Posts Tagged ‘ посланието ’

„Да не забравим ПОСЛАНИЕТО!“ – към вярващи – проповедници и миряни

20.12.2013

Read more »

Оля знае наизуст посланието на апостол Павел до ефесяните

30.07.2012