Етикет: партия

Пастир Христо Куличев: ДС накара с глад и побоища духовници да признаят, че са шпиони

Иван Бутовски, 168 Часа – Пастир Куличев, наскоро излезе книгата ви „Процесите – Партията срещу църквата“, кои бяха подсъдимите в тези процеси? – В първия процес бяха въведени всички от върховното ръководство на така наречените Обединени евангелски църкви. Освен тях…

ВАС отхвърли регистрацията на „Християнреформистка партия”

РЕШЕНИЕ № 9555 София, 09/17/2015 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА ДОКТОРОВА, ЧЛЕНОВЕ: АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, ДОБРИНКА АНДРЕЕВА при секретар Милена Ценова и с участието на…

ЦИК отказа регистрация на „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“

ОРИГИНАЛ: https://www.cik.bg/reshenie/?no=2059&date=09.09.2015 РЕЗЮМЕ: 1. Представеното удостоверение не отговаря на чл. 133, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс 2. Предоставеният списък на избиратели не отговаря на изискванията на Изборния кодекс, Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г. и Решение №…

ХРИСТИЯН РЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (изменен с решение на конгрес на 16.11.2013 г. в гр. Пловдив) „ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ (наричана в този устав за краткост партията) е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права, което се ръководи в дейността си от…