Етикет: огъня

Игра с огъня

Преследваната Църква „Горко на непокорните чада, казва Господ, които се съветват, но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та притурят грях на грях; Които отиват за да слязат в Египет без да се допитват…