ЦВЕТНИЦА

21.04.2019
ЦВЕТНИЦА

Read more »

„Зорница“ и отразяването на Априлското въстание 1876

20.04.2019

Момчил Петров, Весела Илиева, Георги Димитров и Доний К. Донев (2006) През 1872 г. на Второто годишно събрание на Мисията за Европейска Турция делегатите натоварват д-р Ригс със задължението да подпомогнe по-нататъшното развитие на вестника. Успешно е приключило отпечатването на българския протестантски превод на Библията...

Read more »

Ролята на българския протестантизъм в национално-освободителното ни движение

19.04.2019
Ролята на българския протестантизъм в национално-освободителното ни движение

Институт за българска протестантска история (2006) „Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.” Посл. на св. ап. Яков 2:17 Раждането на първите български протестантски църкви съвпада по стечение на историческите обстоятелства с най-решителните моменти в борбата на българския народ...

Read more »

Масони в българската история

18.04.2019
Масони в българската история

СП. NATIONAL GEOGRAPHIС – България Tози стар ръкопис, открит през 2013 г. от варненския адвокат и колекционер на антики Христо Раев, е първото лично признание на идеолога на българската...

Read more »

Тимотей Михайлов: ПАСТИРСКА ГОЛГОТА

17.04.2019

Read more »

Oграничения в новите промени на ЗАКОНА за вероизповеданията (2018-2019)

16.04.2019
Oграничения в новите промени на ЗАКОНА за вероизповеданията (2018-2019)

Чл. 29. (2) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Свещенослужителите и служителите на религиозните институции може да бъдат български граждани или чужденци, получили...

Read more »