Как да се излекувам в съдилищата на Небе

Здравейте аз съм Сид Рот. Добре дошли в моя свят
където естественото е свръхестествено.
Съпругата на моя гост е имала пророчески сън и е дала спешно предупреждение от Бог.
И предупреждението е това „Ако не се молиш правилно хора ще умрат.“

Той получил откровение какво е правилна молитва.

Някой заинтересован да разбере какво е? Аз също съм заинтересован.

Съществува ли свръхестествено измерение?

Свят отвъд този когото познаваме?

Може ли да надникнем в древните тайни на свръхестественото?
Могат ли сънищата ни да съдържат послания от Небето?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна от изцеления по цялата Земя днес?

Сид Рот е прекарал над четиридесет години в изследване странния свят на свръхестественото.

Останете със Сит в този епизод на…
„Свръхестествено е!“

Не знам за теб но ако жена ми дойде при мен с такъв сън

това ще ме изпълни със страх Божи. Как реагира ти?

Точно това се случи. Имам в предвид че когато ми каза „Господ ми каза Кажи на Робърт

че ако не се моли правилно те ще умрат.“

Всъщност това наистина сложи Божи страх в мен но също ме и разочарова защото
си казвах „Какво да правя с това?“

Имам в предвид че правя най-доброто което знам.

Моля се за разни хора. Виждам хора да се изцеляват.

Но съм виждал и други които не са били изцелени.
И знаех че Бог има точно това в предвид.
Добре.
И така. Ти наистина си потърсил Бог и си получил откровение за Бог в три измерения на молитвата.
Да. Обясни ни това.
В книгата на Лука Исус когато учениците Му го питат в единадесетата глава

за да ги научи да се молят

всъщност Той им дава две измерения а в Лука осемнадесет добавя третото измерение.

Първо казва че когато се приближаваме към Бог да се приближим като към баща.

Да се обръщаме към Него така „Татко който си на Небето“ и след това казва в Лука –
„ако имахте приятел“

И така. Втората област е да се приближим към Бог като към приятел.

Но в третата област в Лука . Той казва че имало несправедлив съдия при когото отишла вдовица.

Библията не казва че Бог е несправедлив съдия който трябва да убеждаваме

но става въпрос че ако тази вдовица е убедила несправедливия съдия

колко повече ще получим от Бога Който е нашият справедлив Съдия.

И така. Това е третото измерение на молитвата.

Която е установена в Небесните съдилища когато започнем да се занимаваме с всеки правен въпрос

който ни спира от пълните облаги за които Исус е платил.
Ти обясни че Дявола има легални права срещу нас. Обясни ни това.
Да. Това е най-голямото нещо.

Че Дявола използва легални неща в личният ни живот но също и по кръвната ни линия.

Той използва проблеми които са станали правни въпроси имащи за цел да се съпротивят на

Божиите цели в живота ни.

Петър се обръща в Първо Петрово
„Бъдете трезви бъдете бдителни защото вашият ПРОТИВНИК“ Това е гръцката дума АНТИДИКОС.

И означава „Някой който води съдебно дело“.

И така Дявола превзема легални позиции построява случай за да води дело.

За да може Библията ни казва „да погълне някого“.

Виж той може да погълне единствено когато намери легално право.
И в областта на изцелението когато дявола ни поглъща с болести и немощи
това е защото в повечето случаи е намерил нещо легално което му дава правото да извърши това.
Разкажи ми за приятеля ти който имал тумор.

Да. Мой приятел страдаше от мозъчен тумор на патулума.

Мисля че е бил в това състояние най-малко от шест седмици.

На всеки десет минути интензивна болка го е заливала.

Докторите не са могли да му помогнат за болката давали са му различни видове лекарства и темп.
Молихме се няколко пъти но нищо не се промени.

И изведнъж той ми се обади и каза „Би ли се молил за мен отново?“

И тогава в онзи момент той е афро-американец казах
„Добре. Трябва да се справим с проблеми в кръвната ти линия.“
И казах „Защото в Африка всяка градска врата е посветена на демонските сили.“
„Също и обитателите на градовете са посветени на тези сили.“

„А някои от твоите предци също са живели в такива градове.“

„И така нужно е преди да дойдем пред съдилищата трябва да попитаме дали

пред съдилищата има такива сключени завети направени по кръвната ти линия

които са посветили теб и кръвната ти линия на Дявола.“
За това го водих в тази молитва за да мине през този процес.
Той станал през онази нощ и отишъл на дивана в хола.
И се помолил още веднъж. Казал
„Господи моля те изцели ме.“
На следващата сутрин разбрал че нямал вече болка напълно бил изцелен целия проблем си заминал

защото се справихме с легалното право което Дявола имаше за онази болест.

