Етикет: 2012

Субсидии за вероизповеданията за 2012 г.

За 2012 г. субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, са определени в Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. Наименование Сума (хил. лв.) 1.…