ЗВЯРЪТ

Open photoАвтор: Петьо Николов

В  Откр 13/1 пише :” 13:1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.”

Сравнявам с Данаил 7/3 „ И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг” и Данаил 7/7 „ Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.”

Какво означава „звяр” ? Данаил7:23 „Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.”

Значи звяр означава царство.

Символ но какво е морето ?

В Откр. 17:3 пише „И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.” И в Откр. 17:15 пише „Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.”

Следователно „Звяр излизащ от морето” означава царство от народа! Освин това това царство е червено (Откр. 17:3) Става ЧЕРВЕНО НАРОДНО ЦАРСТВО ! Като символ на това царство е желязото (железните зъби Данаил 7/7).

Най опасното нещо в един звяр са зъбите му! И най свирепото  куче, ако е с намордник, става сравнително безопасно.

В Библията има описан пророчески сън в който предпоследното четвърто царство на света е желязно. Последното е желязо и кал (Данаил 2 глава). В Откр 13/11,12 се описва звяр който е от земята! И се получава съвместно действие на 2 звяра (царства) желязо и земя ! Откр 13:11,12 „ И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.” Обаче обект на поклонение винаги е звярът с железните зъби. Всъщност точно неговото число е 666! Числото на червеното народно царство е 666! Числото му е число на човек! Неговият символ е човек! Каква беше идеологията на червеното народно царство? Тя беше построена на базата на първите християнски комуни: ДЕЯНИЯТА  НА  АПОСТОЛИТЕ 2:44,45 „ И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.”

Злото, което направиха е, че на мястото на Бог като творец и законодател, те поставиха ЧОВЕКА, а човекът е зъл и грешен, и управлението му без Бог е такова.

Какво означават 10 рога и 7 глави? (Звяра е с 10 рога и 7 глави).

Тоест червеното народно царство е с 10 рога и 7 глави.

В Данаил 7/24 пише: ” А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство”

От друга страна в Откр.17:12,13 пише:” и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт”

Значи 10-те царе хем се издигат от червеното народно царство, хем предават на него своята сила и власт! Добре, но как така за 1 час !? Тук явно има символика. В 2Петрово3:8 пише:” Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.” Разделих 1000г на 24 часа и се получиха около 42 години.

Кои са тези 10 царе? В същност те за един час получават власт като царе заедно със звяра. Но звяра също е царство.

Следователно по време на този 1 час имаме 11 царства! Ето какво пише в енциклопедията за „световна социалистическа система”. Там са записани 14 държави: Албания, България, ГДР, Виетнам, Китай, Корея, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия. Обаче Албания, Китай и Югославия развалят отношенията си с СССР и не предават на него своята сила и власт! Остават точно 11 царства!!! 10-те от тях предават своята сила и власт на СССР , като в същото време са се издигнали от него. Днес виждаме изпълнението на това пророчество! Слава на Бог!!!

Обаче има и 7 глави. Там в главите са железните зъбите с които звяра е опасен. Имаше сключен договор за военно сътрудничестно м-ду някои от държавите членки на световната соц. с-ма. Наричаше се Варшавски договор и беше за сътрудническо хапане! В енциклопедията са записани 8 държави:

Албания, България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия. Обаче Албания се отдръпва и остават точно 7 !

После в Откр 13/3 пише:” И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;” Коя е тази като че ли смъртно ранена глава? Не пише смъртно ранена , а „като че ли смъртно ранена”.

Какво пише за главите: Откр 17/9,10,11 „ Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;” Значи звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте. В  Откр 17/8 пише: „Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.” Звярът (червеното народно царство) беше като че ли смъртно ранен. Даже комунистическата партия беше забранена! Но сега виждаме как раната оздравява! Виждаме как излиза из бездната в която беше (бездна – от руски без дъно). Освен това – „звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте” – СССР стана ОНД. Вече е 8-ми , но е от 7-те. Същият този звяр ще воюва със светиите и ще ги победи (Откр 13/7)! Как ще стане това, като Господ казва в Лука 10:19 „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.” Еми да видим в какво се изразява воюването: Откр 13/4,5,6 „поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.”

