Posts Tagged ‘ Quantum ’

ПРЕДСТОИ БЕЗКАСОВО ОБЩЕСТВО

24.04.2020
ПРЕДСТОИ БЕЗКАСОВО ОБЩЕСТВО

И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и  да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. И принуждаваше всички,  малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или...

Read more »