Идването на богохулниците

Дейвид Уилкерсън

„И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му – десет корони; и на главите му – богохулни имена…

И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца. И той отвори устата си за хули против Бога, за да хули Неговото Име и Неговата скиния, и онези, които живеят на небето” (Откровение 13:1, 5-6).

Апостол Йоан пророкува нашествието на звяр с чудовищни глави, който излиза от морето в последните дни. Това е демонично нашествие на мощен богохулен дух, чието влияние неимоверно расте в най-последните дни.

Аз вярвам, че „морето”, за което говори Йоан, представлява човечеството. А фразата му „излизаше от морето”, означава нещо, което е било заспало, но сега внезапно се показва и започва да напада.

Аз вярвам, че той казва, че с годините нещо в обществото се е градило и сега се появява като многоглаво чудовище! Името му е написано на всичките седем глави: „…и на главите му – богохулни имена” (13:1).

Богохулните атаки не са нещо ново. Бог и слугите Му винаги са били хулени. Давид каза: „Докога, Боже, противникът ще хули? Навеки ли врагът ще презира Името Ти?” (Псалм 74:10). Дори Павел казва, че преди е бил „хулител, гонител и притеснител” (1 Тимотей 1:13).

Но това е нещо много по-зловещо. Аз вярвам, че Йоан описва невероятното развързване на многоглав богохулен дух, и че Йоан стои на пясъците на нашето време, свидетелствайки пророчески за всички видове богохулства, чиято власт, влияние и уважение се усилва в света днес!

В Откровение 12:3, дяволът е описан като „голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главата му – седем корони.” Седмоглавият звяр, който идва на власт, е отражение на Сатана – има всичките характеристики на червения дракон!

Напомням ви, че църквата на Исус Христос е под мощна, свръхестествена атака през последните години, повече от всичко, което някога е било описано в църковната история. Трябва да си сляп, за да не го видиш. И това не е само, защото Бог изобличава неща в тялото на Христос – съда със сигурност започва от Божия дом, но това е нещо напълно различно!

Никое друго християнско поколение не е било така нападано по всички възможни начини, които съвременното богохулство използва, за да се перчи. Телевизията, филмите и клиповете, не са били познати по времето на Йоан. Всички тези неща изплуваха в нашия век направо от морето на човечеството!

Само в нашето време се случва Христос да е толкова оклеветен, подигран и похулен в такива зли филми като „Последното изкушение на Христос”, където Той беше безсрамно представен като развратник, който живее с Мария Магдалена! Божествеността на Христос беше осмяна, мъжествеността Му поставена под въпрос. Хиляди хора се струпаха в кината, за да аплодират това богохулство.

Само в нашето време се случва това един фотограф-хомосексуалист – Мепълторп да бъде удостоен с честта да представи в цялата страна изложба, която хули Христовия Кръст. Той е фотографирал кръста, издигащ се от варел с урина! Голяма част от останалите неща в този пътуващ цирк бяха толкова цинични и зли, че не могат да се споменат тук.

Само преди петдесет години този човек щеше да лежи в затвора! Това беше мощно богохулство, но той беше защитен от закона, както и от едни от най-влиятелните хора в съдилищата и правителството ни. (Мепълторп умря от СПИН, жертва на перверзиите, които поощряваше в снимките си!)

Не се опитвам да търся някакви седем вида големи богохулства, представляващи главите, които описа Йоан. Достатъчно е да се каже, че това чудовище е многоглаво, и че бързо набира сила, оказва въздействие и бива приемано!

Например, от пепелта на Ирак и Кувейт се издигна диктатор, на чиято глава е написано друго богохулство. Ислям! Ислямът е религиозно-политическо богохулство, което държи една трета от населението на света под измамното си влияние. Също така бързо печели още повече признание и власт.

Преди по-малко от двадесет години ние слушахме за спортисти, които сменят имената си, за да приемат ислямски такива. Мохамед Али, Карийм Абдулджабар. Приехме това като несериозно и го отдадохме на влиянието на черните мюсюлмани. Радикалния им лидер Луис Фаракан, който преди беше считан просто за фанатик, днес има власт на хиляди хора тук в САЩ. Влиянието му се разпространи мълниеносно!

На богохулството на исляма беше дадена голяма сила от Сатана. Ислямът се вписва добре в описанието на Йоан: „… приличаше на леопард и краката му бяха като на мечка, устата му – като уста на лъв; и змеят му даде голяма власт“ (Откровение 13:2). Това описва жестокостта, необуздаността, липсата на уважение към човешкия живот, с което се характеризира исляма. Всичко това идва от Сатана! Това е последната му надежда да унищожи Израел!

Ами какво да кажем за голямата мечка – комунизма? Ню Йорк Таймс наскоро го оприличи на „труп… таласъмски изпълзяващ от гроба си”. В продължение на месеци журналистите от Ню Йорк Таймс говореха убедително за смъртта на комунизма, казвайки, че империята на злото е смъртно ранена в главата. А сега същите тези хора казват, че комунизма е бил възкресен! Трупът се надига от мъртвите!

Спрете и помислете за момент за растящата сила и влияние на другите съвременни богохулства. Какво да кажем за Ню Ейдж философията, която помита света? Хуманизма? Мистичните култове? Доктрините за „властта на Царството”?

Преди десет години Шърли Маклейн и глупостите и́ с онова „Аз съм Бог” бяха за посмешище в Холивуд. Днес тя промива мозъците на милиони хора, които се тълпят, за да чуят ню ейдж евангелието!

Друго ужасно богохулство, което се появи през последните двадесет и пет години, е толкова грозно, толкова зло, но накара стотици хиляди американци да обикалят по улиците. Каузата им? Спасение на норките и други гризачи, докато изискват права, за да убиват бебета! Те крещят за правото да убиват невинни деца, докато плачат за делфини, уловени в мрежи за риба тон!

Носят водни пистолети с червена боя и пръскат скъпите кожени палта, след което ласкаят себе си, че са направили нещо добро. Но ако се опиташ да спасиш живота на едно единствено бебе, те бълват злобен порой клетви в лицето ти!

Възлюбени, никога досега не е било така! Духът винаги се е крил под повърхността, но днес звяра на богохулството се е надигнал, за да излезе и измами народите!

„И змеят му даде силата си… и му се даде власт” (Откровение 13:2,5). Павел ни предупреди за „духа, който сега действа в синовете на непокорството” (Ефесяни 2:2). Това обяснява страстта и насилието на тези растящи богохулни движения. Това е свръхестествена посветеност, идваща направо от ада!

Чудили ли сте се някога на готовността на хомосексуалистите да ходят на демонстрации и да маршируват за каузата си в лед, суграшица и страшен студ? Или как са спечелили такава власт и влияние, че днес искат закони на всяко ниво, за да подкрепят и защитят начина си на живот?

Как става така, че само за един ден такива групи могат да съберат няколко хиляди човека, да оставят работата и семействата си, готови са да легнат на улицата, да жертват телата си за една кауза? Откъде идва тяхната ревност, техния дух?

Чуйте, християни – дори не се опитвайте да се изравните с тях по брой! Никога няма да успеем! Има нещо свръхестествено в подбудите им. То идва и е манипулирано от командната зала – ада!

В предстоящите дни ще бъдем изумени от невероятната гордост, арогантност и насилие на този многоглав звяр на богохулството. Това е война на думи – военни, насилствени, заплашителни думи срещу праведните! Преследващи, присмиващи се, богохулни думи!

Бойният вик на богохулците в последните дни е: „Никой не може да ни спре! Ние ще контролираме ума на целия свят! Ще се издигне нов световен ред с така сила, че никой няма да може да му устои!” (За този „нов световен ред” говори също и президента Буш!). Те ще казват: „Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?” (Откровение 13:4)

Ислямът иска да управлява света. Целта му е да доведе всички в Мека и да ги постави на колене пред своя бог! Искат да изтласкат Израел в морето, да го пометат, да превърнат земята в палестинска държава и да направят Мека център на света!

Богохулците се събират като вода, изсипана във фуния и всички излизат от същата дупка. А главният лидер, за когото тези богохулци копнеят, и на когото се покланят, е Антихрист! Когато той се появи, те ще се поклонят в нозете му.

Акваряните, ню ейджърите, източните култове – всички очакват идването на върховния учител – господарят Майтрея, Месията! Най-озарения!

Групата Майтрея го очаква да се появи всеки момент. Преди няколко години те имаха реклами по телевизията, вестниците и други медии навсякъде из САЩ, казващи, че Майтрея вече е дошъл на земята. Те твърдяха, че вече е възрастен и го обучават да управлява. Всички се смяха!

Когато чух това за пръв път, си помислих: „Това е само малка група. Никой мислещ човек, образован бизнесмен или бизнес дама не би се хванал на тази глупост!” Днес, не повече от десет години по-късно, силни бизнес ръководители – хора с образование и влияние – имат кристали в офисите си. Те им се покланят, казвайки: „Дай ми сила, дай ми прилив на свръхестествена енергия!”

Този вид богохулство не се среща само сред ню ейджърите. Нека ви дам конкретен пример за това какво можем да очакваме в някои от основните си деноминации:

Епископ Джон С. Спонг, който отговаря за 125 епископални църкви в северно Ню Джърси, току що издаде книга, озаглавена: „Да спасим Библията от фундаментализма”. В нея той нарича апостол Павел „отвратителен и репресиран гей”, заради изповедта на Павел: „Окаян аз човек”. Спонг казва, че Павел изразява своята враждебност към жените с думите: „Жени, покорявайте се на мъжете си.”

Епископ Спонг каза на репортер, че взел идеята от един писател атеист от 1937 година. След това прочел Новия Завет с тази мисъл: „Свети Павел е бил гей… нищо друго не може да обясни самоосъдителната риторика на Павел, негативното му отношение към собственото му тяло и чувството му, че е бил контролиран от нещо, което не е имал силата да промени.”

Някои от служителите на Спонг казват, че той е преминал границата, че е създал църква без морал. Но ще изгуби ли Спонг поста си? Не! Почакайте месец-два и той ще бъде обявен за велик теолог – защото Америка е отстъпила до такава степен.

Това е първокачествен пример за нарастващата сила и власт на богохулците! До преди едно поколение църквата нямаше да даде на Спонг нито секунда време. В момента, в който книгата му излезеше, той щеше да бъде призован пред комитет от старейшини и спрян от служение. А днес той е герой!

„И му се даде да воюва против светиите и да ги победи; и му се даде власт над всяко племе и народ, и език, и нация” (Откровение 13:7).

Данаил каза същото: „Гледах този рог, когато води война със светиите и ги победи” (Данаил 7:21). Думите използвани тук – даде му се власт, победи – не означават унищожение или смърт. Това не е крайна победа за дявола! Най-доброто определение е „ефективност или успех в това да сломи светиите”.

Ние не можем да смекчим онова, което Библията ясно казва за войната на богохулството, а именно, че звяра ще победи светиите! За плътското, естествено око, богохулците печелят! Но все пак те не могат да победят духа и вярата ни, а само естествения човек. Ще видим със собствените си очи, че църквата е безсилна срещу богохулците, и че те няма да могат да бъдат възпрепятствани.

Например, цялата църковна структура в Америка не можа да спре прожекцията на „Последното изкушение на Христос”. Християните протестираха, амвоните гърмяха, но филма беше излъчен! На пръв поглед богохулците спечелиха.

Никое тяло от вярващи не може да спре злото шоу на Мепълторп! Опитите на добри хора да го спрат бяха изтласкани от благосклонни съдебни власти. Адвокатите на Комитета за защита на гражданските права гордо излязоха от съдебните зали, ухилени като победители! За естественото око те победиха вярващите.

Нарко бароните днес казват: „Кой може да се изправи на пътя ни?” Нова дрога, смесена с пентатол вече е на улицата. Кой ще я спре? В момента сме изпратили мощна армия в Ирак, но не можем да направим нищо в собствената си страна във войната срещу дрогата. Безсилни сме!

Спряхме ли аборта през последните двадесет и пет години? Не, по-зле е от всякога! Закрилян е от закона във всички щати, освен в два. От две години се молим на Бог да затвори клиниката за аборти на 68-а улица, намираща се на етажа над църковния ни офис. Постихме, плакахме, молихме се. За естественото око тези хора са ни победили. Публично ни заявиха, че не можем да ги пипнем!

За известно време ще изглежда така, като че Божия народ е бил победен, като че сме абсолютно безпомощни. Скъпи светии, идва ден, в който ще се почувствате напълно безпомощни!

Въпреки това в момента има християни, които твърдят, че превземат света за Исус. Но аз не знам нито една държава, която са „превзели” или пък къде в Америка те са били в състояние да спрат аборта.

Моля ви, чуйте ме: дяволът няма да се засегне от ръкопляскащи светии, които правят нещо, базирано на емоции, а не на Библията, нещо, което няма духовно проникновение!

Съгласен съм, че ние трябва да показваме, трябва да се молим, но Бог ни предупреждава чрез Словото Си: „Не бъдете изненадани, когато видите, че в Америка стават неща, за които никога не сте си мислили, че ще се случат!”

Да, аз вярвам в събарянето на сатанински крепости! Да, вярвам в силата на молитвата! Да, вярвам в победата над ада и дявола на Кръста! Въпреки това, в най-последните от тези последни дни, този многоглав звяр трябва да се издигне. Данаил и Йоан казаха, че за кратък период от време ние ще видим гордото, арогантно издигане на богохулците!

Помнете, това е временна демонстрация на мощ – фалшива власт! Това е коалиция от духовете на антихриста, които един ден ще приемат вечната си орис!

Четейки книгата Откровение, мисълта ти почти се замайва от живата картина – мистериозния Вавилон; великата блудница; жената, яздеща червения звяр; червения звяр; звяра със седем глави, десет рога и десет корони; жаби, излизащи от устата на змея; противни сили, излизащи от Ефрат; скакалци, излизащи от бездънната яма…

Не е нужно да знаем истината, която стои зад символичния смисъл на всичко това, има буквално стотици интерпретации. Знаем, че книгата се отнася за Исус и последната Му победа над дявола, злото и смъртта, и се радвам на едно нещо, което е много ясно изявено в Откровение:

Където и да погледнеш в тези пророчества за Антихрист, лъжепророци и демонични сили, виждаш, че Бог поставя граници и ограничения на възможностите им. На Звяра е дадена сила, но само „да продължи четиридесет и два месеца” (Откровение 13:5).

Цифрата четиридесет и две се появява четири пъти в Откровение. Чашата на Вавилон беше напълнена с беззаконие, става на пепел „за един час”. В Откровение 17 глава, му е дадена десетократна власт „власт като царе за един час заедно със звяра” (стих 12).

Но смисълът на посланието не е четиридесетте и два месеца или единия час. Не, ние просто се нуждаем от духовни очи, за да видим така, както виждаше Илия! Когато той беше обграден от армия, изпратена, за да го убие, той дори не си направи труда да отиде до прозореца. Той се усмихна, защото духовните му очи видяха мощна небесна армия в облаците! Той имаше друг прозорец в облаците над себе си!

За естественото око, Илия си беше отишъл. Врагът беше надделял, но историята не беше приключила. Царят на Славата яздеше белия Си кон! А Илия имаше духовни очи, за да Го види!

Скъпи светии, ако започнете да виждате всички тези богохулства и сили около вас, а нямате духовни очи, вие ще се обезпокоите, разтревожите и уплашите. Докато ги гледате как печелят власт и надмощие, духът ви ще се смути.

Но едно нещо е благословило сърцето ми, и то ще ме пази спокоен без значение какво се случва. Така ще бъде и с вас.

Възлюбени, виждал съм бял облак! И искам да насоча вниманието ви към небето! Този бял облак държи ключа към нашата победа:

„И видях, и ето, бял облак, и на облака седеше Един, който приличаше на Човешкия Син, и имаше на главата Си златен венец и в ръката Си – остър сърп” (Откровение 14:14).

Всички вие, тенекиени богове и богохулци долу – Бог ще дойде един ден и ще ви съсече до един! Той ще каже: „Къде е силата ви сега, къде е влиянието ви?” А звяра и змея ще бъдат хвърлени в бездната!

Така атеистичните адвокати и либералния съд изгониха Бог от училищата и вместо това раздават презервативи! Упражняват натиск да изгонят Бог от американското общество и дом. Моят отговор е: „Той седи там, с корона на главата Си и сърп в ръката!”

Дните им са преброени – дошло е време за жетва!

Исус ни заповяда: „А когато започне да става това, се изправете и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава” (Лука 21:28). Е, какво трябва да гледаме и на кое да се радваме? На белия облак!

Да – акваряните, мистиците и окултистите придобиват власт и влияние и стават многобройни, надуто се хвалят, че ще очистят земята от всеки, който откаже да върви с тях. Казват, че идва нов световен ред (мога да чуя ангелите да шепнат: „Само ако знаеха колко са прави!”).

Хвалят се, че ще завладеят земята и ще коронясат господаря си Майтрея. Исляма твърди, че ще изтрие Израел от картата на света и ще обяви духовна победа в този ден. Въпреки това, докато те бълват тези слова, Той седи там, с корона на главата и сърп в ръката Си!

Да – радикалната хомосексуална група „Действие” продължава да работи. Да – перчат се с греховете си, придобиват власт и се заканват на Бог. Да – 300 000 гея маршируват, пеят и ни предизвикват да ги стъпчем.

Да – садистите, мразещите Бог и Христос, пълнят кината си с филми и клипове, присмивайки се на всичко свято! Да – производителите на порнография и нарко бароните забогатяват и придобиват власт. Аз казвам: Той е там, с корона на главата Си и сърп в ръката!

Да – комунистическата мечка е възкръснала от смъртоносната си рана и ще наложи диктатура, по-лоша от тази на Сталин. Да – Русия ще се бие с целия свят, ще изпрати много милионна армия срещу Израел и ще се прицели с ядрените си оръжия в САЩ. Отговорът ми е: Той е там, с корона на главата Си и сърп в ръката!

САЩ се хвалят със сателитна си програма за наблюдение. Твърдим, че можем да виждаме какво става в Ирак, дори в облачен ден, и да видим дори човешки косъм. Възлюбени, има още по-добра програма за наблюдение! Има Човек на бял облак, Който гледа надолу и вижда броя на космите на главата ти и мислите в ума ти.

Да – един човек седи в храма и нарича себе си Бог. Да – обявява война на Бог в самото небе! Въпреки това, Човекът, седящ на облака не е впечатлен! Той се изправя, вдига сърпа Си и го хвърля в жетвата – време е да ожънем земята! (Откровение 13:15)

Възлюбени, виждал съм този бял облак и Онзи, Който седи на него! Той носи короната на властта над всички царе по света, а всички нации служат за столче под краката Му.

Вече знам как да се радвам, когато, както ни каза Исус, видя всички тези неща да се случват. Защото Той седи там, с корона на главата Си и сърп в ръката! Всичко, което трябва да направя, е да погледна нагоре!

Времето за жетва е дошло! Чуйте, вие, върнали се към греха, живеещи в компромис – щом Той ще съсече цели армии, ще пожали ли вас? Щом е видял скрития Антихрист, дали не е видял теб? Не, всичко, което правим се вижда от великия небесен Управител Исус, седящ на облака!

Можете ли да си представите какво ще бъде, когато Той започне да жъне? О, наказанията, агонията! Той ще върже хулителите, духовете на антихриста, духовете на звяра, и ще ги хвърли в бездънната яма, ще ги заключи за вечността.

Тогава, казва Той, ще се изкачи в облаците и ще ни вземе със себе Си! Той каза, че ще се върне в облак от слава!

Възлюбени, виждали ли сте белия облак? Погледнете нагоре, изкуплението ви наближава!

1 comment for “Идването на богохулниците

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *