Posts Tagged ‘ Отношението ’

Отношението на Църквата към съвременните култури, в контекста на междурелигиозния диалог

27.01.2015
Отношението на Църквата към съвременните култури, в контекста на междурелигиозния диалог

Архиепископ Христо Писаров Едно от най-големите недоразумения за християнската мисъл е опита да се слеят две паралелни, жизнено важни, действия на Църквата, които могат да бъдат ясно исторически проследени – изясняването на доктрината на вярата и мисионерските методи, които използва за разпространението на вярата. Ако за изясняване на догмите Църквата проявява все по-голяма стерилност...

Read more »