И ти си разбрал за хора с четвърти стадий рак че когато разберете легалното право

и се отървете от него тогава е свършено.

Напълно. Наскоро бях на конференция и една дама дойде и ми каза
„Трябва да ви кажа нещо.“
Тя дори не беше прочела новата ми книга.

Тя каза „Просто взех принципите за които говорехте и

застанах пред съдилищата заедно с моята майка.

И по време на процеса Дявола имаше легални права които врагът използваше.“

И каза „Сега майка ми е напълно изцелена от четвърти стадий рак. Напълно освободена.“
Знаете ли друго нещо с което Дявола държи хората са думите които Вие сте говорили
или думите които са изговорени за вас.

Знаете ли че може да се справите и с този проблем?

Имам в предвид веднага!

Връщаме се след малко.

Връщаме се веднага към „Свръхестествено е!“

Връщаме се веднага към „Свръхестествено е!“
Робърт ти говореше да се застане пред Небесните съдилища за изцеление.
Обясни какво имаш в предвид с това. Когато кажеш отиди аз затварям очите си и съм там?
Как да го направя?
Това е наистина добър въпрос защото някои хора имат мистичен поглед. Аз не съм мистичен
дори че вярвам в много духовно измерение.

Но когато заставам пред съдилищата това е реалност на вяра.

Виждаш ли аз виждам в Божието слово че има истинско съдилище в Небето.
И за това чрез вяра започвам да се движа и пренасям себе си там.
Може да се каже че използваш своето свято Библейско въображение.
Напълно така е.

В Евреи се казва „А твърдата храна е за зрели хора които чрез постоянно практикуване са обучили
духовните си СЕТИВА“ Тези пророчески СЕТИВА „да различават доброто от злото.“

Така че когато встъпя в това измерение се опитвам да съм сетивен. Опитвам се да почувствам

да чувам да виждам. Просто се опитвам да следвам посока дадена от Светият Дух.

Но всичко което правя го правя чрез вяра.

И така. Нуждая се от хора които имат силно сетивни виждащи способности.
Които не е задължително аз да имам дори и да съм виждал на определено ниво.
Разбрал съм че когато влизаме в съдилищата чрез вяра имам също такъв пробив ако не и повече

от тези които са имали често такива случаи.

Ценя всички които са имали такива преживявания но съм разбрал че не е задължително да е
осъзнато за да функционира.
Всъщност можем чрез вяра да навлезем в тази реалност. Исус каза че това е достъпно за нас и
че ще видим пробива.
Сега. Дявола гради случай срещу нас. Какво би казал че е най-голямата легална сделка в историята?

Казвам че това е Кръста.

Кръста е най-великата легална сделка.
Виждаш ли защото Исус каза в Йоан „Свърши се.“

Той каза „Всеки легален човешки мандат е приключен.“
Тогава защо е нужно да се справяме с тези неща които са използвани срещу нас?

Защото… Присъдата това което всъщност е Кръста.

Кръста позволява присъдата да дойде на Земята това е най-голямата легална присъда

също е и най-голямата легална сделка. Тази присъда трябва да бъде приложена на място.

Защото присъда която не е приложена на място няма никаква сила.
Трябва сила да приложи ефекта.

И така това което всъщност правим в съдилищата на Небето е да изпълним на място

завършеното дело на Кръста за да имаме пълните облаги за които Исус умря.
И ние се движим в правна съпротива която врагът използва за да ни отдалечи.

Чрез кръвта Му използваме кръвта Му и побеждаваме Обвинителя чрез кръвта.

Изгонваме го от пътя ни за да имаме пълнотата на това което вече ни принадлежи.
Обясни ми колко опасни са думите на проклятие които хора са изговорили против нас.
Или онези думи които ние сме изговорили против някого.
Да напълно. Вярвам че всеки който е изговорил негативни думи срещу нас имат ефект но

наистина вярвам че хората… Има две области… Хора които сме под тяхна власт

или хора отговорни в областта на духовната власт.
Ако те говорят против нас тогава е нужно да отречем тези думи.

Нужно е да знаем как да го направим защото Исая казва

„Нито едно оръжие направено против теб няма да успее;

и ще осъдиш всеки език който би се повдигнал против теб в съд.“ Казва се че ние ще осъдим.

Съда е наше наследство като Господни слуги

и наше право.
Моето право да стоя пред Него пред съда.
Това ни е от Него.

