РЕШЕНИЕ № 1077 ОПРЕДЕЛЯ ДНИ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ПРЕЗ 2017

Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.

На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Определя следните дни от 2017 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:

1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 17 април;
б) „Свети апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Света Богородица – 8 декември.

2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 26 и 27 юни;
б) Курбан байрам – 1 и 4 септември;
в) Рождението на Мохамед – 29 ноември.

3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах – 11 април;
б) Рош Ашана – 21 септември;
в) Йом Кипур – 30 септември;
г) Сукот – 5 октомври.

4. За Арменска апостолическа православна църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Сретение Господне – 14 февруари;
в) Свети Вартан – 23 февруари;
г) Възкресение Христово – 16 април;
д) Кръстовден – 17 септември;
е) Свети Будители Сахак и Месроп – 14 октомври.

5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;
б) рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

6. За църквите на адвентистите от седмия ден – шест съботни дни, ако според трудовия договор или акта за назначението им са задължени да работят в тези дни.

7. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 12 март;
б) Рама Навами – 5 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 9 май;
г) Ратха Ятра – 25 юни;
д) Кришна Джанмаштами – 15 август.

8. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 9 юни.

9. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос – 11 април;
б) Конгресни дни – 27, 28, 29 и 30 юли.

10. За евангелските църкви:
Ден на Реформацията – 31 октомври.

11. За Будистката общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) – 10 май;
б) Будистка Нова година – 27 февруари;
в) Денят Дхарма – 7 август;
г) Денят Бодхи – 8 декември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *