Етикет: отхвърли

ВАС отхвърли регистрацията на „Християнреформистка партия”

РЕШЕНИЕ № 9555 София, 09/17/2015 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА ДОКТОРОВА, ЧЛЕНОВЕ: АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, ДОБРИНКА АНДРЕЕВА при секретар Милена Ценова и с участието на…