Етикет: преводи

Коптски преводи на БИБЛИЯТА

Коптски преводи на БИБЛИЯТА

Доний Донев Коптски е езикът, който се е говорил в Египет за период от 3500 г. преди налагането на арабски, вследствие насилствена ислямизация. Думата „копт” произлиза от името „Аигипт[ос]”. Разликата между египетски и коптски е, че първият използва йероглифи, а…

Увод към ранните преводи на Библията

Увод към ранните преводи на Библията

Доний К. Донев Написването на Новия Завет на старогръцки език осигуряват редица лингвистични условия, които обуславят широкото му разпространение в древния свят. За съжаление, дори като книжовен език, използван за научна и философска литература, гръцкият съвсем не е общоприет в…

Грузински преводи на Библията

Грузински преводи на Библията

Доний К. Донев Вероятно е учудващо за българския читател, че Грузия е една от първите държави в света с превод на Библията на собствения си говорим език. Смятайки Грузия за една от съветските републики, често сме пропускали факта, че там…

Коптски преводи

Коптски преводи

Доний Донев Коптски е езикът, който се е говорил в Египет за период от 3500 г. преди налагането на арабски, вследствие насилствена ислямизация. Думата „копт” произлиза от името „Аигипт[ос]”. Разликата между египетски и коптски е, че първият използва йероглифи, а…

Сириакски преводи на Новия Завет

Сириакски преводи на Новия Завет

Доний К. Донев Сириак е източно арамейски диалекти, един от първите на които се превежда Библията. Най-ранните преводи на Стария завет на сириак датират от 1-2 в. Диатесерион Първият Новозаветен превод на сириак е направен от Тациан през 165 г.…