Неговото воюване е чрез горделиво и богохулно говорене! В какво ще се изразява в такъв случай победата му над светиите? Победата на светиите над дявола е : Откр 12/11 „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване”. Целта на нашето воюване е : 2Коринтяни10/3,4,5” Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” Тоест да пленяваме всеки разум да се покорява на Христа! В това ще бъдем победени, хората ще вярват на неговото горделиво и богохулно говорене , а не на нашето свидетелство, защото : 2Солунци 2/11,12” И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.”

10 comments for “ЗВЯРЪТ

 1. Ако сте обърнали внимание, мнозина хора, занимаващи се с изследването на последните времена според Данаил и Откровение, стигат до заключението, че царствата в Данаил стигат до Римската империя и от там до ЕС. И са прави до някъде. Но не обръщат внимание, че в Откровение има 2 системи от по 10 рога и 7 глави. Едната система е на змея, а другата на звяра. При системата на змея короните са в-ху главите, а при системата на звяра в-ху рогата (тези с короните са управляващите). В системата на змея тези, които хапят, те управляват. При системата на змея имаме 1260 дни и „време, времена и половин време“ (Откр.12/6,14). При системата на звяра имаме 42 месеца – Откр.13/5. При действието на звяра имаме и 3,5 дни Откр.11/7-11. След това в стих 12 светилниците (църквите) и помазаниците възлизат в облаците. Обаче, преди звяра да почне да побеждава и убива 2-те маслини и 2-та светилника, имаме отново 42 месеца и 1260 дни – Откр.11/2,3. Обобщавам: При змея има 1260 дни и „време, времена и половин време“. При звяра имаме 42 м. и 3,5 дни. Змея действа преди звяра да се появи. След като звяра се появява, воюва, (с кого?) , смъртно ранен е (от кого?), и раната му оздравява, чак тогава змея дава власта си на звяра – Откр.13/3. Системите на змея и звяра се различават и по това, че системата на змея е от 10 рога-царства, но управлява чрез 7-те глави. Системата на звяра е от 11 царства, като управлението е чрез роговете. Системата на змея вероятно е Римската империя (1260 дни и „време, времена и половин време“) … не съм изследвал подробно въпроса. Но така или иначе, тя предава власта и силата си на звяра. В какво се изразява власта и силата на една световна система? Отговорът е в парите. Чрез тях и ресурси, технологии, въоръжение и … власт. В темата за звяра съм разгледал семо някои аспекти от неговото действие. Когато разглеждаме звяра, трябва да се съобразяваме, че той от една страна е цар (Дан.7/17), но също така трябва да го разглеждаме и като царство (Дан.7/23). Като цар предполагам, че това ще е антихрист. Той ще бъде изтребен като цар при пришествието. Като царство обаче го има и след това, когато се изливат чашите на Божият гняв.

 2. Нещо не връзва… опитайте по друг начин да манипулирате вярващите,това е ваше тълкуване с което не съм съгласен,по добре направете и сравнете САЩ и европейските държави членки на НАТО преди 89…Ами,от тези 7 сте забравили, Полша,Унгария,…нещо се опитвате да заблудите раята…

 3. Мишо, чети бе човек! Чети! Ето ги Полша,Унгария … дето са забравени : Ето рогата – „Там са записани 14 държави: Албания, България, ГДР, Виетнам, Китай, Корея, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия. Обаче Албания, Китай и Югославия развалят отношенията си с СССР и не предават на него своята сила и власт! Остават точно 11 царства!!!“ , а ето и главите – „Обаче има и 7 глави. Там в главите са железните зъбите с които звяра е опасен. Имаше сключен договор за военно сътрудничестно м-ду някои от държавите членки на световната соц. с-ма. Наричаше се Варшавски договор и беше за сътрудническо хапане! В енциклопедията са записани 8 държави:

  Албания, България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия. Обаче Албания се отдръпва и остават точно 7“.

 4. „Империя на Злото“, така Рейгън най-правилно обяви коя е Русия! Тя ни тласка към непбразованият монах и плагиатор П.Хилендраски, а не към образованият Петът Бакшев и стигнал до архиепидкоп!

  Докато не се напише истинската Българска история, а се учи в училищата Историята на Кимон Герогиев, продиктувана му по телефона от Сталин, ние ще знаем че нашето Руско робство продължава вече на 143 годин!

  Боже, помогни на България да възкръсне отново СВОБОДНА ДЪРЖАВА – БЕЗ ОКУПАТОРИТЕ РУСНАЦИ! ДАЙ НИ ОТНВО СВОБОДА НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, БОЖЕ, МОЛЯ ТЕ. ИЗГОНИ ДВОЙНИТЕ НИ ОКУПАТОРИ ОТ 1877 И 1944!

 5. ПРИЯТЕЛСКА КРИТИКА НА ТЕОРИЯТА ЗА ПРОРОЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА СССР (РУСКАТА ИМПЕРИЯ) НА БРАТ ПЕТЬО НИКОЛОВ

  Брат Петьо ми е приятел и добър човек, така че в тази критика не влагам никакви лоши чувства ни най-малко;
  Преди всичко искам да изтъкна, че преди години брат Петьо беше основно човекът, който ме „светна“ относно коректното разбиране на времето на Грабването СЛЕД Голямата скръб, а не преди нея (!) – това е фундаментална заблуда в която съм бил аз лично, заедно с мнозинството християни по начало. Около този ключов фактор се върти тълкуването на всички останали пророчески събития, така че може да се каже че на 99% от принципните неща сме в единодушие на разбирането ни.
  В теорията му на тълкуване на апокалиптичния текст (гл. 13 и др.) обаче има няколко некоректно дефинирани и изтълкувани основни понятия, което я прави не-състоятелна що се отнася до директното й приложение спрямо възраждането на Руската империя (СССР) като световен политически (и икономически!?) хегемон.

  1. Първо и най-вече:
  ЧЕРВЕНИЯ АПОКАЛИПТИЧЕН ЗВЯР от гл. 13 е дефиниран и изтълкуван от пророк Данаил ( ) като РИМСКАТА ИМПЕРИЯ (и нейните исторически деривати – РИМокатолическата папска институция, Европейския съюз след втората световна война и предстоящия Нов Световен фашистки Ред с евентуална столица Ерусалим).
  Римската империя е естественото продължение на вече изброените алегорично от Данаил четири империи на Вавилон, Персия и Гърция, и макар да не е спомената директно, тя е Новозаветната Империя по времето на раждането и възкресението на Нашия Господ Исус, което също е конкретен обект на това пророчеството от гл. 9. Практически РИМската империя никога не е била побеждавана и абсорбирана от друга и търпи своите метаморфозни реструктурирания в средновековната папска власт и Европейския Съюз, който се оформя като световна доминираща коалиция сега. Антихристът (Звяра 666) ще е цар, който произлиза именно от тази империя и никоя друга!
  (Същата е и причината поради която теорията за ислямски (арабски) антихрист е също толкова несъстоятелна!).

  2. Второ:
  Руско-Съветската империя (СССР) в която по-старото поколение българи и източно европейски сме родени и възпитани е по моему най-чистата форма на антихристка сатанистка диктатура в историята на човечеството. В този смисъл е естествено да се разглежда и сравнява с империята на апокалиптичния Звяр 666 от гл. 13, понеже има много съвпадащи характеристики, ОБАЧЕ,
  Подобните детайли НЕ СА ИДЕНТИЧНИ, ако и да съвпадат криво-ляво.
  Няма как една от главите на червения звяр (РИМ) да е възстановена след смъртно нараняване и това да е нова световна Руска империя – това е предполагаемо подобие, но то елиминира РИМокатолическата основа от пророчеството на Данаил. И изобщо начина на изчисляване на идентификацията с червения звяр с вече отишлата на бунището на историята СССР е АБСУРДНА СТЪКМИСТИКА. (1000 години върху 24 часа било приблизително = 41.666 години, колкото траел комунистическия тоталитарен ред според Болшая Руская Енциклопедия?! – НЕ-СЪСТОЯТЕЛНО!)

  Принципно, КОМУНИЗМЪТ като полит-идеологическа и социална система основана на марксизма е дяволска работа по начало. Този детайл в теорията на моя приятел Петьо ми допада принципно, но не можем да го абсолютизираме до такава степен сам по себе си. И изобщо западният свят (бившата територия на РИМската империя) върви фатално към комунизъм и практическо ликвидиране на частната собственост, която е Божествена институция наред със семейството и народите и т. н. – Това е целенасочено подкопаване на основата на Божествения ред, който ще дегенерира в тотална диктатура в най-скоро време – това е реалността понастоящем на западното общество. В този смисъл теорията на Петьо е принципно вярна НО само при условие, че сложим знак за пълна идентификация между ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИАЛНА СИСТЕМА НА МАРКСИЗМА-КОМУНИЗМА И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, която е икономически обрулена държава на технологично ниво от третия свят понастоящем. Тези обаче не са идентични по своето естество, макар и да има принципен исторически паралел между тях.
  Подобното не е еднакво.
  И изобщо имаме достатъчно добре установена традиция на тълкуване на апокалиптчните алегории още от ранната църква и всички те са основани на Старозаветните писания – днес нямаме свободата да налагаме безразборно модернистични тълкувания на Откровението на Йоан. Тези принципи вече са положен много векове преди нас, макар и в груби рамки.
  Путин не е звяра 666, ако и да е един от милионите антихрсти и Русия може да е една от 7-те глави на червения апокалиптичен звяр с военно-стратегическо значение за пророкуваните събития, но не е основния фокус на пророчествата от апокалипсис.

 6. Мойто мнение,че е правилно. Стига да се спазва
  от всички.Кой ще упражнява контрол? В християнска Европа
  е така.Отдава се почит на неделния ден,а най правилната дума за тоя
  ден е на руски ВОСКРЕСЕНИЕ,Дори комунистите не можаха да я отменят.
  с уважение,Камелия Тасева,Кюстендил

 7. Дорогой Митя Дакашиев почему кровать советоми является?
  Ах Митя дорогой друг наш компартийни -Ах Митя чорт грозни

 8. Отговарям на Митко Дакашев : На практика има действие на 2 империи. Едната е на змея (7 глави и 10 рога) , другата е на звяра (7 глави и 10 рога) Тези империи се различават една от друга. При империята на змея короните са в-ху главите. При империята на звяра короните са в-ху рогата. Това, което ти твърдиш, се отнася за империята на змея. При неговото действие имаме 1260 дни и „време, времена и половин време“ (Откр. 12 глава). При империята на звяра има 42 месеца – Откр.13. Империята на змея действа преди да се появи звяра. После също действа, но в един момент предава власта и силата си на звяра. Звяра е като че ли смъртно ранен в един момент. Смъртоносната му рана обаче оздравявя. Добре. Но с кого е воювал? Кой го е ранил така смъртоносно? …. Мога да отговоря. Пише го.

 9. Най-мощният удар срещу руския народ е нанесен през 1917 г., когато властта в империята завземат истинските черни масони, които за публиката се наричат “болшевики”. Така смята Николай Левашов в своята книга “Русия в кривите огледала”. Сред узурпаторите на властта няма нито един руснак по националност.

  Съгласно исторически данни, през 1918 г. от общо около 3,800 комисара в Русия, около 2,800 са американци. Една ключова част от тях са бивши еврейски мафиоти от долната източна част на острова Манхатън (около Деланси и Ривингтън улици), които съпровождат Троцки през пролетта на 1917 г. на кораба Християния. Тяхното пренасяне е платено от банкера Яков Шиф, роден в къщата на Ротшилд във Франкфурт.

  Тези бивши американски бандити стават преториянската гвардия на Ленин, и му спасяват кожата по време на въстанието на левите есери през юни 1918 г. Тъй-като много от тях не говорят руски, в началото те биват представяни за ‘латвийски стрелци’. Точно тридесет години по-късно през пролетта на 1948 семейство Ротшилд плаща на президента Хари Труман два милиона долара за кампанията му, за да признае Израел като суверенна държава.

  САЩ, чрез Уол Стрийт, са финансирали комунистическите революции, както и оцеляването на комунистическите държави, следователно е невъзможно САЩ наистина да са срещу комунизма. Тогава защо наблюдаваме привидна борба на САЩ срещу комунизма?

 10. идеологията на червеното (думата народно не е от Библията, Петко си я добавя в свобоиден негов си превод) царство построена на базата на първите християнски комуни си е абсолутна глупост разбира се. Звяра е еврейн, който май ша доде от украина!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *