Категория: Новини

Регистър на вероизповедания в Димитровград

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на територията на Община Димитровград 1. Църковно настоятелство Църква на адвентистите от Седмия ден Ул. Д. Димов 11, 6400 Молитвени домове Църква на адвентистите от седмия ден, ул. Д. Димов 11- собствен 2. Църковно…

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ в БЕРКОВИЦА

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА   Дата Наименование седалище Ръководен орган 14.01.1994г. Обединена Божия църква С.Бързия ,ул.Петрохан №36 Станимир Петков Станев- председател 30.11.1994г. Обединена Божия църква С.Замфирово,ул.Пирин №2 Петрана Дамянова Кръстева – председател 20.01.1996г. Обединена Божия църква…

Религиозни институции по §1 т. 3 доп. разп. от ЗВ, регистрирани по чл. 14 и чл. 15 ЗВ (2003-2008)

Списък* на религиозни институции по смисъла на §1 т. 3 доп. разп. от ЗВ, регистрирани по чл. 14 и чл. 15 ЗВ в периода от 01.01.2003 г. до 31.05.2008 г. 1. „ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ОГНЕНА ВЯРА“ – 17.2.2003 2. „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“…

РЕГИСТЪР на вероизповедания в Перущица

РЕГИСТЪР на местните поделения на официалните вероизповедания в Община Перущица, област Пловдив   № по ред   Наименование на местното поделение на вероизповеданието   Седалище на централния орган  Входящ номер на регистрацията на местното поделение Заповед на Кмета на община…