аз само цитирам Писанието. Божието Слово ще остане и когато небето и  земята преминат. Ще бъде само едно малцинство. В Изход 4:10-16 Мойсей  отишъл  да  се  срещне  с  Аарон,  защото  Бог  му  казал: той ще бъде на теб  вместо уста, (в оригиналния текст „вместо пророк“, бел на прев.) а ти ще  бъдеш на него вместо Бога. “ Като не можеш да говориш добре, тогава слагай  думите в неговата уста.

Кой прави човека ням. или кой е дал на човека уста? Господ.

Когато  Мойсей  дошъл  в  Египет,  направил  първото  чудо,  което  Бог  му

определил. Бог казал на Мойсей: „Хвърли пръчката си на земята.“ И когато  Мойсей я хвърлил, тя се превърнала в змия. И когато я хванал за опашката,  отново станала пръчка. Господ казал: „Иди при фараона и му кажи: „Гака казва  Господ.“

Когато  фараона  видял  това,  той  казал:  „Това  е  съвсем  обикновенно  магьосничество, нищо особенно. Някаква телепатия, или нещо подобно. И в  нашата организация имаме хора, които могат да правят същите неща. Нека да  дойде тук епископ Едикой си.“

 

 

Дявола е говорил чрез устата на фараона. Но чрез Мойсей е говорил Бог.  Сега внимавайте. Яний и Ямврий са правели пред хората същите неща, които е  правил  и  Мойсей.  Спомнете  си:  „Ако  би  било  възможно  щяха  да  бъдат  излъгани и избраните.“ Те са правели същите чудеса като Мойсей. Надявам се  да го разбирате това. Обърнете внимание, че Писанието казва, че в последните  дни това ще се повтори. Каква е била разликата между Мойсей и Ямврий?  Мойсей   казал   водата   да   се   промени   в   кръв   и   лъжепророците   казали:  „Естествено, че и ние можем да променим водата в кръв.“ И го направили.  Когато  Мойсей  казал:  „ГЦе  долетят  мухи“.  –  тази  заповед  той  е  получил  директно  от  Бога  –  останалите  казали:  „Разбира  се,  че  и  ние  можем  да  повикаме мухи.“ И го направили. Правили са същите неща, както и Мойсей.  Виждате ли? Това е ТАКА КАЗВА ПИСАНИЕТО. И това ще се повтори в  последните дни.

Това  го  запомнете  добре.  По-късно  ще  се  върнем  отново  на  него.  Ще  правят  същите  неща,  но  не  могат  да  стоят  върху  Божието  Слово.  Мойсей,  истинския пророк, изпратен от Бога, не се е присъединил към организираните  пророци. Оставил ги да си правят своите неща и слушал единствено Бога.  Винаги, когато Бог му казал: „Иди и направи това и това“, той отивал и го  правел. И винаги, когато е правил нещо ново, те го имитирали. Те винаги имат  някаква сензация. Хора, да не го пропуснете това.. Тези измамници винаги  излизат след истинското. Те идват, за да имитират. Дявола не може сам да  направи нищо. Той само имитира истинското.

Какво е грях? Изопачената истина. Какво е греха в семейството? Изопачено  действие. Какво е лъжата? Фалшифицирана истина. Изопачаване.

Вижте Анания. Този мъж е изопачил Словото. Същото е правил и Седекия.  Библията казва, че тези хора ще изопачават оригиналното Божие Слово, което  е било потвърдено. Ако изкопаете крайъгълния камък на тази сграда, който  беше  положен  преди  33  години,  ще  намерите  в  него  вложена  хартия  със  следния текст: „Проповядвай словото, настоявай на време и без време, защото  ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят  ушите, ще си натрупат учители по своите страсти.“

Ще вървят напред и ще правят всичко, което си поискат и ще казват: „Това  е правилното. Ние имаме същите чудеса и знамения.“ Ще отвърнат ушите си  от истината и ще повярват на лъжите. О, как ще се повдигне самочуствието на  тези, конто ще са сигурни, че имат Святия Дух. На пръв поглед изглежда като  истинско и искренно. Тук, на седма улица в Джеферсонвил една сутрин беше  положен крайъгълния камък. Спомнете си какво се случи при рекага Охайо,  където присъсгваха няколкостотин души от тази църква и Ангела Господен

 

 

слезе в огнен стълб и каза – аз знам, че всичко това звучи доста твърдо, братя,  но Исус казва: „ако е възможно и избраните биха били излъгани.“

Няма друг път. Но тези, които не са от истината никога няма да го видят.  Когаго излязъл Мойсей, истинския помазан Божи пророк, когото Бог изпратил,  наизлязли разни шарлатани и имитатори, които го имитирали във всичко.

Братя и сестри, това е мояга църква и аз имам правото да говоря всичко,  което е Божието Слово. Аз не ви отхвърлям, но не ни пречете да разпознаваме  времето и деня, в които живеем.

Сега  да  си  представим  как  онези  шарлатани  са  правели  всичко,  което  правил Мойсей. Мойсей извикал мухи и те направили същото.

В  началото  Бог  казал  на  Адам:  „В  деня,  в  който  ядеш  от  дървото  на  познанието, ще умреш.“ А сатана отишъл при него и казал: „Няма да умрете,  но ще бъдете умни като Бога. Ще имате по-добри организации и ще имате  по-добри…  Всичко  ще  бъде  по-добре  за  вас,  и  ще  имате  повече  светлина.“  Виждате ли? Абсолютно изопачаване на истината.

Вижте,  че  Господ  казва,  че  в  последните  дни  Яний  и  Ямврий  пак  ще  действат  на  земята.  (2  Тим.  3:18)  Искам  да  забележите,  че  са  били  двама  фалшификатори.

Сигурно си спомняте как преди 20 години, когато хванех ръката на болния,  на  ръката  се  появяваше  знамение.  И  това  знамение  започна  бързо  да  се  размножава и в един момент като че ли го притежаваха всички. Един имаше  знамение на лявата си ръка, друг на дясната, а трети пък го чуствал. Това бяха  най-различни знамения и аз бях много озадачен. В този момент Бог не ми  разрешава да ви кажа кое от тях беше истинското, но един ден ще разберете.  Това в началото не беше истинско. Беше само, за да се изяви тяхната глупост.  Ако позволи Господ един ден ще ви го кажа.

Забележете, че те го правят винаги след като е излязло оригиналното Слово.  Така е направил и Сатана в Еденската градина. И така прави и до днес. Кой  пръв  е  пророкувал?  Мойсей.  Кой  е  излязъл  пръв  на  сцената  Мойсей,  или  Валаам? Кой е бил първи Еремия, или Анания? Разбирате ли какво искам да ви  обясня?

Те са имитатори. Телесни имигатори, макар, че са искренни и си мислят, че  служат на Бога. Като Давид – проиоведта от миналата седмица.Искам да се  замислите върху тези неща. Ако не го кажа, Святия Дух със сигурност ще го  изяви – особенно на избраните.

Деноминацията  на  фараона  казала:  „Ние  имаме  мъже,  които  могат  да  правят същите неща като Мойсей.“ И наистина са го правели. Защо фараона го  е правил това? Защо Бог му го е позволил? Защо Бог е изпратил при фараона  своя истински, помазан пророк, да прави знамения и чудеса? И защо след това

 

 

е позволил на деноминацията да го имитират? Защо е позволил да излязат  шарлатани и да правят същото, което прави Божия Дух?

Само, за да се изпълни Писанието. Да се затвърди сърцето на фараона и на  египтяните, за да искат да доказват, че Мойсей не е единствения, който има  Божието Слово, тъй като и те са могли да правят това, което правел той. Защо  Бог ще позволи всичко това да се повтори в последните дни? Ще го допусне, за  да се изпълни Неговата воля. Същото е станало и тогава, когато Бог позволил  на лъжливия дух да излъже Седекия. Бог е избрал този начин, за да изпрати  Ахаав на война и да се изпълни това, което е било предсказано за него.

Как  е  възможно,  че  той  позволява  на  човечеството  да  се  доверява  на  църквите?  То  е,  за  да  се  изпълни  словото,  което  е  предсказано  за  века  на  Лаодикия  в  днешното  време.  Откр.  3:17,18:  „Понеже  казваш:  Богат  съм,  забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен  сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купит от Мен злато, пречистено с  огън, за да се обогатит, и бели дрехи, за да се облечет, та да се не яви  срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажет очите си, та да  виждат. “ 

Защо Бог позволява да излиза тази имитация в това последно време, когато  се случват тези неща чрез истинското Божие Слово? Фараона е излязъл срещу  Мойсей точно както Яний и Ямврий. Библията казва, че това ще се повтори в  последните дни. Днес не се ли изпълнява точно това Слово?