Какво да кажем ако не знаем че са говорили ами ако са го направили тайно?

Да. Ще ти разкажа една история.

Жена ми беше болна не беше добре бореше се с нещо беше на лекарства

но нищо не се променяше.
На гости ми беше жена виждаща в духовната област.
И тя ме погледна и каза „Защо не водиш Мери в съдилищата нали с това се занимаваш?“
Тогава казах „Наистина не съм го правил с нея.“
А тя каза „Ми нека го направим.“

И започнахме заедно да се молим.

Изведнъж тя започна да вижда човек когото просто ще нарека пророк

така да го нарека. Тя започна да вижда онзи пророк който стоеше пред Небесните съдилища и

говореше срещу жена ми.

Сега. Не съм под властта на този човек но той говореше срещу съпругата ми.

И след като се справихме с проклятието на тези думи които бяха изговорени от онзи човек

който все пак притежаваше духовна власт жена ми оздравя.
Напълно беше излекувана.
Какво ако нямаш дарбата да виждаш в духовната област? Може ли да ни водиш в молитва
за да се отървем от тези думи на проклятие или не може?
Разбира се.

Би ли го направил точно сега?

Можем да го направим чрез вяра.

Нека просто се помоля за вас.
Татко дори тези които идват сега чрез вяра в Небесните съдилища Господи

всяко проклятие проклятие от думи които ние сме изговорили или са били изговорени срещу нас

Господи моля те за кръвта която говори по-добри неща.
Искам просто да кажете така

Господи заставам пред Теб.

Моля Те.

Всяко проклятие причинено от думи
което е срещу мен

от хора с власт или отговарящи за власт

или дори и от моята собствена уста.
Господи наистина съжалявам. Покайвам се.

Моля за кръвта Ти да говори за мен.

И нека тези думи бъдат отречени.

И всичко което е записано на Небето

нека тези думи сега бъдат задраскани и премахнати
и техните правни права да бъдат анулирани.

И сега аз съм свободен от тях.
И съм в състояние да бъда изцелен.
Точно сега.
В името на Исус.

Амин.

Чувал съм хора когато са получавали цялостно разбиране за това

като че ли цяла нова парадигма се развива носеща проявления на изцеления.

И аз разбирам защо съпругата ти е имала онзи сън.
Че ако ти не се молиш правилно много ще умрат.
Колко от вас желаят Робърт да се моли за вас когато се върнем пак?

Връщаме се веднага към „Свръхестествено е!“

Сега се връщаме към „Свръхестествено е!“

Ти ми разказа за Библия за Записите за Книгите в Небето за нас…

Една от най-големите която е записана в тези книги била нашата непростителност.

Нека преминем към това.

Да. Вярвам че на Небето има запис на всичко.
За пример. Трябваше да се помоля и да питам Господа
дали думи изговорени срещу мен тези думи дали ще бъдат премахнати.
Защото имах усещането че те забавят развитието на живота ми.

Чувствах че си имам работа с думи които висяха в атмосферата и бяха критични и осъдителни към мен.

И така. Когато се помолих изведнъж осъзнах че книги се носят пред съдът.

И преглеждат неща свързани с моето поведени за това какво съм направил.
В книгите се намират записи дали съм невинен за нещото в което съм обвиняван.
Тези обвинения могат да бъдат заглушени и премахнати за да не работят срещу мен.
За това вярвам че всичко на Небето се записва.

Но ако има малка истина за тези думи за които искаш да се покаеш за тях…

Винаги се покайваме. И винаги искаме кръвта да говори.
Но истината е че не трябва аз да оправдавам себе си.

Всъщност аз не мога да се оправдая.

Единственото нещо което ме оправдава е кръвта на Исус.
И това което Той е направил за мен.

Дай ми бърз пример за непростителност.

Молех се за дама и имахме изцелителна служба.
Продължи три дена.
Когато дойде за пръв път каза че дясното й ухо е напълно глухо.

За това се помолих.

Помолих се с най-добрата молитва която знаех

но нищо не стана.
Тя продължаваше да не чува с това ухо и след много минути молитва.

Тогава й казах „Просто продължавай да вярваш от тук нататък.“

И така тя си тръгна.
На третата вечер тя отново дойде.
И ми каза „Бог ми говори и каза че ако простя на родителите ми тогава ще отвори ухото ми.“
И я попитах „Направи ли го вече?“ Тя каза „Не. Може ли да ми помогнеш?“

Тогава я водих в много простичка молитва за да прости на родителите й.

