Етикет: Есхатологията

3. ПРЕГЛЕД НА ЕСХАТОЛОГИЯТА

Второто нещо, което трябва да отбележим при въведението, се отнася до основната схема на есхатологията (вж. Схема 1). Същинската есхатология започва с шестата диспенсация. Кръстът на Христос, с който приключва петата диспенсация (която наричаме Диспенсацията на Закона), също така поставя началото и на шестата – Диспенсацията на благодатта. Тя на свой ред се разделя на […]

ХРОНОЛОГИЯ на ЕСХАТОЛОГИЯТА

ХРОНОЛОГИЯ на ЕСХАТОЛОГИЯТА

Тази книга е изследване на пророчествата. По-точно, тя е изследване на есхатологията – т.е. на богословската наука за последните дни. Настоящото изследване ще разглежда пророчествата в хронологичен ред. Ще борави с последователността на събитията – така, както са ни разкрити…

Есхатологията на първите Петдесятни

Есхатологията на първите Петдесятни

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100 100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org)                             Книгите на Клерънс Ларкин „Тълкуване на Откровението“ (1919),…