Tag: Military

ПРЕДСТОИ БЕЗКАСОВО ОБЩЕСТВО

И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и  да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. И принуждаваше всички,  малки и големи,…