Етикет: codex

Codex Bobbiensis (k)

Codex Bobbiensis (k)

Доний К. Донев Codex Bobbiensis (k) или Бобиенският кодекс е важна древнолатинстка версия на Библията, използвана два века преди Йероним да преведе латинската Вулгата. Кодексът датира от около 400 г. Заради приликите му с библейските цитати, използвани от Киприян Картагенси,…

Codex Alexandrinus

Codex Alexandrinus

Доний К. Донев Codex Alexandrinus или Александрийският кодекс е унциален ръкопис от 450 г. Първоначално е съдържал Стария и Новия Завет, но във вида, достигнал до нас, липсват по-голямата част от Матей, част от Йоан и 2 Коринтяни. Съдържа Евангелията,…

Codex Vaticanus (B)

Codex Vaticanus (B)

Доний К. Донев Освен многобройните папирусни фрагменти, запазени до наши дни, днес учени разполагат и с голям брой ранни ръкописи, направени върху кожен носител. Няколко от тях са писани около 3-4 в. От палеографска гледна точка най-важните между тях са…