Posts Tagged ‘ организации ’

Масоните излизат на светло

20.02.2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация Сигнатура 454-01-66 | Дата на постъпване 18/12/2014 | http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15140/ §7. Във Въпросника по чл. 47-48 (Приложение No.2), в т. ХХVIII преди въпросителната се добавя запетая и текста „включително тайни и неформални организации и общества” М О Т И В И ….Решение 1096/1996 на Парламентарната...

Read more »

Неправителствени организации се обявиха срещу легализацията на евтаназията

07.07.2011

За повече информация посетете www.sva.bg София, 07.07.2011 г. Съобщение до медиите Над 15 организации се обявиха срещу предложения Закон за евтаназията, внесен от депутата от БСП Любен Корнезов, който предстои да се гласува в четвъртък от Комисиите по Здравеопазването и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Парламента. В своето Отворено писмо...

Read more »

Декларация от загрижени за религиозната свобода вероизповедания и граждански организации

01.11.2009

София, 30.10.2009г. Вчера в офиса на Апостолска реформирана църква постъпи  официално писмо от партия Демократи за силна България, подписано от г-н Иван Костов, председател на партията. Писмото е в отговор на Декларацията от името на 27 вероизповедания и граждански организации, срещу направените предложения за промени в Закона за вероизповеданията от партия АТАКА. В писмото...

Read more »