Posts Tagged ‘ примитивизъм ’

Петдесятен примитивизъм (Част 3)

31.01.2014
Петдесятен примитивизъм (Част 3)

Д-р Теол. Доний К. Донев Епилог: Към Нео–примитивизъм В началото на 20в., куестът за Примитивната църква е търсене на социална идентичност произхождаща от примитивното Християнство. Това което Петдесятните преживяват не е нещо ново или непознато за Църквата, но е ново и непознато за тях самите. В реалността на историята, не те откриват Бог, който...

Read more »

Петдесятен примитивизъм (Част 2)

21.01.2014
Петдесятен примитивизъм (Част 2)

Д-р Теол. Доний К. Донев Същинското тайнство е планирано обикновено вечер, когато всички са свободни от работа. Често тези служби стават в нечия къща или апартамент с над 50 присъстващи. Хвалението е тихо за да не привлича ненужно вниманието на съседите, но тишината и липсата на музика не ограничава Бога – дори обратно. Вървящият...

Read more »

Петдесятен примитивизъм (Част 1)

14.01.2014
Петдесятен примитивизъм (Част 1)

Д-р Теол. Доний К. Донев Баба не вярваше в неотговорени молитви. Нейното примитивно богословие, наследено от ранните петдесятни години, бе дълбоко основано във вярата че духовността на човек се измерва в отговора на неговото стоене пред Бога. Прекарвайки ден и нощ в непрестанна молитва и седмици в пост, тя говореше за взаимоотношението си с...

Read more »