Етикет: Атеистичната

Атеистичната политика на  Българската комунистическа  партия

Атеистичната политика на  Българската комунистическа  партия: цели, етапи, резултати1  Живко Лефтеров   В антирелигиозната политика, следвана от намиращите се под  контрола на Съветския съюз комунистически партии в Източна Европа,  могат да се откроят два основни аспекта. Първият от тях е…