Продължение на седмата чаша на Откровение

Продължение на седмата чаша на Откровение 16:17-21 (Откровение 18:1-24). Градът Вавилон с политически и икономически дейности ще бъде унищожен (Откровение 18:1-24).

1. Израел ще претърпи бедствие в голямата скръб, но Михаил ще ги пази (Откровение 12:15;13:5-7;Матей 24:21) от Антихриста.

2. Тези факти включват втория период от 3,5 години (Откровение 12:5-11).

а. Антихрист управлява едно от царствата,а в средата на Скръбта взима власт над всичките (Откровение 13:5 17:25). Той е звярът (Откровение 13:1). Hеговото царство е звяр (Откровение 17:11). Той е надарен със сила от звяр или от сатанинската ангелска сила (Откровение 11:7,17;8; Даниил 10:20,21).

б. Hаименования на Антихрист: Асириец (Исая 10:20-27; 30:18-33; 31:4-32:20; Михей 5:3-15); Kнязът, който ще дойде (Даниил 9:26,27); Северният цар (Даниил 11:45); Разорителят (Исая 16:4); Вавилонският цар (Исая 14:4); Човекът на греха (II Солунци 2:1-15); Беззаконният (II Солунци 2:8); Синът на погибелта (II Солунци 2:3).

Обиснителе Пасаж (Откровение 19:1-10): Събития в Небето точно преди Второто идване на Исус.

6. Второто идване на Христа (Откровение 1:7; 19:11-21; Битие 49:10; Числа 24:7-9,17-19; Исая 63:1-6; Даниил 2:44-45; 7:13-14; Захарий 14:1-5; Матей 24:29-31; 25:31-46; II Солунци 1:7-10; Юда 14,15).

1 comment for “Продължение на седмата чаша на Откровение

  1. Чашите са Божият гнав, който се излива в-ху непокорните. Първо е жетвата, а посли гневът (Откр.14/14-20). Гневът е след възкресението (Исая 26/19-21). Интересно е в случая присъствието на звяра по времето на Божият гняв в Откр.16/2,10. Приемаме, че звяра е антихрист. Знаем, че антихрист ще бъде изтребен при пришествието – 2Сол.2/1-8. Пише, че тогава е и възкресението – 1Сол.4/15-17. Следователно антирист-звярът не би трябвало да го има по време на Божият гняв. Обаче го има … Следователно или звяра не е антихрист, или нещо друго не сме разбрали. Звяра обаче е антихрист. Ако е необходимо ще го докажа. Защо тогава го има по време на чашите? Отговорът е, че в Данаил звярът се разглежда като царство (Дан.7/23) , но и като цар (Дан.7/17). Тук е отговорът. Като царство ще го има по време на гневът – чашите. Но като цар-антихрист ще бъде изтребен при пришествието преди гневът. А относно голямата скръб тя е тогава, когато са първите плодове на Бога и Агнето , а не при свършекът. Тоест мястото и не е там, където авторът я е поставил.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *