Posts Tagged ‘ СУБСИДИИ ’

Държавните субсидии за вероизповеданията в България 2006–2016г.

10.01.2019

Христо П. Беров и Доний К. Донев Темата относно държавните субсидии за вероизповеданията в България продължава да бъде твърде  многопластова и обширна, за да може да бъде напълно изчерпана. Тя очертава отношенията между българската държава и вероизповеданията в нея. Тук предоставяме таблична информация, сортирана за последните десет години, за да онагледим развитието на тези финансови...

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2018 г.

03.01.2019

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 г. Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г. В сила от 01.01.2018 г. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2018 г. № Наименование Сума (хил. лв.) 1. За подпомагане на...

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2017 г.

03.01.2017

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 г. В сила от 01.01.2017 г. Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г. … Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2017 г., както следва: (4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1....

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2016 г.

05.01.2016

д-р Христо БЕРОВ ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г. В сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр. 96 от 9 Декември 2015 г. Чл. 6 (4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 Разпределение на...

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2015 г.

08.01.2015
СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2015 г.

Държавните субсидии за вероизповеданията според Закона за държавния бюджет на република България за 2015 г. са поместени в  Приложение №1 към чл. 6, ал. 4 на споменатия закон. Той е промулгиран в Държавен вестник бр. 107 (извънреден) от 24.12.2014 г. – с. 81. При читателска или друг вид изследователска необходимост за сравнение на сумите...

Read more »

Държавни субсидии за вероизповеданията в БЪЛГАРИЯ

30.12.2014
Държавни субсидии за вероизповеданията в БЪЛГАРИЯ

Христо П. Беров е български и германски юрист, сътрудник на Института за църковно право при Юридическия факултет на Потсдамския университет, член на Виенското академично дружество за правото на Източните църкви. Научните му интереси са в областта на теорията на правото, правото на религиозните общности, взаимодействието между държавното право и правните системи на вероизповеданията. От 2011 г. е епархийски...

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 2014 г.

13.05.2014

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 от ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г., обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.: Разпределение на субсидията за вероизповеданията,  регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2014 г.     № Наименование Сума  (хил. лв.)...

Read more »

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2013 г.

28.01.2013

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 ГОДИНА Обн. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012 г. В сила от 01.01.2013 г.  Чл. 6. (7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 3.   Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 №–––––––––––––– НАИМЕНОВАНИЯ –––––––––––––––––- Сума (хил.лв.)...

Read more »

Субсидии за вероизповеданията за 2012 г.

10.02.2012

За 2012 г. субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, са определени в Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. Наименование Сума (хил. лв.) 1. За ремонт на храмове, издръжка на българските православни църковни 700,0 общини в чужбина и...

Read more »

Субсидии за вероизповеданията за 2007-2010г.

09.02.2010
Субсидии за вероизповеданията за 2007-2010г.

Read more »