Tag: 1945

СЕПЦ на 90 год. – Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)

проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“ През лятото на 1945 г. се провежда Библейски курс във Варна. Той е ориентиран към ръководителите на младежките дружества и неделните училища. Има продължителност двадесет дена – от 15 август до 5…