Posts Tagged ‘ СУБСИДИИ ’

Държавни субсидии за вероизповеданията в БЪЛГАРИЯ

30.12.2014
Държавни субсидии за вероизповеданията в БЪЛГАРИЯ

Христо П. Беров е български и германски юрист, сътрудник на Института за църковно право при Юридическия факултет на Потсдамския университет, член на Виенското академично дружество за правото на Източните църкви. Научните му интереси са в областта на теорията на правото, правото на религиозните общности, взаимодействието между държавното право и правните системи на вероизповеданията. От 2011 г. е епархийски...

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 2014 г.

13.05.2014

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 от ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г., обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.: Разпределение на субсидията за вероизповеданията,  регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2014 г.     № Наименование Сума  (хил. лв.)...

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2013 г.

28.01.2013

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 ГОДИНА Обн. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012 г. В сила от 01.01.2013 г.  Чл. 6. (7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 3.   Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 №–––––––––––––– НАИМЕНОВАНИЯ –––––––––––––––––- Сума (хил.лв.)...

Read more »

Субсидии за вероизповеданията за 2012 г.

10.02.2012

За 2012 г. субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, са определени в Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. Наименование Сума (хил. лв.) 1. За ремонт на храмове, издръжка на българските православни църковни 700,0 общини в чужбина и...

Read more »

Субсидии за вероизповеданията за 2007-2010г.

09.02.2010
Субсидии за вероизповеданията за 2007-2010г.

Read more »