Пъхнах пръста си в ухото й помолих се точно със същата молитва с която се

бях молил преди две вечери за нея. И когато го направих тя започна да вика

„Горещо олио! Горещо олио! Горещо олио има в ухото ми!“

А ухото й беше затворено в продължение на десетки години но беше мигновено отворено понеже

тя се справи с непростителността която държеше към нейните родители.
Добре. Нещо по-голямо. Какво да кажем за съпруг който има непростителност към жена му или
съпруга която има непростителност към мъжа й?
Дай ми пример?
Да тези неща… Всяка област на непростителност… Библията ни казва че молитвите ни са
възпрепятствани в Първо Петрово трета глава… Казва се че ако не живеем в хармония един с

друг тоест съпруг и съпруга Писанието казва че молитвите ни ще бъдат възпрепятствани.

С други думи те няма да имат резултат.
Тогава врагът има легално право да противостои на тези молитви.

А в такива случаи хората си мислят че Бог им е гневен.

Но това няма нищо общо с това Бог да им е гневен.

Бог не ни е гневен.
Бог е бил гневен за греховете ни преди Кръста.
Вижте Бог не е гневен.

Но врагът има нещо легално с което да ни се съпротиви.

Това може да бъде огорчение от наша страна към съпругата ми или тя да има огорчение към мен.
Нужно е да се покаем за тези неща да се махнат от пътя ни за да може легалното право на врагът
което се съпротивлява на изцелението ни да бъде прекратено.

Разкажи ми за дамата в инвалидната количка.

Жена в инвалидна количка дойде сряда вечерта на служба
а аз закъснявах за работа.
Придвижи се от пред и когато се приближи знаех че желае да оздравее.
Господ ми каза „Ще направя за нея това което направих за човека спуснат през покрива.“

Когато разтвориха покрива и спуснаха човека в постелката.

Не ми се искаше да минавам през целия процес. Мислех си
„Това ще отнеме цяла вечност!“

Ще отнеме цяла вечност ще трябва да се справяме с всякакви въпроси.

И просто се помолих за нея.

Помолих се и каза „Хайде стани от количката.“ Докато и помагах да стане тя се изправи малко

и започна да пищи от болка.

И тогава разбрах че нищо не е станало.
За това я оставих да седне отново погледнах я и й казах

„Госпожо има ли нещо в живота ви за което знаете че Бог не е съгласен с това?“

И тя каза „Да. Има.“

Тя каза „Съпругът ми ме изостави преди двадесет и пет години и ми остави сама да отгледам пет деца.“

„И съм му все още гневна.“
И когато каза това погледнах я и й казах „Това което той е направил е нередно.
Напълно но твоят гняв огорчение и непростителност срещу него те е довело до инвалидната количка.
Ако му простиш изцелителната сила на Бог ще те докосне.“

Водих я в молитва. Тя прости на съпруга си със сълзи на очите си.

И последния път когато я видях тя буташе инвалидната количка на изход от църквата.

Бог напълно я изцели защото легалното право на непростителността беше премахнато.

Робърт ти си толкова силен ти си заповядвал на хора да не толерират болестта.
Би ли го направил и сега? Добре.
Татко точно сега в името на Исус порицавам духът който ни кара да толерираме
болест и немощ.
Ти умря на кръста и декларира болестите и немощите за нелегални.
Те повече нямат легални права да работят в нас.

И казвам че повече няма да толерираме или да позволим да работя

ние сега вземаме и получаваме пълнотата на всичко за което Исус е умрял.

В името на Исус амин.

Води ни в една бърза молитва. Амин.

Татко идваме при теб и дори пред Небесните съдилища благодаря ти че е отворено и достъпно за нас.

Господи благодаря Ти точно сега във връзка с непростителност или всеки друг правен въпрос.
Молим те за кръвта да говори за нас.

Просто Го помолете в момента просто кажете

„Господи нека Твоята кръв говори за мен.“

„Нека кръвта Ти говори според Твоето слово.“

„Че всяко право срещу мен всеки правен въпрос срещу мен сега е премахнат и порицан.“

„Господи благодаря Ти за това.“
„Господи кръвта Ти говори припомням Левит глава

че кръвта е приложена и след това масло на помазание е положено върху кръвта.“

Казвам че масло на помазание сега идва и докосва това което кръвта е очистила.
И казвам че докато това се случва точно сега изцеление потича от Божието помазание.
Болест и немощ са разчупени.

Защото Исус правно ги е премахнал. И всяко легално право което врагът търси за да използва

сега е порицано и премахнато.
Благодаря Ти за това Господи. Точно сега в името на Исус амин.
Не се ли радвате че каза „Свърши се.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *