ВЪЗДИГАНЕТО НА АНТИХРИСТА

ВЪЗДИГАНЕТО НА АНТИХРИСТА

След разделянето на света на десет царства Антихристът ще започне да се издига на власт според Даниил 7:24б: След тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите, и ще покори трима царе. От пасажа във II Солунци…

РЕШЕНИЕ 9 – гр. Ямбол 2018г.

РЕШЕНИЕ 9 – гр. Ямбол 2018г.

РЕШЕНИЕ№   9 гр. Ямбол,  06 .  11.   2018г. В ИМЕТО НА НАРОДА                 ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  фирмена колегия в закрито заседание на  шести   ноември през две хиляди и осемнадесета  година в състав:                                                                                         Председател: Р. Стоева като  разгледа докладваното ф.д. № 6 по описа за 2018 год.  и за да се произнесе, взе предвид следното: В…

ПРОТОКОЛ 33 ЗАСЕДАНИЕ-РУСЕ (19 април 2018): ЕПЦ-3 Русе

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, уместно е това, което се предлага. От Иво Пазарджиев там и от групата, които постъпват винаги най-отдолу пише настоящото питане е съгласно чл. 104 и молим да ни бъде отговорено, както писмено, така и устно,…

ИЗПОВЕДАНИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА (1993-2002)

ИЗПОВЕДАНИЯ В ОБЩИНА ТУНДЖА (1993-2002)

РЕГИСТЪР НА ИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА „ТУНДЖА“ / 1993 г. – 2002 г./ № по ред Наименование на вероизповеданието Седалище № на писмото от Централния орган № на писмото от Дирекцията по вероизповедание 1/ 17.03.1993 г. Евангелски петдесятни църкви с. Маломир…

Регистър на вероизповедания в Банско

Регистър на вероизповеданията в Банско Запис №… дата…. Наименование на местното поделение Съдебно решение Пълномощно на лицето упълномощено от централното ръководство Удостоверение от централното ръководство за лицата които го представляват в община Банско с адрес на седалището и местното поделение…

Национален цифров регистър на молитвените домове (рег. 2009)

Национален цифров регистър на молитвените домове (рег. 2009)

За проекта Проектът “Развитие и утвърждаване на духовните ценности чрез опазването на култовото културно-историческо наследство в България” се изпълнява от Фондация “България Младежка Превенция”, гр. София и е одобрен за финансиране с Постановление на Министерски съвет № 149/2009 г., обнародвано…