Етикет: църква

6. ЕСХАТОЛОГИЯ НА НЕВИДИМАТА ЦЪРКВА

6. ЕСХАТОЛОГИЯ НА НЕВИДИМАТА ЦЪРКВА

Невидимата църква (или също Вселенската църква) се състои от всички истински вярващи, докато видимата църква може да включва и невярващи, и вярващи. Есхатологията на видимата църква беше разгледана по-рано в настоящата книга. Eсхатологията на невидимата Църква обаче спада към изучаването на събитията от преди времето на Голямата скръб. А. ОпределениеКогато си дадем точно определение какво […]

Изискване за възникване на нова църква

Изискване за възникване на нова църква

Съгласно закона за вероизповеданията, даже и закона на НПО организации е необходимо да се спазва следните правила: Не може да съществува една и съща деноминация или вероизповедание с едно и също име. До колкото имаме опит и поглед върху имената…

Участие на Методистката църква в Библейското дело в България

Цариградската библия, отпечатана през 1871 г., е достоен завършек на Българското възраждане и има признати заслуги за утвърждаване на новобългарския книжовен език. Следват множество издания на Библията. Всичко това се извършва с подкрепата на Британското и чуждестранно библейско дружество с…

Ефеската църква (Откровение 2:1-7)

Ефеската църква (Откровение 2:1-7)

  Ефеската църква (Откровение 2:1-7)   Църквата на доктринaлна чистота и усърдно служение       Исус обръща към ангела [aggelos – ангелос – изпратеник] на съответната църква, който е нейният пастир –  отговорник за всичко, което става в църквата…