Пастири-масони сред българските евангелисти

16.04.2015

Aко възрожденци като Левски, Ангел Кънчев, Захари Стоянов, Никола Обертинов, Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов, Ради Иванов, Олимпи Панов и Георги Икономов и много други са били масони, или дори само повлияни от идеите и практиките на фримасонството, то разбираемо е такива да са били и техните съмишленици и съзаклятници сред българските протестанти, които заемат важна роля в духовната и просветна история на България. Докато революционерите бродят из Балканите, Русия, Италия или Испания, протестантските мисионери и пастири имат открит достъп до Англия и Америка, където с години живеят и се образоват. А там масонството не е просто начин да бъдеш приет в обществото, то е част от самата култура и начина на живот.

Мисионери и масони
Много от ранните мисионерски организации, както и някои от библейските дружества в Америка, са спонсорирани от масонски ложи. Едно от първите поприща на Американския борд след създаването му през 1810г. е Палестинската мисия на мисионерите Плини Фиск и Леви Парсънс. И двамата са посветени масони, а мисията им е спонсорирана от масонски ложи, изненадващо предимно от южните щати (Freemasonry in Federalist Connecticut, 1789-1835). Почти всички мисии в близкия изток под патронажа на п-р Самюел Уорсестър, са също под опеката на масонски филантропски организации. Уорсестър дори насърчава новите мисионери да станат масони за да осигурят финансирането си. Затова и не е изненадващо, че сред мисионерите на Американския борд по българските земи също има масони, които успешно партнират със своите колеги масони сред българските протестанти.

Ученици в Америка
Пастир д-р Стефан Томов от Котел, завършва английския колеж „Св. Джулиън“ на о-в Малта, Робърт колеж в Цариград и Богословска семинария „Дрю“ в Медисън (щата Ню Джърси), където повечето ученици се причисляват и за масони. Несъмнено, Томов е станал масон именно през 4-годишното си пребиваване в Америка.

Петър Дънов, който също учи в Дрю и Бостън Колеж. За разлика от Томов, той няма защитена докторантура въпреки, че е често именуван доктор на науките. Според колежанската архива, собственоръчно написаната дипломна работа от 48 стр. „Migration  of the Teutonic Tribes and their Conversion to Christianity” (Миграция на тевтонските племена и тяхното обръщение към Християнството) му носи заслужен диплом на специален студент, но не и докторска степен. Въпреки и упорито премълчавано от квесторът на Бялото братство В. Кръстев в неговото многотомно издание „Изгревът на бялото братство”, биографията на Дънов не може да пренебрегне задълбочените му връзките с масоните: „По време на седемгодишния си престой в САЩ [Дънов] участва  в годишни срещи на Велики Посветени и подготвя  българската  си мисия. Посещава розенкройцерите, за които по-късно обявява, че са клон на Всемирното Бяло Братство, представлявано в миналото  от движението на богомилите в България.” (цит. beinsadouno. org).

Дори и да не е явен масон, Петър Дънов който е изпратен в Америка да учи за пастир от методистките мисионери, донася обратно в България едни от най-окултните и езотерични практики на тайното братство като ги приспособява за целите на своето учение. Затова и още през 1926г., масонът д-р Ст. Томов открито го критикува в иначе протестантския в. Зорница със статията „Реформатор ли е Дънов.” А  уводната статия „Защита на Религията” на дългогодишния религиозен представител на цялата протестантска общност на ОЕЦ, пастирът-масон Димитър Фурнаджиев, недвусмислено подчертава, че сектите (като тази на Дънов) които подкопават държавата, трябва да бъдат гонени.

bulgarian masons

Причината за тази атака е, че Дънов пророкува на Фердинанд против влизането на България в първата световна война. Когато предупреждението му се изпълнява, Дънов е глобен, интерниран във Варна и подложен на публични атаки. Ясно личи масонската нишка за провеждане на правителствена политика чрез посветени протестантски проповедници, която съществува от началото на новата българска история и продължава и днес. Батемберг е посветен във виенска ложа преди идването си в България, а Фердинанд остава масон до смъртта си. Въпреки, че води със себе си протестантски семейства и капелан и е публично изобличаван от дядо Йончо Хинков – Пророка, царят се увлича по окултните практики и редовно кани Дънов на спиритически сеанси в двореца.

Масонско влияние в отношенията църква и държава
Наред с п-р Димитър Фурнаджиев, масони са евангелските пастири Васил Василев, Иван Сечанов (фиг. в масон. списъци и като Сачанов). Но докато последните двама имат определена ключова роля, Фурнаджиев е от централно значение за българския евангелизъм като член на държавната делегация за Ньойския договор, поживотен председател на Българското евангелско дружество (БЕД) и поживотен религиозен представител на протестантската общност пред българското правителство.

pastor Furnadjiev masonСлед като завършва протестантските училища в Банско и Самоков, Фурнаджиев е изпратен от мисионерите да учи в Принстън където учи и бъдещата му съпруга Зорница Караиванова. Университетът Принстън е в центъра на 12-ти масонски дистрикт, едно от най-населените с масонски ложи място в света. В самият университет по времето на Фурнадижев са действали редица тайни общества за ученици с толкова голямо влияние в университета, че са забранени с заповед на президента Удроу Уилсън, докато е президент на университета. По ирония на съдбата или не, Уилсън и Фурнаджиев са състуденти в Принстън.

След няколко пастирски назначения в България, Фурнаджиев става ректор на училището  и пастир на църквата в Самоков през 1931г. Не е съвпадение, че имено в тази година целият комплекс в Самоков е продаден на английската мисия „Библейски земи” ръководена Самюел Джентъл-Какет, също масон с доста висока степен. Фурнаджиев многозначително отбелязва: „Какво да правим? Те са нашите мисионери, те плащат – ще слушаме“. Интересно би било колко подобни църковни имоти са придобити/продадени имено по масонска линия. Не е ясно колко висока степен заема в ложата п-р Фурнаджиев, но Д. Недков в своята монография „Масоните се върнаха”  и В. Георгиев го посочват в главното ръководство на ВЛБ – Великата ложа на България.

п-р Васил Зяпков разказва, че за масон бил канен именно от п-р Димитър Фурнаджиев през 1928 г., а по-късно п-р Васил Василев му дава формуляр за кандидатстване в ложата. За това го съветва и  д-р Дж. Хътчисън Кокбърн от Световния съвет на църквите.

markomНавлизане на либерално богословие сред българските протестанти
Подобни масонски директиви личат и в богословското либерализиране на печатния орган на БЕД в. Зорница. В периода 1921-1925 негов главен редактор е друг масон с висока степен, Рубин Хенри Маркъм. Под ръководството на Маркъм, в „Зорница” се въвеждат новобогословски либерални и рационалистични публикации, които създават напрежение между мисионерите-модернисти и редица български пастири. На събора на БЕД през 1924г., новобогословите се аргументират, че така вестникът е по-харесван и се продава повече, а конгрешанското мнозинство помага да се гласува поетата либерална линия. Официалният религиозен представител пред правителството Димитър Фурнаджиев се оправдава с търпимостта към либерализма, защото „повечето от членовете на съборната църква в София са модернисти”.

Заради бездействието на ръководството, Павел Мишков открито обявява Фурнаджиев за модернист за което е отстранен от конгрешанската църква. Под влиянието на Мишков баптистите се оттеглят от БЕД и дружеството е пред разпад. Според п-р Зяпков, в такива ситуации Фурнаджиев прибягва до своите правителствени и масонски връзки, ползата от които описва в специална за целта архивна тетрадка. Интересно защо, точно този експонат липсва както в официалния Групов фонд на ЦДА „Евангелистки църкви” 1871–1959, така и в музейното експозе на Първа съборна църква в София?

SEPCЛиберално богословие и успехите на Петдесятното движение
Комбинацията от либерално богословие, масонски доктрина и разделението в БЕД създава духовен вакуум, който обуславя експлозивния растеж на ранните български петдесятни в периода 1920-1928г. Простото библейско послание на Заплишни и Воронаев се свърза лесно с изконната вяра на българина, комуто е чуждо новоучението на либералния схоластицизъм и новонравството на тайните общества. Затова и първите петдесятни съживления са имено там където има стари евангелски църкви търсещи истинска духовност – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и София.

Оттеглянето на баптистите от БЕД пък отваря възможност за образованият и спонсориран от Асамблеи на Бога Николай Николов да се завърне в България и да проведе деноминационна политика за съюзна организация. Изенадващо e, че печата на Общия съвет на Петдесятните църкви в България, който стои върху подписа на Николов в основополагащите съюзни протоколи, съдържа символа на най-високите степени в масонството (рицарите малтийци и тамплиери-розенкройцери) пресечени кръст и корона.

mason crossМасони, малтийци и тамплиери в църквата днес
Рицарите на Малта са икуменическа организация под опеката на католическата църква. Имената на редица световноизвестни евангелизатори днес се спрягат за масони, малтийци или тамплиери. Популярният в България автор Рик Джойнър, който е съосновател с Питър Вагнер в Новата апостолска реформация, е титулуван член на малтийския орден. При преминаването си към католцизма, познатият от близкото минало с небесни  експлозии Улф Екман, публикува снимки на които е облечен с бяла регалия на рицар тамплиер. Някой журналисти тиражират среща на Бени Хин с представител на ордена през 2004, но предвид палестинския му произход, сътрудничество с политическите цели на тамплиерите е малкo вероятно.

Колко и кои са последователите на тайни общества в България днес, със сигурност може да каже единствено времето. На Църквата остава правото да ги разпознае по масонските символизми, фрапантни изказвания и стил на живот съчетани с потайни аспирации за доминиране и реконструкция на истинското Християнство към един апокалиптичен свят без Христос. Ала всеки стремеж да са единственото виждащо око на върха на пирамидалната йерархия, може да се реализира само в царството на слепите. В Божието царство „всекиму работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви” (1 Коринтяном 3:13).

МОЛИТВА за  отричане от масони, тамплиери, розенкройцери, други тайни общества и техните окултни практики
Небесни Боже, Създателю на небето и земята, идвам при теб в името на Твоя син Исус Христос, като грешник който търси прошка и очистване от всичките ми грехове – специално от грехове извършени от моите предци по плът и кръв и чрез осиновление от кръстници. Почитам баща си и майка си заедно с всички мои предци, но се обръщам от всичките им грехове и се отричам от последствията им. Прощавам на предците си ефекта от греховете върху мен и децата ми. Изповядвам и се отричам от собствените се грехове. Отричам се от Сатана и му забранявам да има контрол над мен и семейството ми.

Отричам се и изоставям всяко взаимодействие със свободното зидарство или която и да е друга ложа, орден или умение. Отричам се от всяко магьосничество и духа, който стои зад свободното зидарство, духа на Бафомет, духа на антихрист и проклятието което идва от луциферовата доктрина. Отричам се от идолопоклонство, светотатство, тайнственост и масонската заблуда на всяко ниво. Отричам се специфично от несигурност, любов към позиции и сила, любовта към парите, лакомия, алчност и гордост, които са довели моите предци до масонството. Отричам се от всички страхове, които са ги държали в масонството и специално страх от смърт, страх от хора и страх от доверие в името на Исус Христос.

Публично се отричам от всяко позиция в ложата на която в бил мой роднина или предшественик, вкл. пазач на портата, майстор, почитаем майстор (който приема почит и поклонение) или каквато и да е друга позиция свързана с масонството. Отричам се от това да наричам който и да е човек господар, освен Исус Христос, който е мой единствен господар и забранява някой друг да държи тази титла.

Отричам се от хващането на други в масонство и наблюдаването на безпомощността им по време на масонски ритуали. Отричам се от ефекти и резултати от масонството, които са ми предадени от предци от женски род, които са се почувствали изоставени, в недоверие и отхвърлени от съпруг, който влиза в ритуалите на ложата като отказва да сподели със съпругата си.

1ва степен: Отричам се от всяка клетва, обет и проклятие взети при първа степен или влизане в степен-чирак, особено що се касае до гърлото и езика. Отричам се от зачулване с качулка, завързване на очите, както и ефектите от това върху чувствата и очите вкл. объркване, страх от тъмнина, страх от светлина и страх от внезпани шумове. Отричам се от тайната на Вооз и всичките й значения. Отричам се от смесване и размесване на истината и греха и богохулството на тази степен на масонство.

Отричам се от клуп/примка на въже  за обесване около врата, страха от задавяне и всеки дух причиняващ астма, сенна хрема, емфизема или други дихателни затруднения. Отричам се от точката на компаса, меч или копие опряно в гърдите, страхът от смърт чрез пробождане и сърдечна недостатъчност от тази степен. В името на Исус Христос се моля за изцеление на гърлото, вокалните струни, носните проходи, синуси и бронхиални пътища, за изцеление в областта на говора и за осбождаване на Божието слово в мен, чрез мен и семейството ми.

2ра степен: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от втората степен – калфа, и специално проклятията нанесени върху сърцето и гърдите. Отричам се от тайните думи „яхин” и „шиболет” и всичко което означават. Отмахвам всяка емоционална твърдост, апатия, безразличие, неверие и дълбоко гняв от мен и от моето семейство. В името на Исус Христос аз се моля за изцеление на гърдите, белия дроб, областта на сърцето, а също и за изцеление на емоциите си, както и чувствителност към Святия Дух.

3та степен: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от третата степен – майстор, и по-специално  проклятията върху областта на стомаха и матката. Отричам се тайните думи  „мая боне, макабе-н, макабинна, тувал-каин” и всичко което те означават. Отривам се от духа на смърт от удар в главата като ритуално убийство, страх от смърт, фалшиво мъченичество, страх от групово нападане, изнасилване и безпомощността от тази степен.

Отричам се от падането в ковчег или носилка използвани в умъртвителния ритуал защото само Исус Христос е възкресението и живота. Отричам се и от целуването на Библията по време на магьосническа клетва. Отмахвам духовете на смърт, магьосничество и заблуда в името на Исус Христос. Моля се за изцеление на стомаха, жлъчката, утробата, черен дроб и другите органи в моето тяло засегнати от масонството.

Степен света кралска арка: Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от степента – света кралска арка, и по-специално клетвата за отделянето на главата от тялото и излагането на мозъка на пека на слънцето. Отричам се от знака на ложата и знака във формата на квадрати, ъгли, които белязват човек за цял живот. Отричам се и от всички бижута и талисмани които съдържат тези знаци и са били носени по време на участие в ложа.

Отричам се от тайните имена на бога „явулон” и паролата „амми рухама” и всичко което означават. Отричам се от лъжливата евхаристия, която е приемана в тази степен и подигравката, скептицизъм и неверие в изкупителното дело на Исус Христос на голготския кръст. Отмахвам тези проклятия и техния ефект от семейството ми и мен самия в името на Исус Христос и се моля за изцеление на мозъка, ума и съзнанието.

18та степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 18та степен на масонството, Премъдрия суверен рицар на пеликана и орела и суверенния принц Розенкройцер от Херодом. Отричам се и отхвърлям пеликанския магьоснически дух, окултното влияние на розенкройцерите и кабала в тази степен. Отхвърлям твърдението, че смъртта на Исус Христос е случайно съвпадение и нарочната подигравка и изкривяване с християнската доктрина на изкуплението. Отричам се от богохулството и отхвърлянето на божествеността на Исус Христос и тайната дума/парола „игне натура реноватур интегра” (лат. чрез огън се възстановява в чистота, мото на розенкройцерите, чиято абревиатура ИНРИ имитира надписа на Христовия кръст – Исус Назарянина Цар Юйдески (лат. Йешуа Назарет Рей Юдеум)) и нейното изгаряне. Отричам се от подигравката с евхаристия взимана при тази степен с хляб, сол, и бяло вино и от лъжливото значение предавано на библейския текст от Исая 53гл.

30та степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 30та степен на масонството, великия рицар Кадош и рицаря на черния и белия орел. Отричам се от тайните думи „стибум алкабар,” „фараш-кош” и всички техни значения.

31ва степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 31ва степен на масонството и великия инспектор, инквизитор-командир. Отричам се от боговете и богините на Египет почитани в тази степен вкл. Анубис с глава на овен, бога на слънцето Озарис, Исис сестра и съпруга на Озарис и богиня на луната. Отричам се от душата на Через, фалшивия символ на безсмъртие, камерата на мъртвите и лъжеучението за прераждането.

32ра степен – Отричам се от клетви и обети, както и проклятията нанесени от 32ра степен на масонството, върховния принц на кралската тайна, лъжетроицата Аум и техните части: създателя Брахма, пазителя Вишну и унищожителя Шива. Отричам божествеността на Ахура-Мазда, духа-източник на цялата светлина и поклонението с огън, които са мерзост пред Бога, както и пиенето от човешки череп.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

48 Responses to Пастири-масони сред българските евангелисти

 1. Йордан Георгиев on 17.04.2015 at 11:17

  Освен, че има действащи агенти със сигурност има и масони на високи постове , поне за един съм сигурен, защото Господ ми го откри.Със тази статия допълнително ми се изясниха нещата. Благодаря на автора.

 2. Veniamin Peev on 17.04.2015 at 14:57

  Статията е много сериозна и потвърждава по категоричен начин тезата за фалша в служението на т. нар. „Вестители на истината“. Няма съмнение, че конгрешанската деноминация в България има масонско ядро в самата си основа. А това означава ПСЕВДОЕВАНГЕЛИЗЪМ. Това обяснява исторически враждебността на масона Д. Фурнаджиев спрямо младата петдесетна деноминация при самото ѝ зараждане, както и продължаващата враждебност на някои негови приемници в масонско-конгрешанската ложа.

  Остава да бъде разкрит още един проблем – има ли роля ФРАНКМАСОНСТВОТО в днешното ръководство на конгрешаните? Както е известно, напоследък най-активни в Европа са именно ФРАНКМАСОНИТЕ.

 3. Тодор Мачканов on 17.04.2015 at 17:44

  Вижте каква е ситуацията в Българската Православна Църква в която и екзарх Стефан е Масон(а и агент на НКВД!), а за дядо Максим съдете от публикацията. НИКОЯ ДЕНОМИНАЦИЯ НЕ Е ПОДМИНАТА !!! Да бъде Царството Господне, както на Небето, така и на земята… ТИЯ НЯМАТ КОНТРОЛ НАД Небето !!! И в ТОВА е НАШАТА НАДЕЖДА, И ВЯРА, И СИЛА !!!

 4. spravedliv on 17.04.2015 at 18:29

  Към Вениамин Пеев:

  Ако вие който пишете коментара, сте автора на тази книга: „Жан Калвин: Философко-теологични аспекти на реформацията“, много жалко за това което сте написали, бих могъл да ви засипя с истини спрямо това което сте написали, но не желая да влизам в конфликт с вас, Бог вижда всичко, бъдете благословен!

 5. Veniamin Peev on 17.04.2015 at 20:54

  Тъй като нямам навика да се крия зад псевдоними от рода на „справедливи“ и „несправедливи“, бих искал да попитам г-н „справедливия“ дали наистина е справедливо да говори за „всезасипващи истини“, а да се крие зад ЛЪЖЛИВО ИМЕ?

  Тук трябва да обсъждаме тъжния факт, че десетилетия наред се прикрива ИСТИНАТА за МАСОНСКОТО ПРИСЪСТВИЕ в конгрешанската деноминация. Простият въпрос, на който е редно да се отговори, ако претендираме за ИСТИННОСТ, е: Фурнаджиев, Градинаров, Василев, Сечанов и тям подобни били ли са, или не са били МАСОНИ? Статията излага тезата, че са били? Има ли обоснована контратеза?

  Жан Калвин, доколкото ми е известно, не е бил масон, следователно този реформатор няма нищо общо с дискутираната тема тук!

 6. Tony on 17.04.2015 at 21:22

  Значи… можем да заподозрем доста пастори. Защо никой не посочва конкретни имена на настоящи пастори – масони?

 7. Мариян Георгиев on 17.04.2015 at 21:45

  По света има много баптисти и калвинисти които са масони но не виждам каква е връзката тук?

 8. Veniamin Peev on 17.04.2015 at 22:07

  В статията има имплицитна и друга хипотеза – ако основателите на конгрешанството у нас имат обвързаност с някаква масонска идеология и същото може да се каже за основателя на Новата апостолска църква Рик Джойнър, то може ли да се заключи, че има обяснение за неотдавнашните общи инициативи на техните приемници конгрешани и „апостоли“, които иначе доктринално се различават? С две думи, можем ли да заключим, че е налице обща масонска основа и днес?

 9. spravedliv on 17.04.2015 at 22:26

  към Вениамин Пеев

  Г-н Пеев, Жан Калвин няма общо с темата тук, а автора на книгата и автора на коментара един и същи човек ли е, ето това беше първото ми питане, защото няколко човека се явяват с това име.

  А как ще докажете, че служението на т.нар. „Вестители на истината“ е фалшиво въз основа на една статия, която дори няма автор, но се предполага кой е…
  И каква ви е целта на това „изказване“, дайте да съсипем и конгрешаните, така ли?

  P.S Ако можехте щяхте „ЛЪЖЛИВО ИМЕ“ да го напишете със шрифт колкото е голяма страницата…книгата още не съм я прочел, но я имам и съм отворил тук там, а името „справедлив“ е такова, защото търся справедливост, но май няма да доживея да я намеря…

 10. ЮЛИЯН КАЛЕНИЦОВ on 17.04.2015 at 22:36

  АЗ ВЯРВАМ В ВЪВ ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ В ТРИ ЛИЦА:БОГ ОТЕЦ БОГ ИСУС ХРИСТОС И БОГ СВЯТИ ДУХ.НАДЕЖДАТА МИ Е В ГОСПОДА ИСУСА!!!!
  ВЯРВАМ,ЧЕ ЩЕ НАМЕРЯ ЖИВИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСОС!!!
  ВЯРВАМ,ЧЕ ЩЕ ЖИВЕЯ ЗА НЕГО С ВСИЧКО В МЕН!!!

  ПОБЪРЗАЙ БОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕШ!ИСКАМ ГОСПОДИ ИСУСЕ ДА ТЕ ТЕ ПОЗНАЯ И ВИНАГИ ДА БЪДА В ТВОИТЕ НОЗЕ!!!!

 11. Veniamin Peev on 17.04.2015 at 22:57

  Г-н „справедливий“, явно не сте наясно, че понятието ПСЕВДОНИМ означава ЛЪЖЛИВО ИМЕ. А всяко ЛЪЖЛИВО ИМЕ крие НЕИСТИНЕН ЧОВЕК. Що се отнася до името Вениамин Пеев, то под него се подписвам само и единствено аз! Отново повтарям, че Жан Калвин няма нищо общо с разглежданата тема. А с „читател“ като Вас, който „прелиства оттук оттам“, няма какво да говорим дори и по темата за Калвин. Когато прочетете книгата от кора до кора, тогава изразявайте мнение. И може да говорим за нея.

  Никой не иска „да съсипва“ конгрешаните. Дори една статия обаче, която излиза открито за дълго прикривани исторически истини, може да преобърне съзнанието на мнозина. А това е положителен мотив! Разбира се, че не всички конгрешански пастири, проповедници и пр. са били масони. Но МАСОНИ като Фурнаджиев, Градинаров, Василев и пр. не могат да бъдат представяни като ЕВАНГЕЛИСТИ. Защо честни конгрешански пастири като В. Зяпков ги определят като масони, а във „Вестители на истината“ това е премълчано? Не е ли ПРЕМЪЛЧАВАНЕТО НА ИСТИНАТА равнозначно на ЛЪЖА? И накрая – вярно ли е, че визираните конгрешански водачи от висок ранг са били МАСОНИ, или не? Можете ли да отговорите само с „да“ или само с „не“?

 12. spravedliv on 17.04.2015 at 23:30

  След като „„читател“ като (мен), който „прелиства оттук оттам“, няма какво да говорим“, защо да пиша, твърде много книги чета едновременно, доста съм накупил, а времето ми е малко.
  Няма смисъл да продължавам, защото преди малко разбрах, че „войната“ срещу определени хора не е от вчера, просто не съм видял къде какво се коментира, защото избягвам да чета коментарите в pastir.org.

  За съжаление няма да има никакъв общ съюз между евангелските християни…имах съвсем различно мнение за Вас г-н Пеев, дори съм ви препоръчвал на много хора, въпреки че лично не ви познавам, освен от видеоматериали, а някои дори не искаха да чуят за Вас…и се чудех защо.

  Няма да спамя повече.

  Благодаря Ви за краткото виртуално общуване, Бог да е с Вас и Вие с Него!

 13. Мая Войникова on 17.04.2015 at 23:35

  Какво стана с молитвата за разчупване на проклятието „Тракийска секта“ където участват много евангелкси пастори?

 14. Руси Ст. Русев on 18.04.2015 at 16:07

  Тази толкова интересна и аргументирана статия защо не е подписана? Или аз не виждам името на автора?

 15. Ангел Златанов on 18.04.2015 at 17:13

  Зададох си същия въпрос като прочетох статията но ми се струва че има няколко автора. Стилът е различен, а има и доста копирано директно от посочените изтоници
  Томов – автор Думанов
  Дънов – автор В. Кръстев
  Васил Василев, Иван Сечанов – масонски лист на ложата
  Фунраджиев – автор Д. Недков и В. Георгиев
  Само от къде идва молитвата против масоните, кой е автора или е преведена?

 16. Мая Войникова on 18.04.2015 at 20:00

  Аз също се интересувам от молитвата също и от молитвите за разчупване на проклятието на „Тракийската секта“ Някой молил ли се е ефективно с тези молитви. Ще се молите ли с тях в църквите си утре сутрин?

 17. Стефан Цачев on 18.04.2015 at 21:19

  Добре е човек да бъде информиран, особено за миналото на евангелистите. И най-вече за служителите в СЕПЦ. Но дали с тази информация, която постоянно се изнася, изграждаме или разрушаваме? Колкото и да говорим за черното минало на отделни личности, евангелски водачи, не трябва да забравяме че тези хора са част от историята на Църквата в България. Добри или лоши, те ще си отговарят за постъпките един ден пред Бога. В желанието си да изчистим сами миналото си, като че ли ставаме повече критикари, отколкото строители. Може би забравяме че всички имаме вина, тези които са били преди нас, тези които сега пишат, тези които четат, тези които сега са водачи. Време е да се извикаме към Бога с молитвата на Данаил 9:4-19; Бог да ни прости и да ни помогнем да живеем в чистота и святост пред Него!

 18. spravedliv on 18.04.2015 at 21:45

  Вече достатъчно разрушиха г-н Стефан Цачев, за съжаление, толкова много съм отвратен от „войната“ която се е водила тук чрез коментари спрямо евангелски водачи…
  Петдесятните знаят, че Чарлз Парам е масон, който те знаят много добре кой е, то тогава по аналогия на думите в коментар, да заключим, че цялото благовестие което те проповядват е ЛЪЖЛИВО…извинявайте…псевдо.

 19. Tony on 18.04.2015 at 22:43

  Искам да попитам spravedliv, по-добре ли е да се скриват грешки и истини само и единствено да се зпази авторитета на служителя и да се създадават илюзии, че всеки който си служи с Божието име е непременно искрен бижий служител?

 20. spravedliv on 18.04.2015 at 23:37

  Разбира се, че не е по-добре Tony, явно аз съм се заблуждавал дълги години и всичката ми събрана информация за повечето деноминации не се знае дали е истина, но е явна войната на една или повече протестантски деноминации една срещу друга, но защо гледат съчицата в окото на брата си, а гредата в собствените си очи крият, защо?

  Аз съм търсил винаги истината и справедливостта, но очевидно съм бил далеч от тях и са ми представяни неистини за истини, но ако тук не се премълчава истината нека се напишат всички негативи за петдесятната църква от създаването и досега в България, и за това след установяване на комунизма колко и кои истински грабители са се скрили в църквата.

  Съжалявам, че отново пиша, защото написах, че няма да спамя, но вчерашната вечер ми дава едно ново начало, защото разбрах че всичките ми макар и минимални средства с които съм помагал безкористно на няколко деноминации са били хвърлени на вятъра, братски…сестрински църкви една срещу друга, заради масони, агенти и какви ли не ГРЕШНИЦИ, а най-големите сме НИЕ!

 21. Tony on 19.04.2015 at 8:31

  Знае се, че дяволът иска да унищожи християнството по всякакъв начин. Не успя чрез гонения, но доста успешно това се случва, чрез промяната на доктрината – подменянето на учението с различни лъжеучения. Добре е да се надникне в миналото да се знае от къде е започнало това и до какво е довело в днешно време.
  Мисля че тук не става дума за водене на войни и разчистване на сметки. Крайно време е да се отрезвим и да знаем Христос ли следваме или човеци.

 22. Veniamin Peev on 19.04.2015 at 13:44

  „Аз съм търсил винаги истината и справедливостта, но очевидно съм бил далеч от тях и са ми представяни неистини за истини, но ако тук не се премълчава истината нека се напишат всички негативи за петдесятната църква от създаването и досега в България, и за това след установяване на комунизма колко и кои истински грабители са се скрили в църквата“ (коментатор с псевдоним „справедлив“).

  Най-сетне едно истинно признание на коментатора с ЛЪЖЛИВОТО ИМЕ (псевдоним) „справедлив“, който очевидно е с конгрешански произход или връзки. Ще си позволя едно уточнение: от написаните емоционални неща дотук е ясно, че това лице още не може да прави разлика между „истина“ и „неистина“ – един много сериозен проблем в живота на мнозина, смятащи себе си за „християни“. Такива хора свикват само на хвалби и оптимистични картини, с каквито са пълни творбите на псевдоисториците в България. Когато обаче се извадят на показ автентични свидетелства, документи и факти, които не хвалят и не галят, такива хора настръхват като таралежи. Макар да са учили история в държавните училища, те не са разбрали, че Историята като наука не се влияе само от положителни емоции, а е напълно безпристрастна. Историята като наука изважда на показ всеки случайно или нарочно скрит документ или факт! За сведение, ние правим точно това в Pastir.org, независимо за коя евангелистка деноминация иде реч!

  Такива псевдочитатели, а бих казал и погрешно възпитани „християни“, имат чисто МИТОЛОГИЧНАТА ПРЕДСТАВА, че истинската история е като древногръцката МУЗА НА ИСТОРИЯТА КЛИО. Клио е била описвана от древните гърци, които са били езичници, като жена с постоянно приповдигнато настроение, която само „празнува“ и „се радва на подвизи“. В дясната си ръка държала бойна тръба, която надувала в чест на героите. Други си я представяли като музикантка, която дрънка на китара и пее химни за „съвършените“ качества на древногръцките герои. Когато чета псевдоисторически апотеози от рода на „Вестители на истината“ или „История на евангелските петдесятни църкви в България 1929-1989“, се сещам за езичничката Клио – химнопеещата и венцесловещата, която не знае или прикрива историческата истина. Христос Сам даде пример на истинските историци – вж. Евангелие от Матей 23 гл.

  Препоръчвам на лицето с агентурния псевдоним „справедлив“ да излезе с истинското си име, защото кощунства с ЛЪЖЛИВОТО СИ ИМЕ. Само за библейския Бог може да се каже, че е „СПРАВЕДЛИВ“: „Понеже ще провъзглася името на Господа… Делата Му са съвършени, защото всичките Му пътища са прави; Бог на верността е и няма неправда в Него; СПРАВЕДЛИВ и ПРАВ Е ТОЙ“ (Втор. 32:3-4).

  Д-р Вениамин Пеев (истинско име по документи)

 23. Jordan Nikolov on 19.04.2015 at 14:12

  Справедлив бих искал да те прегърна защото много болка си събрал. Но поне си кажи името за да не те наричаме с псевдоними защото не виждам причина да си го криеш на християнско място. Къде видя войни и разделения? Войната и разделението са против силите на тъмнината. С тях не можем да бъдем в единство или брадство.
  Виж че пише не само конгрешаните а и за петдесетните. Има една тънка масонска нишка, която започва от началото и се вплита в евангелските църкви кaто с агентите. Както се получи и когато почнаха да се развеждате пасторите от жените си. Ако сме наистина за чиста църква нека застанем против всички мръстно в църквата, а не само това което ни отърва.
  Познавам много конгрешански и петдесетни братя но масоните и милицията са имали предатели поставени на ключови позиции за да се контролирват църквите. А най-зле е сред баптистите които се делят на деноминации за да получат субсидии от дръжавата .

 24. Hristo Hristov on 19.04.2015 at 15:01

  Господ Иисус Христос е НАД всички врагове на църквата и портите адови няма да й надделеят.Амин и амин.

 25. spravedliv on 19.04.2015 at 17:50

  Историята е такава каквато се напише, така че да е угодна някому, за едно и също събитие съм чел поне пет варианта от пет различни страни, написани на място, където се чете от цял свят на съответните езици.

  „Войната“ е в коментарите, които прочетох на други места в тази интернет страница.

  Наистина не мога да повярвам, че човекът когото познавам от видеоматериали, автор на книги, преподавател, може да напише такива думи.

  Яков 3:8-11
  8. но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.
  9. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие!
  10. От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.
  11. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?

  P.S. Явно има някаква истина, че в някои църкви са се скрили някакви хора, жалко че много документи са унищожени, а съвсем наскоро се предложи да се закрие комисията по досиетата, но каквото е трябвало вероятно вече е унищожено или пренаписано.

  И да си напиша името е все едно за вас, така някои хора ще може свободно да ме обиждат, но аз съм свикнал, да не казвам кои хора от кои деноминации как са се отнасяли, въпреки че аз съм ги уважавал и помагал.Истината е, че всяка една от тях се е опитвала да ме привлече, като твърдението, че са най-прави и че съм на най-правилното място, моментално ме е отблъсквало.
  А страницата вече няма да посещавам, ще препоръчам на администратора на bibliata.com да позволи отказ от абонамент, за да не получавам повече имейли, иначе адресът ще бъде записан в папка спам.

 26. Margarita on 19.04.2015 at 18:21

  Скъпи приятели братя и сестри ! Обръщам се към всеки читател и публикуващ. Моля ви размишлявайте за начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Отец, Син и СветияДух те никога не се нападаха а даваха предимство един на друг. Според моето мнение онзи който наранява и онзи който се наранява от изказването на който и да било е еднакво виновен пред Господа. Тук няма място за обида нито за горчивина добре е да размишляваме за Божията истина и да се молим един за друг за да изцелеем защото няма праведен ни един освен един Господ Исус Христос е истинен и праведен а ние само сме едни безполезни слуги. Бог да благослови всички нас за да ходим в единството на любовта и да се учим от грешките на другите за да не ги повтаряме. Нека бъдем миротворци според словото на Бог а не противници на истинската вяра която се гради само с любов и молитви.

 27. spravedliv on 19.04.2015 at 19:16

  справедлив

  Тълковен речник

  справедлив, справедлива, справедливо
  1. Който не проявява пристрастие в преценките и действията си. Справедлив съдия. Справедлив учител.
  2. Който изразява безпристрастност, обективност. Справедливо решение.

  Синонимен речник

  (прил.) правдив, честен, почтен, безпристрастен, обективен, съвестен, законен, легален, прав, правосъден, правилен, основателен, праведен, истински
  (прил.) заслужен
  (прил.) надлежен, дължим, подобаващ, съответен

  Матей 5:20
  Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

  Естествено, че съм виновен, не само пред Бог, а и пред всички четящи тук, дори само затова, че се включих с коментар.

  Прощавайте, за последно е.

 28. Veniamin Peev on 19.04.2015 at 19:52

  Дано лицето с ЛЪЖЛИВОТО ИМЕ „справедлив“ най-после спази „обещанието“ си. Човек, който се крие зад псевдоним, лесно може да оклевети когото и да било.

  В Притчи 10:18 е казано: „Който ТАЙНО мрази, има лъжливи устни; и който разгласява КЛЕВЕТА, е безумен“.

  В коментарите няма никаква „война“. Лъжливият „справедлив“ няма как да разбере, че когато има гореща дискусия, то темата е АКТУАЛНА! Лъжливият „справедлив“ не каза истинското си име нито веднъж. Лъжливият „справедлив“ не отговори на ясни и конкретни въпроси: „Има ли масони? Има ли агенти?“ Лъжливият „справедлив“ се опита да пробута една типично мормонска теза, която знаем от времето на псевдопророка Джозеф Смит: „Всяка една деноминация се е опитвала да ме привлече, но аз им отказах, въпреки че им помагах“. Лъжливият „справедлив“ не каза дотук НИЩО СПРАВЕДЛИВО!

  На изпроводяк бих му припомнил препоръката на ап. Петър, която повечето от нас следваме: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему (т.е. на лукавия), стоейки твърдо във вярата“ (1-во Петрово 5:8-9).

  Лицето, което се опита да отклони вниманието от МАСОНСКАТА ТЕМА, не познава не само библейското учение, където неведнъж се говори за „Господни войни“ в името на Божията правда и справедливост, но дори и стила на изразяване като Павловия: „Пазете се от псетата, пазете се от злите поборници“ (Филипяни 3:2). Ап. Павел ги нарича с най-оскърбителното име за семитската култура – „псета“ само защото продължавали да настояват на „обрязването“, което впрочем е пряко свързано с Авраам. Никой от нас не е обидил по този начин никого никъде! ЛЪЖЛИВО и НЕСПРАВЕДЛИВО обаче е да не наречеш „агента“ – „агент“ и „масона“ – „масон“. Премълчаването на истината е ОСКЪРБЛЕНИЕ спрямо СВЯТИЯ БОГ, Който е САМАТА ИСТИНА.

  И отново ще повторя: „Девизът на този сайт е говорене само на истината!“ Затова е логично хора с ЛЪЖЛИВИ ИМЕНА и НЕИСТИННА САМОЛИЧНОСТ да не могат да издържат на този принцип.

 29. Hristo Hristov on 20.04.2015 at 17:11

  Уважаеми г-н Пеев, Моля за извинение, но нямам как по друг начин да се свържа с Вас освен чрез този форум, виждайки,че участвувате в него. Моля да ме свържете брата Йоан, който обеща да довърши изследването си м/у Библията и корана по въпроса за възкресението „За сега толкова. Следващият път ще представя цялата истина за кръстната смърт на Исус /Иса/ и то по такъв начин, че да е в съзвучие с цялото богословие и в Корана и в Светото Писание.” http://pastir.org/news/9490 . Ако някъде на друго място е прехвърлена дискусията, моля дайте линк и отговор на адрес xx48 @ mail.ru . Още един път моля всички за извинение и желая здраве, сили, мъдрост и смелост в ПЪТЯТ, ИСТИНАТА и ЖИВОТЪТ. Христо.

 30. Veniamin Peev on 20.04.2015 at 20:31

  Здравейте, г-н Христов!

  За съжаление, няма как да Ви дам координатите на „брата Йоан“, който се появява в Pastir.org само във връзка с исляма. Той действително е отличен познавач на проблемите, свързани с исляма и християнството.

  По проблема за възкресението, който повдигате, мога да Ви препоръчам най-доброто изследване, което съм чел на бълг. език: Попов, Радко. Иисус Христос в корана. С., Фондация „Покров богородичен“, 2008. Интересуващата Ви информация е в гл. 13. Смърт и възнесение на Иисус Христос. стр. 77-86. Нека не Ви притеснява обстоятелството, че авторът е православен богослов.

  Бъдете благословен!

 31. Tony on 21.04.2015 at 9:42

  Имам една книга от п-р Зяпков -„През огън и пламъци“. Като му гледам проповедите… са в пъти по-добри са от тези на настоящите му наследници? Как може да тече от един извор сладка и горчива вода?

 32. Veneta Vasileva on 21.04.2015 at 12:11

  УЖАС

 33. Бисер Данев on 21.04.2015 at 16:54

  до Мая Войникова:
  Имаш предвид Ангел Пилев и стария пастор на петдесятната църква Тодор Енчев. Това е свидетелство, че и двамата имат проблем с духовният си живот. И за двамата знам, в какво са се провинили.
  Да, странното е, че тази секта Тракийска църква от нито една евангелска църква не е изобличена. Това е в минус за евангелизма в България, понеже не следи за чистотата на вярата помежду си. Също така съм написал статия, вярно, постничка е, но е срещу тази секта. Човъркайки се в интернет намерих много добро изложено свидетелство срещу тази секта. Межди другото в коментарите под псевдонима Groove5 се крие Стефан Гайдарски, който декември месец 2013 госина е покосен от Бога заради ереста си. Това видео, за което споменаваш е опит на брат му да направи Стефан мъченик, какъвто не е и тези двамата „пастири“ в лудостта си се мяркат, дори и изказват. В един от коментарите е и моето име като „наивник“ и член на сектата, но сега само ще уточня, че аз от 2003 – 2004 не съм посещавал секата.facebook.com/groups/503676816443239/групата във Фейсбук, която не иска да замлъкне докато тази секта не бъде официално изобличена от Евангелските църкви в България.

 34. Veniamin Peev on 21.04.2015 at 22:12

  Г-н Бисер Данев,
  основателно повдигате въпроса за Псевдотракийския култ на братята Гайдарски. Не можем обаче да очакваме евангелистките църкви да се ангажират с този проблем, защото публична тайна е, че техните ръководства не обичат да си създават „проблеми“.

  Присъствието на Ангел Пилев и Тодор Енчев на онази пошлост, определена като „възпоменание за богослова Стефан Гайд“, показва две неща: 1) че Ангел Пилев не е евангелистки представител, което неведнъж сме подчертавали в този форум; 2) че Тодор Енчев се е поддал на сантименталност и е допуснал сериозна и необмислена грешка с присъствието си там (нека обаче го отдадем на възрастта му).

  Що се отнася до необходимото разобличаване на този опасен култ, инициативата би трябвало да тръгне от хората, които са пострадали от мрака на култа. Например, г-н Д. Дакашев би могъл да бъде много полезен в това отношение и досега не биваше да мълчи по този проблем. Вас Ви приветствам за Вашата позиция, която никак не е постна!

  От наша страна, отдавна имаме намерение за по-сериозно критично представяне на този вреден за българската християнска общност култ, който има примеси не само на масонство, но и Бог знае още на какви религиозни сурогати. Изчакваме обаче критиката да започне „отвътре“.

 35. bogoizbrania on 21.04.2015 at 23:03

  Доколкото съм запознат, единственната държавна служба в света разследваща масоните и определяща ги като врагове на държавата е Reichssicherheitshauptamt RSHA (съкращавано РСХА). Ръководители са Хаидрих, Химлер и Кайтелбрунер, интересно кой ли е българският им ученик?

 36. sasho dimov on 22.04.2015 at 0:50

  Какво мислите за господния слуга и пророк Стефан Главчев и сайта на служението Мория

 37. Veniamin Peev on 22.04.2015 at 13:00

  Г-нът, който продължава да се изявява с небиблейския псевдоним „богоизбрания“ и да изтърсва коментари не на място, явно не чете статиите в Pastir.org. Както е видно, не е чел и тази статия, за да изтъква неосведомено: „Доколкото съм запознат, единственната държавна служба в света разследваща масоните и определяща ги като врагове на държавата е Reichssicherheitshauptamt RSHA (съкращавано РСХА). Ръководители са Хаидрих, Химлер и Кайтелбрунер, интересно кой ли е българският им ученик?“.

  Първо на първо, никой тук не е обявил масоните „за врагове на държавата“. Бе посочено вече на други места в този сайт, че МАСОНИТЕ са били обявени в България ИЗВЪН ЗАКОНА още в началото на Втората световна война. Те остават „извън закона“ и по времето на тоталитарната комунистическа държава. Следователно българската държава в новата си история ги е смятала за „свои врагове“ и ги е преследвала.

  На второ място, масоните са били РАЗСЛЕДВАНИ от службите на българската ДС. Показахме това с публикацията за изповедите на п-р Васил Зяпков за българските масони както сред конгрешаните, така и в някои политически кръгове. Тайните служби у нас са се интересували дали има действащи масонски организации у нас – иначе защо ги е писал тези неща п-р Зяпков? Когато поддържаме тезата, че евангелизмът и масонството НЕ БИВА ДА СЕ СМЕСВАТ, това съвсем не означава, че ги обявяваме за „врагове на държавата“. Ние правим само религиозен анализ, който господинът с КОЩУНСТВЕНИЯ ПСЕВДОНИМ „богоизбрания“ дотук показва, че не схваща.

  Поради тези съображения се опасявам, че неговите включвания са провокация!

 38. Hristo Hristov on 23.04.2015 at 4:22

  Благодаря Ви, г-н Пеев за подадената информация.А по отношение на разглежданата тема, за пореден път се уверявам, че колкото по-близко сме до думите на Господ Исус Христос, толкова по-ясно се вижда, кое е светлина и кое е тъмнина. Кой събира заедно с Него и кой разделя и разпилява.Той, Господ да ни пази от всички вълци облечени в овчи кожи. Амин.

 39. любо on 26.04.2015 at 2:49

  Малко много малко са служителите с помазание и сила!Преди години имах видение за това!

 40. Mapko Poloff on 28.04.2015 at 13:59

  Разследването на агенти и масони в т.нар. тайни общества в момента се провежда от правителствена комисия. Назначени са експерти за анексиране на закона за разкриване на агентите. Предложена е алиния към проекто-закона за принадлежност към тайните служби и общества.Всичко това идва главно от Реформаторския блок. И тях ли богоизбрания ще изкара нацисти?
  Въобще богоизбраният пише все такива глупости в блога си за извънземните строители на пирамидите.Преди като ходеше на църквата на Венци Стойков беше по-балансиран. Сега обаче явно е отперил към космическите висини както един друг пастор който се катери по планините за да е по-близо ако дойдат извънземните да го взимат.

 41. Hristo Hristov on 28.04.2015 at 15:33

  До sasho dimov: „Какво мислите за господния слуга и пророк Стефан Главчев “
  Аз нищо не мисля, защото не го познавам, но предавам това което съм чул от друг християнин.
  Стефан Главчев пише писмо до него и му нарежда /едва ли не/, да му бъдат изпратени пари (на Стефан Главчев) за издаване на книгите му (на Стефан Главчев). Ако не му се изпратят пари (на Стефан Главчев) той(Стефан Главчев) проклина човека, който не му е изпратил пари. „По плодовете им ще ги познаете“. Всеки сам да си прави изводите. И Господ да ни опази от нечестиви човеци, защото не във всички има вяра.Амин.

 42. Валери Николов
  Валери Николов on 15.07.2015 at 19:36

  Господ е победител,а за съгрешилите винаги има шанс за покаяние!

 43. Krassi Lozanova on 09.08.2015 at 0:40

  С много любов и загриженост пиша тези редове и моля за незабавно действие от всеки, който ще прочете това: Без да се сочи с пръст тоз или онзи доказан или предполагаем масон, като сегашна истина, исторически факт или просто като предположения, нека ВСИЧКИ МЪЖЕ българи, всички мъже в България и в чужбина да се покаят пред Бог Баща и Творител на всичко що има дъх в себе си. Приканвам не само българите християни и евреи, но и тези с или без определено вероизповедание на каквато и да е длъжност или без такава. Да се покаят и тези, които са писали и тези, които не са писали, но са прочели някъде за определение на ФРАНмасонството като грях. И такива, които дори не знаят какво е това, но са мъже и са българи, покайте се и се отречете всички, от все сърце, от името на поколението ви и от името на предишните поколения от мъжкото коляно на бащата и на майката. А ако чуете моя призив, жени, българки, майки и съпруги, покайте се и се отречете от ваше име и от името на мъжете и им простете, като включите съпруга си, свекъра и всички мъже от родовете по съпружеска линия от страна на бащата и на майката. ПРОСТЕТЕ. Чак до Адам. Бог казва, моят народ погива поради незнание! = невежество, неразбиране, липса на знания, но и на разпознаване на доброто от лошото. Сега ще ви кажа защо това е толкова важно да се направи и то веднага, без отлагане. Когато Бог ми разкри това като КОРЕН за изтръгване, аз не знаех изобщо понятието. За да ми го каже и аз да разбера за какво говори, Бог трябваше да ми изгради понятието като „виждане“ и поиска веднага да се отрека от ФРАН(к)Масонство. Аз казах „Добре, аз не знам нищо за това, но ще науча. И сега, Господи, отричам се от това от мое име и от името на предишни поколения по мои бащина и майчина линии и съпружеските, и те моля да ни простиш и да имаш милост.“ До две седмици Бог ми изпрати негови служители и подробни молитви за покаяние и отричане първо на чакра точки и окултни техни употреби и цели, и второ покаяние и отричане на франмасонството от 1ва до 33та степен. Ако все още четете, ето защо беше толкоз спешно да го направя. 3 месеца по-късно останах жива след атака и посегателство срещу живота ми и дори нямах синини. Пакт имаше срещу мен, сключен в духовния свят между сили на мрака, на франмасонството и на чародейството. И ангелите, войни на Исусовата армия на Силите, надделяха над тези изпратени от силите на мрака. ЗАЩОТО нямаха нищо за което да се захванат, нито корен, нито клони, нищо нямаха в мен, поради моето покорно покаяние, според както Бог поиска. Ако сте прочели дотук, не отхвърляйте написаното като легенда, приказка или небивалици. Бог има начини да ни говори, да ни накара да ЧУЕМ гласа му, и да потвърди каквото ни е казал. Това се случи на връх 8ми март, беше шабат (събота) и победата от Господ дойде на път (в моя случай – тротоар), който се намирал на окулни линии (лейлайн) в франмасонска територия, за които и хабер си нямах! И веднага дойде потвърждението, там където трябваше да отида да си взема (нещо) от поправка, специалистът имаше пръстен на пръста си, който разпознах като франмасонски. За да съм сигурна, го запитах какъв е този вид пръстен, и той ми каза, „а, франмасонски, аз съм масон.“ Но аз пък имах ЛЪВА на Юда, с мен, като КОЗ и не само символ! Действайте! Животът на много зависи от вашето покорство към водителството на Святия Божий дух. Покайте се и се отречете. ШАЛОМ на всички българи и евреи, на Божия народ и на Църквата Христова, в името на Исус, нашия Господ, Спасител (Йешуа) и пазител наш, Господа на всички Армии, небесни и земни. Като се покайте, облечете отново Доспехите и се въоръжете със сабята, Божията дума, с Библията в ръка. Готови, в името на Исус.

 44. Мирослав Велчев on 08.09.2015 at 7:29

  МАСОНСКА ПИРАМИДА ДО ОБЩИНАТА. ЩЕ РЕАГИРА ЛИ НЯКОЙ?
  „Географският знак“, който вече се изгражда край общината, се оказа масонска пирамида. Това личи от вече монтираните край кметството основи на съоръжението и от признанията на съветници.
  Решението за поставянето на „знака“ беше взето на сесията на общинския съвет в края на април. Още тогава „Сливен прес“ предупреди, че съветниците не знаят как ще изглежда той. И никой не си направи труда да попита в залата… Но гласуваха. А решението е повече от семпло и дава възможност за широко тълкуване: „Дава съгласие да бъде поставен географски знак със световните посоки в площадните пространства около общината“.
  Но на онази сесия „загрижените“ за духовността в Сливен си имаха други дертове – да гласуват създаването на фонд „Култура“, да решат кой ще влезе в него и какви пари ще разпределя…
  новини сливенЧе не са им представени проект на „знака“, размери – няма значение. Нали дават ротарианците. Безплатно. Някой новини сливен„по-наивен“ може и да си е помислил, че „географският знак“ ще е нещо като кол с табели в различни посоки. Каква „изненада“ – оказа се пирамида! Хората и пред Лувъра сложиха, ние сега ще се дърпаме…
  „Сливен прес“ настойчиво умолява митрополит Иоаникий, като духовен пастир на всички вярващи православни християни в Сливенска епархия, ако изграждането на масонския символ до общината продължи, да откаже поканата за тържествената сесия по Димитровден. Както и тази за встъпването в длъжност на новите кмет и местен парламент след изборите. Половината съветници така или иначе ще са същите, а и кметът все ще е някой от кандидатите, които сега си мълчат по въпроса. И ще продължат да се умилкват около владиката.
  За да започнат най-накрая да мислят повече – както съветниците, така и общинарите. Първите какво гласуват, а вторите – какви разрешения издават. А не само за своите си интереси. Ако някой обещае да я махне, вече има един глас повече. А вероятно не само един.
  Иначе съвсем скоро през прозореца ще ги наглежда всевиждащото око от върха на пирамидата. Или от доларите, които сигурно по-лесно могат да си представят. Така на всички ще стане безпределно ясно на Бога или на мамона служат управниците в този някога буден български град.
  А хасковската баба Яга ще изглежда наистина като приказна героиня пред сливенското безумие.

 45. Veniamin Peev on 08.09.2015 at 13:15

  „Масонската тема“ в българския евангелизъм, прикривана грижливо десетилетия наред от псевдо-историците на родната ни евангелистка общност, пак изскочи на видело. В това не само няма нищо лошо, но е положителен знак, защото ИСТОРИЯТА е обективна научна сфера и няма общо с евангелисткия фолклор. Истинската история посочва фактите и събитията каквито са и не създава митове за Крали Марко…

  Същевременно обаче някои български евангелистки фолклористи силно са раздразнени от тази тема и започват да сипят заплахи в публичното пространство. Заплашват с „повдигане на обвинение“ срещу авторите на научни статии, подемат кампания за „смълчаване“ на свободни медии като Пастир.орг и „Свобода за всеки“. Дали пък тези „заплашители“ самите не са „евангелистки тип“ масони? Ще им напомня обаче, че истинските масони са миролюбиви хора и не се срамуват от определението си – нали все пак са приемници на премъдрия Соломон?

  А на историците на българския евангелизъм не трябва да им мига окото от подобни заплахи! Грамотните хора ще им бъдат благодарни, а невежите – ще се научат…

 46. Румяна Тошкова Николова on 08.10.2015 at 23:32

  За сциентологията на Тракийска секта,разпространена в БГ от братя Гайдарски

 47. Цветан Якимов on 17.08.2016 at 15:58

  Нищо ново под слънцето аз бих казал властта сребролюбието конролиращия фактор са корен на всяко зло за това трябва да се знае всички които искат да следват исус трябва да загубят или да намразят живота си

 48. Петър Георгиев on 13.09.2017 at 14:51

  ИМА МНОГО ДОБРА СТАТИЯ , ДОСТА ИЗЧЕРПАТЕЛНА ПО ВЪПРОСА ЗА ТРАКИЙКАТА СЕКТА, НО АДМИНА НЕ ЖЕЛАЕ ДА Я ПУБЛИККУВА , ………БЕШЕ ИЗПРАТЕНА МНОГОКРАТНО!!!

  ЗАБЛУДАТА ТРАКИЙСКА ЦЪРКВА
  „Не на всеки дух вярвайте, а
  изпитвайте духовете, дали са от
  Бога, защото много лъжепророци се
  явиха в света“
  Първо послание на Йоан 4:1
  В тази статия ще бъде разгледана една малка съвременна секта с
  напълно оригинален български произход. Сектата е малка като брой
  последователи, но като ерес по отношение на християнството, към което
  има претенцията да принадлежи, е голяма. Като същност се касае за ню
  ейдж религиозно движение и има основните характеристики на такова.
  Въпреки че заявява вяра в Бог и конкретно в Исус Христос, всъщност
  широко са застъпени ню ейдж вярвания и духовни практики, като
  например вярата, че тайните на всемира са познати само на „посветени
  жреци и невидимите им духове-посредници“, а пътят към такова
  посвещение минава през практикуване на „мистерии“. Типично в ню ейдж
  стил големите тайни и мъдрост се откриват в далечното езическо минало,
  в случая мистериите са орфически, а древната съвършена Атлантида,
  търсена къде ли не от ню ейджърите по света, за нашите хора е древна
  Тракия. Ето и един цитат – „Тракийската Атлантида е населявана от Музите
  на Древните Мистерии“, всичките с главна буква, разбира се. И още –
  „Като живи инструменти на Премъдростта, древните жреци на
  Орфическото изкуство въплъщават световете на Сакралното и
  възвишеното … чрез Думите на Сила изцеляват природата и социума,
  владеят над стихиите …“. Тези „думи на сила“ понякога са наричани еони в
  писанията на сектата, което правилно подсказва на читателите, че в идеите
  им има заиграване и с античните гностически учения.
  Друг важен елемент е вярването, че тракийският език е „мистичен
  Език“, има свръхестествени сили, това всъщност е езикът, на който
  Божеството говори. Този съвършен тракийски език в древността е станал
  египетски, съответно тракийски се оказват и египетските йероглифи,
  защото египетската цивилизация, а и религия, били създадени от траките.
  На какво се основава тази идея, ще се зачудят вероятно читателите. И тук
  стигаме до следващия основен белег на ню ейдж движението –
  представянето на едно вярване като наука, което е и определението за
  псевдонаука. Типични за ню ейдж са идеите на сектата, че науката трябва
  да се съедини с мистиката и така „да се издигне на ново ниво“. По такъв
  мистично-„научен“ път са получени основните ѝ вярвания чрез
  основоположника ѝ Стефан Гайдарски, преименувал се на Стефан Гайд,
  автор на голяма част от книгите, които са считани за богоокровени от
  последователите му. Някои от тях са пряко богословски, като например
  „Библия Бесика“ – превод на български от „тракийски“, която се счита за
  истинската библия в сектата. И „преводът“, и „намирането“ му, и самият
  „библейски текст“ са осъществени по мистичен начин, за който обаче се
  твърди от автора и от последователите му, че е научен. Това е т. нар. метод
  на Гайд. По този метод на Гайд са и другите му открития – издадени са
  например няколко книги за „декодиране“ на тракийска писменост –
  „Тракийското писмо декодирано“ в няколко тома. Освен споменатата
  „библия бесика“, която между другото значително се различава от
  библията, има още две книги, които се приемат за свещени текстове в
  сектата – това са „Тракийските послания“ и „Тракийските хроники“, и двете
  „намерени“ от Гайд.
  Типично в ню ейдж стил е и т. нар. „Институт по трансцендентна
  наука“, който функционира към сектата и е основан също върху
  методологията на Гайд. Ако посетите сайта му, ще срещнете обичайните за
  съвременните езотерични общества разсъждения за „Теорията за
  Човешкия Потенциал“, за който без изненада научаваме, че е
  „мултидименсионален/многоизмерен/“ „по дефиниция“. Не става дума за
  алегория, измеренията са физически или по-точно метафизически.
  Срещаме обичайната за ню ейдж псевдонаучна каша, обичайните
  нахъсвания, че съдбата на човека, неговото здраве, успех или неуспех
  зависят от собствената му гледна точка, от „дефинициите“ му, които могат
  да се променят. Рекламира се горещо „трансцендентен анализ“, чрез
  който да се постигне преминаване в други измерения на човека – „отвъд
  настоящите личностови слабости и патологични наклонности“. Споменава
  се квантовата физика, но не и Христос, вярата в Него изглежда излишна,
  така де, защо му е на човек Спасител, щом има на разположение
  трансцендентен анализ – той „разкрива нови възможности за получаване
  на излекуване и просперитет отвътре, чрез отключването на вътрешния
  мулти-дименсионален Потенциал, вроден във всяка личност и в
  човечеството като цяло“ – бодро завършва рекламата.
  Християните, които четат тази статия, с право ще кажат, че всичко
  дотук казано не може да е християнство. Сектата обаче нарича себе си
  църква и счита, че християнството, което изповядва, е истинското, всяко
  друго е неистинско. Все по-рядко обаче наричат себе си християни, все по-
  често се определят като „орфически християни“ или направо орфици. И
  още едно название дават на себе си – богомили. Тази статия няма да
  навлиза в темата за богомилството, то както всичко друго е „преоткрито“ и
  въведено в практика по метода Гайд, разбира се. Но за да разберем за
  какво всъщност става въпрос, трябва да започнем с историята на това
  общество.
  И така, всичко започнало през далечните 1991-1992 години с малка
  група новоповярвали младежи, повечето студенти, които сформирали
  малка църква в традицията на харизматичното протестантство, по-точно на
  Петдесятната църква, и нарекли себе си „Нов Ерусалим“. Техният водач
  бил Цветан Гайдарски – единственият, който имал опит във вярата, той бил
  израснал в софийската Петдесятна църква – църквата, към която
  принадлежали неговите родители. Наскоро завършил Консерваторията,
  той вече работел като хорист в хора на БНР. Неговият брат – Стефан
  Гайдарски, по това време вече бил емигрирал в САЩ, след като за кратко
  работил като специализант по психиатрия в София. Но да се върнем към
  малката група ревностно вярващи в Христос младежи, как те са стигнали
  дотам да наричат себе си орфици, а помежду си дори „благородни
  тракийци“? Как тези, които вярвали, че са изкупени със скъпоценната кръв
  на Христа и някога пламенно разнасяли благата вест и убеждавали
  увлечените от източни религии да се откажат от заблудите си, сега заемат
  пози с телата си по образец на същите тези източни религии, защото сега
  вярват, че орфизмът е в основата им и те го „преоткриват“ в тях? Дори има
  поза на тялото, която означава покаяние и извършва „трансформация“ на
  човека! Разбира се, интересът към източните вярвания е типичен за ню
  ейдж, но как се е стигнало дотам? Отговорът е, че се случило това, което
  апостолът предсказал – „…Между вас ще има лъжливи учители, които
  ще въведат тайно гибелни ереси…“
  1
  . И наистина, В САЩ, родината на ню
  ейдж, Стефан се прилепил към идеите ѝ, особено към модерната
  египетска религия, а когато се взрял в египетските йероглифи, бил
  запленен от тях и постепенно в главата му започнали да се появяват идеи…
  Увлякъл с тях и брат си, но двамата не изявили явно тези идеи на отскоро
  повярвалите в Христос младежи. Ако това се беше случило, те – макар и
  неопитни, биха ги отхвърлили незабавно, но именно тайно и постепенно
  въвели ереста.
  Макар написани преди почти две хиляди години, думите на един от
  най-великите Отци на Църквата Ириней Лионски са поразяващо точни и за
  този случай: „Заблудата наистина никога не се представя в своята гола
  деформация, тъй като ако се покаже така, тя би била веднага разкрита. Но
  тя е хитро украсена отвън в привлекателна дреха, така че чрез своята
  външна форма да се яви на неопитните /изразът може да изглежда
  смешно/ по-истинска от самата истина.“
  2
  Тук дрехите са разкошни и то на няколко ката, дори са завързани
  отгоре с лъскаво шалче, което с времето се превръща в цяло наметало –
  национализъм, и то в безпочвена крайност – българите били богоизбрани,
  единственият им проблем бил, че не са го осъзнали. Нашият народ стоял в
  основата на цялата човешка цивилизация, България е мястото, където
  обитава Бог – Слово, от нея извират духовните извори на човечеството…
  Ще спрем дотук и няма да се занимаваме повече с пищното облекло –
  казахме няколко думи, само за да добиете представа, ние ще продължим
  да разглеждаме само същността.
  И така, основно вярване в сектата е, че в Древна Тракия е имало най-
  голямото откровение на Бога към човеците, на траките Христос се открил
  далеч преди въплъщаването му в човек на земята. Орфей бил сключил с
  Бога първия завет много преди Аврам, да не говорим, че изобщо
  съществуването на Аврам и достоверността на цялата библия се поставя
  под въпрос, освен като алегории, които можело да бъдат разбрани
  единствено с образната тракийска реч и така нареченото „тракействане“.
  Освен това Орфей и Евридика са първите хора, погрешно наречени Адам и
  Ева в „Мойсеевия вариант“, както се изразяват. Нарушаването на този
  завет съответства на грехопадението на първите хора, описано в библията.

  1
  Второ Послание на Апостол Петър 2:1
  2 Из „Срещу ересите“
  Този Орфеев завет между другото бил писмен и е разчетен от Гайд по
  неговия метод върху археологически артефакти.
  И така, орфизмът всъщност се оказва първичното християнство на
  човечеството, а българите — истинският богоизбран народ, съвсем не
  евреите. Въобще евреите не се радват на голяма симпатия от страна на
  нашите „тракийци“ – земята им твърдо се нарича Палестина, а не Израел,
  пророците от стария завет също са „палестински“ и дори всъщност те били
  „международен екип от пророци“, нали не сте изненадани – начело са
  траки. Изобщо историческата наука не е на почит в сектата. Така нека
  вземем за пример името „Палестина“ – истината е, че римляните наричат
  така земята по името на враговете на израилтяните – филистимците,
  какъвто обичай са имали, никога преди това тази територия не се е
  наричала така. Но да оставим настрана факта, че по времето на
  старозаветните пророци римляни не е имало в Близкия Изток, и че Рим
  още не е съществувал. Учените вече знаят, че самите филистимци са се
  появили на тази територия едва около 12-ти век п.н.е. и произхождат от
  земи на запад от Израел, т.е. представители са на егейската култура, а не
  са местни жители. Така всъщност историческата наука доказала, че това,
  което е казано в библията за филистимците, е вярно, а именно че са
  нашественици.
  Подобен пример е и името на тракийския бог Дионисий – Гайд
  твърди, че то всъщност е Дион – Исус. Звучи много интересно, но всъщност
  е пълна манипулация, истинското име на Христос е Йешуа на еврейски,
  защото той е по плът евреин, все пак! а Исус е гръцкият му превод. Идеите
  на Гайд далеч не свършват дотук, абсурдните тези са многобройни, няма
  да изреждаме всички, не можем да пропуснем обаче ключовото за
  теорията му твърдение, че апостол Павел бил орфик, но това се
  прикривало! Освен това той лично християнизирал тракийското население
  по нашите земи и траките с радост приели да станат християни, защото
  отдавна познавали Исус Христос като Бог. Не става ясно защо след като
  Павел е бил орфик, е християнизирал орфиците, а те пък как след като
  вече и без това са си били християни, са станали такива, или може би са
  станали по-християни отколкото са били до този момент. Но ако
  християните са по- , защо трябва сега да стават орфици и да считат, че в
  орфизма има по-голямо откровение за Бога?
  Противоречията обаче никога не са били пречка за методологията на
  Гайд. Някогашното тракийско християнство било същото както това на
  сегашната секта. Византийската църква го унищожила навремето и сега то
  отново се възродило. Как са намерили информацията, нужна за това
  възраждане, ще попитате вие, след като има такъв световен и хилядолетен
  заговор срещу богоизбрания български народ и истинската му религия,
  след като е фалшифицирана цялата световна история? Отговорът е много
  прост – информацията е запечатана в „духовното ни ДНК“ и по мистичен
  път е открита отново.
  Напоследък в целия свят се разпространяват спекулации и откровени
  лъжи за началния период от историята на християнството — далеч не само
  в свободните съчинения на Стефан Гайд, увлякъл българи след себе си.
  Нямаме предвид само Дан Браун, това е все по-честа тема в статии и
  телевизионни предавания, атаката срещу християнството е в пълен ход.
  Ще споменем само още нещо в тази връзка за тази секта – в писанията им
  има силна атака срещу корените на православието – християнството на
  Изтока и Константинопол, а се величаят Рим и католицизмът. Истината
  всъщност е, че за дълъг период християнското богословие остава с център
  на Изток, християнски мисии до всички части на Европа тръгват от Изток, а
  не от Рим, писанията на отците на църквата се пишат на гръцки, а не на
  латински – дори когато авторът се намира във Франция, какъвто е случаят
  с Ириней Лионски (родом от Смирна, между другото). А когато възниква
  латинското богословие, то това става не в Рим, а в северна Африка. Да не
  говорим, че Рим не устоява на гностическите ереси и с тях се борят
  богослови, произхождащи от Изтока.
  Смятаме да спрем дотук с представянето на религията на
  „орфиците“, въпреки че далеч не сме я изчерпали, конструкцията ѝ е
  сложна, има и много гностически елементи. Наскоро сектата беше
  разобличена като изповядваща монофизитство – това също е вярно, има
  такива тези в писанията им, но тази статия няма да се занимава с тях.
  Мисля, че след всичко представено дотук ще се съгласите, че
  монофизитските им идеи са най-малкият им проблем.
  Вместо да навлизаме повече навътре в тези еретически и в
  същността си езически вярвания, ще направим нещо друго. Ще потърсим
  свидетелството на Отците на Църквата. Често срещано явление в днешното
  време на отстъпление от християнската вяра е да се манипулират техните
  думи, да се изваждат извън контекста или дори направо откровено да се
  лъже, че били казали нещо, което всъщност не са казали. Точно това се
  прави и във въпросната секта, но не само там. Отците на църквата са
  живели в езическо обкръжение, познавали са езическите философски
  школи, но освен това Святият Божий Дух ги е изпълвал и им е давал голяма
  мъдрост и проницателност. Ще започнем с първия от тях – Свети Юстин
  Философ Мъченик (ок. 105 – ок.165 г.). Във време, когато християните били
  най-презряната прослойка на обществото – основно бедни и неуки хора,
  подложени при това на жестоки гонения, един високо образован знатен
  млад мъж приел тяхната вяра, той е първият, който смело излязъл в тяхна
  защита. Писмено поискал справедливост от императора и римския сенат
  като още в обръщението заявил –„Аз самият съм един тях“, напълно
  съзнавайки, че рискува живота си. По-късно той подпечатал
  свидетелството си с мъченическа смърт – посечен бил с меч в Рим. Нека
  чуем какво казва този, който е наречен Философ заради голямото си
  знание, който бил обучен в най-добрите философски школи на своето
  време и изоставил всичко заради Христа:
  „…Аз изповядвам, че едновременно се гордея и с всичката си сила се
  стремя да бъда намерен, че съм християнин…“3
  .
  А за митовете и религиозните култове на езичеството Юстин
  Мъченик казва така: „Те са били произнесени под влияние на нечестивите
  демони, за да измамят и отклонят от правилния път човешката раса“.
  Разказва, че хората, които са станали християни, са се покланяли
  преди това на езическите божества (като при изреждането им започва с
  Бакхус), но са ги изоставили и „…сега чрез Исус Христос са се научили да
  ги презират, въпреки че са заплашвани със смърт за това“. И също, че
  тези, които все още „вярват тези неща ние съжаляваме, а тези които са
  ги измислили, ние знаем, че са дяволите“
  4
  . Такава е била вярата на
  първите християни, драги читатели, заради тази вяра те са отивали на
  смърт, а никой не закачал орфиците, почитателите на Дионисий – Бакхус.
  Това са фактите.
  Юстин обяснява, че еврейските старозаветни пророци са по-древни
  от езическите култове, които ги наподобяват. Както апостолите, така и той

  3
  II Апология
  4
  I Апология
  се облягали на пророчествата от стария завет при благовестието. Юстин
  обяснява, че именно те доказват, че Исус не е магьосник, а е очакваният
  Спасител „…защото със собствените си очи виждаме неща, които са се
  случили и се случват точно както са предсказани и мислим, че това ще
  бъде и за вас най-силното и истинско доказателство“.5
  .
  Още по времето на Юстин започнали да се появяват ереси, ето какво
  пише той: „Фактът, че има такива хора, които изповядват, че са
  християни и признават, че разпънатият Исус е Господ и Христос и все
  пак не учат Неговите доктрини, но тези на духовете на заблудата,
  кара нас, които сме ученици на истинската и чиста доктрина на Исус
  Христос, да бъдем по-верни и твърди в надеждата, изявена от Него“.
  След като цитира предупредителните думи на самия Спасител: „Пазете се
  от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре
  са вълци грабители“
  6
  и „Много лъжепророци ще се появят и ще
  заблудят мнозина“
  7
  , Юстин казва – „с тях ние нямаме нищо общо“
  8
  . Така
  в самото начало този, който полага основите на християнското богословие
  и апологетика, дава отговор на толкова настоятелните днес призиви към
  икуменизъм, твърде ентусиазирани в това отношение са и въпросните
  сектанти, желанието да се промушат в един общ кюп е голямо. Отговорът
  на Юстин е – НЕ!
  Много модерни в ню ейдж движенията, както и във въпросната
  секта, са древните философи. Мисля, че безспорно повече от който и да
  било в днешно време, с постиженията на тяхната мисъл е бил наясно
  Юстин Философ, който ги е изучил във време, когато е имало несравнимо
  повече информация за тях. Обръщането в християнството го заварва като
  ученик на най- големия в тогавашния свят учител платонист, след като
  преди това изучил другите философски школи. Ето какво мисли Юстин:
  „Каквото … философите са изговорили добре, те са го създали чрез
  откриването и съзерцаването на някоя част от Словото. Но понеже не
  са знаели Словото в цялост, което е Христос, те често си

  5
  I Апология*
  6 Мат. 7:15
  7 Мат 24:11
  8
  Разговор с Трифон юдеина
  противоречат.“
  9
  . Този въпрос Юстин разглежда и на други места в
  произведенията си.
  Това, че Египет бил източник на религиозно знание, е било
  общоизвестна истина в тогавашния свят. Било е известно, че Платон,
  Питагор и други философи, които са посещавали Египет, са почерпили
  някои идеи оттам. Християнските автори, включително Юстин Философ, са
  били убедени, че тези частични познания за Бога са се появили там от
  евреите, а източникът е бил Мойсей и неговото откровение. А това, че
  Орфей също е придобил религиозно знание в Египет, е било несъмнено за
  великите историци на древния свят – Херодот и Диодор, като последният
  събрал сведенията си от много други източници, включително египетски.
  Според науката Орфей е историческа личност и наистина животът му се
  датира след този на Мойсей, за който се приема, че е живял в края на
  бронзовата епоха.
  Този от Отците на църквата обаче, който най-много е писал за
  Орфей, е Климент Александрийски (ок. 150 – ок. 215 г.). Счита се, че той е
  най-запознатият — в тънкости — с езическата философия и вярвания, сам
  той бил езически философ, който приел християнството. След като пътувал
  много в търсене на знание, той се установил в Александрия (родният град
  на големия проповедник Аполос). Думите на Отците на църквата се
  изопачават много в днешно време, фалшификациите са страхотни,
  особено се отнася това за Климент Александрийски – пишат се лъжи за
  много неща, но най-популярната лъжа е тази за Орфей. Климент бил казал,
  че Христос е вторият Орфей, като с това се намеква, че Орфей е подобно
  откровение за Господа. Истината е, че в цялото произведение „Увещание
  на езичниците“ Орфей е разобличен и противопоставен на Христос,
  фигурата му е разкрита в контраст с Божественото Слово. Орфизмът и
  ритуалите на траките са осмени от Климент, а тракийските мистерии той
  нарича измамни. Подобно и за египетските вярвания пише така:
  „Нека тайните светилища на египтяните … бъдат оставени в
  тъмнината. Наистина те всички са безумни хитрости на невярващите
  хора.“

  9
  I Апология
  „А ако разгледаме внимателно мистериите? …аз ще разоблича
  напълно чрез словото на истината магьосничеството, което се крие в
  тях.“
  Ще продължим със Свети Иреней, епископ на Лион (ок.130–
  ок.202 г.), който е един от основателите на християнското богословие. Ще
  цитираме само някои пасажи от неговия трактат „ Срещу ересите“,
  съставен от 5 книги, с който нанесъл смъртоносен удар върху гностицизма.
  След като се разпространили в християнската общност, гностическите
  ереси престанали да се възприемат като заплаха за християнството. Една
  от важните постановки в гностическите ереси е тезата, че апостолите,
  особено апостол Павел, са имали някакво специално знание,
  предназначено само за посветени, различно от това, което се проповядва
  в християнските църкви. Съвсем подобно е положението и във въпросната
  секта, както вече посочихме.
  Ето какво пише обаче Иреней:
  „Ако апостолите са имали скрити тайни, които те са имали навика да
  откриват на „съвършените“ отделно и скришно от другите, те биха ги
  предали особено на тези, на които също така поверяват самите
  църкви.“
  Измежду многото доказателства, които дава Иреней в подкрепа на
  горното, ще се спрем на някои, например разказа му за Климент, епископ
  на Рим:
  „За този мъж, който е виждал благословените апостоли и е
  разговарял с тях, може да се каже, че проповедите на апостолите още
  ехтяли в ушите му, а техните традиции били пред очите му. По
  времето на този Климент … църквата в Рим изпратила много силно
  писмо до коринтяните, увещавайки ги към мир, обновявайки вярата им
  и заявявайки традицията, която тя скоро била приела от апостолите,
  прогласявайки единия Бог всемогъщ, Този който е направил небето и
  земята, Създателя на човека, който довел потопа, който призовал
  Аврам, който извел народа от земята на Египет, говорил с Моисей,
  установил закона, изпратил пророците и който е приготвил огън за
  дявола и неговите ангели. От този документ всеки, който избере да го
  направи, може да научи … и също да разбере апостолската традиция на
  църквата.“
  Както се вижда от написаното, което е отпреди дори Иреней да
  стане епископ, никакъв орфизъм и никаква Тракия не са фигурирали в
  апостолската традиция. Аврам е призованият, на друго място Иреней го
  нарича „патриарх на нашата вяра“ и цитира апостол Павел – „че ония,
  които се облягат на вярата, са синове Авраамови … И писанието като
  предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, отнапред
  благовести на Авраама: „в тебе ще бъдат благославяни всички
  народи“
  10
  .
  Иреней изрежда по-нататък епископите на Рим до неговото време и
  заявява: „… в такава последователност църковната традиция от
  апостолите и проповедта на истината са дошли до нас. И това е най-
  изобилното доказателство, че има една и съща живителна вяра, която
  е била запазена в църквата от апостолите досега и е предавала
  истината.“
  И продължава още: „Поликарп бил не само научен от апостолите и
  разговарял с много, които са виждали Христа, но бил също така
  определен от епископите в Азия за епископ на църквата в Смирна,
  когото аз също съм виждал в моята ранна младост, тъй като той
  остана на земята за много дълго време, а когато един много стар човек
  славно и най-благородно изстрада мъченичество напусна този живот,
  след като винаги е поучавал нещата, които е научил от апостолите и
  които Църквата е предала нататък и които единствено са истински …
  А ето и църквата в Ефес, основана от Павел и имала Йоан сред тях
  постоянно до времената на Траян, е истински свидетел на традицията
  на апостолите.“
  По времето на Иреней Поликарп явно е бил много известен и обичан
  в християнската общност далече извън Смирна, явно и за църквата в Ефес
  се е знаело, така че тогава това е бил много силен довод. Мислим обаче,
  че и днес всеки може напълно да се довери на разказа на Иреней – той
  доказал своята вярност към Истината с мъченическата си смърт при
  кръвопролитните гонения срещу християните по времето на Септимий
  Север.
  Иреней се позовава на още едно силно свидетелство – това на
  Евангелист Лука – „… Лука, който винаги проповядвал в компанията на

  10
  Галатяни 3:6-8
  Павел и е наречен от него „многообичан“11 … и му е било оказано доверие
  да напише евангелие“ като предава думите на Павел, когато той говори на
  събралите се презвитери и епископи в Милет, знаейки, че няма да ги види
  повече –„…(аз) съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да
  ви известя всичката воля Божия“
  12
  . „Така Лука, без да се съобразява с
  личности, ни предава всичко, което е научил от тях (апостолите),
  както самият той свидетелства, казвайки: „както ни го предадоха
  ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на
  словото“
  13 14
  .
  А сега ще се спрем на Августин Блажени /354 – 430 г./, чието
  свидетелство е особено важно в този случай, тъй като той е бил
  изключително добре запознат с манихейството. Манихейството пък е в
  основата на учението на богомилите, което без никакво съмнение
  всъщност е било гибелна ерес, това казваме с риск да разочароваме тези
  от нашите сънародници, които са радостни, че България е родина на
  известно учение, разпространило се и в западна Европа. Богомилството и
  съответно манихейството е прегърнато и от разглежданата тук секта.
  Августин преживял драматични обрати в своя живот. Възпитан в
  християнската вяра от своята майка – ревностна християнка, той бил
  увлечен в манихейската ерес и прекарал в нея 9 години, дори бил сред
  активните ѝ защитници, влизал нееднократно в диспути с християнски
  свещеници. Търсещото му истината сърце обаче все пак го довело отново
  към спасителната вяра в Христа, този път преживял истинско обръщане и
  станал забележителен християнски богослов. Ние имаме надежда, че и
  във въпросната секта има хора, които ще повторят подвига на Августин!
  Тук ще цитираме няколко пасажа от книгата му „Срещу Фауст“, която той
  написва за изобличение на манихейството.
  Августин оспорва твърдението на манихейците, че езическите поети,
  Сибила, Орфей, Хермес и др. са направили предсказания за идването на
  Христа, които са равностойни на тези на старозаветните пророци. След
  като задълбочено разкрива нелепостта на такова твърдение, той завършва
  така: „С една дума предсказанията на езическото творчество са така

  11 Колосяни 4:14
  12 Деяния 20:25-30
  13 Евангелие от Лука 1:2
  14 Цитатите дотук са от „Срещу Ересите“
  различни от свещеното пророчество, както са различни изповядването
  от дяволи от прогласяването на ангели“.
  Подобно на тази секта манихейците имали свой вариант на
  Библията. Августин казва така по този въпрос: „Ако той произвежда свои
  ръкописи на апостолските писания, то трябва също така да придобие
  за тях авторитета на църквите, основани от самите апостоли, като
  покаже, че те са били запазени и предавани с тяхната санкция …
  Авторитетът на нашите книги, който е потвърден от съгласието на
  толкова много народи, подкрепен от последователността на
  апостоли, епископи и събори, е срещу вас!“
  И още: „Вие трябва ясно да кажете, че не вярвате в евангелието
  на Христос. Защото да вярвате което ви изнася и да не вярвате което
  не ви изнася, означава да вярвате в самите себе си“.
  „Срещу Фауст“ е доста голяма книга, в нея Августин направо
  разгромява бившите си съмишленици, но тук ще бъде приведен само още
  един цитат, защото не е възможно в една статия да се обхване всичко:
  „… Тези, които еретиците заблуждават, са християни, вече
  родени от евангелието … защото те не се съобразяват, че
  последователите, които събират като свое богатство, са взети
  измежду истинското оригинално християнско общество.“ … „Но оня,
  който с неправда придобива богатство, той ще го остави в
  половината на дните си, и ще остане глупак при свършека си“
  15
  . Т.е.
  той, който в началото е заблудил хората, като им е обещавал да им
  покаже върховна мъдрост, ще бъде глупак, т.е. ще се вижда, че е глупак.
  Той ще бъде видян, когато неговото безумие стане очевидно на всички
  хора и тогава за тези, за които в началото е бил мъдър човек, ще бъде
  глупак.“
  В наши дни, както и по времето на Августин и както е било още от
  времето на апостолите, има дяволски сили, които въвеждат в заблуда
  хора, които вече са повярвали в Исуса Христа. Ние призоваваме сега тези,
  които някога са били родени от евангелието, от благовестието, а сега са се
  отклонили от него, да си спомнят това благовестие, това което първо са
  познали, да си спомнят първата си любов! И да чуят думите на апостол
  Павел:

  15 Йеремия 17:11
  „Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго
  благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде
  проклет. Както казахме и преди, пак го казвам и сега: Ако някой ви
  проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде
  проклет.“
  16
  .
  Ето, от едната страна са „откровенията“ и мегаломанските теории на
  един човек – Гайд, а от другата страна са Свещеното Писание, апостолите и
  техните ученици, Отците на църквата. От другата страна е благородното
  сърце на Юстин Мъченик, който написал: „Ние търпеливо устояваме на
  всичко, което нечестивите човеци и демони измислят срещу нас, така
  че дори сред неописуеми жестокости, смърт и мъчения се молим за
  милост за тези, които ни причиняват такива неща …“
  17
  . С него са
  първите християни, които умирали за своята вяра и нямали съмнение, че
  езическите богове са всъщност демони.
  Събудете се от заблужденията си и размислете, вече не сте младежи,
  вече самите вие имате пораснали деца, завличате сега не само себе си в
  погибел, но и тях!
  Изберете и застанете на страната, на която някога бяхте, където е
  спасението!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Абонирай се за всички ЕВАНГЕЛСКИ НОВИНИ
ЗАПИШИ