Да не би Мойсей да се е ядосвал заради тези неща и да им е казвал. че не  трябва да ги правят? Да не би да им е казвал веднага да престанат с това? Не,  той ги е оставил да си правят каквото искат. Вижте какво лише във 2 Тимотей  3:9:11 Но те няма дауспеят повече, защото безумието им ще стане известно  на всичките, както се откри безумието и на тия двама. „

Същото  ще  стане  и  в  днешното  време,  когато  Невястата  бъде  взета  на  небето. Мойсей нее направил нищо, зада ги накарада престанат. Оставил ги е  да  продължават,  за  да  се  затвърди  сърцето  на  фараона  и  да  бъде  излъган.  Същото нещо е станало, когато Ахаав е бил излъган и когато Михей, онзи  самотен мъж, който е имал онова Слово ТАКА КАЗВА ГОСПОД е стоял там  сам срещу всички. Но гам е имало още един, който е бил помазан и е имал това  ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Те са стояли там и са си противоречали.

И  ние  днес  стоим  върху  Словото  ТАКА  КАЗВА  ГОСПОД,  че  водното  кръщение в последните дни трябва да е на името на Исус Христос, а тук има  още един мъж, който прави чудеса, но е привърженик на троицата. Покажете  ми думата „троица“, или „триединство“ в Библията. Покажете ми къде са тези  трима  Богове?  Покажете  ми  едно  място,  в  което  да  е  написано,  че  някой,

 

 

някога е бил покръстен на името на Отца и Сина и Святия Дух. Тези три титли  никога никъде не са били използвани.

И точно това са тези, които днес казват: „О, сестра, няма нищо лошо в това  косите  ти  да  са  къси,  а  и  че  правиш  това,  или  онова.  Не  му  обръщайте  внимание на онзи, той е стар бърборко и говори безмислици.“ Обаче Библията  казва, че в последното време ще дойде пророк Илия, за да върне Божиите деца  към  оригинапната  вяра  в  Словото,  както  е  било  в  началого.  Словото  ще  потвърди Сина на човека в това последно време, по същия начин както в дните  на Содом. Исус Христос е винаги същия вчера, днес и на веки. Това е Божие  обещание. Това е ГАКА КАЗВА ГОСПОД.

Те правят същото което и Мойсей, но в един момент Бог е казал: „Стига!“  Запомнете, че това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД, че това ще стане в тези дни.  Изследвайте Писанието, вземете всеки култ, всяка трупа, всеки мъж и всяка  църква.   Аз   ви   призовавам   в   името   на   Исус   Христос   да   го   направите.  Проповедници, призовавам ви да четете вестници и да следите дали тези неща  вече не стават по земята. В такъв случай Матей 24:24 се изпълнява сега.ГЦе  излязат лъжепомазани, лъжепророци и ще заблудят много хора. Наблюдавайте  тези   различии   видове   и   ще   разберете   от   къде   произлизат.   Пророци.  Множествено число. Христи – помазани, множествено число – от различните  направления на вяра.

Методисти – помазани. Баптисти – помазани. Петдесятни – помазани. Но тук  има и още един истински Христос, Дух, това е Словото, което е станало тяло,  точно както Той е обещал.

Вижте, обвивката изглежда точно като зърното. Обаче не можем да кажем,  че по времето на Лутер стъблото е било пшеничено зърно. В стъблото е имало  живот и това е бил истинския живот. Но от тогава живота е продължил напред.  Той е продължил от Илия в Елисей. Живота върви напред. Но преминава в  друг стадий.

Не може да се спре в един стадий на развите. Ние не можем да се храним с  отпадъци  от  миналото.  Не  можем  да  се  храним  с  петдесятни  отпадъци,  с  отпадъци  от  Методистите,  Баптистите  и  т.н.  Тя  е  изгнила  храна.  Днес  ние  имаме пресна храна, Словото за този час. Обвивката е на вид почти същата  като  зърното.  По  времето  на  сзъблото  не  е  изглеждало  като  зърно.  И  във  времето на класа не е изглеждало като зърно. Но във времето на обвивката  изглежда също като зърно. Не е изглеждало така по времето на Лутер. И по  времето  на  У  если  не  е  изглеждало  така.  Но  но  времето  на  Петдесятните  приликата е много голяма. О, ако би било възможно и избраните биха били  излъгани. Това е нашето столетие. Забележете, че петдесятната църква в тези  последни дни е лаодикийската църква и че Христос е изгонен навън, зърното,

 

 

самата Пшеница. Когато Исус искаше Сам да се прослави в църквата, беше  изгонен   навън.   Те   все   още   продължават   да   си   казват   църква   и   имат  претенциите  да  са  помазани,  но  тук  е  Словото,  Самият  Христос,  това  е  помазаното Слово, което ще дойде да вземе остатька от Своето Тяло, Своята  Невяста.

Вие може да попитате дали водата, която напоява пшеницата, напоява и  плевелите. И двете са получили помазание. Само тези, които са предварително  избрани   ще   познаят   разликата.   В   Ефесяни   1:5   се   казва:   “   като  ни  е  предопределил да Му бъдем осиповени чрез Исуса Христа, по благоволението  на Своята воля. „

Те са помазани и казват: Слава на Бога ние сме свободни. Алилуя, говорим  на  езици,  скачаме  и  ликуваме  в  Духа,  имаме  свобода  за  жените,  а  вие  се  опитвате да я потискате.

Продължавайте по този начин. Нищо не може да се направи.
„Говорим на езици, ликуваме в Духа, проповядваме Слвото.“
И срещу това не може да се каже нищо. И онези хора в Библията са го

правели. Исус е казал, че и избраните биха били излъгани, ако е възможно.
Вижте,  оригиналното  семе,  което  е  било  вложено  в  земята  не  е  било

организация. Но когато е растяло, вече не е било зърно, бело е организация-  стьбло, листа. След това е дошъл стадия на класа, но все още не е било както в  началото. От това е израстнал класа с многото листа на петдесятните. Вижте  как се е развивало. Приблизително по същия начин както оргиналното семе. И  на края се потвърждава извън организацията. Стъблото трябва да умре, класа  трябва да умре и всичко останало трябва да умре, само пшеничното зърно  продължава  да  живее.  То  е  извън  организацията.  Организацията  е  само  носител. Това е въскресеното тяло и когато Господ дойде от висините ще го  вземе  със  Себе  Си.  Последните  ще  са  първи,  а  първите  ще  са  последни.  Разбрахте ли го това? Добре.

Обвивката е почти същата като зърното. Приятели, върнете се с мен назад.  Къде е онова първо съживление след смърга – тези дни, когато пшеничното  зърно е паднало в земята, Тялото, Христовата невяста?

Като първо забележете следното: Христос никога не е организирал Своята  невяста. Така ли е? Той е определил апостоли, пророци, за да я запази чиста.  Обаче точно 306 години след това Рим е организирал и са направили от това  организация. Така ли е? И тя умряла! Всичко, което не е било в съгласие с  църковното учение е било осъдено на смърт и е почивало в земята няколко  столетия. И по времето на Мартин Лутер е покълнала. Израстли са първите  покълнаци. То е продължило да расте още и по времето на Улрих Цвингли.  След това дошъл Уесли и с него е дошло ново съживление, което повече е

 

 

приличало  на  пшеница,  от  колкото  в  началото.  И  отново  се  организирали,  изсъхнали и умрели. Живота продължил към обвивката. И тя изглежда съвсем  като зърното. Но тяхната неразумност беше манифестирана в последните 8-10  години. Поточно в тези последни три години. И какво правят? Обвивката се  отделя ат зърното.

Защо в тези последни години, при последното съживление не се е появила  никаква  организация?  Има  помазани  пророци,  помазани  учители  и  т.н.  Но  защо  няма  никаква  нова  организация?  Защото  след  зърното  вече  не  следва  нищо. То отново е без организация. И слепия би могьл да го види това. Не  може да бъде организирано. Много е здраво, за да може да бъде организирано.  Пшеничното зърно ще влезе отново в себе си, Сина на човека в гези последни  дни. В тези последни дни ще излязат имитатори, за да излъжат, ако е възможно  и избраните.

Погледнете  организирания  клас,  който  сега  се  отделя,  за  да  може  сред  избраните да произрасте пшеницата. Вижте колко превъзходно е написано в  Ефесяни  1:5:  „като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса  Христа,   по   благоволението   на   Своята   воля.     Истинските   избрани   и  предопределен иге са единствените, които няма да бъдат излъгани. Помазаните  пророци ще са лъжепророци а веред тях ще има един истински помазан. Как  ще го познаете? Единствено чрез Божието Слово.

Забележете! Гези помазани ще се различавата в Словото, не в знаменията.  О, не! Те ще правят същите знамения. Но разликата е в Словото, то ги разделя.  Наисгина. Те всички са пророкували, всички правели това и онова. Исус е  казал, че те ще правят сыците знамения. Но Словото е, което ги разделя.

Обърнали ли сте внимание на това, че в Матей 24:24 Исус не казва, че ще се  ноявят лъжливи Исусовци? Не, това не би излъгало никого. Никога няма да  срещнете  петдесятен,  който  да  твърди,  че  е  Исус.  Нито  пък  баптист,  или  методист.  В  нито  една  организация  няма  да  чуете  да  казват:  „Ние  сме  Исусовци.“ Никога не биха го казали. Но Библията казва, че ще има лъжливи  Христосовци.

Естествено, че никой не би повярвал на някого, който би твърдял: „Аз съм  Исус.“ Те са лъжливи Христосовци, но не го знаят, защото не са в съгласие със  Словото.

На вас, които слушате по телефона казвам отново, че това е моята църва. Аз  не ни осъждам, но Святия Дух ме е установил над тази група и аз съм длъжен  да им кажа истината. Защото вече е много късен час. Сега бих искал да се  върна към най-важния момент. Виждал съм лъжливите да правят същите неща  като истинските. Аз не ви осъждам, но това е моята църква, в която Святия

 

 

Дух ме е поставил и затова трябва да говоря истината, защото времето вече е  много напреднало.

Тези лъжепомазани и лъжеучители с почти всяко знамение и с всяка буква  от Словото. Вярват ли в кръщение със Святия Дух? Сто процента.

Вярват ли в говорене на езици? Да! Не говоря за Методистите и Баптистите.  Говоря за Петдесятните. Това е последния ден. Първия век на църквата не би  говорил   за   тези   неща.   И   века   на   Методистите,   на   Баптистите,   или  Презвитерианите не са го споменавали. Но века на Петдесятните – толкова е  близко до истинското. Обвивката е почти като зърното.

Както е било в началото, така ще бъде и в края.

Сатана е променил една дума и Ева повярвала. Ева, а не Адам; църквата, а

не Той. Църквата е тази, която има лъжливото помазание, която нарича себе си  невяста, но е приела лъжеучение. Не е Христос. Можете ли да го разберете  това?  Не  Адам  е  повярвал  на  лъжата,  а  Ева.  Днес  на  лъжата  вярва  така  наречената невяста, но не и Невястата на Христос. Така наречената невяста  днес  има  същите  знамения,  същите  чудеса,  всичко  е  същото;  но  не  е  истинската. Би излъгал и избраните, ако беше възможно.

Не те не биха позволили на някого да се нарича Исус, защото би било  много елементарно. Още веднъж обърнете внимание, че те не са лъжеисус, а  лъжехристи. Защото всеки би разбрал, че този, който нарича себе си Исус,  лъже. Не би им помогнало дори и ако имаха елей по гърба си и кръв на ръцете  си. Обаче те се представят като помазани, правят знамения и чудеса и биха  заблудили и избраните, но те са лъжепомазани. Те вярват, че са помазани, но  знаят, че не са Христос. Знаят, че би било много наивно да лъжат така. Ако  някой мъж би започнал да говори: „Вижте раните на ръцете ми и на челото ми.  Аз съм Исус“, всички щяха да разберат, че не е Исус. Исус никога не е казвал,  че ще се появат такива лъжци. Казал е, че ще се появят лъжехристи. Христи –  множествено число, – деноминации – множествено число. Те са помазани с  духа на деноминацията, а не с Божия Дух.

Не веднъж съм споменавап, че има три групи хора: вярващи, така наречени  вярващи и невярващи. И расите сатри: Хам, Сим и Яфег. Така е било винаги и  така ще бъде. Мойсей -вярващ; Яний и Ямврий – невярващи; Валаам -гака  наречен вярващ. Ето ви ги трите групи.

В  Матей  4:4  можем  да  видим  как  сатана  е  дръзнал  в  присъствието  на  Словото – Исус да каже: „Писано е.“ Защо го е казал? Защото той е знаел  Словото за онова време, но се е съмнявал, че Исус, този обикновен човек е  Словото. Той казал: „Ако си Божи Син, писано е, че ще каже на ангелите Си да  Го пазят. Ако Ти Си Тоя, тогава направи това чудо, за да го видя.“ Виждате ли  го? Невярващ, който се лише за вярващ.

 

 

Вижте Юда, който е ходел с тях по онова време – правел се е на вярващ.  Виждате ли го? А там е стояло истинското Слово. Толкова са нахални. „Не  обръщайте внимание на тези безмислици. Не ходете на техните събрания. Това  е само група хора, които вдигат голям шум. Измислици. Разбирате ли ме какво  искам да кажа? Стоят директно в присъствието на Словото, а така говорят.

Сатана  отишъл  директно  при  Словото.  Апостол  Юда  пише,  че  когато  архангела имал спор със сатана казал: „Господ да те смъмри“.

Можем    да    видим    помазания    антихрист    директно    в    контраст    на  потвърденото Слово за онова време, т.е. Исус Христос, който казал: „толкова  ще си приличат, че ако беше възможно и избраните щяха да бъдат излъгани.“  Причината, поради която няма да бъдат излъгани е в това, че те са Словото.  Точно както живота, който е в корена не може да отрече себе си. Виждате ли?  Това е Словото и във времето на Словото.

Така е било и с Еремия. Знаел е какво е посланието му и затова му е било  все едно какво казва Анания.

И Мойсей е знаел Словото и затова не е обръщал внимание на това, което  говорят лъжепророците. Той казал: „Писано е.“

Но Ахаав казал: „Аз вярвам на мойте пророци. Моята организация е наред.  Сложете тоя мъж в затвора, давайте му малко хляб и не общувайте с него.  Когато се върна ще се занимая с него. Но Михей казал: „Ако ти се върнеш,  тогава  Господ  не  е  говорел  чрез  мен.“  Михей  е  бил  сигурен  в  това,  което  говори. Имат е потвърдено това ТАКА КАЗВА ГОСПОД, защото видението е  било напълно в съгласие със Словото. И откровението не е било за някакво  друго време, а точно за тогавашното време. Амин. Алилуя.

Причината,  поради  която  избраните  няма  да  бъдат  излъгани  е,  че  те  са  Словото. Те не могат да слушат нищо друго, не могат да бъдат нищо друго.

Мойсей   не   се   е   объркал,   нито   пък   е   преминал   на   тяхната   страна.  Представяте  ли  си,  че  би  могьл  да  каже:  „Фараоне,  ти  знаеш  какво  ми  е  пъръчал Бог да направя, слава на Бога. Обаче виждам, че и твоите хора правят  същите неща и затова ще премина към теб.“ Ох, това не звучи като от Божи  пророк. Не, той е стоял там абсолютно непоклатим. Бил е сигурен, че Бог ще се  погрижи за всичко, защото му е обещал, че „Никак няма да те оставя и никак  няма да те забравя.“

Той не се е присъединил към тях. Заел е правилната позиция. Не е искал  нито една от техните деноминации. Стоял е вярно при Бог а. Не се е оставил да  го повлекат със себе си чрез техните знамения и чудеса. Той повикал бълхи и  те  повикали  бълхи.  Той  довел  кръв  и  те  довели  кръв.  Всичко,  каквото  направил, направили го и те.Той само е стоял тихо. Той е знаел съвсем точно,

 

 

че това е Божие дело. Разбирате ли сега? Съберете две и две и ще получите  четири. Разбирате ли?

Исус е казал в Матия 7:22: „В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи!  Господи!  Не  в  Твоето  ли  име  пророкувахме,  не  в  Твоето  ли  име  бесове  изгонвахме и не в Твоето ли име направихме много велики дела? “ 

Исус  е  казал,  че  след  като  всичко  се  свърши  и  стане  въскресението  от  мъртвите, много ще бъдат в царството. Вижте, Божието царство е вече във вас.  Плевела ще дойде, ще застане до пшеницата и ще каже: „Господи, та нали съм  говорил на езици, ликувал съм и съм танцувал в Духа, бесове съм изгонвал и  т.н.“

Но Господ ще отговори: „ Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от  Мене вие, които вършите беззаконие.“ 

Какво  значи  „вършите  беззаконие“?  Това  е,  когато  със  сигурност  знаеш  какво трябва да правиш, но не го правиш. Те са знаели Писанието, защото са го  слушали.   Вие   слушате   този   магнитофонен   запис,   слушате   послан   ието,  слушате какво казва Бог и виждате как Той потвърждава Словото Си и върши  истинските  неща.  Толкова  е  просто,  както  когато  гледаге,  че  навън  свети  слънцето. Но вие, които не искате да напуснете деноминациите си. Вие сте  тези лоши работници. Вършители на беззаконие.

Вие казвате: „Аз съм имал големи кампании и съм направил това и това.“
Обаче Исус казва: „Махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие.“
„Обаче върху мен падна Святия Дух…“ Не се съмнявам в това. „Говорил

съм на езици. Пял съм в Духа.“ Ни най-малко не се съмнявам, но брате и  сестро, ние живеем в страшно време. Сега това Слово влиза в живота.

Матея 7:21,22: „Не всеки. който Ми казва Господи! Господи! Ще влезе в  небесното царство, но който върши волята на Отца ми. Който е на небесата.  В  онзи  ден  мнозина  ще  ми  рекат:  Господи!  Господи!  Не  в  Твоето  ли  име  пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име  направихме много велики дела!“ 

Пророци,  помазани,  така  ли  е?  „Не  сме  ли  били  пророци?  Не  сме  ли  пророкували в Твоето име? А не сме ли изгонвали демони в Твоето име?“ Как  може да вършите всичко това, а същевременно да отхвърляте кръщението на  името на Исус Христос? Виждате ли я заблудата? Идват право в Словото, а  после отладат. Всичко сте видяли с очите си, видяли сте как действа Словото,  но заради вашите организации не искате да го приемете. Исус кзва: Никога не  съм ви познавал.“

Не ме интересува колко дяволи сте изгонили и колко чудеса сте направили.  Той все едно ще ви каже: „Не ви познавам.“

Валаам казал: „Аз пророкувах в Твоето име и всичко се изпълнява.“

 

 

Но когато станало въпрос за Словото, той го отхвърлил..

О,  брате,  виждаш  ли  заблудата?  Заблудата  не  идва  от  пророците,  тя  е

спрямо Словото, чрез истинското Слово, което ни беше изявено и потвърдено.
През всички векове сатана се е опитвал да промени истинското Словото.
Вижте ги. Те стигат до границата и после изгасват. Можем да логледнем в

Евреи 6:8: „ но ако ражда тръни и репей, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне  и сетнината и е да се изгори. “ Граничната черта. „Вие, които сте опитали  небесния дар“, (опитали. С други думи видяли сте го и знаете, че е истина).  Опитали сте небесните неща чрез Святия Дух, който падна върху вас. Вие  знаете, че е истинския Святи Дух, който падна върху вас – върху плевела в  полето – и после се обърнахте и се отрекохте от истинския Христос, който ви е  повикал,  осветил  и  помазал.  За  този  грях  вече  не  остава  жертва,  той  е  непростителен.   За   тези,   които   са   познати   истината   вече   няма   никаква  възможност. Евреи 6:4: „Защото за тия, които веднъж са били просветени и  са вкусили от небесния дар и са станали причасници на Святия Дух… „

Паднало е върху плевела, който от началото е с Христос и казал: „Господи,  аз продължавам напред.“ Но когато чули Божието Слово, отдръпнали се назад.

Вие, които веднъж сте вкусили, или сте видяли как самото Слово се изявява  и сте се отвърнали, за вас е невъзможно още веднъж да го видите и да се  върнете. Това е ТАКА КАЗВА ПИСАНИЕТО.

Небето  и  земята  ще  преминат,  но  тези  думи  няма  да  преминат.  Не  е  възможно. ТАКА КАЗВА СЛОВОТО и Святия Дух го потвърждава.

Искам  да  ви  дам  един  малък  пример.  Замислете  се  за  тези  хора,  които  тогава са чули това, което Мойсей е проповядвал, излезли са от организацията,  били  са  свидетели  на  чудеса  и  знамения  и  са  стигнали  до  границата  на  обещаната земя, до мястото от което се влизало в нея.

Д-р Ли Вайл направи корекция на книгата за седемте църковни века и там  изникна един проблем и той беше огносно имената, които са били зачеркнати  от книгата на живота на Агнето. Дори и за тези служители това представлява  голям  проблем,  но  кагато  прометете  цялата  книга,  ако  имате  поне  малко  светлина, ще го разберете. Но ако не искате да го видите може да си обърнете  гърба и да не се занимавате с това. Майка ми казваше една поговорка: От ряпа  кръв не можеш да изцедиш, защото я няма там.“ Светлинага трябва да дойде.  Светлината идва в тъмнината, но тя не я вижда.

Израел е бил надденоминационен. Нямал е свой дом, нито своя земя, но е  бил на път за дома. И ние нямаме църква, но ние вървим към Църквата, към  обществото на първородените, към Църквата, която е в слава. Не църква, която  е основана от някакъв човек на земята. Църквата в слава, онези избраните за  вечния живот.

 

 

Те вървят, за да заемат своя дом. Когато Израел дошъл до определената  граница, престанали да вярват в Словото и се върнали обратно. Въпреки, че  Исус Навиев и Калеф са донесли грозде като доказателство, че земята е богата.  Божието обещание е било: „Това е земя, в която гекат мед и мляко.“ И тези  двамата донесли една пръчка с грозде като доказателство. Децата на Израел го  опитали и казали: „Това не можем да го приемем.“

И  какво  се  случило  после  с  тях?  Загинали  в  пустинята.  Стояли  там,  оргапизирали  се  и  умрели,  с  изключение  на  онези  двамата,  които  донесли  доказателствого – Исус Навиев и Калеф.

Мойсей е бил пренесен – това е предобраз на църквата на Новия Завет,  която очаква промяната на въскресеното тяло. Забелязвате ли онези три групи?  Трите групи – вярващите и невярващите. Помнете, че Бог не им е простил този  грях. Как може днес да се приближи към гях, след като от самото начало те са  тръни и такива ще останат до края. Единствено избраните ще могат да видят  всичко това. Всичко ще бъде точно така, както по времето на Мартин, който е  живял в началото на века на тъмнината. Той е бил набожен мъж. Колко от вас  са за него? Много. Ког ато търсехме онези документи за него, един свещенник  ни каза: „Ама той не е бил канонизиран.“ Не е бил признат от тях, но е бил  признат от Бога. Святия Дух ни каза да го сложим в третия църковен период.  О, колко дълбоко вярващ мъж е бил той. Избран и установен. Родителите му  били езичници, баща му бил военен. И той е трябвало да продължи по този  път, затова също станал военен. Но той е бил предопределен и избран от Бога.  Винаги вярвап, че някъде съществува Бог. Той бил човек, свързан с природата  и в нея виждал Бога. Един ден вървял по улицата и видял един стар скитник.  Бил голям студ и този просяк казал: „Дай ми нещо да се завия, защото ще  замръзна.“ Никой не му обръщал внимание. Мартин спрял близо до него и го  наблюдавал. Но никой не му давал нищо. Мартин имал само една пелерина и  ако би я дал, също е щял да замръзне. Затова решил да я раздели на две. Така  че разрязал на две пелерината със сабята си и с едната половина завил просяка.  Другата  останала  за  него.  Сигурно  всеки,  който  го  е  видял  с  половината  пелерина си е помислил, че е това е някакъв странен войник.

Следващата нощ му се присънил сън. Видял пред себе си Исус Христос,  който бил завит с половината от неговата пелерина, с която той завил просяка.  И тогава си спомнил Словото на Господ Исус: „Каквото направите на един от  най-малките (Мойте помазани) на Мен сте го направили.“

Църквата  му  се  присмяла  и  го  изгонили  навън.  Обаче  той  е  бил  Божи  пророк и каквото е казал, всичко се изпълнило. Много хора повярвали чрез  него.

 

 

Но сега искам да ви покажа как дявола умее да лъже. Един ден Мартин  седял в стаята си и изведнъж пред него застанал един огромен ангел. На г  лавата  си  имал  корона  и  бил  обут  със  златни  обуща.  Имал  и  златен  пояс.  Ангела му казал: „Мартине, познаваш ли ме? Аз съм твоя господ, освободител  и спасител. Аз съм този, който те е спасил. Поклон и ми се, Мартине.“

Но този пророк разбирал, че нещо не е наред и продължавал да го гледа.
Ангела отново казал: „Аз съм твоя спасител Исус Христос, поклони ми се,

Мартине. Какво, не ме ли познаваш?“

Мартин го гледал и в миелите му вървяло Словото и той сравнявал това

явление със Словото. И после казал: „Махни се от мен, сатана, ти имаш на  главата  си  корона,  но  Божието  Слово  казва,  че  Неговите  светии  ще  Го  короноват в края на времето.“

Петдесятните сигурно щяха да се хванат. Внимавай в Словото, брат.

Друг случай станал в един манастир. Там и мало един стар светец. Имало и

група  млади  монаси.  А  единия  от  тях  бил  много  раздразнителен.  Много  внимавайте, защото това е добро сравнение с нашето време. Този млад монах  искал да бъде над останалите. Искал да има авторитет, да бъде по-висша класа,  нещо по-голямо. Искал да бъде на почит. Бил ароган ген и никой не можел да  му  излезе  насреща.  И  вижте  какво  се  случило.  Той  искал  да  стане  нещо  необикновенно, за да има с какво да се хвали пред другите. И казал: „И мен  Бог ме е установил за пророк.“

Но наблизо се е намирал потвърдения пророк Мартин, който се бил родил  като пророк. И онзи 25 годишен мъж казал: „Аз ще ви докажа, че

Бог ме е поставил като пророк. Тази нощ при мен ще дойде Господ, ще ми  донесе великолепии бели дрехи и ще ме облече в тях. И после всички вие ще се  иодчинявате на мойте заповеди.“

Направете   сравнение   с   днешното   време.   „Аз   ще   стана   глава   на  организацията -останалите монаси.“

И наистина според както бил казал, през ноща цялата сграда се осветила.  Това може да го прочетете в историческите документи. Наистина е станало.  Светлината ставала все по-силна и по-силна. Всички монаси го видяли. И онзи  млад мъж се появил пред тях в бели дрехи, застанал в средата и казал: „Ето,  виждате ли какво ви казах.“

Само че не е според Словото. Монасите отишли да повикат стария декан на  манастира.  Той  ходел  насам,  натам  и  после  казал:  „Сине,  това  не  звучи  правилно. Има само една възможност как да разберем дали това е истинското.  Изглежда, че е свръхестествено.“ Брате, петдесятните биха глътнали въдицата.

Стария мъж казал: „Чудото може да е истинско, но не е в съгласие със  Словото. Тук има един помазан мъж, Мартин. Ще го повикаме да дойде тук.“

 

 

Младия мъж казал: „Не, не, Мартин няма нищо общо с това.“ Тогава той му  казал: „В такъв случай ти ще отидеш при Мартин.“

Хванали го и го завлекли при Мартин и в същия момент м ре к распито  дрехи изчезнали. Виждате ли, ако би било възможно и избраните биха били  излъгани. Исус е казал: „Моте овце слушаг Моя глас и знаят Моето Слово.“ И  това е Неговото Слово, че човек не живее само с хляб, но с всяко Слово, което  излиза от Божиите уста. Виждате ли, избраните ще го познаят. Те няма да  последват чуждо слово, или чужд глас.

Така и онзи стар мъж не пожелал да следва чужд глас. Те са знаели за  Мартин,  че  е  пророка  на  Словото  за  онова  време.  Словото,  което  Бог  потвърждавал. Мартин е знаел Словото и онзи члад мъж не е могъл да устои  пред него.

Трябва   да   побързам,   защото   виждам,   че   минава   дванадесет   часа.  Съжалявам, че задьржам хората, които са на телефоните, но това Слово има  по-голяма стойност от парите, защото парите един ден ще свършат, но Словото  не.

Исус е казал, че където е мършата там ще се съберат орлите. Където има  жертва, където има убито, там ще се съберат орлите.Там, където е пресното  месо, Словото за определеното време, гам ще се съберат орлите.Обаче после,  когато изгние, гам идват лешоядите.Разбирате ли какво искам да ви обясня?  Когато  е  убито  идват  орлите;  но  когато  престои  и  изгние,  тогава  идват  лешоядите. Орлите иямат нищо общо с това. Когато започне да гние, там идват  червей и тогава идват лешоядите. Те не могат да го подушат преди да започне  да гние. Не е за учудване, че Исус е казал в Мат.23:37 „Ерусалиме! Ерусалиме!  Ти, който избиваш пророците. и с камъни убиваш пратените до теб, колко  пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си  под крилата си, но не искахте. „

Тази велика Църква Ерусалим. Този Ерусалим, който не е тук на тази земя,  а   ние   сме   от   този   горния   Ерусалим,   откъдето   идва   Словото   според  предопределението; не стария Ерусалим, който загива; новия Ерусалим, който  не може да загине. Не този стар Ерусалим, който е построен от хора, но този  който е построен от Бог. В Йоан 14:2 е написано: „ В дома на Отца ми има  много обиталища и отивам да ви приготвя място. „

Нашия Създател там е построил улици от злато… Това е вечния Ерусалим.  „О, Ерусалиме, колко пъти съм искал…“ Защото не кой да е, но „Аз исках да ви  събера както кокошката събира малките си, но вие не искахте и сега е дошъл  вашия час.“

Мойсей е бил орел. Той не е давал на децата си онова, което е останало след
Ное. Имал е пресното Божие Слово. Той казал на хората: „Бог ме срещна в

 

 

пустинята. потвърди Словото Си и ме изпрати да ви изведа от тук.“ Тогава  дошли  онези  имитатори,  но  той  е  имал  Словото  за  онова  време.  Както  е  написано в Ьитие 15, Бог е обещал на Авраам: „Твоето потомство ще бъде 400  години в чужда земя, но Аз ще ги изведа от гам със силна ръка.“ Мойсей им  казал: Бог ще ми каже какво да правя и после аз ще ви го кажа на вас.“

Той казал: „Изпраща ме A3 СЪМ.“ A3 СЪМ. Не, Аз Съм бил или A3 ще  бъда. A3 СЪМ, това е в сегашно време, т.е. Словото за сегашного време, не  Словото, което е било, или което ще бъде, а Словото, което е за сега. И това е  A3 СЪМ. Мойсей казал: Бог ме изпрати като Свой пророк и потвърди всичко  като истина. Аз съм отговора на това Слово. Той ми заповяда да дойда и да  извърша това.“

Когато Мойсей демонстрирал онези чудеса фараона казал: „В нашата група  има доста много младежи, които ги могат тези неща.“ Виждате ли? Имитатори.  Исус е казал, че това ще се повтори и в последните дни. И онези, които лъжат  хората  ще  имат  същите  претенции.  Но  вие  внимавайте  кой  идва  пръв.  Наблюдавайте как стой на Божието Слово. Само така може да се разпознае.

Мойсей не им е дал храна, която е била определена за Ное. Не е казал:  „Хайде да построим арка“, защото това е била веста за Ное и Ное я построил.  Това  е  било  обещаното,  нефалшифицирано  и  предопределено  за  неговото  време  Слово  от  Бога.  Мойсей  не  е  казал:Да  построим  арка,  защото  това  е  Словото. Ное е построил.“ Не от това се хранят лешоядите.

Той е имал свое послание от Бога, имал е истиндското, предопределено  Божие Слово за този час. И Исус не е давал остатъци от храната, която е давал  Мойсей, но Мойсей е бил пророк, а тук е самият Бог. Мойсей е имал Слово за  времето, в което е живял.

Но погледнете онези лешояди там от организацията, те са го гьлтали. „Ние  си имаме Мойсей. Ти не ни трябваш.“ В Йоан 5:46 Исус е казал: „Ако вярвахте  Мойсея, повярвали бихте и в Мен; понеже той за Мен писа.“

Разбирате ли сега какво е имал впредвид Господ Исус с това „Където е  мършата (тялото), там ще се съберат и орлите? (Мат.24:28) Там, където се е  проповядвало пресното (актуалното), мощно Слово, там се е изпълнявало и е  било за храна на децата. Защото старата храна е лежала вече няколко века.

Днес  става  същото.  Лутер  е  имал  послание  за  покаянието.  Но,  о,  вие,  лутерански  лешояди!  И  баптистите  са  имали  свое  послание.  Но,  о.  вие  баптистки лешояди! И петдесятните са имали своето послание и е вече време  да си ходим у дома; О, вие петдесятни лешояди! Където е тялото, там ще се  съберат и орлите. По времето на Лутер, лутераните не са могли да се хранят с  католическите гнилочи (днес могат) Не, трябвало е да имат пресно месо за  своето  време.  По-късно  методиста  не  е  могьл  да  преживее  с  лутеранската

 

 

храна. Тя вече е била стара, изг нила, живота излязъл от нея и нищо не е  останало  там.  Същото,  както  при  сухото  стъбло,  но  живота  продължава  нататък. Бхтествено, че не можем да храним Невястата на Исус Христос с  храната на петдесятните. В никакъв случай не може да и дадедете червивата  храна на една надута организация. Никога!

