Етикет: кодекс

Кодекс Беза

Кодекс Беза

Доний Донев Кодекс Беза датира от 5-6 в. и, въпреки многобройните му неточности, е без съмнение най-любопитният ръкопис на Новия Завет, достигнал до нас. Съхранява се в библиотеката на Кеймбриджския университет. Предполага се, че е писан в Северна Африка, въпреки…

Кодекс Уошингтонианус

Кодекс Уошингтонианус

Доний К. Донев Кодекс Уошингтонианус, отбелязван с латинската буква W (или 032), е палимпсест от 4-5 в., който съдържа четирите евангелия. Текстът на Йоан 1:1-5:11 е заместен с по-нов препис. Липсват Марк 15:13-38 и Йоан 14:26-16:7. Кодексът е купен от…

Синайският кодекс

Синайският кодекс

Доний К. Донев Codex Sinaiticus (01), отбелязван и с първата буква от еврейската азбука -„алеф”) е унциален ръкпис, датиращ от 350 г. Единственият унциал, съдържащ целия Нов Завет с голяма част от LXX. Съдържа 148 листа, включващи и апокрифните Посланието…