Posts Tagged ‘ Църквата ’

Църквата на мълчанието

07.12.2010

Read more »

Ролята на църквата като институция

02.12.2010
Ролята на църквата като институция

Read more »

Първа годишна национална конференция: Свобода на религията и словото в служението на Църквата

28.09.2010

Бог и Цезар: Свобода на религията и словото в служението на Църквата Първа годишна национална конференция за християнски лидери, служители и юристи 28-30 Октомври 2010, София, България По-подробна информация за събитието и регистрация. Регистрацията е отворена. Регистрирайте се днес.

Read more »