Каква е разликата между грабване и пришествие?

Грабването и второто пришествие на Христос често се смесват. Понякога е трудно да определим дали стих от Писанието се отнася за грабването или за второто пришествие. Обаче, когато изучаваме библейските пророчества за последното време е много важно да ги различаваме.

Грабването е, когато Исус Христос се връща, за да премахне църквата (всички вярващи в Христос) от земята. То е описано в 1 Солунци 4:13-18 и 1 Коринтяни 15:50-54. Телата на вярващите, които са починали ще бъдат възкресени и заедно с тези вярващи, които все още живеят на земята, ще посрещнат Господ във въздуха. Това ще се случи бързо, в миг на око. Второто пришествие е, когато Исус се връща, за да победи Антихриста, да унищожи злото и да установи Своето хилядолетно царство. Второто пришествие е описано в Откровение 19:11-16.

Важните разлики между грабването и второто пришествие са както следва:

1) При грабването вярващите срещат Господ във въздуха (1 Солунци 4:17). При второто пришествие те се връщат с Господ на земята (Откровение 19:14).

2) Второто пришествие се случва след голямата и страшна скръб (Откровение глави 6-19). Грабването става преди скръбта (1 Солунци 5:9; Откровение 3:10).

3) Грабването е премахването на вярващите от земята като акт на избавление (1 Солунци 4:13-17, 5:9). Второто пришествие включва премахването на невярващите като акт на съд (Матей 24:40-41).

4) Грабването ще бъде тайно и мигновено (1 Коринтяни 15:50-54). Второто пришествие ще бъде видимо за всички (Откровение 1:7; Матей 24:29-30).

5) Второто пришествие на Христос ще се случи чак след изпълнението на определени събития на последното време (2 Солунци 2:4; Матей 24:15-30; Откровение глави 6-18). Грабването е непосредствено; то може да се случи във всеки момент (Тит 2:13; 1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:50-54).

Защо е важно да различаваме грабването от второто пришествие?

1) Ако грабването и второто пришествие са едно и също събитие вярващите ще трябва да минат през голямата скръб (1 Солунци 5:9; Откровение 3:10).

2) Ако грабването и второто пришествие са едно и също събитие, завръщането на Христос не е непосредствено – има много неща, които трябва да се случат преди Той да може да се върне (Матей 24:4-30).

3) Като описва периода на голямата скръб, Откровение 6-19 глава не споменава никъде църквата. По време на скръбта – наречена също „време на утеснението на Яков” (Еремия 30:7) – Бог отново ще насочи основното си внимание към Израел (Откровение 11:17-31).

Грабването и второто пришествие са подобни, но отделни събития. И двете означават Исус да се върне. И двете са събития на последното време. Много важно е обаче да признаваме разликите. В обобщение, грабването е завръщането на Христос в облаците, за да премахне всички вярващи от земята преди времето на Божия гняв. Второто идване е завръщането на Христос на земята, за да сложи край на скръбта и да победи Антихриста и неговата зла световна империя.

1 comment for “Каква е разликата между грабване и пришествие?

  1. В Библята не виждам разлика. Ето: 1 Сол. 4:15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
    4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
    4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *