Posts Tagged ‘ въпроса ’

20 важни въпроса за кръщението в Святия Дух

15.06.2019
20 важни въпроса за кръщението в Святия Дух

Превод: Соня Илиева 1. Получават ли християните Святия Дух при спасението си? Ако е така, по какво се различава това преживяване от кръщението в Святия Дух? Да, когато хората приемат Исус, Святият Дух започва своята важна работа в живота им. Духът ги обвинява в грях, убеждава ги в праведност и обитава в тях(Йоан 6:44;14:17;...

Read more »

9 въпроса към Яков Арминий

09.09.2017

ДЕВЕТ ВЪПРОСА зададени от депутатите на синода на техните ръководители кураторите на уноверситета в Лейдн с цел да получат отговори от всеки един от професорите по богословие и отговорите, които Яков Арминий им даде през Ноември 1605 г. заедно с други 9 въпроса, които им противопостави. ДЕВЕТТЕ ВЪПРОСА: ДРУГИ ДЕВЕТ ВЪПРОСА 1. Кое е...

Read more »

9 въпроса към Яков Арминий

25.01.2014
9 въпроса към Яков Арминий

ДЕВЕТ ВЪПРОСА зададени от депутатите на синода на техните ръководители кураторите на уноверситета в Лейдн с цел да получат отговори от всеки един от професорите по богословие и отговорите, които Яков Арминий им даде през Ноември 1605 г. заедно с други 9 въпроса, които им противопостави. ДЕВЕТТЕ ВЪПРОСА: ДРУГИ ДЕВЕТ ВЪПРОСА 1. Кое е...

Read more »