Етикет: празници

РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г. На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Определя следните дни от 2018 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или…

РЕШЕНИЕ № 1077 ОПРЕДЕЛЯ ДНИ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2017

Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г. На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Определя следните дни от 2017 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен…

ИЗПЪЛНЕНИ и НЕИЗПЪЛНЕНИ ПРОРОЧЕСТВА за 2015

4 кървави луни, еврейски празници и сезони през 2015 30 юни Витлеемската звезда се появява 13 септември (Елул 29) – крайната дата за текущата година на Шмита. Започва еврейската Нова година Рош Ашана с пълно слънчево затъмнение предхождащо от затъмнения…