Етикет: Заповядай

Заповядай на утрото

Заповядай на утрото

1. Аз(ние) вземаме(е) власт над този ден, в името на Исус. 2. Аз(ние) приемам(е) небесните благословения за мен(нас). 3. Признавам(е), че това е денят, който Господ е направил за мен(нас). 4. ДНЕС ще се радваме(е) и ще се веселия(им), в…

Заповядай на утрото

Заповядай на утрото

Откак започнаха дните ти заповядал ли си ти на утрото и показал на зората мястото й, за да обхване краищата на земята, така щото да се изтърсят от нея злодейците? (Йов 38:12-13) Отче, в името на Исус декларирам твоето господство!…