Обещанието, което в Малахия 4:5 е: „Ето. Аз ще ви изпратя пророк Илия,  преди да дойде великия и страшен ден Господен; И той ще обърне сърцето на  бащите към чадата и сърцето на децата към вярата на бащите. “ 

Иоан 6:37: „Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен. “ 

Обаче, когато Исус дошъл, намерил само ято лешояди. Те казвали: „Ние

имаме закона и Мойсей.“ По времете на Мойсей това е било ирясната храна, но  Мойсей, който жертвал агнето им дал закона и им казал: „Господ твоят Бог ще  ти въздигне отсред тебе от братята ти пророк, както е въздигнал мен; него  слушайте. „ (Бит. 18:15)

Повече от 600 пророчества за Исус са се изпълнили по време на живота Му.  Някой са се изпълнили в последните часове преди смърта Му. Всички тези  пророци са порокували правилно за Него.

Ако аз сега бих пророкувал нещо, което би трябвало да се изпълни до една  година, вероятноста го да се изпълни е около 20%. Ако определя и мястото, на  което трябва да се случи, шансовете ми са още по-малки. Обаче относно Месия  се е изпълнило абсолютно всяко слово. Алилуя.

Когато Господ Исус е прочел в храма онази част от Писанието от Исайя  61:2: „Духып на Господа е на Мен. Защото Ме помазал да благовестявам на  сиромасите; Ilpamu ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване  на слепите. Да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната  Господна година. “ (Лука 4:18), Той не е прочел и продължението „И деня на  въздаяпието на нашия Бог. “ Тази част от стиха е свързана с Неговото второ  идване и тогава ще се изпълни това Слово. Амин. 

Небето и земята ще преминат, но Неговото Слово няма да премине. Той е  бил  Словото,  което  ги  е  хранило  в  гогавашното  време.  Мойсей  им  е  дал  истината,  но  от  остатъците,  което  орлите  не  изяли,  лешоядите  направили  организация и продължават да стоят върху тези остатъци. Орлите винаги са се  стремяли да получат от Словото колкого се може повече и винаги са казвали:  „Словото казва така, значи така трябва и да се изпълни. Вчера имахме елен,  утре ще имаме овца. Това старо месо от елен е вече разложено и за това днес  ще си хапнем овчица, тази ангелска храна.“ Тогава в пустинята хората яли  мана и като се опитали да я запазят до следващия ден тя червясвала. Вижте  колко са съвършенни тези образи. И лешоядите по времето на Господ Исус са  изгонвали дяволи. Помазани, които се хранили със стара храна. И тогава също

 

 

са  имали  пророци.  Каиафа,  който  тогава  е  бил  първосвещенник.  Библията  казва, че като такъв той е пророкувал. Бил е мухлясала, изгнила мърша, плевел,  коприва, но е стоял веред пшеницата. Но Святия Дух е бил върху него, за да  пророкува  това,  което  е  рябвало  да  стане,  защото  в  тази  година  той  е  бил  първосвещенник. И въпреки това той отхвърлил потвърденото Слово за този  час и Го предал да Го разпънат на кръст.

О, братя, колко време още трябва да говоря за тези неща? Колко места още  да покажем от Писанието? Исус е казал в Лука 11:20: „Но ако Аз с Божия  пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.“ Лука  11:19: „// ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете. вашите синове чрез кого  ти изгонват?“ Те са гонели демони, пророкували, знаели са си работата, но  Неговото Слово за тяхното време не са го познали. И защо не са го познали?  Защото Той не се е присъединил към тях. Сега още веднъж ще прочетем Лука  11:20 . Когато Той гонел демони чрез Словото, Той е бил Божието Слово, а  вашите деца, деноминации, чрез кого ги изгонват? Ние знаем, че единственно  Бог може да изгонва демони, защото е по-силен от този, който е в къщата. Той  може да дойде и да ги изгони.

В Откровение 17:8 се говори за антихриста, който ще дойде в последното  време и ще върши чудеса и знамения, чрез които ще заблуждава жителите на  земята, чиито имена не са записани от началото на света в книгата на Живота  на  Агнето.  Това  ни  дава  отговор  на  Матей  24:24  -чиито  имена  неса  били  записани в книгато на Живота на Агнето.

Точно както при портокаловото дърво живота излиза от корена и върви  нагоре, зада даде живот на плодовете на присадените пръчки, по същия начин  и всички деноминационни присадки дават своите плодове.

Можем да си припомним онзи случай с Давид, който е имал истинско и  искренно желание да служи на Бога, но не е бил поверен.

Исус е казал, че тяхното учение е човешко тълкувание на Писанието, а не  Божието Слово, не Неговото погвърдено Слово.Те поучават един исторически  Исус, нещо, което е било в миналото, но Библията казва, че Гой е Този „Аз  Съм“ Той не е „Аз бях.“, или „Аз ще бъда“, а е „Аз Съм“. Той е Словото, което  живее  във  времето.  Най-напред  е  бил  в  листа,  после  в  стъблото,  после  в  обвивката, а сега е в зърното. Можете ли да повярвате на това, че този живот  би  могьл  отново  да  се  върне  в  миналото  и  да  живее,  макар,  че  тази  стара  обвивка е вече изсъхнала и е без живот? Няма никога да стане.

Можем да го сравним с Евреи 6: 6 -8, където е написано: „и са отпаднали,  невозможно е да се обновят пак и доведат до покаяние (не са продължили със  Словото,  което  са  приели)  това  са  тези  тръни  и  репей,  които  ще  бъдат  изгорени.

 

 

Това е истината. Поучават един исторически Бог, опитват се да живеят в  миналото и казват: „Уесли казва така и така.“

Отказват да приемат обещаното Слово за днешното време, маната, която е  ясно потвърдена в днешното време. Опитват се да наливат старо лутеранско и  баптистко вино в нашите нови бутилки. Ако се опитат да донесат новото вино  в деноминациите си, то ще експлоадира. Не е възможно.Те казват: „На нас това  просто не ни е необходимо.“ Естествено, че не може да го направите. Та нали  бихте сложили нова кръпка на вехта дреха и както казва Исус, дупката би  станала по-голяма.

Не  може  да  наливате  ново  вино  в  стари  мехове,  защото  биха  се  скъсали,  понеже в новото вино има живот.

В Откр. 16:14 между шестата и седмата чаша на Божия гняв излизат три  нечисти духове, приличащи на жаби. Забелязали ли сте го това? Подготвени ли  сте сега? Това значи триединство на духовете. А сега, брате мой, който си от  някоя деноминация, недей да ставаш да си ходит, ами стой и слушай. Ако си  създаден от Бога, ще го направит.

Триединството  на  жабите.  Жабата  е  създание,  което  непрекъснато  гледа  назад. Никога не пледа в посоката, в която се движи, а в тази, от където идва.  Къде е началото на триединството? Направете сравнение. Три самостоятелни  нечисти  духове!  Разбрахте  ли  го?  Гледат  назад  към  ницейския  концилиум,  където е началото на учението за триединството. Никъде чяма да намерите  такова  нещо  в  Библията.  Триединството  води  началото  си  от  жабите,  от  старото триединство, което е помогнало да се роди новото триединство. Майка  и е била триединство на три животни: змея, звяра и лъжепророка. Но кога са се  поя вил и тези три жаби? Те са били тук от край време, но още не са били  изявени, защото едва в посланието на седмия ангел ще бъдат открити тайните  на Бог, т-.е. всички гези неща като кръщение в три личности, триединство и  други ге неща, които ни бяха открити.

Дано Бог ни помогне да разберем истината, а не да си мислим, че някой  иска нещо да ни внуши. Чуствам духа, който опонира на това, което казах сега.  Брате  аз  не  говоря  от  само  себе  си.  а  говоря  в  присъствието  на  Ангела  Господен.

Наблюдавайте триединството. Първия е змей. Кой е този змей? Змея е Рим,  който е застанал пред жената и чака кога те се роди детето, за да го изяде.  (Откр. 12:4)

Второ: Какво значи звяр в Библията? Значи сила.

А    третия-лъжепророка    –    помазания.    Кога    е    започнал    да    действа

лъжепророка? От първия папа и от там идва блудницата – майката на всички  блудници.  От  там  е  произлязло  това  блудно  триединство,  което  не  е  било

 

 

изявено в първата църква, а едва, когато бяха отворени седемте печата. Тогава  беше открита тази тайна. Открити бяха трите нечисти духове, които приличат  на жаби. Триединството срешу истината.

