Category: Политика

Държавата в ролята на благодетел на божите служители, власт за вяра или вяра за власт

Държавата в ролята на благодетел на божите служители, власт за вяра или вяра за власт

Георги КУЛОВ Властта в България търси начини във време на безверие да укрепи позициите си. Това се отнася както за държавната , така и за местната власт. Времето, когато снимките по повод на религиозните празници в храмовете вършеха работа на…

Старата ДЖЕНДЪР на нов глас

Старата ДЖЕНДЪР на нов глас

НОВА ДЖЕНДЪР и проимиграционна пропаганда в „Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост“, приета на сесия на Международната конференция на труда в Женева от 2017 г. ? Тази Препоръка има задължаващо страните членки на Международната организация на…

44 пост-протестни протестантски питания по промените в Закона за вероизповеданията

Редакционен анализ по писма, запитвания и коментари на читатели 1. Ще продължат ли протестантските протести „до пълно изтегляне на всички поправки” в Закона за вероизповеданията, както вече бе публично обявено? 2. Съгласни ли са протестантските църкви с предвиденото от закона…

НС гласува поправки в Закона за вероизповеданията (стенограма)

20 декември 2018 Господин Велчев – процедура. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурата е по дневния ред на Народното събрание. Моето предложение е точка втора за петък, да я преместим сега и да е следващата точка на…