Category: За Библията

Ватикански палимпсест

Ватикански палимпсест

Доний Донев До момента е прието, че най-старото глаголическо евангелие е Codex Assemanianus (11в.), пазено във Ватиканската библиотека, а най-старото евангелие, писано на кирилица, е Codex Ostromirianus (1056-57). Напоследък обаче, едно сензационно откритие промени тези дати. Намерен бе по-ранен славянски…

Арабски версии на Библията

Арабски версии на Библията

Доний К. Донев В древността Арабия включва територията на Месопотамия, източна и южна Сирия и Юдея до Суец. Птоломей разделя тази територия на три части: (1) Арабия Феликс (означаващо „плодотворна”), (2) Арабия Петрае (означаващо „каменна”) и (3) Арабия Дезерта (означаващо…

Етиопски версии на Библията

Етиопски версии на Библията

Доний К. Донев Историята за кръщението на слугата на етиопската царица в Деяния 8:26-39 често се смята за начало на християнството в Етиопия. Друга църковна традиция, обаче, приписва евангелизирането на Етиопия на непознат ни днес апостол. Най-ранното документирано присъствие на…

Арменски преводи на Библията

Арменски преводи на Библията

Доний Донев Армения е първата християнска държава в света. Християнството става официална религия през 306 г. (или 314 г.) по време на царуването на Тирадит III (238-314 г.), вследствие на велики чудеса извършени от Григорий Лусаворич, наричан „Илюминатор”. През 3-4…

Църковните отци и Свещените Писания

Църковните отци и Свещените Писания

Доний К. Донев Интеграцията на новозаветния канон в живота на църквата е съпроводена от редица формиращи процеси, в които ролята на църковните отци е от изключително значение. Самото понятие „църковни отци” обозначава плеяда от църковни лидери, епископи, учени и богослови,…