Сега вече виждате от къде идва то и къде се връша. В екуменизма.Те се  наричат братя и имат един и същи дух чрез блудни чудеса и знамения. Това са  дяволи, които правят чудеса и чрез боговете на земята заблуждават хората.

Какво ни казва Библията за онзи лъжлив дух, който се е предложил да слезе  долу и да говори чрез устата на пророците, за да пророкуват на Ахаав да отиде  на война, за да бъде убит? Бог казал: „Иди и го направи. И ще ти повярват,  защото от самото начало не те не са стояли в истината. Иди и ще имаш успех  като  влезеш  в  лъжливия  пророк.“  Те  не  знаят  нищо  за  Словото  и  нямат  желание да се учат, защото още от началото са тръни.

Жабите все гледат назад и казват: „Знаете ли какво беше казано в Ницеа?“
Не ме е грижа какво е било, а какво ще бъде, защото Той е A3 СЪМ.

От както бяха отворен и печати ге и открити тайните, ние вече много добре

знаем какво означава това триединство, къде е началото му и какво е написано  за това в Библията.

Възможно ли е да се молим на трима богове и да не сме езичници? Как  могат да бъдат един до друг, след като Исус казва в Йоан 10:30: „Аз и Отец  сме едно.“ Йоан 8:24: „Ако не вярвате, че Аз Съм, в греховете си ще умрете.“  Неверието е грях. Ще умрете във вашето неверие.

И какво казвате. Кой Съм Аз?

И от къде Съм дошъл?

Познавате ли Моя Отец,

или Неговото име?

A3 СЪМ Роза Саронова, Ясната утринна Звезда.

Можете ли да ми кажете кой е Той?

A3 СЪМ Този, който говори на Мойсей от горящата къпина.

A3 СЪМ Бога на Авраам, Ясната утринна звезда.

A3 СЪМ Алфа и Омега, Началото и Края

A3 СЪМ цялото сътворение и името Ми е Исус.“

Това е правилното. Никакво триединство. То е лъжливо. Тази тайна беше

открита при отварянето на седемте печата. Всички скрити тайни бяха изявени.  По  времето  на  църковните  векове  и  сега  чрез  деноминациите,  те  са  били  скрити. Ще се разбере коя е тази голяма блудница от Откр. 17. Ние знаем, че тя  е майка на всички блудници.

А сега може би ще попитате: „А защо ги наричаш лешояди?“

Така е. Лешояда е птица и също има помазание да лети. Те така ще си

приличат, че ако е възможно и избраните биха били излъгани. И лешояда е

 

 

голям като орела и е помазан да лети, да проповядва, да пророкува. Той е  подобен на орела, но не може да лети така високо като него, макар, че му се  иска,  но  точно  в  това  е  глупоста  му.  Той  може  да  казва:  „Вярвам  в  Исус  Христос, Божия Син. Вярвам в Бога, всемо!ъщия Отец, Сътворителя на небето  и земята и в Сина Му Исус Христос.“ Естествено, че всички вярват, че Той е  същия вчера, днес и завинаги.

Орела е особена птица. Няма друга птица подобна на него. Ако лешояда би  се опитал да го следва, няма да успее. Глупоста му би била явна. Той ще се  пукне, ако опита да налее ново вино в стари мехове. Той би се спукал, защото  тялото му не е приспособено за тези височини. Ако би стигнал до онези високи  сфери на небето, без да е бил сътворен, оформен и определен за това както е  орела, той би се пръснал на парчета. Перата на крилата му щяха да опадат и  той би се сгромолясал на земята. И зрението му не е така добро както на орела.  Каква е ползата от височината, като не знаете къде се намирате. Ако бихте  стигнали  до  гези  височини,  ще  трябва  да  лъжете,  защото  сте  слепи  и  не  виждате на къде летите. Може да крещите, да викате и да се опитвате да след  вате Словото, но винаги ще бъде изявено като лудоет. дори и когато говорите  за кръщение на името на Исус Христос, който е същия вчера, днес и завинаги.  Лешояда би казал: „Момент, моля.“ и перушината му би започнапа да опадва.  Вие може да скачате нагоре надолу, да предсказвате. да гоните демони, да  говорите на езици и т.н. Обаче не се оиитвайте да имитирате и да стигате до  височините на орли ге, защото глупоста ви 1ака ще стане явна.

Въпреки всичко. обаче и лешояда е помазан и повикан. Може да лети, да  балансира, може да се издигне нагоре, но само доопределена височина. Може  да яде изсъхнала храна. но не може да яде пресно месо от трона на Бога. Той е  сляп и не знае за какво става вънрос. И в него е същия Божи Дух. Дъжда, който  е паднал върху пшеницата е паднал и върху него, но той от самото начало не е  пшеница.  Гой  се  надува  и  казва:  „Тези  неща  не  мога  да  ги  приема.  Та  аз  познавам доктор Дженис.“ Добре, продължавай нататьк, щом така искаш.

Той не е бил роден, да бъде такава птица. Може да е и лимон на цитрусово  дърво, но не е излязъл от корена. Той е нещо, което е било допълнително  прибавено. Когато в деноминациите се отзоват толкова високо, че не виждат  определеното и потвърдено Слово, лудоста им е явна. Тогава те казват: „А,  такива работи, светлина над г лавата, такава глупост.“ Издават се, че не са така  сътворен и, за да виждат напред. Те могат да виждат толкова далеч, колкого им  позволяват  техните  деноминационни  очила  и  оггоре  на  това  са  слепи  като  прилепите. Тогава се изявява лудоста им. А то е точно там, където се издигат  орлите, за да се наситят Това е мястото, на което истинските орли виждат Кой  е Той.

 

 

В  момента,  в  който  не  могат  да  приемат  Словото,  те  разбират,  че  са  деноминационни лешояди и знаят защо не могат да летят. Само вижте с какво  се храните. Това е важното. Изгнилото месо на деноминациите никога няма да  даде духовност и духовно въоръжение. С други думи такава храна няма да им  помогне.  Това  е  неправилно  деноминационно  учение.  Поучението  е  лошо,  затова и те се хранят неправилно. Те не могат да излетят в тази височина,  където орлите изнасят пресната храна.

Отново се изпълнява Матей 24:24. Слепи са, плескат с крилата, но не могат  да стигнат до пресната мана. Трябва да ядат стара мана, която лежи на земята.  Мъртви  зайци,  които  преди  седмица,  или  преди  месец,  а  може  и  преди  40  години  са  тичали  покрай  пътя.  Те  серазлагат.  Лешояда  може  да  ги  яде,  да  кряка, да кодкодяка и подобии неща, може да лети и скача като орела и е  помазан като всяка друга птица. Той е подобен на орела, но не може да го  следва.

Бих искал да се запознаете с Мат. 24:24 и 2 Тим. 3:1 -8. Исус е казал, че в  последното време ще дойдат лъжехристи и лъжепророци, които ще извършват  същите  чудеса  и  знамения  както  истинските,  така  че  ако  е  възможно  да  заблудят и избраните. И веднага след това Павел е казал. че в последните дни  ще има набожни хора с вид на благочестие и че ще залъгваг жени, които са  водени от разни страсти. А после се чудите, че все се обръщам към жените.  Просто не го виждат, това е всичко. Както Яний и Ямврий са опонирали на  Мойсей, така и тези стоят против истината. Хора, които са с развратена мисъл  и не са се потвърдили във вярата.

Ефес. 4:5: „Не каквато и да е вяра, а истинска вяра, един Господ, една вяра,  едно кръщение.“ Не можете да имате вяра ако не вярвате в един Бог, не може  да бъдете покръстени на Отца и Сина и Святия Дух, а само на името на Господ  Исус Христос.

Сега вижте 2 Тим. 3:8: „Точно както Яний и Ямврий са се възпротивили на  Мойсей, помазаното Слово за тогавашното време, така и тези мъже (не е един –  в единствено число – а помазани мъже) ще се противят на истината.“ Откр.  10:1-7.

В  определения  ден,  когато  ще  се  яви  Синът  на  човека,  посланието  на  седмия  ангел  ще  изяви  съдържанието  на  печатите.  Ангела  не  е  Синът  на  човека. Това може да го разпознаете. Точно това е, което ви затруднява, че не  самият Син на човека, а седмия ангел, седмия посланик на църквата е този,  който изявява Синът на човека. И понеже живота е напуснал обвивката, то не  може да бъде организирано. Живота се е върнал отново в зърното.

В онзи ден Яний и Ямврий, тези помазани на глед вярващи и невярващи,
формалните църкви и петдесятните движения ще застанат срещу истинското

 

 

зърно. Оставете ги. Така ще се изяви тяхната неразумност. Сега разбирате ли?  В Откр. 10:7 се казва, че в дните, когато ще прозвучи гласа на седмия ангел в  седмия  църковен  период….този  повик  вече  прозвуча,  когато  в  църковния  период църквата се обедини и основа петдесятната организация, гласа на този  ангел посочва времето, в което стават гези неща. Какво е бил всеки вестител?  Какво е бил Мартин Лутер? Критик на католиците. Какво е бил Уесли? Критик  на  лутераните.  А  какво  са  Петдесятните?  Критици  на  останалите.  Къде  се  намира  сега  живота?  Живота  е  излязъл  от  организацията.  Вече  не  е  в  обвивката, а в зърното. Това е смъмряне на Петдесятните.

Наблюдавайте   посланика   на   този   период.   Започна   се   с   изцелението.  Второто – пророчеството. И третото – отваряне на Словото. за да бъдат открити  тайните. Няма по-висша изява на Словото, освен чрез пророк. А единсгвенния  начин да бъде потвърден всеки пророк е чрез Словото.

Вижте третата фаза- отварянето на седем ге печата, които в Словото са  били запечатани и сега бяха открити. Сега виждате ли го? И точно по времето,  когато ще стават тези неща, онези имитатори, Яний и Ямврий отново ще сс  появят. Точно както са го направили по времето на Мойсей. Те са се появили,  за да го имитират. Сега виждате ли какво е Матей 24:24? Виждате ли ги?  Помазани.

Има още три неща, за които искам да говоря, преди да свършим.

Помнете, че три неща вече са се изпълнили и че още три неща предстоят да

станат.

1/ Света се намира в състоянието на Содом. Исус е предсказал, че ще бъде

така.  Погледнете  я  тази  перверзия.  Нашите  жени  се  държат  като  мъже,  а  мъжете пък са като жени, развратни, мръсни, пропаднали, овладани от дявола,  без да го знаят. Библията го казва, че ще стане и ето, че е тук.

2/ Според Писанието точно по това време ще се появят Яний и Ямврий.

3/ И в същото това време трябва да се яви Синът на човека.

Ето ви ги вашите вярващи, така наречените вярващи и невярващите.

Тук е истинското потвърдено Слово, там са така наречените вярващи, които

имитират  и  после  са  невярващите,  които  отхвърлят  всичко.  Но  привечер  трябва да има виделина. Ще намерите пътя към славата.

Народите се разпадаг, Израет се събужда;

Знаменията, които е предсказала Библията;

Дните на езичниците са преброени, обременени с ужаси (Содом)
Върнете се, вие, прокудени, в своето притежание.

Денят на изкуплението се приближава,

сърцата на хората примират от страх;

Бъдете изпълнени със Святия Дух

 

 

Нека лампите ви да бъдат украсени и чисти, (само тогава може да видите  Словото за това време)

Погледнете нагоре, вашею изкупление се е приближило. Лъжепророците
лъжат

Огричат се от Божията истина, че Исус Христос е наш Бог. Така е, те не го

вярват. Но Библията казва, че ще бъде така. Но ние крачим там, където са
крачили и апостолите. Да наведем главите си. Навсякъде, по цялата земя, от
изток на запад, навсякъде където идва посланието се стремим да правим
най-доброто, но: „Всички, които Ми е дал Отец, ще дойдат при Мен.“

Вие може би си миелите, че тези неща днес ви ги говоря от себе си, че съм  се мъчел да скалъпя това послание. Аз обаче нямам нищо общо с това, защото  аз съм само глас. Аз исках да стана ловец. Но понеже това е волята на моя  Огец, затова ви известявам това послание. Защото аз съм призван за това. Аз  не се явих там долу при реката. Аз само стоях там, когато се яви Господ. Аз не  съм този, който прави и предсказва тези неща, които се изпьлняват абсолютно  точно. Аз само стоя много близко, когато Господ го прави, аз съм само гласът,  който Господ използва, когато иска да съобщи нещо. Не съм някой, който  много знае, а съм само човек, който се е предал изцяло на Него, за да може Той  да говори.

Това не беше седмия ангел, не. Това беше манифестация га на Сина на  човека. Не беше ангела, а беше тайната, която Бог откри. Не човек, а Бога.  Ангела не е Сина на човека, а само Негов посланик. Сина на човека е Христос.  Той е Този, който ни храни. Не сте хранени от някакъв мъж, защото неговото  човешко  слово  не  би  устояло.  Вие  сге  хранени  от  непогрешимою  Тяло  на  Словото на Сина на човека.

Ако вие все още не сте хранени с всяко Слово, което може да ви издигне  над всяка деноминация и грижите на този свят, направете го в

момента, когато ще се молим ……..

Скъпи Отче, това са твърди думи. Не е леко за един смъртен човек да ги  изговори. Ти знаеш всичко. И Те моля, скъпи Огче, всичко това да не бъде  разбрано погрешно, за да могат тези хора да крачат в светлината на Твоето  Слово.

Боже, Отче, аз не знам кои са избраните. Но Ти знаеш. Аз не знам кога ще  дойдеш.  Но  Ти  си  казал,  че  всичко  това  ще  се  случи,  тези  лъжепророци…  Мойсей ги е оставил без да им обръща внимание.Той само е говорил това,  което Ти Си му казал. Ти Си му казал да извика бъхи; и те го направили. Ти Си  му казал да преобърне водата в кръв; те също го направили. Мойсей само е  изговорил Слово след Слово, което Ти Си му казал, но после Ти си подействал  да се открие тяхната глупост.

 

 

Отче, Ти Си Бог. Същото това Слово казва, че тези неща ще стават в тези  последните дни. Много чесни хора, които допират ръката си до Ковчега на  завета, който е върху новата кола, а не върху раменете на Левитите, падат  мъртви в грях, като аргументират срещу собствената си съвест.

Много проповедници, седейки в канцелариите си, четат това Слово и бързо  обръщат  страницата,  за  да  не  избухнат,  защото  знаят,  че  биха  изгубили  положението си в обществото и в църквата си и в деноминацията си. Боже,  помогни ни никога да не правим така!

Господи, очисти църцата ни от всичката мърсотия на този свят. Господи,  стоя тук и съм готов да ме очистиш. Стоя тук, заедно-с цялата църква и с  всички, които слушат този запис. Вземи ме, Господи в къщата на грънчаря и  ме счупи. Омеси ме като такъв слуга, какъвто ме искаш.

Защотоы  Господи  Исусе,  аз  съм  човек  с  нечисти  устни,  както  е  викал  Исайя, живея веред хора с нечисти устни; и горко ми, защото виждам Божието  явление,  което  е  показано,  както  Исайя  е  видял  ангелите  в  храма.  Виждам  времето на края, Господи и горко на мен и на семействого ми. Горко и на моя  народ. О, вечен Боже, смили се за нас. Моля се за себе си и за хората. Не ни  оставяй да загинем с тези, които не вярват, но да живеем с вярващите.

Всяка деноминация, Господи, всеки мъж, или жена…Не мога да Те моля да  благословиш някаква деноминация, след като знам, че си против тях. Но мога  да кажа, Господи, ако там някъде имаш някоя Своя овца, дай да може да чуе  този запис. Нека да могат да го чуят, Господи и да го разберат с разбиране,  което Ти ще им дадеш и нека да излязат и да приемат Теб. Нека да не останат  подведен и от слепотата и традицията на това време. Нека да не са опитват да  ядат нещо, което е било жертва за друг ден. Нека да приемат Словото. Те са  приемали жертва от времето на Мойсей и са се опитвали да се нахранят с нея,  въпреки, че Ти Си им дал пример в пустинята с пресната мана всеки ден, която  е образ на всяка генерация. Там не са издържали. Това ги е отровило. Това ги е  убило,  че  са  яли  развалената  храна.  А  днес  го  правят  същото  в  духа.  Деноминацията ги убива духовно.

Помогни ни Скъпи Отче. Сега всичко е в Твоите ръце. В името на Исус  Христос.

Не    искам    да    бъда    по-различен.Методисти,    Баптисти,    Католици,  Презвитериани,  конто  и  да  сте.  Тези  неща  не  ги  говоря,  за  да  бъда  по-  различен, или да бъда арогантен. Ако беше така щях да съм един лицемер,  който трябва да клекне при олтара и да се моли.

На аз ви говоря от любов, защото виждам на къде отивате. Не го говоря от  себе си, но ви давам това ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Това е истината. И ви  обичам. Нека Бог да ви благослови.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *