Етикет: Антихриста

Голямото рестартиране на Антихриста

Голямото рестартиране на Антихриста

Пастир Джон Макартър е само един от многото автори на богословска литература, споделящ мнението, че днешният свят и вирусът, който се разпространява във всяка държава, наред с правителствата, ограничаващи гражданите да стоят вкъщи, е „напълно подходяща обстановка за появата на…

Ириней Лионски: За тираничното царство на Антихриста

Ириней Лионски: За тираничното царство на Антихриста

От това, което ще бъде при антихриста се вижда, че той, бидейки отстъпник и разбойник, иска да му се покланят като на бог, и, бидейки раб, иска да го провъзгласяват за цар. Той, получавайки цялата сила на дявола, ще дойде…

4. ВЪЗДИГАНЕТО НА АНТИХРИСТА

4. ВЪЗДИГАНЕТО НА АНТИХРИСТА

След разделянето на света на десет царства Антихристът ще започне да се издига на власт според Даниил 7:24б:След тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите, и ще покори трима царе.От пасажа във II Солунци 2:1-3 става ясно, че самоличността на Антихриста трябва да бъде разкрита:Относно пришествието на нашия Господ Исус Христос […]

Слово за Христа и Антихриста

Слово за Христа и Антихриста

Св. свещеномъченик Иполит (Hippolitus, Ипполит) Римски е философ, богослов-ересолог и един от първите екзегети, писали на Запад. Св. Патриарх Фотий го нарича ученик на св. Ириней Лионски, макар че не е известно дали св. Иполит е познавал лионския светител лично.…