Етикет: противоконституционен

„Зеленият сертификат” е противоконституционен

„Зеленият сертификат” е противоконституционен, дискриминационен, противоречащ на закона и следва да бъде незабавно отменен. Жалбоподатели срещу заповед на министъра на здравеопазването от 03.11.2021 г., представлявани от адв. д-р Виктор Костов. На 12.11.2021 г. над двадесет лица и организации подадоха жалба срещу…