Пророчеството за второто идване на Исус

„Знаехте ли че Бог е разкрил бъдещето в сянките на празниците на Израел?
Пери Стоун ще ни разкрие Божиите тайни скрити в Неговите празници!

Отключете пророческите тайни в празниците на Израел.

Празниците на Израел са Божият краен пророчески ред, заедно с Исус, Месията скрит в техните детайли.
Пери Стоун вярва, че тези специални времена служат като примери за онези от нас, които живеят в Последните Дни. В тайните на празниците Пери разкрива някои от пророческите ключове, скрити в тяхното спазване, по-специално – Празника на Първите Плодове и Денят на Изкуплението.

След това, в разнищване на редът на празниците, Пери издава някои скорошни събития, които са скрити в празника на есента и изненадващи прозрения в старозаветните истории като Кода на Гидеоновата скръб и Кода на Армагедон скрит в Естир.
По-важното е, че Пери казва, че трябва да очакваме идващата Слава.
Разкриването на Божията Слава е едно от най-мощните послания на Пери Стоун, проповядвано под помазанието на Слава с ангелско присъствие!
Бог ни е казал тези неща много отдавна и можем да бъдем уверени в един славен резултат!
Пери Стоун е служител четвъртото поколение и директор на „Глас на евангелизма“. Той е признат за водещ автор и учител по пророчества в Библията. Пери се присъединява към служение заедно със съпругата си Пам. Те живеят в Кливланд, Тенеси.“

Здравейте Сид Рот е тук!

Добре дошли в моя свят където
свръхестественото е естествено.

Ако първите четири от празниците на Израел
разкриват първото идване на Месията

какви тайни ли са скрити в последните
три празника на Израел?
Може ли да намерим откровение за точният
ред на нещата до Неговото завръщане?

Познавам един човек когото ще го попитам това
и той е мой гост. Искам той да разнищи кода на
тайните в седемте празника на Израел.
Пери Стоун

Съществува ли свръхестествено измерение?
Свят отвъд познатият ни?

Има ли живот след смъртта?

Съществуват ли сили на тъмнината които се
опитват да блокират Божиите благословения в

живота ви?

Дали съществуват ангелите и дали ни
осигуряват свръхестествена защита?

Могат ли сънищата ни да съдържат
послания от Небето?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна
от изцеления по цялата Земя днес?

Сид Рот е прекарал над четиридесет години в
изследване странния свят на свръхестественото.

Останете със Сид в този епизод на…

„Свръхестествено е!“
Има ангел който е бил предаван от поколения
в родът ти и наскоро той се е показал в
събранията ти. Какво се случи?

Когато каза това направо настръхнах.

Започна да се случва след като го видях да
излиза буквално от стената
в Роунъп Вирджиния…

И това толкова силно ме уплаши че паднах на
коленете си.

Обаче баща ми ми беше казал да се срещна с него
в Арлингтън Вирджиния в една църква на Бога.

Трима човека се приближили с меч към баща ми.
И ангела отнел меча докоснал тези трима мъже.

След две седмици и тримата били осъдени.

Понеже не може да застанеш срещу наистина
свят Божи човек

и да го победиш.
Баща ми винаги се молеше той да остане с мен
когато си премине.

Това също присъствие на този ангел да остане
с мен.

Пери искам просто накратко да обясниш
скритият ред във всеки от първите четири
празника просто накратко.
Добре.

ПАСХАТА беше избавлението те взеха кръвта на
агнето помазаха стълбовете на вратите.

Бог ги предпази от смъртта и изцели телата им.

Това беше изпълнено когато разпънаха Исус
Христос по време на Пасха.
Беше положен в гроб и с раните по гърба Му
ние сме изцелени. Това е изцелението на агнето

в Стария Завет образно.

И възкресението от мъртвите дойде чрез
Неговото разпятие.
БЕЗКВАСНИЯТ ХЛЯБ е че те не са имали време
да сложат мая в хляба.

Маята изобразява греха. За това Исус Христос
Месията Който е бил в гроба

по време на Безквасните Хлябове.

И това ни показва че щом сме дошли при Него
чрез изкупителният завет на Пасха

чрез Неговата кръв тогава ние имаме
възможността да сме осветени отделени
от греховната природа и грешен живот.

След това стигаме до времето на ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ
което е удивително! Имаме ПАСХА БЕЗКВАСНИЯТ ХЛЯБ

и ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ. Ето какво означава.
Когато първите плодове от ечемика били вземани
и отнесени в Храма при свещеника

това означавало че останалата част от нивата
била осветена за Бог.

И така. Когато Исус извел старозаветните светии
от гроба и ги завел на Небето за да

представляват Небесен Храм за Баща Му.
Всичко това го има в Библията.

Това означава че всички други починали в
Христос един ден ще бъдат възкресени и

отнесени в Небето защото останалата част
на Нивата е готова заради ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ.

Сега. Има малък период и стигаме до това
което наричаме ПЕТДЕСЕТНИЦА.
Петдесетница не е еврейска дума но е гръцка.

Означава ПЕТДЕСЕТ.

Петдесятница е време на раждане на Църквата…
Сега къде се намираме ние? Понеже много хора

ми задават въпроса „Къде ти мислиш че се
намираме в момента?“

НИЕ СЕ НАМИРАМЕ МЕЖДУ ПРАЗНИКА ПЕТДЕСЕТНИЦА
което е епохата на Църквата.
Или МИЛОСТТА позната ни като
ПОЗНАВАНЕ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

И след това по ред е следващият празник
ТРЪБИ.

Сега ако мога да кажа нещо тук
защото не мога просто така да продължа.
Има хора които вярват и между другото те са
добри хора.
Но те вярват че Господ ще се завърне по средата
на седем годишният период на Голямата Скръб.
Което означава че Голямата Скръб започва
от това което ние наричаме Грабването.

Има и други. И това в което аз вярвам е
следното.

Ще има седем години скръб през която ще
преминем и след това имаме СВИРЕНЕТО НА ТРЪБИТЕ.
Звукът на великият шофар и събирането
на избраните.

Ето какъв е проблема в това вярване.

Бог е Бог на Божественият ред.
Той никога не променя Божественият Си ред.

И редът на празниците не може да бъде променян.

Ето нещо голямо. Готов ли си за голямото?
Да.

Ако погледнеш реда на следващият празник
това е ТРЪБИ.
Ако има Скръб преди…
Ще ти кажа нещо преди да отидем на това

трябва да ти задам следният въпрос?

Защо е важно за вярващия да разбере това което
е в Стария Завет?

В крайна сметка ние имаме по-добрият завет
с по-добрите… откровения?

Новозаветното послание което всъщност е
благата вест за Исус Христос е ОСНОВНОТО

послание за да се спасят хората и да отидат
на Небето.

Но какво правиш когато хората са били
спасени?

Има дълбочина на разбиране и познание която
се постига единствено чрез цялостното изучаване

на Божието слово. Обичам да го казвам по
следния начин.

СТАРИЯТ ЗАВЕТ Е СКРИТИЯТ НОВ ЗАВЕТ И
НОВИЯТ ЗАВЕТ Е РАЗКРИТ СТАР ЗАВЕТ.
С други думи нека ви го кажа по следният начин.

Христос или Йешуа Месията причината поради
която ние вярваме че Той е Месията би трябвало

да са пророчествата. На първо място имаме
цяла група от хора които са Го видели разпнат

които са Го видели погребан и са Го
видели възкръснал от мъртвите.

Така че всъщност имаме очевидци които са
записали с детайли това което се е случило
когато Той е възкръснал от гроба на третият
ден.
След това имаме нещо друго. Имаме свидетелство
на фарисей и учител на име Саул от Тарс.
Който е преследвал християните до толкова
че ги бил убивал.

Но изведнъж той станал вярващ защото бил
видял Йешуа да му се явил като му казал

„Защо риташ срещу Мен?“ Той имал радикално
обръщение буквално за една нощ той се превърнал

във вярващ и последовател на Месията. И стигнал
до там че бил готов да бъде обезглавен в Рим.

Нещо се било случило защото това което този
човек бил видял било толкова силно преживяване
че той не могъл да го отрече.

Не мога да кажа как се казва но имам един
много добър приятел който бил практикувал
мюсюлманството в продължение на петнадесет
години. Чел е Корана знае Хадита в подробности

имам в предвид че може да го цитира на мигът.
Но знаете ли какво се случило? Бил в болница

и му оставали двадесет и четири часа живот.
И Господ Исус Христос му се явил в долната част

на леглото. А той си помислил че било лекаря.
И казал „Кой си ти?“ А Той отговорил „Аз Съм

Месията.“ И човека казал „Кой от всичките?“
Понеже мюсюлманите имат един и други също.
И така Той казал „Аз Съм Йешуа Хамашия.
Аз Съм Месията и Единственият Истински жив Месия.“
И той казал „Добре. Имам някои въпроси към
Теб.“

Казал „Ако Ти Си Месията как може Бог да
има Син?“

И Господ Му обяснил за Божият Син и как точно
те работят.

Всеки въпрос на практика който един мюсюлманин
има е да зададе този въпрос.

И Той му бил отговорил в детайли.
На следващият ден той вече не бил в болницата.

И днес той продължава да е жив и да обича
Господа.

Пери когато се върнем отново толкова е важно
защото аз искам да знам малко за бъдещето.

Последните три библейски празника които
разкриват завръщането на Месията.
Връщаме се след малко.
Не знам за вас но аз съм готов да питам
Пери Стоун

да разнищи редът на последните три библейски
празника.

Сега. Когато става въпрос за книгата Откровение
също така за Второ Солунци първа глава също

така и втора глава и Първо Коринтяни
петнадесета глава.
Ето основния ред в който аз вярвам че ще
се случат нещата.

Знаем че ще има завръщане на Христос
за онези които са Еклесията тоест Църквата.

Които са победители тези които са Го следвали
и са били верни.

Израза който използваме е поради един от
преводите на Библията което не е проблем

това е думата ГРАБВАНЕ.

Така че имаме ГРАБВАНЕТО. Сега знаем още
в пророческото бъдеще че има период на Скръб.

Също така знаем че в Откровение и
Захария глава и на други места в Писанието

знаем че Месията Христос в края на Скръбта
ще се завърне с Божиите светии и армията

на Небето на Земята за да царува от град
Ерусалим.
Ето какво искам да знаете ето тук е истинският
ред.

Говорихме за това малко по-рано и спряхме
за да говорим за други неща.

Така че внимавайте!
Не може да бъде променян редът на празниците.
Това е невъзможно!
Бог няма да позволи редът да бъде променен.

Не може от ПЕТДЕСЯТНИЦА да отидем на
ИЗКУПЛЕНИЕ и ПАЛАТКА.
И след това да са ТРЪБИ в небето.

Трябва да се спази Божественият ред.
Следващият задължителен празник който трябва

да бъде изпълнен който все още не е бил
изпълнен е Празника на Тръбите.

Ето какво е важно да разберете. От всички
празници споменати в петте книги на Моисей

което се нарича Тора Свиренето на Тръбите е
най-загадъчният.
Има само два стиха в цялата Тора!
Да.

Имам в предвид че това е наистина странно!
Ето какво е казано.

„Да има един ден в който ще засвирят тръбите
да има свято събрание и да не се работи.“

И след това ни е дадено подробности за денят
на Изкупление което всъщност е десет дни

по-късно. И след това се говори за Палатки
което е пет дни по-късно.

Ето какво искам да ви кажа. Ако ти вярваш…
Не се конфронтирам с хора просто показвам

смисъла на това.

Но ако имате следния проблем ако вече сте
в Скръбта когато засвирят Тръбите

Тръбите е Грабването Изкуплението е съдът
на Голямата Скръб а Палатки е хиляда годишното
царуване на Земята.
Такъв е редът в книгата Откровение.

Някои не са съгласни с мен но във втората
глава първи стих Откровение когато Йоан

казва „чух звук на тръба…“ „и този глас
каза „качи се горе“ и аз бях веднага в Духът“

ето ги Тръби това са свиренето на Тръбите
празника Тръби.

Малко по-късно от там започват съдът на
печатите съдът на тръбите съдът над ваал.

И винаги там е свързано числото седем тоест
шест съда са седмият винаги е преход.
Числото седем ги свързва всичките.
Ето го периода на Голямата Скръб.

И в края на Скръбта виждаме че Вавилон е
унищожен градът от който управляват царете
на Земята. И след това четем че небесата се
разтварят и Месията Исус се връща обратно на

бял кон и Небесните войнства Го следват на
бели коне.

Наистина е важно да чуете следното защото…
Ако хората разбираха редът установеният ред

на празниците това ще ни помогне за цялото
объркване и противоречия които имаме.

Тоест дали ще сме грабнати преди или по време
на Голямата Скръб.

Понеже е задължително да има Свиренето на
Тръбите… Чувам хората да говорят „Знаеш ли

какво казва Библията че в последната тръба
ще бъдем изменени? Ние знаем какво е последната

тръба намира се в Откровение това е седмият
ангел седмата тръба от седемте.“

Не! Това е тръба на ангел. Тази тръба обаче
е наречена Божия тръба.
В Първо Солунци има някои различия.
Интересното е че в Денят на Исус

ето я фразата „Никой човек не знае денят или
часът.“ защото това са часа за празника

на Тръбите.
Това е единственият празник за който не се
знае нито денят нито часът.

Е това ни дава доста насоки.
Да. Това са насоки следи които свързват.
Ето нещо интересно като традиционен евреин

когато бях дете никога не съм разбирал
всичко това.
Но знаех едно нещо. Трябваше да съм там за
свиренето на шофара на Рош Хашана.

Точно.
Баща ми казваше „Не е нужно да знаеш друго

просто трябва да си там.“
Защото това е великото празненство.

Ето ги добрите новини за всички баптисти и
петдесятни които обичат да ядат заедно в
неделя след църква.
Знаем че всички го правим.
Сватбената вечеря на Агнето според образците
и редът ще трае една астрономическа година.
Ето я причината. Всеки седми ден е шабат
почивка.
Всяка седма година е шмита година за това
ще бъде Небесна шмита в Небето и трябва да

има празненство. Празненство и почивка за седмата
година. Така че за онези от вас които обичат

да ядат ще има цяла година само за това.

Смисълът е че едно от нещата които Господ
искаше да направя през годините е да дълбая

в Божиите тайни.
Да свържа заедно този стих с този тази
история с тази. Това което се случи докато
правех това наистина се вижда че Бог е
толкова подробен също така е и лесен за разбиране.

И се надявам… Имам коментари за това „Слава
да бъде на Бога“.

Книгата е толкова подробна но може да бъде
разбрана.

Ето за това го правя искам хората да разберат
защото ти наистина вярваш че има Бог

наистина вярваш че това не е случайно Библията
не е някаква измислена книга. Тази книга

наистина е била вдъхновена от Същество от друг
свят.

И това е Всемогъщият Бог ЯХВЕ.
Ето за това искам хората да научат
и да разберат.

Има още толкова много за което искам да
говорим с Пери.

Подготвили сме удължена версия на това
предаване.
Ако искате да гледате удължената версия с Пери
всичко което трябва да направите е да

превъртите на пред или да изгледате рекламите
след края.

Когато се върнем отново Пери на скоро ти
се е явил ангел по време на служба
който ти е дал откровение за славата и това
което тя представлява.

И трябва да Ви кажа аз съм един вид експерт
в тази област но никога преди не бях чувал
това нещо.
Връщаме се веднага.

Сега както повечето от вас знаят знам че
ще има ненадейна Божия слава че ще промени
целият облик на планетата Земя.

Но Пери тъкмо на скоро е поучавал в църквата
и неговият семеен ангел

прошепнал е разбирането в дясното ти ухо
и е започнал да те учи за славата.

Никога преди не съм чувал някои от нещата
които чух от устата ти.
Разкажи ми за някое откровение което си получил.
Нека кажа това за да обясня основното.
Вече имах посланието. Всяка неделя вечер имаме
събрание на Святият Дух по време на срещите.
И се молим за хора които искат да получат
кръщение в Святият Дух.

Когато влязох в църква на Бога в Хамилтън
всеки който ни гледа и е бил там знае за какво

точно говоря.

И отидох при моят сътрудник Роби Джеймс.
И всеки косъм на тялото ми се изправи без причина.

И погледнах Роби и му казах „Роби тази
вечер ще е различно защото той е тук.“

И Роби каза „Човече точно като каза това
някой мина покрай мен по… и цялата ми коса

настръхна.“ Той бе с мен но каза „Чувствал
съм атмосферата но никога не съм почувствал
това за което ти говориш. Когато ангела мина
косата ти от тази страна настръхна.“ И след

това той е минал от тази страна.

Нямах никакви бележки. И казах „Боже
имаш нещо за мен така че какво е?“

За това започнах. Слязох от подиума казах
„Няма да проповядвам от подиума.“
„Ще започна да говоря.“

И без бележки дори и без да отварям Библията
започнах да приемам слово.

Единственият начин по който мога да обясня това
е че все едно си взел лаптоп и си го включил

тук. И тук има бутон който прехвърля това
което е записано вътре в звук.

Не мога по друг начин да го опиша.
Но винаги се случва с дясното ми ухо.

С други думи чувам правилните неща.
Тази страна остава изцяло празна.

И мисля че това е принципа както Исус е от
дясно на Бог както и ангела който се появи
на Захария беше от дясно на олтара.

Има нещо свързано с това.
Сега няма да минавам през всички обяснения.

И така започнах да говоря и ще го споделя
набързо.
Когато Моисей помолил Бог да му покаже славата
Си той бил видял десетте напасти и Червено

море да се разтваря колко още слава е искал
да види?

Имам в предвид замислете се. Този човек е
напълно е разкъсал египетската империя чрез
чудесата на Бог.

И така в Изход Бог казва „Не мога да
ти покажа лицето Си но ще ти покажа гърба Си
и ти ще Ме видиш отзад.“

Това е много объркващо защото той е видял
раменете на Бог а това е било Божи слава.
И в това няма много смисъл.
Имам в предвид за мен защото лицето е там
където е славата. Да.

И погледнах думата на иврит и всъщност означава
проверих това при някои учители и те казва
може да означава „Ще ти покажа нещо
от далеч.“ но също така може да означава

„Ще ти покажа нещо свързано с бъдещето.“
Това променя цялата перспектива.
Да. Така че с други думи
Бог казва „Ще те покрия ще махна покривалото
от теб и ти ще видиш нещо за бъдещето.“

Вярвам че Господ ми показа и хора това е
съкратената версия. Ти имаш цялата информация

понеже това е съкратено.
Моисей по-късно слиза от тази планина с
покрито лице. Той е бил на същата планина

четиридесет дена по-рано но лицето му не било
покрито и не сияело.

Това преживяване предизвиква лицето му да свети
че той покривал лицето си спомняш ли си това?

Добре. Защо лицето му… Въпроса не е дали
е видял славата но какво точно е видял?

Той е видял бъдещето.

Той е бил на планината на преображението.
Но ние знаем че това е било защото той
наистина е бил там.
Той е стъпил в бъдещето в това място където
славата на Месията е била толкова силна
че тя е дошла и върху него.

Това което Бог казва е че Моисей е стъпил в
бъдещето чудя се дали много от ще имат
преживявания подобни на това?

Обикновено виденията които са от Господа е
видение което те завежда в това измерение.

И това наистина е измерението на славата.

Защото когато Исая е видял Господа възвишен и
издигнат за какво говори тогава? „Славата
изпълни храма.“
Чухте доста по време на това предаване.

И някои от вас дори им е трудно да разберат.

Но не само сте чули но сте и почувствали
докосването на Божият Дух.
Ако можехте да се докоснете да се намокрите
с Божията слава която е слязла върху вас…
Ако в момента си казваш „Аз наистина не
познавам Този Месия на Израел.

Наистина искам да Го познавам.“ Може да си бил/а
в църква в синагога или в джамия
през целият си живот обаче да не Го познаваш.

Повтаряй тази молитва и я повярвай с цялото
си същество.
Както по домовете така и публиката в студиото.
Повтаряйте след мен.

„Скъпи Боже аз съм грешник/ца.

Срещу Теб и само срещу Теб съм съгрешил/а.

И съжалявам толкова много.

Вярвам че кръвта на Исус
умива всичките ми грехове.
И сега съм чист/а.

И сега когато съм чист/а
моля Исус да дойде и да живее вътре в мен.

Да бъде мой Господ
дай ми да Те познавам от опит.

Амин.“

Ще се видим след малко.

Пери Стоун разбрал съм толкова много за теб.
Много хора разбират какво говориш в група

обаче много малко разбират какво говориш в ефир.

Разкажи ми за първият път когато си почувствал
Божието присъствие?

Мога да си го спомня все едно беше вчера.
Бях на единадесет години.

И църква на Бога имаха събрание в Роунъп
Вирджиния. Разпънаха шатра и Тия Лаури
която по-късно беше един от моите ментори
се молеше за болните.

Интервюирал съм я.

Имам в предвид преди защото сега е на Небето.
Имаше дълга молитвена редица а аз бях на
подиума. Не знам защо бях там бях на единадесет

години но се бях качил там.

Май че беше младежка вечер както и да е.

Имаше един мъж с бастун кракът му беше напълно
схванат болеше го и не можеше да го движи.

Когато брат Лари се помоли за човека
той падна под Божията сила и буквално
отскочи обратно като топка.

Имам в предвид ето така.

Имаш в предвид че това естествено е невъзможно.
Да невъзможно е.
И го видях.
„Как го направи това!?“

След това този крак започна да се тресе и
човека започна да вика „Изцелен съм!“.

И брат Лари като ръководител взе бастуна
счупи го и го изхвърли.
Да направи го!

Няколко пъти се опита да го счупи
но накрая го строши.

Както и да е. Той изхвърли бастуна.
Спомням си че приклекнах защото този бастун
мина покрай мен.
И човека започна да вика. Кракът му се тресеше
и започна да тича с всичка сила около шатрата.

Сега. Бях отгледан в църква. Когато бях на пет
години видях демоничен дух.

Баща ми изгонваше дявол от момче в неделна
служба и излезе като лига от устата му.

Беше някъде толкова дълга.

Но аз не знаех какво виждам.

И това не ме уплаши защото не знаех какво
виждам.
Помислих си „Уууу какво беше това което
току що излезе от устата му?“

Балон слюнка.

И така бил съм свързан с някой който знае
как се живее в Духът гонил е духове
молил се е в Святият Дух но когато онзи
човек беше изцелен почувствах Божието

присъствие за първи път да е навсякъде върху
мен.

Почувствах се все едно преди това е било само
сянка докато тогава все едно дойде истинското.
Спомням си че това чувство дойде навсякъде
върху мен и започнах да плача.
Защото се почувствах… В онова време знаех че
е Бог не съм се и съмнявал. Молел съм се преди.
Но има нещо което се случи с човек. Миналата
вечер имахме менторски работи с младите.

И им казах „Кое прави разликата между група
хора които са вярващи добри хора обаче нямат
огън?“

„И те не горят за Господа.“

Сравнявах с хора които са запалени и не им
омръзва.
И един от тези младежи каза „Едно от нещата
е отговорността.“

Съществува цяло поколение без отговорност
защото по-принцип не може през цялото време
да си отговорен.
И имахме молитвено събрание.

Трябва да имаш отговорност но и да даваш
отговорности на човек който не е духовен
тогава значи ти не си духовен.

И ако те не са в Словото и ти няма да си в
Словото.

Не е достатъчно да си отговорен трябва да
сме отговорни и към хора които вървят с Господа.

Обаче второто нещо е следното трябва да бъде…
И това поколение трябва да го има.

Младите хора на това поколение те се шегуват
с… Гледате телевизия и си правят шеги.
Щуро е но след това започват да гледат
филми с шеги след това в духовният свят

гледат филми с вампири и върколаци. Това което
хората не разбират е… Ние гледаме на това като
нещо негативно и то си е такова обаче
пропускаме че имаме глад за непознатото и

свръхестественото.

Работата е там че това което мен ме безпокои
е частта че са минали четири поколения на

служители на пълното евангелие.
И поколението което идва след тях те

пък изобщо не наблягат на това.

Основно имаме наистина добра музика която
привлича тълпата. Ако говорителят може наистина
да говори те ще са щастливи.

И така живеем си строим сгради мега църкви
и сме щастливи с това.

Но проблема е че ако тези хора никога не
преживеят дълбока духовна опитност
с Божият Дух…
Това е за което говоря.

Това чух от Пери.

Причината той да е това което е днес е
че той е имал опитност с живият Бог.

И то такъв опит че някой е дошъл при него
с меч и му е казал „Отречи се от Исус или

ще ти отрежа главата.“ А вие да му отговорите
„Искаш да отида на по-добро място точно сега ли?“
„Наистина ли желаеш да ме благословиш?
Ми давай тогава.“

Малко като шега стана но
не се шегувам с вас.

Живеем в свят където всичко крещи
„Не вярвай в Исус!“

„Не бъди дързък свидетел за Исус!“
Ще ви кажа нещо. Преживял съм среща с Бог
когато за първи път повярвах. И ако никога вече

не бях преживял такава среща онази първа
среща щеше да ми е достатъчна!

Липсващата съставка в християнството е че се е
превърнало в урок по история и как да реагираме

емоционално… Аз искам да се докосна до живият
Бог!

Нищо не е по-голяма радост от това!

Искам да ти разкажа отново опитността която
си спомням.

Служители на нашето служение които се
грижеха за служението преживяха тези неща

но както ти каза публиката не го почувства.

Когато бях на осемнадесет години в същият
лагер.

Бях призован в служение пътувах защото
получавах покани от църкви да проповядвам.

Младежкият хор пееше и силата на Бог просто
падна. Спомням си служба по време на която

силата на Бог беше по цялото място.

И Божията сила падна.
Аз се намирах при амвона качих се по стълбите…

Сид пред Небесния Бог това се случи…
Тръгнах от там на сам и бях в младежката група
която се молеше за хората.

И на ъгъла на амвона не си го представих
не сънувах но го видях.

Беше с бяла риза тоест синя но се виждаше
бяло.

И беше някъде ето толкова висок и от горе
беше вихрушка на славата.

Имам в предвид димяща слава.
Не мога да го обясня но когато го погледнех

с периферното си зрение за по-малко от една
стотна от секундата това и това дойде в умът ми.

„Защо някой пуши тук? Тук не може да се
пуши това е църква.“

Това беше за секунда.
Когато го погледнах се въртеше.

Не знаех какво да направя за това с дясната
си ръка… И днес продължавам да го усещам…

Халелуя!
И ударих по него.

Когато го ударих то изчезна.
Както когато има дим и вие го прогоните може

да видите как се помества.

Изчезна и ръката ми започна да гори.
Не с изгаряща болка но все едно имах течен

огън в костите си не отвън но от вътре.

Сега малкият ми брат който сега е на петдесет
години може да го потвърди.

Това е последното което си спомням.

Не мога… Ако ми кажете „Пери ще ти
построим и платим за младежки лагер ако

ни кажеш какво се случи през следващият час.“
няма да мога да ви кажа какво се случи.
Мигновено бях в Духът и това е което си спомням.
И когато дойдох на себе си
имаше между и човека лежащи по пода
всички по гръб тресейки се и молейки се.
И попитах брат ми какво се случи?
Не знаех че имах яке върху мен
тоест сако бях се целия изпотил защото
беше лято обувките ми бяха мокри.

Мускулите ми … Ще го обясня след малко
и той ми каза „Ти просто се помоли за всеки

човек и всеки който докосна падна на земята.“

Не си ли спомняш това?
Изобщо!

И му казах „Наистина ли?“ а той каза „Човече
ти беше като подивял.“
Обаче ти не си се променил?

Така ми казват обикновено.

Но ми казаха че дори когато съм се приближавал
близо до някой силата на Бог е била толкова
силна че те падали.
Сега това не бях аз.

Това което се случи беше… Святият Дух в мен
но имаше и проявление на Божията слава

която е изпълнила атмосферата тоест дошла
е в тази атмосфера.

И в живота ми Бог започна да ме учи че когато
влезем в сферата на Духът

Йоан казва „Бях в Духът в Господният ден
чух глас…“ и мигновено е бил влязъл.

С други думи той е бил в Духът и мигновено
е бил отнесен.

И точно това се случи.
Мигновено бях заведен в друга област.
В друга реалност.

По-рано ти ме попита от къде идва това?
Вероятно това идва от баща ми защото…
Той беше вероятно най-духовно мислещият
човек за мен. Виждал съм го да работи във

всички девет дарби на Духът. Той е единственият
човек който познавам който в една служба

седем от общо девет дарби са работили.
Той буквално току що каза това което минаваше

през умът ми. На обяд той ми каза за приятеля
на баща му… Имам в предвид че съм изумен!

Чичо ти. Какво беше неговото образование?

Той е имал трети завършен клас. Когато е пишел
името си е драскал Х и дъщеря му е пишела името

му. През -та е имал мозъчен тумор. Отишли
са в болница Джон Хопкинс там му казали

„Ако те оперираме ще трябва да станеш
вегетарианец или ще умреш.“

Изпратили го вкъщи. Той казал „Ще умра.“
Бил от Западна Вирджиния в английска част.

И три дена след като се прибрал… Самият
той ми го каза „Копаех за картофи

усетих вятър да идва вятърът се завъртя
около мен повали ме без да ме заболи на земята

и започнах да се моля.“ И каза „Колкото
повече се молех толкова по-добре се чувствах.“

„Главоболието започна да си заминава.
Напрежението започна да се маха…“

„Тогава започнах да моля Бог да ми прости
греховете.“ Понеже по онова време той още

не бил вярващ. И така когато започнал да се
покайва Духът на Бога… Когато погледнал

нагоре „Нямаше вятър по дърветата но само
около мен.“ каза той.

„Въртеше се ето така ето така.“

И той бил приел кръщение в Святият Дух и бил
започнал да цитира Библията която не могъл

да чете.

И жена му дошла името й била Мейми.
Мейми излязла от къщата и децата казали нещо
като „Мамо татко мъртъв ли е?“

Тя си помислила че мозъчният тумор го е повалил.
Тогава извикала. Обаче го чула да говори на

езици а тя била петдесетна вярваща. Тя казала
„Не не е умрял. Току що започна да живее.“

Ето какво е можел да направи. Ако аз мога да
проповядвам в Западна Вирджиния през последните

две години и съм се запознал с хора които са
го познавали лично те ми разказаха тези неща.

Те казаха… Всъщност знам това е факт.
„Бог му бил дал дара на Езиците с цел.“

Защото в Западна Вирджиния имало мини за
въглища в града имало хиляди въглищни миньори.

Десетки хиляди имам в предвид че били пълни
с пари.
Това е било през -те години.
-те или -те години.

Руфас имал човек който бил италианец католик.
Който можел да говори само развален английски.
Не могъл да разбира. А Руфъс казал на приятеля
си „Трябва да отида там и да им говоря за

Господа.“ И той започнал да им говори на
италиански който никога не бил учил.

На по чаша кафе им бил говорил на италиански.
И баща ми каза че могъл да говори седем езика.
Италиански гръцки…

Това е излизало като езиците ли?
Да за него е говорел на езици но той е имал
дарбата езици.

И когато е бил в болницата през -та…
Бил в някакъв вид кома можел само да
мърмори и да казва неща но не могъл

да отвори очите си и да започне да говори.

Мейми жена му била у дома си и се освежавала.
Когато се върнала в болницата

имало един куп доктори и всички си водели
бележки а тя си помислила „Боже мой нещо е

станало.“

Тя влязла и казал „Добре ли е той?“ Те казали
„Да добре е но знаете ли той продължава

да говори не напълно но говори на гръцки и на
латински.“

И тя казала „Но какво казва?“

Отговорили й „Еми ние сме учили гръцки и
латински в медицинският колеж
той говори само за Месията и пророчествата.
Цитира Исая и другите.“
И й казали. „Ние тъкмо си записвахме.“ И казали
„Може ли да ви попитаме нещо? Той някога учил
ли е в някой теоложки университет или нещо
подобно?“
Това е наистина смешно.

И тя им отговорила „Защо ме питате?“ А те й
казали „Защото за да говори човек съвършено

латински и гръцки гръцкият му е перфектен.
Би трябвало да има много високо образование

обаче когато постъпи в болницата не ни беше
съобщено такова нещо.

Къде е учил?
А тя им казала „Той е учил горе в планините.“

Когато им го казала че когато бил изпълнен
със Святият Дух през -та

когато бил изцелен от мозъчен тумор и говорил
езици само със завършен трети клас

това озадачило докторите толкова силно
че буквално те избягали.

И повече не били говорили с нея.

Това ги уплашило толкова много защото си
казвали „Добре това може да се случи…“

Знаеш ли Пери ще направя предаване на живо
с теб само ние двамата защото…

Ти знаеш че съм познавал баща ти защото
заедно с баща ти вие нахлухте в офиса ми

в Джорджия когато провеждах само радио
предавания.

И тогава проведох радио предаване
с Пери Стоун.

И Фред Стоун баща му който сега е на Небето
и баща му пророкува върху мен.

И ето какво каза баща му.
„Сид виждам те във въздуха
да говориш на езици и хора от други страни
ще разбират това което говориш.“

„Ще говориш на техният език.“
Това ми се е случвало само веднъж.
Имах мъничко домашно изучаване на Библията.

И един филипинец доктор дойде заедно с цена си.

И те бяха католици. А жена му беше новородена
и запалена за Исус. Тя ми каза „Може ли да

водиш съпруга ми…“ Той беше истински
интелектуалец беше професор в медицинския

колеж.
Един ден почувствах че трябва да положа
ръка върху него и да се моля на езици.
И го направих.

И той погледна жена си разгневен.

И каза „Ти си му казал да ми каже това!“
Явно жена му е знаела нещо.

И тя каза „Не съм!“ А той беше толкова умен
каза „Не? Наистина не би могла защото
твоят диалект е различен от моят филипински
диалект. А той говореше на моят диалект

че е време за мен да повярвам на Исус.“

Ще ви кажа нещо.
Око не е видяло
ухо не е чуло

всичко което Бог има за нас!

Пригответе се за внезапната Божия слава!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *