№12 Изкорени алчността от сърцето и ума си!

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: №12 ИЗКОРЕНИ АЛЧНОСТТА ОТ СЪРЦЕТО И УМА СИ! Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. (1 Тимотей…

№11 Вземи решение да победиш бедността

30 дни на мощни принципи: №11 Вземи решение да победиш бедността и липсата И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? (Лука 16:11) Ти трябва да решиш да се пребориш с бедността и…

№10 Разчупи силата на човекоугодничеството

30 дни на мощни принципи: №10 Разчупи силата на човекоугодничеството ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша – какво ще ми стори човек? (Псалм 118:6) Като християнин на Царството ти трябва да разчупиш силата на човекоугодничеството. Всеки човек, който…

Принцип №9 Бъди част от градивния процес на Бога

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: №9 БЪДИ ЧАСТ ОТ ГРАДИВНИЯ ПРОЦЕС НА БОГА Тази молитва е малко по-различна. Не позволявай на спомените да те завладеят, а просто продължи напред и позволи на Господ да подреди нещата в ума и сърцето…

Принцип №8 Пазете се от стереотипи!

30 ДНИ НА МОЩНИ ПРИНЦИПИ: №8 Пазете се от стереотипи! Стереотипите са навсякъде около нас и за съжаление подмолното им влияние прониква дори в най-независимите умове. Те насаждат послания, образи и чувства в в нас, без дори да подозираме това.…