Етикет: Ватралски

81г. от кончината на първия българин завършил Харвард – евангелския проповедник Стоян Кръстов Ватралски

По случай смъртта на Ватралски Религия, Г. V, бр. 56-7,1935, с. 5-6. „В неделя на 1 септември – три дни от смъртта на Ватралски – в сутрешната служба, пастирът (на l-та Бълг. Еванг. Ц-ва в гр. Бургас, г. М. Ж.…

Завещанието на Стоян Ватралски

РЕШЕНИЕ № 66 ОТ 04.01.2007 г. ПО АДМ. Д. № 9885/2005 г., ІІІ ОТД. НА ВАС Чл. 33 ЗВАС, Чл. 6 ЗОСОИ, § 4 ЗВ Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди…